Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi Kemal Şenocak

Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi


Basım Tarihi
2009-12
Sayfa Sayısı
336
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786055593087
Baskı
145,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 45 puan kazanacaksınız)
   45

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİNE HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİKemal ŞENOCAK- Hayat Sigortasının Türleri

- Sigorta Ettirenin Kendi Lehine Ve Üçüncü Kişi Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi

- Sigorta Ettirenin Kendi Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi

- Üçüncü Kişi Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi

- Sigorta Ettiren – Sigortacı –Lehtar Arasındaki İlişkiler

- Lehtar İle Sigortacı Arasındaki İlişki

- Sigorta Ettiren İle Sigortacı Arasındaki İlişki

- Sigorta Ettiren İle Lehtar Arasındaki İlişki

- Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortasına İştirak Eden Kişiler Dışındaki Hukuk Süjeleri Olan İlişkiler

- Hayat Sigortası Sözleşmesi İle Üçüncü Kişiye Yapılan Kazandırmanın İcra Ve İflas

- Kanunu’nun 277 Vd. Hükümleri Uyarınca İptal Edilebilirliği

- Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Açısından Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi

- Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesinin Miras Hukuku Açısından SonuçlarıİÇİNDEKİLER

Bibliyografya IX

Kısaltmalar XLV

GİRİŞ 1

I. BÖLÜM

GENEL OLARAK HAYAT SİGORTASI §

1. HAYAT SİGORTASININ GENEL ESASLARI 3

§ 2. HAYAT SİGORTASININ TÜRLERİ 8

A. Sigorta Tekniği Kriterine Göre Tasnif 8

a) Salt Riziko Sigortalan 8

b) Diğer Hayat Sigortalan 9

B. Sigortalı Rizikonun Türüne Göre Tasnif 11

a) ölüm İhtimaline Karşı Hayat Sigortası 13

b) Yaşama İhtimaline Karşı Hayat Sigortası 17

c) Ölüm ve Yaşama İhtimaline Karşı Karma Hayat Sigortası 18

II, BÖLÜM

SİGORTA ETTİRENİN KENDİ LEHİNE VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

§ 3. SİGORTA ETTİRENİN KENDİ LEHİNE HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 23

A. Sigorta Ettirenin Kendi Lehine Hayat Sigortası 24

§ 4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 41

A. Genel Olarak 41

B. Lehtar Tayini İşleminin Hukuki Niteliği 46

C. Lehtar Tayin Etme Ehliyeti 64

D. Lehtar Tayininin Şekli 66

a) Dönülebilir Lehtar Tayini (Geri Alınabilir Lehtar Tayini) 66

b) Dönülemez Lehtar Tayini (Geri Alınamaz Lehtar Tayini) 68

E. Lehtar Tayinine Yönelik Beyanın Yorumuna İlişkin Esaslar 72

I. Genel Olarak 72

II. Lehtar Tayinine Yönelik Beyanda Kullanılan “Eşim” Tabirinin Yorumu 80

III. Lehtar Tayinine Yönelik Beyanda Kullanılan “Çocuklarım” Tabirinin Yorumu 93

IV. Lehtar Tayinine Yönelik Beyanda Kullanılan “Ailem” Veya “Geride Bıraktıklarım” Tabirlerinin Yorumu 100

V. Lehtar Tayinine Yönelik Beyanda Kullanılan “Mirasçı” veya Benzeri Genel Tabirlerin Yorumu 101

VI. Lehtar Tayinine Yönelik Beyanda Kullanılan Diğer Tabirlerin Yorumu 121

VII. Alternatif Lehtar Tayini 123

VIII. Birden Çok Lehtar Tayin Edilmesi Durumunda Sigorta Bedelinin Paylaşım Oranı 124

lll. BÖLÜM SİGORTA ETTİREN - SİGORTACI - LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

§ 5. LEHTAR İLE SİGORTACI ARASINDAKİ İLİŞKİ 131

A. Lehtarın Sigortacıya Kaşı Sahip Olduğu Hakkın Niteliği 131

B. Lehtar Tarafından Sigorta Bedelini Talep Etme Hakkının Kazanılma Ânı 138

C. Lehtarın Hukuki Konumu 144

a) Dönülebilir Şekilde Atanan Lehtarın Hukuki Konumu 144

b) Dönülemez Şekilde Atanan Lehtarın Hukuki Konumu 156

D. Sigortacının Lehtara Karşı İleri Sürebileceği İtiraz ve Defiler 167

§6. SİGORTA ETTİREN İLE SİGORTACI ARASINDAKİ İLİŞKİ.. 173

a) Dönülebilir Lehtar Tayininde 174

b) Dönülemez Lehtar T ayininde 216

c) Lehtarın Sigorta Ettirenin Yerine Geçmesi 220

II, Genel Olarak 220

III, Lehtarın Sigorta Ettirenin Yerinp Geçmesinin Şartları 221

A. Geçerli Bir Hayat Sigortası Sözleşmesinin Varlığı 221

B. İhtiyati-İcrai Haciz veya İflas 225

I. Sigorta Ettirenin Onayı 225

II. Talebe Yetkili Olanlar 228

III. Sözleşmeye Taraf Olma Talebinin Kullanılması 230

A. Sigorta Sözleşmesine Taraf Olmanın Sonuçları 234

§7. SİGORTA ETTİREN İLE LEHTAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 236

a) BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİNE HAYAT SİGORTASINA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER DIŞINDAKİ HUKUK SÜJELERİ

OLAN İLİŞKİLER

§ 8. HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPILAN KAZANDIRMANIN İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 277 vd. HÜKÜMLERİ UYARINCA İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ ... 257

§ 9. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİNE HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ 278

a) Genel Olarak 278

b) Sağ Kalan Eşin Lehtar Olarak Gösterilmesi 280

c) Eş Dışında Üçüncü Kişinin Lehtar Gösterilmesi 280

II, Genel Olarak 280

III, Hayat Sigortası Sözleşmesinden Doğan Taleplerin

TMK mad 229 Uyarınca Edinilmiş Mallara Eklenmesi Sorunu281

A. Genel Olarak 281

B. Hayat Sigortasında Karşılıksız Kazandırmalar 283

aa) Hayat Sigortası Bedelinin Edinilmiş Mallara Dâhil

Olması Şartı 284

bb) Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl

İçindeki Karşılıksız Kazandırmalar 285

cc) Hayat Sigortasında Lehtar Tayin etmek Suretiyle

Gerçekleştirilen Kazandırmalar.. 286

aaa) Genel Olarak : 286

bbb) Lehtarm Hayat Sigortası Bedeli Üzerindeki Talep Hakkının Türk Medeni KanuıtCı’nun 229’uncu maddesi Uyarınca Eklenmesi Sorunu 288

aaaa) Dönülebilir Lehtar Tayini Halinde 289

bbbb) Dönülemez Lehtar Tayini Halinde 291

§ 10. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİNE HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN MİRAS HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI 291

I. Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesinin Türk Medeni Kanunu’nun 509’uncu Maddesi Açısından Değerlendirilmesi 292

A. Genel Olarak 292

B. Türk Medeni Kanunu’nun 509’uncu maddesinin Uygulanma Şartları 293

C. Türk Medeni Kanunu’nun 509’uncu Maddesinin Kapsamına Giren Hayat Sigortalan 301

a) Ölüm İhtimaline Karşı Sigortalar 301

aa) Klasik Ölüm İhtimaline Karşı Sigorta 301

bb) Belirli Süre İçinde Meydana Gelecek Ölüm İhtimaline Karşı Hayat Sigortalan 305

b) Karma Hayat Sigortaları 310

II. Lehtar Tayini Suretiyle Yapılan Kazandırmaların Denkleştirilmesi 314

a) Genel Olarak .314

b) Hayat Sigortasında Lehtar Tayini Suretiyle Yapılan Kazandırmaların Denkleştirilmesi 316Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
   
   
Kapat