Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Rehni Melis Gizem Çığşar

Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Rehni


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
271
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253676
Boyut
16x24
Baskı
1105,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 105 puan kazanacaksınız)
   105

Konu Başlıkları
- Limited Şirkette Sermaye Yapısı ve Esas Sermaye Payı
- Limited Şirket Pay Rehnine Konu Olması Bakımından Rehin Hakkı
- Limited Şirket Esas Sermaye Payı Üzerinde Rehnin Kurulması
Esas Sermaye Payı Üzerindeki Rehin Hakkının Sona Ermesi ve Rehnin Paraya Çevrilmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş 13
Birinci Bölüm:
LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYE YAPISI VE
ESAS SERMAYE PAYI
§1. GENEL OLARAK LİMİTED ŞİRKET 15
I. Limited Şirketin Genel Özellikleri 16
II. Limited Şirketin Sermaye Yapısı 23
§2. LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SERMAYE PAYI 27
I. Esas Sermaye Payı Kavramı 27
II. Esas Sermaye Payının Özellikleri 31
1. Payların Bütünlüğü İlkesinden Vazgeçilmesi 31
2. Esas Sermaye Paylarının Senede Bağlanması 32
III. Pay Defteri 35
§3. ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER 37
I. Esas Sermaye Payının Devri 38
1. Şekil ve Usul 41
2. Genel Kurul Onayı 48
3. Devrin Reddi ve Sonuçları 52
4. Ticaret Siciline Tescil ve İlan 55
5. Pay Defterine Kayıt 58
II. Payın Kanuni Geçişi 60
III. Esas Sermaye Payının Haczi 64
IV. Esas Sermaye Payının İntifa Hakkına Konu Olması 66
V. Esas Sermaye Payı Üzerinde Rehin Hakkı 68
§4. ŞİRKETİN KENDİ PAYINI İKTİSAP ETMESİ 69
§5. ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN HAK SAHİBİ OLMASI 74
İkinci Bölüm:
LİMİTED ŞİRKET PAY REHNİNE KONU OLMASI BAKIMINDAN
REHİN HAKKI
§1. REHİN HAKKI KAVRAMI VE REHİN TÜRLERİ 77
I. Genel Olarak Rehin Kavramı 78
II. Rehin Türleri 80
1. Taşınmaz Rehni 80
2. Taşınır Rehni 85
A. Teslime Bağlı Taşınır Rehni ve Hapis Hakkı 87
B. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 91
§2. LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDE REHİN HAKKININ KAPSAMI 94
I. Rehin Hakkının Konusu 94
II. Rehin Hakkının Hukuki Niteliği 95
III. Rehin Hakkına Dahil Olan Hususlar 96
1. Teminatı Olduğu Alacak Bakımından 96
2. Esas Sermaye Payı Bakımından 98
A. Ortaksal (Yönetsel) Haklar Bakımından Kapsam 99
B. Mali Haklar Bakımından Kapsam 102
a. Kâr Payı (Temettü) Hakkı 102
b. Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı 106
c. Rüçhan (Yeni Pay Edinme) Hakkı 108
d. Bedelsiz (Gratis) Payları Edinme Hakkı 111
IV. Bazı Özel Durumların Değerlendirilmesi 113
1. Şirket Süresinin Sona Ermesi 113
2. Şirketten Çıkma veya Çıkarılma 114
3. Esas Sermayenin Artırılması 118
4. Esas Sermayenin Azaltılması 120
5. Birleşme 123
6. Bölünme 127
7. Tür Değiştirme 130
8. Pay Sahibinin Ölümü 132
9. Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi 132
10. Esas Sermaye Payının Devredilmesi 135
11. Esas Sermaye Payının Haczi 139
12. Pay Sahibinin İflası 142
13. Konkordato Talep Edilmesi 144
Üçüncü Bölüm:
LİMİTED ŞİRKET ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDE
REHNİN KURULMASI
§1. GENEL OLARAK ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDE REHİN KURULMASI 149
§2. REHNE ELVERİŞLİLİK 149
I. Geçerli Bir Payın Varlığı 149
II. Devrin Yasaklanmamış Olması 150
III. Rehin Yasağı Bulunmaması 153
§3. REHİN HAKKININ KURULMASI 157
I. Taahhüt Aşaması 158
II. Tasarruf Aşaması 161
1. Rehin Sözleşmesinin Tarafları 165
A. Rehin Veren 165
B. Rehin Alan 167
a. Üçüncü Kişi 167
b. Şirket Ortağı 169
c. Şirket 170
2. Rehin Sözleşmesinin Şekli 172
A. Senede Bağlanmamış Payın Rehni 174
B. Senede Bağlanmış Payın Rehni 175
a. İspat Vasıtası Niteliğinde Pay Senedine Bağlanmış Pay Üzerinde 176
b. Nama Yazılı Pay Senedine Bağlanmış Pay Üzerinde 178
III. Genel Kurul Onayı 182
1. Genel Kurul Onayı Öngörülmemesi 183
2. Genel Kurul Onayı Şartı Bulunması 184
A. Genel Kurul Onayı İçin Açılacak İfa Davası 190
B. Tazminat Davası 193
C. Haklı Sebeple Çıkma 193
IV. Noter Onayı 195
V. Şirkete Bildirim ve Pay Defterine Kayıt 197
VI. Ticaret Siciline Tescil 200
VII. Kuruluş Formalitelerine Aykırılık 204
Dördüncü Bölüm:
ESAS SERMAYE PAYI ÜZERİNDEKİ
REHİN HAKKININ SONA ERMESİ VE
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
§1. REHİN HAKKININ SONA ERMESİ 209
I. Asıl Alacağın Sona Ermesi 210
1. İfa 211
2. İbra 213
3. Yenileme (Tecdit) 215
4. Alacaklı ile Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 217
5. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık 220
6. Takas 221
7. Zamanaşımı 223
II. Rehin Hakkından Vazgeçme 225
III. Sürenin Dolması veya Bozucu Şartın Gerçekleşmesi 226
IV. Borcun Nakli 227
V. Hisse Senetleri Üzerindeki Zilyetliğin Kaybı 228
§2. REHİNLİ ESAS SERMAYE PAYININ PARAYA ÇEVRİLMESİ 230
I. Esas Sermaye Payının Cebri İcra Yoluyla Takibi 232
1. İlamsız İcra Takibi 233
2. İlamlı İcra Takibi 235
II. Rehinli Esas Sermaye Payının Satışı 236
1. Açık Artırma Yoluyla Satış 238
2. Pazarlık Yoluyla Satış 239
III. Esas Sermaye Payına Değer Biçilmesi 242
IV. Payın Cebri İcrada Satışı Halinde Alım Hakkı 243
Sonuç 247
Kaynakça 253
Kavramlar Dizini 263

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
105,00   
105,00   
2
52,50   
105,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
105,00   
105,00   
2
52,50   
105,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
105,00   
105,00   
2
52,50   
105,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
105,00   
105,00   
2
52,50   
105,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
105,00   
105,00   
2
52,50   
105,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
105,00   
105,00   
2
   
   
Kapat