Konkordatoda İmtiyazlı Alacaklar Mehmet Alper Nacar

Konkordatoda İmtiyazlı Alacaklar


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
294
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257595469
Boyut
16x24
Baskı
1171,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 171 puan kazanacaksınız)
   171

 

 


İÇİNDEKİLER

İşçilik Alacağı Kavramı ve İşçi Alacağının Korunması 43
Uluslararası Hukukta Düzenlemeler 44
95 Sayılı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 44
173 Sayılı ILO Sözleşmesi İle Sağlanan Koruma 45
Avrupa Sosyal Şartı 46
Hukukumuzda İşçilik Alacaklarının Koruması 47
İmtiyaz Yoluyla Sağlanan Koruma 48
aa. Haciz Yoluyla Takipte İmtiyaz Yoluyla Korunabilmek
İçin Hacze İştirak Şartı 51
ab. Takipli İştirak Şartları 53
Ücret Garanti Fonu ile Sağlanan Koruma 55
ba. Ücret Garanti Fonu’nun Amacı 57
bb. Ücret Garanti Fonu’na Başvuru Şartları 57
bba. Ücret Garanti Fonu Kapsamında İşçi Sayılma 57
bbb. Son Bir Yıldır Aynı İşyerinde Çalışma 59
bbc. Ödenmeyen Üç Aylık İşçilik Alacağının
Bulunması 60
bbd. İşverenin Ödeme Aczi İçinde Bulunması 61
bc. Ücret Garanti Fon’una Başvuru 61
bca. İşçi Alacak Belgesi 62
bcb. Fon’a Başvuru Sınırı 62
bd. Ücret Garanti Fonu Kapsamında Yapılacak Ödeme 64
be. Ödeme Kısıtlamaları 65
bf. Yapılan Ödemeler Sonrası Rücu Hakkı 66
bg. Fon’a Başvurunun Reddi Halinde Başvuru Yolları 68
İşverenlerin, İşçiler İçin Yardım Sandıkları veya Sair Yardım Teşkilatı Kurulması veya Bunların Yaşatılması Maksadıyla Meydana Gelmiş ve Tüzel Kişilik Kazanmış Bulunan Tesislere veya
Derneklere Olan Borçları 68
Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 69
Genel Olarak Nafaka 69
İcra ve İflâs Kanun’unda Yer Alan Nafaka Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler 72
Genel Olarak Nafaka Alacaklarının Korunması. 72
Nafaka Alacaklarının İİK m. 206/I Kapsamında İmtiyazlı
Alacak Olarak Kabul Edilmesi 72
Nafaka Alacaklısının Hacze İmtiyazlı iştirak Yetkisi 74
Nafaka İlamına İlişkin İcranın Durdurulamaması 78

Nafaka Alacağına İlişkin İşçi Ücretinin Haczi 79
Nafakanın Ödenmemesinin Cezai Yaptırıma Bağlanması 81

İKİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO MÜESSESESİ VE BU MÜESSESENİN
İMTİYAZLI ALACAKLAR BAKIMINDAN GÖRÜNÜMÜ
KONKORDATO BAŞVURUSU VE MÜHLET KARARI VERİLMESİ 85
Genel Olarak Konkordato Başvurusu 85
Mühlet Başvurusunun İncelenmesi 91
Geçici Mühlet 97
Geçici Mühlet Kavramı 97
Geçici Mühlet Kavramının Hukuki Niteliği 99
Geçici Mühlet Kararının Etkileri 100
Geçici Mühletin Kaldırılması 105
KONKORDATO BAŞVURUSU VE KARARININ İMTİYAZLI ALACAKLAR BAKIMINDAN GÖRÜNÜMÜ 108
Konkordato Bakımından Görünümü 108
İşçinin Ücret Garanti Fonuna Başvurması Bakımından Görünümü 112
KONKORDATODA KESİN MÜHLET 115
Genel Olarak 115
Kesin Mühlet Kararı 118
Kesin Mühlet Talebinin Reddi 119
Kesin Mühletin Uzatılması 120
Kesin Mühlet Kararının İmtiyazlı Alacaklar Bakımından Görünümü 122
Konkordato Bakımından İmtiyazlı Kabul Edilen Alacaklar 122
İşçilik Alacakları 122
aa. Ücret 123
bb. Ücret Ekleri 124
bba. Parayla Ölçülebilir Hak ve Menfaatler 124
bbb. İkramiye 125
bbc. Prim 127
bbd. Bahşiş 128
bbe. Kazançtan Alınan Pay 129
bbf. Komisyon 129
bbg. Ayni Ödemeler 130
bbh. Fazla Çalışma Ücreti 131

bbı. Fazla Sürelerle Çalışma 131
bbi. Yıllık Ücretli İzne Dair Alacak Hakkı 132
bbj. Kıdem Tazminatı 134
bbk. İhbar Tazminatı 135
cc. Bedensel Zarardan Doğan Maddi Ve Manevi
Tazminat Alacakları 135
Yardım Sandıklarının ve Yardım Teşkilatı İçin Kurulmuş
Tesis veya Derneklerin İşverenden Olan Alacakları 137
Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları 138
ca. Genel Olarak Nafaka 138
cb. Bakım Nafakası 139
cba. Tedbir Nafakası 139
cbb. İştirak Nafakası 142
cc. Yoksulluk Nafakası 145
cca. Genel Olarak 145
ccb. Koşulları 146
cd. Yardım Nafakası 148
cda. Genel Olarak 148
cdb. Koşulları 150
Alacaklılar Kurulu Oluşturulması 151
Genel Olarak 151
İmtiyazlı Alacaklar Bakımından Görünümü 153
Takip Yasağı 154
Genel Olarak 154
Kira Alacakları Bakımından 159
Takip Yasağına İlişkin İstisna 159
İmtiyazlı Alacaklar Bakımından Görünümü 161
Hacizlerin Durumu 163
Takip Yasağının İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbire Etkisi 166
Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Durumu 168
Faize Etkisi 168
Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 170
Genel Olarak 170
İmtiyazlı Alacaklar Bakımından Görünümü 173
Alacakları Bildirmeye Davet ve İmtiyazlı Alacaklar Bakımından Görünümü 176
Genel Olarak 176

Kayıt Yaptırmayan Alacakların Durumu 178
İmtiyazlı Alacaklar Bakımından Görünümü 179
Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyanının Alınması 181
Çekişmeli Alacaklar Hakkında İnceleme 183
Alacaklılar Toplantısı ve İmtiyazlı Alacaklar Bakımından Görünümü 186
KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI 194
Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 195
Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İflâsın Açılması 196
Kesin Mühletin Kaldırılmasına Bağlanan Ortak Hukuki Sonuçlar 196
Kanun Yolları 198
KONKORDATONUN TASDİKİ 199
Genel Olarak 199
İtiraz 203
Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi 204
Tasdik Kararı 206
Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları 208
Tasdik Kararının Sonuçları 209
Tasdik Edilen Konkordatonun Borçlu Açısından Sonuçları 209
Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 210
Rehinli alacaklar 213
Mühlet İçinde Komiserin Onayı ile Doğmuş Olan Alacaklar 213
6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Alacakları 214
Konkordatonun Tasdikinin Hacizlere Etkisi 214
Konkordatonun Tasdik Kararının Takiplere Etkisi 215
Konkordatonun Tasdikinde Çekişmeli Alacaklar 217
Konkordatonun Tasdik Sürecinin İmtiyazlı Alacaklar
Bakımından Görünümü 217
Konkordatonun Tasdik Kararının İmtiyazlı Alacaklar
Bakımından Görünümü 225
Konkordatonun Feshi 227
Genel Olarak 227
Konkordatonun Kısmen Feshi 229
Konkordatonun Tamamen Feshi 232

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İFLAS İÇİ KONKORDATO VE MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA İMTİYAZLI ALACAKLAR
İFLAS İÇİ KONKORDATODA İMTİYAZLI ALACAKLARIN KORUNMASI 237
Genel Olarak 237
Konkordato Teklifi 238
Alacaklılar Toplantısı 241
İflâs İçi Konkordatoda Tasdik Öncesi İmtiyazlı Alacakların Durumu 246
Konkordatonun Tasdiki Yargılaması 249
Konkordato Hakkında Tasdik Kararı Verilmesi 251
Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi 254
Kanun Yoluna Başvuru 254
Konkordatonun Tasdik Kararının İmtiyazlı Alacaklar
Bakımından Görünümü 255
Konkordatonun Feshi 258
Genel Olarak 258
Konkordatonun Kısmen Feshi 259
Konkordatonun Tamamen Feshi 259
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA İMTİYAZLI ALACAKLARIN KORUNMASI 260
Genel Olarak 260
Konkordato Tasdiki Öncesi İmtiyazlı Alacakların Durumu 265
Konkordatonun Tasdiki 268
Konkordato Masası 271
Tasfiye Memurları 272
Alacaklılar Kurulu 273
Paylaştırmaya Katılacak Alacakların Belirlenmesi 274
Paraya Çevirme 275
Paraların Paylaştırılması 275
Konkordatonun Tasdiki Kararının İmtiyazlı Alacaklar
Bakımından Görünümü 278
Tasfiyenin Sona Ermesi 280
Konkordatonun Feshi 281
SONUÇ 283
KAYNAKÇA 287

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,00   
171,00   
2
85,50   
171,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,00   
171,00   
2
85,50   
171,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,00   
171,00   
2
85,50   
171,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,00   
171,00   
2
85,50   
171,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
171,00   
171,00   
2
   
   
Kapat