Marka Haksız Rekabet ve Telif Suçları İlhami Güneş
Marka Haksız Rekabet ve Telif Suçları
Marka Haksız Rekabet ve Telif Suçları

UygulamalıMarka Haksız Rekabet ve Telif Suçları


Basım Tarihi
2017-04
Sayfa Sayısı
390
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053001850
Boyut
16X24
Baskı
3İlhami GÜNEŞ

 

Konu Başlıkları
- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş
- Sınai Mülkiyet Haklarına (Patent, Faydalı Model, Tasarım ve Marka) İlişkin Ön Açıklamalar
- Marka Hakkı ve Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar
- Telif İhlalleri Alanında Cezai Koruma
- Fikri Sınai Mülkiyet Suçlarının Marka Suçlarının Soruşturma ve Kovuşturmasına İlişkin Özellikler
- Haksız Rekabet Suçları

 

İçindekiler

Önsöz.Vıı

İçindekiler . Ix

Kısaltmalarxv

– § 1 –

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş

 1. Fikri Mülkiyet Haklarına Dair Genel Bilgiler . 1

Iı. Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihçesi . 5

Iıı. Kavram Ve Terim Sorunu, Kapsam 9

 1. Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Hak, Sınai Hak Ve Fikri Ve Sınai Hak Terimleri. 9
 2. Fikri Ürünün Özellikleri . 11
 3. Kapsam . 12
 4. Korumanın Kapsamı Ve Etkin Koruma Sorunu 14
 5. Cezai Korumanın Gerekçesi 18
 6. Korumanın Sınırlanması 24
 7. Fikri Mülkiyet Hakları Ve Rekabet Hukuku İlişkisi 25
 8. Fikri Mülkiyet Hukuku Ve Haksız Rekabet Hukuku 27

Iv. Uluslararası Anlaşmalar 36

 1. Bern Sözleşmesi 36
 2. Paris Sözleşmesi 37
 3. Trıps Anlaşması (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması). 38
 4. Patent İşbirliği Anlaşması 39
 5. Avrupa Patent Sözleşmesi. 39
 6. Organizasyon Olarak Avrupa Patent Ofisi’nin Yapısı 40
 7. Avrupa Patenti’nin Avantajları 41
 8. Avrupa Patent Ofisi’nde Patent Süreci 42
 9. Markaların Tescili Hakkında Madrid Protokolü. 47
 10. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tescili Hakkında La Haye (Hague)

Sözleşmesi  48

 1. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Lokarno

Anlaşması 48

 1. Markaların Tescilinde Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nice

Anlaşması 49

 1. Markaların Şekilli Elamanlarının Milletlerarası Sınıflandırılmasını Temin

Eden Viyana Sözleşmesi İle Markaların Milletler Arası Tescili Konusunda

Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol . 50

X İçindekiler

 1. Marka Hukuku Anlaşması . 50
 2. Wıpo Anlaşması . 50

– § 2 –

Sınai Mülkiyet Haklarına (Patent, Faydalı Model, Tasarım Ve Marka)

İlişkin Ön Açıklamalar

 1. Ürünler Üzerindeki Sınai Haklar 52
 2. Patentler/Faydalı Modeller 52
 3. Tasarımlar. 53
 4. Entegre Devre Topografyaları. 54
 5. Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakları 55

Iı. Ayırt Edici İşaretler Üzerindeki Haklar  56

 1. Unvan Ve İşletme Adı 56
 2. Markalar . 59
 3. Coğrafi İşaretler 61
 4. İnternet Alan Adları 62

Iıı. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarının Cezai Korunmasında Güncel

Durum 67

– § 3 –

Marka Hakkı Ve Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar

 1. Giriş 73

Iı. Avrupa Birliği’nin Marka Hukuku Kaynakları. 75

Iıı. Uluslararası Anlaşmaların Öncelikli Uygulanması . 75

Iv. Türkiye’de Marka Hakkının Kazanılması, Kullanılması, Marka

Türleri Ve Koşulları 76

 1. Marka Hakkının Kazanılması. 76
 2. Marka Olacak İşaretlerin Ayırt Edicilik Taşıması . 77
 3. Marka Olabilecek İşaretler . 78
 4. Kişi Adları . 79
 5. Sözcük Veya Sözcük Grupları, Sloganlar 79
 6. Harfler Ve Sayılar. 83
 7. Şekiller 84
 8. Üç Boyutlu Biçimler. 84
 9. Renkler 85
 10. Sesler, Melodiler Ve Kokular . 86
 11. Marka Tescilinin Mutlak Red Nedenleri . 87
 12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan Ya Da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren

İşaretler  93

İçindekiler Xı

 1. Marka Tescilinin Nisbi Red Nedenleri . 94
 2. Marka Türleri 101
 3. Ticaret Markası 102
 4. Hizmet Markası . 102
 5. Alan Kapatan, Rezerv Markalar Ve Merchandizing Markalar 103
 6. Garanti Markaları 104
 7. Bireysel Marka. 104
 8. Ortak Markalar 104
 9. Tanınmış Markalar 105
 10. Markanın İşlevleri. 112

Vı. Marka Hakkının Kullanılması . 113

Vıı. Marka Hakkının Sona Ermesi, Hükümsüzlük 114

 1. Hükümsüzlük Sebepleri 114
 2. Mutlak Hükümsüzlük Sebepleri. 115
 3. Nisbi Hükümsüzlük Sebepleri 115
 4. Hükümsüzlüğün Etkisi. 116
 5. Hükümsüzlük Davası Ve Ceza Davası. 117
 6. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında Süre 119
 7. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı. 121

Vııı. Marka Hakkının Korunması . 123

 1. Marka Hakkına Tecavüz Eylemleri 126
 2. Marka Sahibinin İzni Olmadan, Markanın Smk M. 7’de Belirtilen

Biçimlerde Kullanılması;  128

 1. Korumanın Koşulları 139

Ix. Marka Hakkının Cezai Koruması . 141

 1. Marka İhlali Suçları . 141
 2. Smk Düzenlemesinde Marka Suçları 143
 3. Markanın İktibası Veya İltibası. 145

Aa. Ürün Taklidi Veya Markanın Taklidi  146

Bb. Markanın İltibaslı Kullanılması 148

Cc. Tanınmış Markaya Tecavüz Suçu Sorunu . 153

Dd. Taklit Markalı Malları Satmak. 156

 1. Marka Simgesini Kaldırma. 160
 2. Yetkisiz Tasarruf 161
 3. Marka Suçlarında Hukuka Uygunluk Sebepleri. 162
 4. Marka Hakkının Tükenmesi, İlk Satış Hakkı . 163
 5. Markanın Dürüstçe Kullanılması . 167
 6. Tüketicilerin Ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi Ve Marka

Hakkı 171

Xıı İçindekiler

– § 4 –

Telif İhlalleri Alanında Cezai Koruma

 1. Genel Olarak 175

Iı. Telif Suçları  179

 1. Mali Haklara, Manevi Haklara Ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Eylemleri

(23.01.2008-5728 Sayılı Yasa İle Değişik Fsek 71 Ve 72. Maddeler) . 180

 1. Mali Haklara Tecavüz 183
 2. Manevi Haklara Tecavüz . 190
 3. İnternette İçerik Sağlayıcıların Fsek Ek 4. Madde Hükmüne

Aykırılıkları (23.01.2008 Tarihli 5728 Sayılı Yasa İle Değişik 71/2. Fıkra) 197

 1. Bağlantılı Haklara Tecavüz 198
 2. Yazılım Eserlerini Koruyan Teknolojik Koruma Tedbirlerini Dolanmak

(23.01.2008 Tarihli 5728 Sayılı Yasa İle Değişik Fsek 72. Madde) 199

Iıı. Bandrol Suçları (23.01.2008- 5728 Sayılı Yasa İle Değişik Fsek 81. Madde)  244

 1. Genel Olarak Bandrol Koruması . 244
 2. Fikri Ürünlerin Türleri Ve Üzerine Sabitlendiği Materyale Göre Bandrol

Uygulaması 246

 1. Başlıca Avrupa Birliği Hukuklarında Durum. 248
 2. 23.01.2008 Tarihli Ve 5728 Sayılı Yasanın 143. Maddesi İle Fsek’in 81.

Maddesinde Yapılan Düzenleme  249

 1. Bandrol Suçları 252
 2. Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık (5728 Sayılı Yasa İle Değişik Fsek

81/4. Madde): . 252

 1. Bandrollü Yasal Nüshaların Uygunsuz Yerlerde Satışı Kabahati (5728

Sayılı Yasa İle Değişik Fsek 81/7. Madde)  254

 1. Sahte Bandrol Ticareti (5728 Sayılı Yasa İle Değişik Fsek 81/9. Madde) 254
 2. Yasal Olarak Belli Bir Esere Alınan Bandrolün Başka Esere Kullanımı

(5728 Sayılı Yasa İle Değişik Fsek 81/10. Madde)  254

 1. Yetkisi Olmaksızın Hileli Davranışlarla Bandrol Temini (5728 Sayılı Yasa

İle Değişik Fsek 81/11. Madde) . 254

 1. Bandrol Alma Yetkisi Olmayana Bandrol Temini (5728 Sayılı Yasa İle

Değişik Fsek 81/12. Madde) 255

 1. Bandrol Suçlarının Faili . 255
 2. Bandrol Suçlarının Mağduru. 257
 3. Ağırlaştırıcı Sebep Olarak Bandrol İhlali (Özel İçtima) 258
 4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması . 260
 5. Fsek 81. Maddenin Uygulanması Hakkındakı İçtihatların

Değerlendirilmesi . 262

Iv. Fsek’den Doğan Ceza Davalarında Görev Ve Usul 283

 1. Hakkın Sınırları (Savunmalar) . 285

İçindekiler Xııı

 1. Genel Olarak Fikri Haklarda Korumanın Sınırlanması . 285
 2. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar 286
 3. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu

Tarafından Kullanımı . 286

 1. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal

Edilmesi . 286

 1. Mevzuat Ve Mahkeme Kararları 286
 2. Nutuklar Ve Yasama Organındaki Açıklamalar 287
 3. Eğitim Ve Öğretim Kurumlarında Temsil . 287
 4. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler 287
 5. Alıntı Serbestisi 289
 6. Gazete İçerikleri 290

İ. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı Ve Haberlerin

Niteliği;  290

 1. Korumanın Süreyle Sınırlanması: 291
 2. Kişisel Kullanım Yararına İlişkin Sınırlamalar. 291
 3. Sınırlamalardan Beklentiler 295

– § 5 –

Fikri Sınai Mülkiyet Suçlarının Marka Suçlarının Soruşturma Ve

Kovuşturmasına İlişkin Özellikler

 1. Giriş. 297

Iı. Sınai Mülkiyet Suçlarında Kusurluluk . 298

Iıı. El Konulan Eşyanın Zoralımı Ve İmhası . 302

 1. Mahkumiyet Halinde Zoralım . 304
 2. Beraat Kararı Verilmesi, Sanığın Ölümü, Zamanaşımı, Ceza Verilmesine

Yer Olmadığı Hallerinde Zoralım. 307

 1. Şikayet Davanın Görülme Koşulu Olduğundan Vazgeçme Halinde Zoralım 308

Iv. Şikayete Bağlılık . 310

 1. Fer’i Cezalar 314

Vı. Dava Zamanaşımı . 315

Vıı. Zincirleme Suç  316

Vııı. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  319

Ix. Görevli Mahkeme. 320

 1. Defterdarlıklara Bildirim . 325

Xı. Sınai Mülkiyet Davalarında Bilirkişilik . 326

 1. Bilirkişi Kimdir? . 326
 2. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması . 329
 3. Bilirkişiye Emek Mesaisine Göre Uygun Bir Ücret Ödenmesi . 332

Xıv İçindekiler

 1. Bilirkişi İncelemesi Ve Raporunun Sunulması . 333
 2. Ceza Davalarında Uzman Kişinin Dinlenmesi 334
 3. Bilirkişilerin Sorumluluğu 334
 4. Bilirkişilerin Etik Sorumlulukları 335
 5. Bilirkişilerin Hukuki Sorumlulukları . 336
 6. Bilirkişilerin Cezai Sorumlulukları 337

Aa. Gerçeğe Aykırı Mütalaa Da Bulunmaları Nedeniyle . 337

Bb. Kamu Görevlisi Olmaları Nedeniyle 337

Cc. Usulünce Çağrıldığı Halde Gelmemeleri, Gelip De Görüş

Bildirmekten Çekinmeleri Nedeniyle 338

– § 6 –

Haksız Rekabet Suçları

 1. Giriş 341

Iı. Haksız Rekabet Suçunun Unsurları . 342

 1. Kanuni Unsur Ve Tipe Uygun Eylemler . 342
 2. Haksız Rekabet Suçunda Manevi Unsur . 346
 3. Hukuka Aykırılık Ve Hukuka Uygunluk Sebepleri 347

Iıı. Haksız Rekabet Suçunun Faili 348

 1. Gerçek Kişiler 348
 2. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 348

Iv. Haksız Rekabet Suçunda Mağdur Ve Korunan Hukuki Yarar. 350

 1. Basın Ve İnternet Yoluyla Haksız Rekabet Suçunun İşlenmesi 350

Vı. Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Haksız Rekabet  352

Vıı. Haksız Rekabet Suçlarının Kovuşturma Usulü . 353

Vııı. Haksız Rekabet Suçu Ve Diğer Sınai Hak İhlalleri Arasındaki İlişki  356

Sonsöz .381

Kaynaklar .383

Kavram İndeksi.389

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat