Terör Ve Düşman Ceza Hukuku Kayıhan İçel

Terör Ve Düşman Ceza Hukuku


Basım Tarihi
2008-01
Sayfa Sayısı
718
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750206382
Baskı
1115,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 115 puan kazanacaksınız)
   115
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Wolfgang Frısch'e Armağan

TERÖR VE DÜŞMAN CEZA HUKUKUKayıhan İÇEL, Yener ÜNVER- Uluslararası Hukuk Problemi Olarak Terörizm

- Terörizmle Mücadelede İnsan Haklarının İhlal Edilemezliği Ve Vazgeçilemezliği

- Uluslararası Hukuk Ve Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Işığında Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler

- Ulusalüstü Bölgesel Yeni Mevzuattan Bir Seçki

- Düşman Veza Hukuku

- Teori

- Etkiler Ve DeğerlendirmelerİÇİNDEKİLERI. KISIM: TERÖR Bölüm I:ULUSLARARASI HUKUK PROBLEMİ OLARAK TERÖRİZM Bitmeyen Kavga: Tanım Sorunu1.Ben SAUL: Uluslararası Hukukta Terörizmi Tanımlama Girişimleri

(Çev.: Araş. Gör. S. İrem ÇAKIRCA) 212.Ben Saul: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Terörizmin

Tanımı: 1985-2004 (Çev.: Av. Seda KOÇ) 49

Uluslararası Örgütlerin 11 Eylül’e Tepkileri ve

Yeni Hukuki Araçlar Arayışı3.Joshua D. ZELMAN: Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler: Anti-Terörizm

Mevzuatı-Bölüm 1: Genel Değerlendirme (Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR) 834.Hans Peter GASSER: Terör Eylemleri, “Terörizm” ve Uluslararası İnsancıl Hukuk

(Çev.: Araş. Gör. Fulya EROĞLU) 995.Richard J. GOLDSTONE-Janine SIMPSON: Terörizme Hukuki Bir Cevap Olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rolünün Değerlendirilmesi

(Çev.: Araş. Gör. Gülay ARSLAN) 123

Devletlerin Terörle Mücadeledeki “İçtenlikleri”6.Kendall W. STILES-Adam THAYNE: Uluslararası Hukuka Uyma: Birleşmiş

Milletlerde Terörizme İlişkin Uluslararası Hukuk

(Çev.: Araş. Gör. S. İrem ÇAKIRCA) 141Bölüm II:Terörizmle Mücadelede İnsan Haklarının İhlal

Edilemezliği ve Vazgeçilmezliği Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku İçtihadi Standartları7.BM ve Bölgesel Örgütlerin Terörle Mücadele Esnasında İnsan Haklarının

Korunmasına İlişkin İçtihatlarının Özeti (Çev.: Araş. Gör. İzzet Mert ERTAN) 171

İçtihadi Standartların Birleşmiş Milletler

Özel Raportörlerince Teyidi8.Kalliopi KOUFA: Özel İnsan Hakları Meseleleri: Yeni Öncelikler, Özellikle

Terörizm ve Terörle Mücadele (Çev.: Araş. Gör. Esra DEMİR) 2459.Martin SCHEININ: Terörizme Karşı Koyarken İnsan Hakları ve Temel

Özgürlüklerin Desteklenmesi ve Korunması Özel Raportörün Raporu

(Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR) 25110.Martin SCHEININ: Terörizmle Mücadele Esnasında İnsan Haklarının ve Temel

Özgürlüklerin Korunması Özel Raportörü Tarafından Sunulan Ön Not

(Çev.: Yrd. Doç. Dr. Recep GÜLŞEN) 279

Bir İnsan Hakları İhlali Olarak Psikolojik Manipülasyon11.Susana BELTRAN: İnsan Hakları ve Psikolojik Manipülasyon Uygulayan

Gruplar: Bağdaşmaz İki Gerçeklik (Çev.: Araş. Gör. İzzet Mert ERTAN) 289Bölüm III:Uluslararası Hukuk ve Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku

Işığında Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler Cinnet Toplumundan Cinnet Devletine: A.B.D12.Joshua D. ZELMAN: Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler: Anti-Terörizm

Mevzuatı-Bölüm II: Etki ve Sonuçları (Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR) 29513.M. Suleman ARSALAN: 2005 Yılında Kanunlaşan Tutuklulara (Yapılacak)

Muamele Kanunu (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ) 317

A.B.D’nin Müttefikleri: İngiltere ve Hindistan14.Alexandra CHIRINOS: Özgürlük ve Güvenlik Arasındaki Dengeyi Bulmak:

İngiliz Anti-Terörizm Kanunu Üzerine İngiliz Yargıtay’ının Kararı

(Çev.: Araş. Gör. Onur ÖZCAN) 33115.Ujiwal Kumar SINGH: Sessiz Erozyon: Hindistan’da Anti-Terör Yasaları ve

Hukukun Sınırlarını Değiştirmek (Çev.: Araş. Gör. Esra DEMİR) 345Bölüm IV:Ulusalüstü Bölgesel Yeni Mevzuattan Bir Seçki Avrupa Konseyi16.Avrupa Terörizmin Bastırılması Sözleşmesi (Çev.: Araş. Gör. Gülay ARSLAN) 36917.Terörizmin Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (16.05.2005 Tarihli) (Çev.: Araş. Gör. Saadet YÜKSEL) 38118.Suçtan Elde Edilen Gelirin Aklanması, Araştırılması, El Konulması ve

Terörizmin Finansmanı Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi

(Çev.: Araş. Gör. Mualla Buket SOYGÜT) 42920.Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Tanıkların ve Adalet İşbirlikçilerinin

Korunması Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 9

(Çev.: Araş. Gör. Selman DURSUN) 43521.Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere, Terörizm Eylemleri Dâhil, Ağır Suçlarla

İlişkili “Özel Soruşturma Teknikleri” Hakkındaki Tavsiyesi Tavs (2005) 10

(Çev.: Araş. Gör. Selman DURSUN) 443Avrupa Birliği22.Terörizm ile Mücadele Hakkında Avrupa Konseyi Çerçeve Kararı

(13 Haziran 2002 Tarihli) (Çev.: Araş. Gör. Saadet YÜKSEL) 451

Amerikan Devletleri Örgütü ve Arap Ligi23.Terörizme Karşı Amerikalılararası Sözleşme

(Çev.: Araş. Gör. H. Burak GEMALMAZ) 45924.Terörizmin Önlenmesi İçin Arap Sözleşmesi (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ) 469

II. KISIM: DÜŞMAN CEZA HUKUKU TEORİ (Hukuksal Değerin Korunması Yerine Norma İtaat mi?)

25.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günther JAKOBS: Yurttaş Ceza Hukuku ve Düşman Ceza Hukuku (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ) 489

26.Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günther JAKOBS: Düşman Ceza Hukuku? - Hukukîliğin Şartlarına Dair Bir İnceleme (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ) 507

27.Prof. Dr. Jörg ARNOLD: Beş Tezde Düşman Ceza Hukukunun Gelişim Süreçleri

(Çev.: Araş. Gör. İlker TEPE) 527

Etkiler ve Değerlendirmeler (Hukuk Devleti Ceza Hukuku Mu, Düşman Ceza Hukuku-

Vatandaş Ceza Hukuku Ayırımı mı?)

28.Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ: “Düşman Ceza Hukuku” Düşüncesinin Eleştirisi 553

29.Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ: “Düşman Ceza Hukuku” Düşüncesine Eleştirel

Bir Bakış - II 561

30.Prof. Dr. Alejandro APONTE: Savaş ve Politika - Günlük Yaşamdaki Politik

Aleyhtar Ceza Hukuku (Çev.: Araş. Gör. Emin KOÇ) 571

31.Dr. Jochen BUNG: İsnad Edilebilirlik, Beklenilebilirlik ve Tedbir Alma

Zorunluluğu - Günther Jakobs’a Bir Cevap (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 583

32.Dr. Klaus MALEK: Düşman Ceza Hukuku - 2006 Yılı 30. Müdafiiler Günündeki

“Düşman Ceza Hukuku - Hukuk Devletindeki Hortlak” Çalışma Grubuna

İlişkin Birkaç Düşünce (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 595

34.Prof. Dr. Arndt SINN: Modern Suç Kovuşturması – Düşman Ceza Hukuku

Yolunda mı? (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 611

35.Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Hava Güvenliği Kanunu’na İlişkin

Kararı (1. Daire., 15. 02. 2006 - 1 BvR 357/05-) (Çev.: Prof. Dr. Hakan HAKERİ) 633

36.Prof. Dr. Arndt SINN: Alman Hava Güvenlik Kanunu Md. 14/III Hükmüne Göre

Masumların Öldürülmesi - Meşru mudur? (Çev.: Araş. Gör. Ömer ÇELEN) 657

37.Ass.-Prof. Dr. iur. Andreas EICKER: Ceza Hukukunun Prosedürleştirilmesi

Işığında Terörle Mücadele Kanunu Yapma (Çev.: Yard. Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ) 677

38.Antje du BOIS-PEDAIN: İngiltere’de Hukuk Devletinde Bir Defalık Zorunlu

İhlal ve Terörle Mücadele Davalarına Müdahale

(Çev.: Yard. Doç. Dr. Özlem Yenerer ÇAKMUT) 691

Kavramlar Dizini 707


Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
57,75   
115,50   
3
38,50   
115,50   
4
28,88   
115,50   
5
24,26   
121,28   
6
20,41   
122,43   
7
17,66   
123,59   
8
15,59   
124,74   
9
13,99   
125,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,50   
115,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat