Ticari İşletmenin Devri İzel Akgöl

Ticari İşletmenin Devri


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
200
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750254819
Boyut
16x24
Baskı
154,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 54 puan kazanacaksınız)
   54

Konu Başlıkları
- Ticari İşletme
- Ticari İşletme Devrinin Genel Değerlendirilmesi
- Ticari İşletmenin Devrine İlişkin Hükümler ve Devre Hakim Olan İlkeler
- Ticari İşletme Devrinin Şartları
- Ticari İşletme Devri Sözleşmesinin Kapsamı
- Ticari İşletme Devrinin Hüküm ve Sonuçları
Ticari İşletmenin Devrinde Teminat Verenlerin Hukuki Durumu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Özet 7
Kısaltmalar 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM:
TİCARİ İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN
GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK İŞLETME 17
A. Ticari İşletme ve Tanımı 20
B. Ticari İşletmenin Unsurları 23
1. Gelir Sağlamayı Hedef Tutma 25
2. Devamlılık (Sürekli Faaliyet) 27
3. Bağımsızlık 29
4. Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşma 31
a. Esnaf Kavramı 32
b. Kararname ile Getirilen Sistem 36
c. Yeni Kurulan Bir İşletmenin Esnaf İşletmesi Niteliğinin Değerlendirilmesi 39
C. Ticari İşletmenin Yapısı ve Hukuki Niteliği 42
1. Ticari İşletmenin Yapısı 42
2. Ticari İşletmenin Hukuki Niteliği 43
II. TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN TANIMI, TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER VE DEVRE HAKİM OLAN İLKELER 44
A. Ticari İşletme Devrinin Tanımı 44
B. Ticari İşletmenin Devrine İlişkin Hükümler 45
1. Genel Olarak 45
2. TTK m. 11/3 ve TBK m. 202 Hükümleri 46
C. Ticari İşletmedeki Aktiflerin Devrine Hakim Olan İlkeler 49
III. TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN BENZER KAVRAMLARDAN AYRILMASI 52
A. Malvarlığının Devri 52
B. Alacağın Devri 53
C. Borcun Üstlenilmesi 55
D. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi 57
E. Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketiyle Birleşmesi ve Tür Değiştirmesine Konu Olması 59
F. İşyerinin Devri 61
1. İşyeri Kavramı ve İşletme Kavramıyla Karşılaştırılması 61
2. İşyeri Devri ile Ticari İşletmenin Devri Kavramları Arasındaki Farklılık 62
İKİNCİ BÖLÜM:
TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN ŞARTLARI
I. DEVİR SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI 65
A. Sözleşmenin Tarafları 66
1. Genel Olarak 66
2. Bir Başkası Aracılığıyla Ticari İşletme Devrinin Gerçekleştirilmesi 67
B. Sözleşmenin Geçerliliği İçin Aranan Şartlar 69
1. Sözleşme Taraflarının Ehliyeti 69
2. Sözleşmenin Şekli 72
a. Genel Açıklamalar 72
b. Şekil Şartına Aykırılığın Sonuçları 75
3. Sözleşmenin Hukuk Düzeninin Emredici Kurallarına Aykırı Olmaması 77
4. Sözleşmenin Ahlaka Aykırı Olmaması 78
5. Sözleşmede İmkansızlık Olmaması 79
6. Sözleşmede İrade Bozukluğu Hallerinin Olmaması 80
7. Sözleşmenin Muvazaalı Olmaması 84
8. Sözleşmede Gabin (Aşırı Yararlanma) Olmaması 86
C. Sözleşmenin Kapsamı 88
1. İşletme Kapsamındaki Aktifler 88
a. Duran Malvarlığı 89
b. Dönen Malvarlığı 90
c. İşletme Değeri 91
ca. İşletme Değeri Kavramı 91
cb. Müşteri Çevresinin İşletme Değerine Dahil Olup Olmadığı Sorunu 92
d. Kiracılık Hakkı 95
e. Fikri Mülkiyet Hakları 101
ea. Ticaret Unvanı 101
eb. İşletme Adı 104
ec. Know–How 105
ed. Alan Adı (Domain Name) 106
ee. Diğer Fikri Mülkiyet Hakları 107
f. Şube 108
2. İşletme Kapsamındaki Pasifler 111
a. Borçların Devrini Zorunlu Kabul Eden Görüş (Teminat Teorisi) 112
b. Borçların Tamamının Kapsam Dışı Bırakılabileceği Görüşü (İrade Serbestisi Teorisi) 113
c. Değerlendirmemiz 115
3. Sözleşmelerin Devir Kapsamına Dahil Olması 116
D. Devir Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 120
II. REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI 123
III. TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN 126
A. Tescil 126
B. İlan 129
1. Genel Olarak 129
2. İlanın Yapılışı 130
3. İlanı Yapacak Kişi 131
IV. DEVRİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ 132
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN DEVREDEN AÇISINDAN SONUÇLARI 137
A. Devredenin Tacir Sıfatı 137
B. Devredenin Borçları 138
1. Ticari İşletmenin Devrinde Aktifleri ve Pasifleri Devretme Borcu 138
a. İşletmeyi Aktifleriyle Devretme Borcu 138
b. İşletmeyi Pasifleriyle Devretme Borcu 139
2. Devir Anına Kadar İşletmenin Amacına Uygun İşletilmesi Borcu 140
3. Rekabet Etmeme Borcu 141
a. Genel Olarak 141
b. Borcun Kapsamı 142
c. Borcun Sona Ermesi 144
4. Ayıptan ve Zapttan Sorumluluk 144
C. Devredenin Temerrüdü 148
D. Devredenin İşletmenin Borcundan Doğan Sorumluluğu 150
1. Sorumluluğun Doğumu 150
2. Sorumluluğun Kapsamı ve Sınırları 152
3. Sorumluluğun Sona Ermesi 153
a. Kanunen Belirtilen İki Yıllık Sürenin Dolması 154
b. Asıl Borcun Sona Ermesi 155
c. Devredenin Alacaklı Tarafından İbra Edilmesi 155
II. TİCARİ İŞLETME DEVRİNİN DEVRALAN AÇISINDAN SONUÇLARI 156
A. Devralanın Tacir Sıfatı 156
B. Devralanın Borçları 156
1. İşletmeyi Devralma Borcu 156
2. Devrin İvazlı Olması Durumunda Karşı Edim Verme Borcu 157
3. İşletmenin Devrinin Alacaklılara Bildirilmesi veya İlanı 158
C. Devralanın Temerrüdü 161
D. Devralanın Devralınan İşletme Borcundan Doğan Sorumluluğu 162
1. Sorumluluğun Doğumu 162
2. Sorumluluğun Kapsamı ve Sınırları 162
3. Sorumluluğun Sona Ermesi 165
III. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİNDE TEMİNAT VERENLERİN HUKUKİ DURUMU 165
A. Kefilin Durumu 166
B. Rehin Veren Üçüncü Kişinin Durumu 167
IV. DEVİR SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 168
A. Bozma Sözleşmesi 168
B. Dönme 170
C. İptal 172
D. Geri Alma 172
SONUÇ 175
Kaynakça 187
Kavram Dizini 199

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
54,90   
54,90   
2
27,45   
54,90   
3
18,30   
54,90   
4
13,73   
54,90   
5
11,53   
57,65   
6
9,70   
58,19   
7
8,39   
58,74   
8
7,41   
59,29   
9
6,65   
59,84   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
54,90   
54,90   
2
27,45   
54,90   
3
18,30   
54,90   
4
13,73   
54,90   
5
11,53   
57,65   
6
9,70   
58,19   
7
8,39   
58,74   
8
7,41   
59,29   
9
6,65   
59,84   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
54,90   
54,90   
2
27,45   
54,90   
3
18,30   
54,90   
4
13,73   
54,90   
5
11,53   
57,65   
6
9,70   
58,19   
7
8,39   
58,74   
8
7,41   
59,29   
9
6,65   
59,84   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
54,90   
54,90   
2
27,45   
54,90   
3
18,30   
54,90   
4
13,73   
54,90   
5
11,53   
57,65   
6
9,70   
58,19   
7
8,39   
58,74   
8
7,41   
59,29   
9
6,65   
59,84   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
54,90   
54,90   
2
27,45   
54,90   
3
18,30   
54,90   
4
13,73   
54,90   
5
11,53   
57,65   
6
9,70   
58,19   
7
8,39   
58,74   
8
7,41   
59,29   
9
6,65   
59,84   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
54,90   
54,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat