Hizmet Tespit Davası Meltem Öztürk

Sosyal Sigortalar HukukundaHizmet Tespit Davası


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
188
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269172
Boyut
16x24
Baskı
1108,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 108 puan kazanacaksınız)
   108

Konu Başlıkları
- Hizmet Tespit Davasının Amacı ve Niteliği
- Hizmet Tespit Davası Açma Koşulları
- Hizmet Tespit Davasında Yargılama Usulü
Hizmet Tespit Davasının Hukuki Sonuçları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
SOSYAL SİGORTALAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. SOSYAL SİGORTA KAVRAMI 17
II. SOSYAL SİGORTALARIN DAYANDIĞI İLKELER 19
A. Sosyal Koruma İlkesi 19
B. Dayanışma İlkesi 19
C. Zorunluluk İlkesi 20
D. Sosyal Denkleştirme İlkesi 20
III. SOSYAL SİGORTALARIN ÜLKEMİZDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 21
IV. SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİ 22
V. SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİ TÜRLERİ 23
A. Zorunlu Sosyal Sigorta İlişkisi 23
B. Zorunlu Sosyal Sigorta İlişkisinin Tarafları 24
1. Sigortalı 24
2. İşveren 25
3. İşveren Gibi Sorumlu Olanlar 26
a. İşveren Vekili 26
b. Alt İşveren 27
c. Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren 30
d. Kurum 31
C. İsteğe Bağlı Sosyal Sigorta İlişkisi 33
D. İsteğe Bağlı Sigorta İlişkisinin Tarafları 35
1. Sigortalı 35
2. Kurum 36
İkinci Bölüm
HİZMET AKDİNE DAYANAN SİGORTALILIK
I. HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN SİGORTALI KAVRAMI 37
II. SİGORTALI SAYILMANIN ŞARTLARI 38
A. Hizmet Akdine Bağlı Olarak Çalışma 39
1. Hizmet Akdi Kavramı 39
2. Hizmet Akdinin Unsurları 40
a. Hizmet Unsuru 40
b. Bağımlılık Unsuru 41
c. Süre Unsuru 44
d. Ücret Unsuru 45
B. Kanunda Sayılan İstisnalar İçinde Yer Almama 46
III. SİGORTALILIĞIN ZORUNLULUĞU 47
IV. SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 48
V. SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 50
VI. SSGSSK M.4/A KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR 50
A. Bütün Sigorta Dallarına Tabi Olan Sigortalılar 50
1. Hizmet Akdine Dayanarak Çalışanlar 51
2. Hizmet Akdine Dayanarak Çalışanlarla İlgili Hükümlerin Uygulanacağı Şahıslar 53
B. Bazı Sigorta Dallarına Tabi Olanlar 54
Üçüncü Bölüm
SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 55
A. Kendini Kuruma Bildirmek 55
B. Tedavi İçin Gerekenleri Yapmak 56
C. Ücretinden Prim Kesintisi Yapılmasına Rıza Gösterme 57
II. İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 57
A. İşyerini Kuruma Bildirmek 57
B. Sigortalıyı Kuruma Bildirmek 58
C. Sigortalının İşten Ayrıldığını Kuruma Bildirmek 60
D. Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Vermek 61
E. Prim Ödeme Yükümlülüğü 62
F. İşyeriyle İlgili Değişiklikleri Bildirmek 66
G. Sigorta Olaylarını Bildirmek 66
H. Belge Saklamak ve Sunmak 67
I. İşyeri Denetimlerini Kolaylaştırmak 68
III. KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 68
A. İşyerini Tescil Etme 68
B. Sigortalıyı Tescil Etme 69
C. Denetim Yükümlülüğü 71
D. Asgari İşçilik Tespiti 72
Dördüncü Bölüm
HİZMET TESPİT DAVALARI
I. HİZMET TESPİT DAVALARI HAKKINDA GENEL BİLGİ 73
II. HİZMET TESPİT DAVALARININ NİTELİĞİ 75
III. DAVA AÇMA KOŞULLARI 76
A. Sigortalı Hizmetin Varlığı 76
B. Sigortalı Çalışmanın Kuruma Bildirilmemiş Olması 80
C. Kurumun Sigortalılığı Tespit Etmemiş Olması 81
D. Dava Açmada Hukuki Yarar Şartı 83
E. Dava Açma Süresinin Geçmemiş Olması 85
1. Dava Açma Süresinin Niteliği 87
2. Dava Açma Süresinin Başlangıcı 92
3. Davanın Süreye Bağlanmasına Yönelik Değerlendirmeler 93
4. Sigortalının Ölümünde Dava Açma Süresi 96
5. Kesintili Çalışmalarda Dava Açma Süresi 98
6. Dava Açma Süresinin İşlemediği Durumlar 101
a. Kuruma Belge Verilmiş Olması 101
b. Müfettiş Raporunun Bulunması 104
c. İşverenin Resmi Kurum Olması 106
F. Kesin Hüküm Olmaması 107
IV. DAVANIN KONUSU 109
V. GÖREVLİ MAHKEME 110
VI. YETKİLİ MAHKEME 112
VII. YARGILAMA USULÜ 114
Beşinci Bölüm
HİZMET TESPİT DAVALARINDA TARAFLAR
I. DAVACI TARAF 117
A. Sigortalı 117
B. İşçi Sendikası 120
C. Hak Sahipleri 121
II. DAVALI TARAF 123
A. İşveren 123
B. İşveren Gibi Sorumlu Olanlar 126
1. Alt İşveren 126
2. İşveren Vekilleri 127
3. Geçici İş İlişkisinde Davalı 128
4. İşyeri Devirlerinde Davalı Taraf 129
III. KURUMUN FER’İ MÜDAHİL OLARAK DAVAYA KATILIMI 131
Altıncı Bölüm
İSPAT YÖNTEMİ
I. HİZMET TESPİT DAVALARININ İSPATINDA BENİMSENEN İLKELER 139
A. Eşdeğerde Belgelerle Kanıtlama İlkesi 140
B. Re’sen Araştırma İlkesi 142
II. HİZMET TESPİT DAVALARINDA DELİLLER 144
A. Tanık İfadeleri 144
B. Yazılı Deliller 147
1. İşverence Kuruma Verilen Belgeler 147
2. İşverence Tutulan Defterler ve Kayıtlar 149
3. Müfettiş Tutanakları 150
4. Kamu Kurumlarının Kayıtlarından Edinilen Bilgiler 151
5. İşçilik Haklarına İlişkin İlamlar 152
6. Bilirkişi Görüşü 155
Yedinci Bölüm
DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ BAKIMINDAN
HİZMET TESPİT DAVALARI
I. HİZMET TESPİT DAVALARINDA KABUL YASAĞI 157
II. HİZMET TESPİT DAVALARINDA FERAGAT 157
III. HİZMET TESPİT DAVALARINDA SULH YASAĞI 160
IV. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 161
V. DAVANIN GERİ ALINMASI 162
VI. DAVANIN KABUL EDİLMESİNE BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR 163
A. Prim Ödeme Gün Sayısının Tespiti 163
B. Prime Esas Kazanç Tutarının Tespiti 164
VII. DAVA SONUCUNDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 165
VIII. TALEPLE BAĞLILIK 167
Sekizinci Bölüm
HİZMET TESPİT DAVALARINDA KANUN YOLLARI
I. İSTİNAF YOLU 169
II. TEMYİZ YOLU 170
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLU 171
Kaynakça 175
Kavramlar Dizini 187

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
   
   
Kapat