Suçta Netice İlhan Bulut

Suçta Netice


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
379
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258092349
Boyut
16x24
Baskı
1140,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 140 puan kazanacaksınız)
   140

Dr. Öğr. Üyesi İlhan Bulut

 

İÇİNDEKİLER
TAKDİM 7
ÖNSÖZ 9
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 17
GİRİŞ 19
BİRİNCİ BÖLÜM
NETİCE KAVRAMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I GENEL OLARAK 23
II FARKLI DİSİPLİNLER IŞIĞINDA NETİCE KAVRAMI 25
A Doğa Bilimleri Açısından Netice Kavramı 25
B Felsefi Açıdan Netice Kavramı 29
C Ahlâk Felsefesi Açısından Netice (Sonuç) Kavramı 34
1 Genel Olarak 34
2 Erdem Ahlâkı 36
3 Deontolojik Ahlâk 38
4 Sonuççu Ahlâk (Consequantalizm) 43
a Genel Olarak 43
b Faydacı Ahlâk Teorisi 45
aa Faydacı Teoriye Yönelik Eleştiriler 47
bb Faydacı Teorinin Ceza Hukukuna Yansıması 48
5 Değerlendirme 49
III NETİCE KAVRAMINA HUKUKÎ YAKLAŞIM 50
A Genel Olarak Netice Kavramı 50
B Ceza Hukukunda Objektivist ve Sübjektivist Yaklaşımlar ve Netice 54
C Netice Hakkındaki Kuramlar ve Neticenin Tanımı 62
1 Genel Olarak 62
2 Netice Hakkındaki Kuramlar 63
3 Türk Hukuku’nda Neticenin Tanımlanması 67
4 Karşılaştırmalı Hukukta Neticenin Tanımlanması 71
a İtalyan Hukuku 71
12 İçindekiler
b Alman Hukuku72
5 Değerlendirme 78
D Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişiminde Netice Kavramı 80
E Ceza Hukukundaki Neticenin Mahiyeti86
1 Zarar Kavramı86
a Zararın Tanımı ve İçeriği 87
b Zararın Temel İşlevleri91
c Ceza Hukukunda Zarar ve Ahlâkî (Moral) Argümanlar 93
d Cezalandırmanın Esasını Zarar Kavramına Göre Belirleyen
Öğretiler 96
aa Hukukî Değer (Rechtsgut) Öğretisi97
bb Zarar İlkesi (Harm Principle)102
cc Offensivita İlkesi104
2 Tehlike Kavramı105
İKİNCİ BÖLÜM
NETİCE KAVRAMININ SUÇ TEORİSİNDEKİ YERİ VE İŞLEVLERİ
I GENEL OLARAK111
II SUÇ TEORİSİNDE SUÇUN UNSURLARI KAVRAMI VE NETİCENİN YERİ 113
A Genel Olarak Suçun Unsurları Kavramı113
B Kavramsal Çerçeve ve Tarihsel Gelişim113
1 Klasik Suç Teorisi 115
2 Neo Klasik Suç Teorisi 117
3 Finalist Suç Teorisi118
C Suç Unsurlarının Kapsamı ve Tasnifi 120
III NETİCENİN TİPİKLİK İÇERİSİNDEKİ YERİ VE İŞLEVLERİ 125
A Netice ve Hareket İlişkisi126
1 Hareket Kavramının Suç Teorisindeki İşlevleri 127
2 Hareket Teorileri ve Hareket-Netice İlişkisine Etkisi 128
a Klasik (Nedensel) Hareket Teorisi129
b Finalist Hareket Teorisi130
c Sosyal Hareket Teorisi 132
d Değerlendirme 133
3 Hareket ve Netice İlişkisine İlişkin Temel Tartışmalar134
a Hareket ve Neticenin Birbirinden Ayrılması 134
b Neticesiz Suç Olabileceğini Kabul Edenlerin Görüşleri 138
c Neticesiz Suç Olamayacağını Kabul Edenlerin Görüşleri 139
İçindekiler 13
d Değerlendirme 141
4 Netice ve Hareket Haksızlığı 143
a Genel Olarak 143
b Teorik Gelişim 145
c Radikal Finalist Yaklaşım ve Netice Haksızlığına İlişkin Eleştiriler 148
d Radikal Finalist Görüşe Yönelik Eleştiriler 151
B Netice ve Suçun Konusu 156
1 Genel Olarak 156
2 Neticenin Belirlenmesinde Suçun Konusunun Önemi 158
C Tipik Netice ve Neticeye Göre Suçların Tasnifi 160
1 Tipik Netice 160
2 Neticeli Suçlar (Maddi Suçlar) – Sırf Hareket Suçları (Şekli Suçlar) 163
3 Tek Neticeli Suç – Seçimlik Neticeli Suç - Çok Neticeli Suç 169
4 Kesik Neticeli Suçlar (kupierte Erfolgsdelikte) 170
5 Zarar suçları ve Tehlike Suçları 172
a Kavramsal Çerçeve 172
b Zarar Suçları 173
c Tehlike Suçları 174
aa Somut Tehlike Suçları 177
bb Soyut Tehlike Suçları 183
6 Ani Suç – Mütemadi Suç 187
7 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar 190
a Genel Olarak 191
b Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Netice Kavramının
Rolüne İlişkin Tartışmalar 195
c Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Kusur İlkesi - Objektif
(Netice) Sorumluluk Tartışması 197
D Ceza Hukukunda Neticenin İsnadiyeti 203
1 Genel Olarak Netice ve Nedensellik Bağı 204
2 Nedensellik Teorileri 206
a İcrai Suçlar Bakımından 206
b İhmali Suçlar Bakımından 210
3 Somut Şekliyle Ortaya Çıkan Netice Öğretisi 212
E Netice ve Suçun Manevi Unsuru 217
1 Genel Olarak 217
2 Kast ve Netice İlişkisi 220
a Kastın Unsurları ve Kapsamı 220
14 İçindekiler
b Neticeye Göre Kastın Türlerinin Belirlenmesi 223
3 Netice ve Taksir İlişkisi 229
a Taksirli Suçların Genel Özellikleri 229
b Taksirli Suçların Haksızlık İçeriği ve Netice 234
IV NETİCE VE HUKUKA AYKIRILIK İLİŞKİSİ239
A Genel Olarak 240
B Hukuka Aykırılığın Konusu (Hareket-Netice)241
C Objektivist – Neticeci Yaklaşım ve Hukuka Uygunluk Nedenlerinin
Sübjektif Unsurları Meselesi 244
1 Objektivist – Neticeci Görüş245
2 Sübjektivist Görüş 247
V NETİCE VE KUSUR 250
A Genel Olarak Kusur İlkesi ve Kusurluluk 251
B Kusur ve Netice Sorumluluğu Arasındaki İlişki253
VI NETİCE VE SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 258
A Netice ve Teşebbüs258
B Gönüllü Vazgeçme Açısından Neticenin Önemi262
C İştirak ve Netice 267
1 Genel Olarak 267
2 İştirak Şekilleri ve Netice270
a Faillik 270
b Şeriklik ve Netice 273
aa Azmettirme ve Netice 274
bb Yardım Etme ve Netice 275
D İçtima ve Netice 276
1 Bileşik Suç ve Netice278
2 Zincirleme Suç ve Netice280
3 Fikri İçtima ve Netice283
VII NETİCE VE OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI 290
A Genel Olarak 290
B Netice ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları Arasındaki İlişki 294
1 Haksızlık Öğretisinde Netice ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları 294
2 Netice ile Objektif Cezalandırılabilme Şartlarının Birbirinden
Ayrılması 296
C Değerlendirme298
İçindekiler 15
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NETİCENİN CEZA NORMLARININ UYGULAMA ALANINDAKİ
ÖNEMİ VE NETİCENİN MADDİ İŞLEVLERİ
I GENEL OLARAK 303
II NETİCENİN CEZA NORMLARININ UYGULAMA ALANINDAKİ İŞLEVLERİ 304
A Suçun İşlendiği Zamanın Belirlenmesinde Neticenin Rolü 304
B Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesinde Neticenin Rolü 306
C Dava Zamanaşımı Süresinin Başlama Anının Tespitinde Neticenin Rolü 310
D Cezanın Belirlenmesinde Netice 314
III CEZA MUHAKEMESİNDE NETİCENİN İŞLEVLERİ 319
A Mahkemenin Yer Yönünden Yetkisinin Tespitinde Neticenin İşlevi 319
B Neticenin Ceza Muhakemesindeki Sistematik ve Psikolojik İşlevi 321
C Geç Ortaya Çıkan Neticenin Ceza Muhakemesinin İşleyişine Etkisi 324
IV NETİCENİN MADDİ İŞLEVLERİ 328
A Neticenin İletim Fonksiyonu 329
B Neticenin Belirti Fonksiyonu 332
C Neticenin Seçme ve Ayıklama (Selektif) Fonksiyonu 337
D Neticenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri 341
E Neticenin Sosyo-Psikolojik İsnadiyeti 344
F Neticenin Suç Siyaseti ile İlişkisi ve Yasa koyucu Üzerindeki Etkileri 348
SONUÇ 355
KAYNAKÇA 363

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
70,00   
140,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
70,00   
140,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
70,00   
140,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
70,00   
140,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
   
   
Kapat