Sahte Fatura Düzenleme Ve Kullanma Suçları Mehmet Taştan

Açıklamalı İçtihatlıSahte Fatura Düzenleme Ve Kullanma Suçları


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
430
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008972
Boyut
16x24
Baskı
198,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 98 puan kazanacaksınız)
   98

Konu Başlıkları
- Vergi Kaçakçılığı
- Yaptırım Sistemi
- Suçun Konusunu Oluşturan Belgeler
- İnceleme ve Değerlendirme Yöntemleri
Özel Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri

 

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR 11
BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI
I. GENEL OLARAK 13
II. VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 17
A. Vergi 17
B. Vergi Hukuku 18
C. Mükellef 19
D. Vergi Sorumlusu 19
E. Vergiden Kaçınma (Tax Avoidance) 21
F. Vergi Kaçırma (Tax Evasıon) 21
G. Vergi Kaçakçılığı (Tax Fraud) 22
H. Peçeleme 23
III. VERGİ HUKUKUNDA YAPTIRIM SİSTEMİ (VERGİ KABAHATLERİ VE VERGİ SUÇLARI) 24
A. Vergi Kabahatleri 27
1. Vergi Ziyaı 28
2. Usulsüzlük 29
a. Birinci Derece 30
b. İkinci Derece 30
c. Özel Usulsüzlük Kabahati 31
B. Vergi Suçları 31
1. Vergi Kaçakçılığı Suçları 31
2. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu 33
3. Yükümlülerin Özel İşini Yapma Suçu 34
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇUN UNSURLARI, ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ, KUSURLULUĞU ETKİLEYEN SEBEPLER, DAVA VE CEZAYI ORTADAN KALDIRAN HALLER
I. SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇUNUN UNSURLARI 35
A. Suçun Maddi Unsurları 35

8 İçindekiler

1. Suçun Konusu 35
a. Fatura 36
b. Perakende Satış Vesikaları 37
c. Gider Pusulası 37
d. Müstahsil Makbuzu 38
e. Serbest Meslek Makbuzu 38
f. Ücret Bordrosu 38
g. Sevk İrsaliyesi 38
h. Taşıma İrsaliyeleri 39
ı. Yolcu taşıma Bileti ile Yolcu Listesi 39
i. Muhabere Evrakı 40
j. Adisyon 40
k. Döviz Alım Satım Belgesi 41
l. Elektronik Ortamdaki Kayıtlar ve Elektronik Cihazla Belge Düzenlenme 41
2. Fiil 48
a. Genel Olarak 48
b. Tutulması Zorunlu Belgeler 51
c. Belgeleri Saklama ve İbraz Yükümlülüğü 51
d. Türk Ceza Kanunundaki Sahtecilik Suçundan Farkı 52
e. Sahte Belge Düzenleme veya Kullanma Suçlarında İğfal (Aldatma) Kabiliyeti ve Bu Suçun Diğer Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Farkı 54
f. Sahte Belge Düzenleme veya Kullanma Suçlarının Niteliği ile
Yaptırım Şekli 55
aa. Sahte Belge Düzenleme Suçlarında İnceleme ve
Değerlendirme Yöntemi. 58
aaa. Genel Olarak Sahte Belge Düzenleme 58
bbb. İnceleme ve Değerlendirme Yöntemi 61
ccc. Belgenin Sahteliğine İlişkin Yapılacak Araştırmada
Dikkat Edilecek Hususlar 64
i. Defter, Kayıt ve Belgelere İlişkin Araştırma 64
ii. İşletmenin İş ve Çalışma Koşullarına İlişkin Araştırma 66
iii. Sahte Belgeye Dayanak Teşkil Eden İşleme ve
Yapılan Ödemeye İlişkin Araştırma. 67
iv. Belgelerin Düzenlendiği Tarihte Mal ve Hizmet Teslimini Yapacak Sermaye, İşgücü ve İmkânın
Olup Olmadığına İlişkin Araştırma 69
bb. Sahte Belge Kullanma Suçlarında İnceleme ve
Değerlendirme Yöntemi. 72
aaa. Genel Olarak Sahte Belge Kullanmak 72
bbb. İnceleme ve Değerlendirme Yöntemi 74

İçindekiler 9
cc. Elde Edilen Delillerin Hukuka Uygunluğunun Denetlenmesi 79
3. Mağdur 82
4. Fail 83
a. Gerçek Kişilerde Cezai Sorumluluk 84
aa. Vekilin Sorumluluğu 85
bb. Veli, vasi veya kayyımın sorumluluğu 89
cc. Mirasçıların Sorumluluğu 89
dd. Adi şirket ortaklarının sorumluluğu 90
ee. Vakıf, Dernek gibi Topluluklarda Sorumluluk 90
b. Tüzel Kişilerde Cezai Sorumluluk 91
c. Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Yöntemi 95
5. Hukuka Aykırılık Unsuru 98
6. Netice 99
B. Suçun Manevi Unsuru 100
II. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 103
A. Teşebbüs 103
B. İştirak 105
C. Suçların İçtimaı (Çokluğu) 109
1. Fikri İçtima 114
2. Zincirleme Suç 117
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN SEBEPLER 120
A. Genel Olarak. 120
B. Kusur Yeteneği 122
C. Kusurluluğu Etkileyen Sebepler 123
1. Hata 124
a. Kastı Kaldıran Hata 124
b. Kusurluluğu Etkileyen Hata 125
2. Mücbir Sebep 126
IV. YAPTIRIM, DAVA VE CEZAYI ORTADAN KALDIRAN HALLER 129
A. Yaptırım ve Miktarı 129
B. Davayı ve cezayı ortadan kaldıran haller 130
1. İnfaz 130
2. Af 130
3. Zamanaşımı 131
a. Dava Zamanaşımı 132
b. Ceza Zamanaşımı 133
4. Pişmanlık ve Islah 133
5. Ölüm 137

10 İçindekiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAHTE BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇLARINDA ÖZEL SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMLERİ
A. Genel Olarak 139
B. Vergi İncelemesi Yapılması ve Suç İşlendiğinin Öğrenilmesi Halinde
İzlenecek Yöntem 140
C. Mütalaa (Yargılama Koşulu) 141
D. Görevli Mahkeme 152
E. Vergi Usul Kanununa Göre Delil ve İspat Sorunu 152
F. Davaya Katılma 154
G. Vergi Mahkemesi Kararları ile Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkileşimi 157
H. Her Takvim Yılının Ayrı Suç Oluşturması. 163
İ. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 166
İ. Suç Tarihi 168
J. Kaçakçılık Fiilinin Ayrıca Vergi Ziyaı Cezasını Oluşturması Hali 170
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YARGITAY KARARLARI
I. SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU 171
A. Ceza Genel Kurul Kararları 171
B. Araştırma ve Delilleri Değerlendirme Yöntemi 205
C. Cezai Sorumluluk, Suça İştirak 263
D. Yargılama Koşulu (Mütalaa Alınması) 311
E. Cezanın Belirlenmesi, Lehe Yasa Değerlendirilmesi, Suç Tarihi, Zamanaşımı 321
F. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 330
G. Mükerrer Dava Açılması, Davanın Reddi 332
H. Zincirleme Suç 333
II. SAHTE BELGE KULLANMA SUÇU 337
A. Ceza Genel Kurul Kararları 337
B. Araştırma ve Delilleri Değerlendirme Yöntemi 360
C. Cezai Sorumluluk 405
D. Yargılama Koşulu (Mütalaa Alınması) 409
E. Cezanın Belirlenmesi, Lehe Yasa Değerlendirilmesi, Suç Tarihi, Zamanaşımı 419
F. Zincirleme Suç 423
KAYNAKÇA 427

 

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
   
   
Kapat