İşçi Alacaklarında İspat Mehmet Can

İşçi Alacaklarında İspat


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
264
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750265341
Boyut
16x24
Baskı
171,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 71 puan kazanacaksınız)
   71

Konu Başlıkları
- İspat Hukukunun Temel Kavramları
- İş Uyuşmazlıklarına Konu Ücret Alacakları ve İspatına İlişkin Hususlar
İş Uyuşmazlıklarına Konu Tazminat Alacakları ve İspatına İlişkin Hususlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür 5
Kısaltmalar 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
İSPAT HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İSPAT KAVRAMI 17
§ 2. İSPAT HAKKI 19
I. Tanımı 19
II. İspat Hakkının Sınırları 21
§ 3. İSPAT ÖLÇÜSÜ 23
I. Genel Olarak 23
II. Tam (Kesin) İspat 23
III. Yaklaşık (Gerçeğe Yakın) İspat 23
§ 4. İSPAT TÜRLERİ 25
I. Amacı Yönünden İspat Türleri 25
II. İçeriği Yönünden İspat Türleri 26
§ 5. İSPATIN KONUSU 27
I. Soyut (Koşul) Vakıalar – Somut (Maddi) Vakıalar 29
II. Olumlu (Müspet) Vakıalar – Olumsuz (Menfi) Vakıalar 29
§ 6. DELİLLER 30
I. Delil Kavramı 30
II. Delil Türleri 31
A. Kesin (Kanuni) Deliller 33
B. Takdiri Deliller 33
1. Tanık beyanları 34
2. Bilirkişi İncelemesi 36
3. Keşif 38
§ 7. İSPATIN GEREKLİ OLMADIĞI HALLER 40
I. İkrar 40
II. Herkes Tarafından Bilinen Vakıalar 41
III. Hakimin Bilgi Sahibi Olduğu Vakıalar 42
§ 8. İSPAT YÜKÜ 42
I. Genel Olarak 42
II. İspat Yükü Kavramı 44
III. İspat Yükünün Paylaştırılması 47
A. İspat Yükünün Kanunla Paylaştırılması 48
B. Normal Durumun Aksinin İspatı 49
C. Karineler 50
1. Karine Türleri 50
a. Fiili Karineler 50
b. Kanuni Karineler 51
IV. Delil Sözleşmeleri 52
A. Genel Olarak 52
B. Delil Sözleşmesi Çeşitleri 53
1. Münhasır Delil Sözleşmesi 54
2. Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi 54
C. Delil Sözleşmesinin Şekli 54
§ 9. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA İSPAT ARAÇLARI 55
I. Genel Olarak 55
II. Makbuz 55
III. Ücret Hesap Pusulası 56
IV. Ücret Tediye Bordrosu 57
V. Banka Yoluyla Yapılan Ödemelere İlişkin Kayıtlar 58
VI. Yüzde Usulü Ücretlere İlişkin Belgeler 58
VII. İbraname (İbra Sözleşmesi) 59
VIII. Yemin 63
§ 10. İSPAT KURALLARINI ETKİLEYEN İLKE VE ESASLAR 65
I. Genel Olarak 65
II. İşçiyi Koruma İlkesi 65
III. İşçi Lehine Yorum İlkesi 68
IV. Taraflarca Getirilme (Hazırlanma) İlkesi 69
V. Kendiliğinden (Resen) Araştırma İlkesi 73
§ 11. ARABULUCULUK UYGULAMASININ İSPAT HUKUKUNA ETKİLERİ 81
I. Genel Olarak 81
II. Arabuluculuğun Konusu ve Temel İlkeleri 82
İkinci Bölüm
İŞ UYUŞMAZLIKLARINA
KONU ÜCRET ALACAKLARI VE
İSPATINA İLİŞKİN HUSUSLAR
§ 12. GENEL OLARAK 85
§ 13. ÜCRET ALACAĞI 85
I. Kavram ve Unsurları 85
II. Ücret Tespit Sistemleri 88
A. Zamana Göre Ücretlendirme 89
B. Verime Göre (Parça başı) Ücretlendirme 89
C. Yüzde Usulü Ücretlendirme 89
III. Ücretin Miktarı 90
IV. Ödenme Şekli 91
V. Ödenme Yeri 93
VI. Ödenme Zamanı 94
VII. Hesaplanması 94
VIII. Zamanaşımı Süresi 96
IX. İspatına İlişkin Hususlar 97
§ 14. FAZLA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI 105
I. Kavram ve Unsurları 105
II. Fazla Çalışma Çeşitleri 105
A. Olağan (Genel) Nedenlerle Fazla Çalışma 105
B. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 106
C. Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma 107
III. Hesaplanması 107
IV. Zamanaşımı Süresi 112
V. İspatına İlişkin Hususlar 113
§ 15. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI 120
I. Kavram ve Unsurları 120
II. Hesaplanması 124
III. Zamanaşımı Süresi 126
IV. İspatına İlişkin Hususlar 127
§ 16. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI 130
I. Kavram ve Unsurları 130
II. Hesaplanması 133
III. Zamanaşımı Süresi 135
IV. İspatına İlişkin Hususlar 136
§ 17. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI 137
I. Kavram ve Unsurları 137
II. Hesaplanması 139
III. Zamanaşımı Süresi 141
IV. İspatına İlişkin Hususlar 141
§ 18. İKRAMİYE ALACAĞI 143
I. Kavram ve Unsurları 143
II. Hesaplanması 145
III. Zamanaşımı Süresi 146
IV. İspatına İlişkin Hususlar 146
§ 19. PRİM ALACAĞI 148
I. Kavram ve Unsurları 148
II. Hesaplanması 149
III. Zamanaşımı Süresi 150
IV. İspatına İlişkin Hususlar 150
§ 20. BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ALACAĞI 152
I. Kavram ve Unsurları 152
II. Hesaplanması 153
III. Zamanaşımı Süresi 154
IV. İspatına İlişkin Hususlar 155
§ 21. BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ALACAĞI 156
I. Kavram ve Unsurları 156
II. Hesaplanması 157
III. Zamanaşımı Süresi 159
IV. İspatına İlişkin Hususlar 159
Üçüncü Bölüm
İŞ UYUŞMAZLIKLARINA
KONU TAZMİNAT ALACAKLARI VE
İSPATINA İLİŞKİN HUSUSLAR
§ 22. GENEL HUSUSLAR 161
§ 23. İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI 161
I. Kavram ve Unsurları 161
II. Hesaplanması 163
III. Zamanaşımı Süresi 165
IV. İspatına İlişkin Hususlar 166
§ 24. KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI 168
I. Kavram ve Unsurları 168
II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 169
A. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshedilmesi 171
1. İş Kanunu m. 24 Uyarınca Haklı Fesihler 171
2. Diğer Derhal Haklı Fesihler 171
a. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih Hali 172
b. Yaşlılık, Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Amacıyla Fesih 173
c. Emeklilik Bağlantılı Fesih 173
d. Evlilik Nedeniyle Fesih Hali 174
e. İşçinin Ölümü Nedeniyle Fesih 175
B. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi Hali 176
III. Hesaplanması 177
IV. Zamanaşımı Süresi 180
V. İspatına İlişkin Hususlar 181
§ 25. KÖTÜNİYET TAZMİNATI ALACAĞI 187
I. Kavram ve Unsurları 187
II. Hesaplanması 190
III. Zamanaşımı Süresi 190
IV. İspatına İlişkin Hususlar 191
§ 26. AYRIMCILIK TAZMİNATI ALACAĞI 192
I. Kavram ve Unsurları 192
II. Hesaplanması 195
III. Zamanaşımı Süresi 197
IV. İspatına İlişkin Hususlar 197
§ 27. SENDİKAL TAZMİNAT ALACAĞI 198
I. Kavram ve Unsurları 198
II. Hesaplanması 201
III. Zamanaşımı Süresi 203
IV. İspatına İlişkin Hususlar 204
§ 28. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ALACAĞI 207
I. Kavram ve Unsurları 207
II. Hesaplanması 209
III. Zamanaşımı Süresi 211
IV. İspatına İlişkin Hususlar 212
§ 29. CEZAİ ŞART TAZMİNATI ALACAĞI 214
I. Kavram ve Unsurları 214
A. Cezai Şart Tazminatının Karşılıklı Olup Olmadığı 216
B. Cezai Şart Tazminatının Eşit Miktarda Düzenlenmesi Gerektiği 216
C. İşçiye Yapılan Eğitim Masrafı ve Cezai Şart Tazminatı 217
D. Deneme Süresi ve Cezai Şart Tazminatı 218
II. Hesaplanması 218
III. Zamanaşımı Süresi 219
IV. İspatına İlişkin Hususlar 219
§ 30. MADDİ–MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI 220
I. Kavram ve Unsurları 220
II. Hesaplanması 221
III. Zamanaşımı Süresi 226
IV. İspatına İlişkin Hususlar 227
§ 31. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALACAĞI 230
I. Kavram ve Unsurları 230
II. Hesaplanması 231
III. Zamanaşımı Süresi 233
IV. İspatına İlişkin Hususlar 234
Sonuç 241
Kaynakça 247
Kavramlar Dizini 263

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
35,50   
71,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
71,00   
71,00   
2
   
   
Kapat