İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Bilgiler- Formüller Mahmut Çolak

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Bilgiler- Formüller


Basım Tarihi
2018-03
Sayfa Sayısı
208
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750247835
Boyut
16x24 cm
Baskı
445,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 45 puan kazanacaksınız)
   45

Mahmut ÇOLAK

 

Konu Başlıkları
- Asgari Ücret
- Asgari İşçilik Oranları
- Asgari Geçim İndirimi
- Birim İnşaat Maliyetleri
- Emeklilik Koşulları
- Prime Esas Kazanç
- Emeklilik Keseneği Hesabı
- Gelir Testi
- Hizmet Takip Programı (HİTAP)
- Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranı
- SMMM
- YMM Asgari İşçilik Raporu
- Kıdem ve İhbar Tazminatları
- Prim Oranları
- Evlenme ve Cenaze Ödenekleri
Yıllık Ücretli İzin Süreleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
2. Baskıya Önsöz 9
3. Baskıya Önsöz 11
Özgeçmiş 15
Kısaltmalar 23
1. 4/1–a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ 25
2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU’NUN GEÇİCİ 20’NCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL EMEKLİ SANDIKLARI 27
3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR 31
4. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZALARI 33
5. 6331 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 37
6. 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NDA İŞKOLLARI 38
7. ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI 39
8. ASGARİ ÜCRET 77
A. 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin 77
B. 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin 79
C. 3308 Sayılı Kanuna Tabi Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrenciler İçin 81
1. 16 Yaş Üstü İçin 81
2. 16 Yaş Altı İçin 82
3. Örgün Eğitim Gören Öğrenciler İçin 83
D. Net Asgari Ücretin Hesaplanması 84
E. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 85
F. Asgari Geçim İndirimi 86
9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 88
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü Alanına Yazılacak Kodlar 88
B. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü Alanına Yazılacak Kodlar 90
C. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Eksik Gün Nedeni Hanesine Yazılacak Kodlar 90
D. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde İşten Çıkış Nedeni Hanesine Yazılacak Kodlar 91
1. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin İşten Çıkış Nedenleri 91
2. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin Ay İçerisinde Göreve Başlama ve Ayrılma Nedenleri 93
3. Prim Belgelerinden Kesilecek Damga Vergisi Tutarları 94
10. BİRİM MALİYETLER 95
A. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerin Yayımlandığı Resmi Gazete Fihristi 95
B. İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel 95
11. ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLER 98
12. EMEKLİLİK ŞARTLARI 101
A. Mülga 506 Sayılı Kanuna Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları 104
B. 2925 Sayılı Kanuna Tabi Süreksiz Tarım İşçilerinin (Kadın ve Erkek) Emeklilik Şartları 105
C. Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların Yaşlılık Aylığından Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartlar 106
D. İleri Yaştaki Kadın ve Erkek Sigortalıların Daha Az Prim Ödemek Suretiyle Emekli Olma Şartları 107
E. Bağ – Kurlu Kadın Sigortalıların Tam Emeklilik Şartları 107
F. Bağ – Kurlu Erkek Sigortalıların Tam Emeklilik Şartları 108
G. Bağ–Kur Sigortalılarının Kısmi Aylık Bağlama Şartları 108
Ğ. 2926 Sayılı Kanuna Tabi Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Tarım Sigortalılarının Emeklilik Şartları 109
H. Emekli Sandığı Kadın İştirakçilerinin Emeklilik Şartları 109
I. Emekli Sandığı Erkek İştirakçilerinin Emeklilik Şartları 110
İ. 5510 Sayılı Kanunda Kademeli Emeklilik Geçişi 112
J. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinde Emeklilik Yaş Hadleri 113
K. 5510/28’inci Maddesinin İki ve Üçüncü Fıkralarına Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları 114
L. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin 5510/Geçici 6–Yedinci Fıkra (B) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları 114
M. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 9/Altıncı Fıkrasına Göre Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışan Sigortalıların Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları 115
N. 506 SK.M.60/C–B, Geç.M.87 5510 Sk. Geç.M.10/İki Maddelerine Göre Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların Aylığa Hak Kazanma Koşulları 115
O. 5510/28–Dördüncü–Geçici 6/7–C Fıkrasına Göre İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Malul Sayılanlar 115
Ö. 5510/28–Beşinci–Geç.M.6/ Yedi–/D ve E Fıkralarına Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranı %60’ın Altında Olanlar 116
P. Hizmet Takip Programı (HİTAP) 116
13. GELİR TESTİ 117
14. HARP MALULLERİNE ÖDENEN EK ÖDEME (TÜTÜN İKRAMİYESİ) TUTARLARI 118
15. İHALEYE KATILIMDA KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU TABLOSU 119
16. İHBAR TAZMİNATI 120
17. İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ VE KİŞİLER 120
A. İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri 120
B. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler 121
18. İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI 122
19. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 124
20. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 124
21. İŞÇİLERİN İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ 126
22. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TUTARLARI 126
23. İZİN VE ARA DİNLENME SÜRELERİ 127
A. Yıllık Ücretli İzin Süreleri 127
B. Ara Dinlenme Süreleri 128
24. KIDEM TAZMİNATI 128
A. Kıdem Tazminatı Tavan Tutarının Hesaplanma Yöntemi 131
B. Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavanı 131
C. Kıdem Tazminatına Tabi Olan Olmayan Ödemeler 132
D. Avrupa Birliği Üye Ülkelerde Kıdem Tazminatı 134
25. MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE 135
26. ENGELLİLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER 140
A. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranı 140
B. Engelliler ile Eski Hükümlülerin Çalıştırılabilecekleri İşler 141
1. Engellilerin Çalıştırılamayacakları İşler 141
2. Eski Hükümlülerin Çalıştırılmayacakları İşyerleri 141
27. PRİM ORANLARI 141
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılara Ait Genel Prim Oranları 142
B. 4/1–b Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları 142
C. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları 143
D. İsteğe Sigorta Prim Oranı 144
28. PRİME TABİ ÖDEMELER 144
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin 144
B. 4/1–b Kapsamındaki Sigortalılar İçin 148
C. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin 149
D. 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce Devlet Memuru Olanların Emekli İkramiyesinin Hesabında Dikkate Alınan Unsurlar 152
29. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 155
A. Sağlık Kuruluşları 155
B. Sağlık Kurumları 155
C. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık Kurumları/ Kuruluşları 156
D. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık Hizmet Sunucuları 156
30. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYLARI 156
A. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı 156
B. Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı 157
31. SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİ 158
32. SGK ALACAKLARINDA DEVLET İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI 164
33. SGK ALACAKLARININ ÖDENMESİ VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ 165
A. Prim ve İdari Para Cezalarının Ödenmesi ve Yargı Yolu 166
B. Sigorta Primlerinde Zamanaşımı Süreleri 166
C. İdari Para Cezalarının Yargılama Yeri ve Zamanaşımı Süreleri 166
34. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ 167
A. Özel Sektör İşverenleri Açısından 167
B. Kamu Sektörü İşverenleri Açısından 167
C. 3308 Sayılı Kanuna Tabi Çıraklar Açısından 168
1. 16 Yaş Üstü İçin 168
2. 16 Yaş Altı İçin 168
35. SMMM/YMM İŞLEMLERİ 169
A. Rapor Kapağı 169
B. Rapor Şablonu 171
C. Faaliyet Belgesi 177
D. Özel Bina İnşaatlarına Ait Hesaplama Cetveli 179
E. İhaleli İşlere Ait Hesaplama Cetveli 181
F. SMMM–YMM’ler Tarafından Düzenlenecek İlişiksizlik Raporlarına Eklenecek ve Raporda Bulunması Gerekli Bilgi–Belgeler 183
36. 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI 184
37. TAHSİS İŞLEMLERİ 188
A. Askerlik, Grev ve Lokavt Borçlanması 189
B. İsteğe Bağlı Sigortalıların Ödeyecekleri Prim Tutarları 189
C. Süreksiz Tarım Sigortalıların Ödeyecekleri Prim Tutarları 189
D. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Günlük Ödenek Miktarı 190
E. Yurtdışı Hizmet Borçlanma Tutarları 190
F. Sosyal Yardım Zammı 190
G. Cenaze Ödeneği 190
I. Borçlanma Türleri 191
İ. Evlenme Ödeneği 192
J. Emzirme Ödeneği 192
K. Fiili Hizmet Zammından Yararlananlar, Yararlanma Yerleri ile Süreleri 193
L. Fiili Hizmet Süresi Zammı Kodları 197
M. Gelir ve Aylıkların Birleşmesinde Gelir ve Aylık Durumu 201
1. Aylık – Aylık ve Gelir–Aylıkların Birleşmesi 202
2. Gelir–Gelir ve Gelir– Aylıkların Birleşmesi 203
38. TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİ ORANI 203
39. YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI PUANLARI 204
Kaynakça 205
Kavram Dizini 207

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
   
   
Kapat