Mağduru Çocuk Olan Cinsel Suçlarda Suça Sürüklenen Çocuk İpek Ağcaoğlu

Mağduru Çocuk Olan Cinsel Suçlarda Suça Sürüklenen Çocuk


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
219
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272455
Boyut
16x24
Baskı
171,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 71 puan kazanacaksınız)
   71

Konu Başlıkları
- 18 Yaşından Küçükler Arasındaki Rızaya Dayalı Cinsel Eylemler
- 18 Yaşından Küçükler Arasındaki Cinsel Eylemlerin Niteliği
- Cinsel Suç ve Akran Cinselliği Ayrımının Ölçütleri
Gayri Resmi Çocuk Evliliklerinde Cinsel Eylemler Bakımından Ebeveynin Sorumluluğu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş 15
KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE YÖNTEM 19
Birinci Bölüm
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE
TÜRK CEZA HUKUKU KAPSAMINDA ÇOCUK,
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ
I. HUKUKİ PERSPEKTİFTEN ÇOCUK 21
A. Uluslararası Hukukta Çocuk 22
1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 22
2. Çocukların Cinsel Sömürüye ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) 25
3. Birleşmiş Milletler Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kurallar (Pekin Kuralları) 26
4. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları) 30
5. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri) 32
B. İç Hukukumuzdaki Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Ceza Hukukunda Çocuk 33
1. 1982 Anayasası 33
2. Türk Ceza Kanunu 35
3. Çocuk Koruma Kanunu 41
4. Ceza Muhakemesi Kanunu 45
C. Çocuğa Özgü Bir Ceza Adaleti Sistemi Neden Gereklidir? 48
II. ÇOCUK İSTİSMARI KAVRAMI 51
A. Cinsel İstismar 52
B. Benzer Kavramlarla İlişkisi 56
1. Çocuğun Cinsel Sömürüsü 56
a. Çocuk Pornografisi 57
b. Çocuk Fuhuşu 59
2. Ensest (Fücur) 61
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNUNDA
MAĞDURU ÇOCUK OLAN CİNSEL SUÇLAR
I. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU 65
A. Cinsel Davranış Kavramı 69
1. Tanım ve Sınırlandırma Sorunu 69
2. Türk Ceza Kanununun 103. Maddesi Kapsamında Cinsel Davranış Ölçütleri 70
a. Fiziksel Temas Bulunmalıdır 70
b. Davranış Objektif Olarak Cinsel Nitelikte Olmalıdır 73
c. Mağdurun Yaşı 78
B. Cinsel Davranışın Sarkıntılık Düzeyinde Kalması 81
C. Korunan Hukuksal Yarar 86
D. Fail 88
E. Mağdur 89
1. On Beş Yaşını Tamamlamamış veya Tamamlamış Olmakla Birlikte Algılama Yeteneği Gelişmemiş Çocuklar 90
2. On Beş Yaşını Tamamlamış Çocuklar 92
a. Cebir 94
b. Tehdit 94
c. Hile 96
d. İradeyi Etkileyen Başka Bir Neden 97
F. Eylemin Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulması Suretiyle Gerçekleştirilmesi 99
G. Manevi Unsur 102
II. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 104
A. Korunan Hukuksal Yarar 106
B. Terminoloji Değişikliğinin Yarattığı Bir Tartışma: Cinsel İlişki Kavramı 107
C. Fail 112
D. Mağdur 114
E. Şikayet Hakkı 119
F. Manevi Unsur 121
III. CİNSEL TACİZ SUÇU 122
A. Korunan Hukuksal Yarar 123
B. Cinsel Taciz Kavramı ve Sınırları 125
1. “Ahlak Temizliği” Ölçütü Hakkındaki Tartışmalar 125
2. Cinsel Taciz Davranışının Belirlenmesi 127
C. Fail 132
D. Mağdur 133
E. Şikayet Hakkı 133
F. Manevi Unsur 134
Üçüncü Bölüm
ÇOCUKLAR ARASINDAKİ KARŞILIKLI RIZAYA DAYALI
CİNSEL EYLEMLERDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA İLİŞKİN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU BAKIMINDAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 139
A. Akran Çocuklar Arasında Gerçekleşen Cinsel Eylemlere İlişkin Sorunlar 139
1. Akranlar Arası Cinsel Davranışta Haksızlık Yanılgısı Değerlendirilmelidir 145
2. Akran Cinselliğine İlişkin Özel Bir Düzenleme Gereklidir 148
B. Evlendirilen Çocuklar Arasında Gerçekleşen Cinsel Eylemlere İlişkin Sorunlar 152
1. Ebeveynin Suça İştiraki Çerçevesinde Yeni Bir Düzenleme Gereklidir 156
2. Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hata Hükümlerinin Uygulanabilirliği Araştırılmalıdır 161
II. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU BAKIMINDAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 164
A. Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hata Hükümlerinin Uygulanabilirliği Araştırılmalıdır 168
B. Her İkisi de 15–18 Yaş Grubunda Olan Çocuklar Arasındaki Cinsel İlişkiler Bakımından Özel Bir Düzenleme Yapılmalıdır 169
C. Gayri Resmi Çocuk Evliliklerinde Ebeveynin Sorumluluğu Düzenlenmelidir 176
D. Yasal Evlilik Yaşı Çelişkisi Giderilmelidir 177
III. CİNSEL TACİZ SUÇU BAKIMINDAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 181
A. Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Hata Hükümlerinin Uygulanabilirliği Araştırılmalıdır 182
B. Suçun Failinin Çocuk Olmasına Özgü Ceza Alt ve Üst Sınırı Değişikliği Yapılmalıdır 186
Sonuç 189
Kaynakça 203
Kavram Dizini 217

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
   
   
Kapat