Yeni Çıkanlar

17778 Kayıt bulundu Toplam 889 Sayfa << < 871-880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 > >>
Aile Hukuku Davaları ve Tatbikatı (Açıklamalı
- İçtihatlı)
Basım Tarihi: 2005-01
1596 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654383
196,00 TL
Danıştay 10. Dairesinin Tazminat Davalarına
İlişkin Şeçilmiş Kararları
Basım Tarihi: 2003-01
1297 Sayfa
Stok Kodu: 9789753475624
İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi
Basım Tarihi: 2005-03
383 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654772
İş Kanununda Esneklik Temelli Üçlü
Sözleşmesel İlişkiler (Geçici İş İlişkisi
Asıl İşveren - Alt İşveren)
Basım Tarihi: 2005-04
156 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654796
Bülent Tanör Armağanı
Basım Tarihi: 2004-11
1020 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654611
196,00 TL
A. Can Tuncaya Armağan
Basım Tarihi: 2005-05
1103 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654857
231,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türk
Hukukunda Çocuğun Bedensel Cezaya Karşı
Korunması
Basım Tarihi: 2005-04
269 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654819
İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları
Basım Tarihi: 2005-05
223 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654864
Türk Kıyafet Hukuku ve Türban (Tarihçe -
İdeoloji - Mevzuat - İçtihat - Siyaset)
Basım Tarihi: 2005-04
1526 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654826
196,00 TL
İlgili Yönetmeliklerle İş Mevzuatı
Basım Tarihi: 2005-04
829 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654765
Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
Basım Tarihi: 2003-01
204 Sayfa
Stok Kodu: 9789753475716
Personel Sorunları Ve Çözümleri (Sorulu
-Cevaplı)
Basım Tarihi: 2000-01
237 Sayfa
Stok Kodu: 9756807040
Kamu Görevlilerin El Kitabı
Basım Tarihi: 2002-01
798 Sayfa
Stok Kodu: 9781111119256
Memurlar Hakkında Tahkikat Ve Muhakeme Usulü
(Uygulamada Ve Teoride)
Basım Tarihi: 1995-01
276 Sayfa
Stok Kodu: 9753760981
Sosyal Güvenlik Sosyolojisi
Basım Tarihi: 2005-04
352 Sayfa
Stok Kodu: 9789758654802
Cezaların Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Basım Tarihi: 2005-01
272 Sayfa
Stok Kodu: 9789759041120
Türk Hukukunda Cezaların ve Güvenlik
Önlemlerinin İnfazı ve Hakimin İnfaza
Katılaması
Basım Tarihi: 2003-01
312 Sayfa
Stok Kodu: 9789754642537
Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri
Basım Tarihi: 2005-01
217 Sayfa
Stok Kodu: 9789756194164
Sanık Lehine Kanunun Tespitine İlişkin Emsal
İçtihatlar
Basım Tarihi: 2005-01
352 Sayfa
Stok Kodu: 9789753479257
Türkiye'de Adli Yardım Karşılaştırmalı
İnceleme Ve Politikalar
Basım Tarihi: 2004-01
288 Sayfa
Stok Kodu: 9789756176030
17778 Kayıt bulundu Toplam 889 Sayfa << < 871-880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 > >>
Kapat