Ölüm Gelir ve Ayrılıkları Mesut Balcı

Ölüm Gelir ve Ayrılıkları


Basım Tarihi
2019-04
Sayfa Sayısı
369
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050504132
Boyut
16x24
Baskı
185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Sosyal güvenlik mevzuatımızda ölüm gelir ve aylıkları, 506, 1479, 2926, 2925 ve 5434 sayılı Kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmişti. Sözü edilen mevzuatta gelir ve aylıkların bağlanmasına ilişkin sigortalılık süreleri, hak sahiplerine ilişkin koşullar, gelir aylıkların kesilmesine ve aynı kanundan veya farklı kanunlardan kaynaklanan gelir ve ay­lıkların birleşmesi, haczi ile ilgili hükümler farklı olduğu gibi zaman zaman farklı kanunlarla değişikliğe uğramıştır.

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, geçici mad­deleri uyarınca mülga mevzuatın uygulanması da gerekmektedir. Ölüm gelir ve aylıklarının hangi hallerde bağlanacağının ve kesilece­ğinin tesbiti, hangi hallerde birden fazla gelir ve aylık alınabileceğinin tesbiti, tüm mevzuatı karşılaştırmak ve müktesep hakları da gözetmek suretiyle mümkün olabilecektir.

Ölüm gelir ve aylıklarının haczi; Sosyal Güvenlik Kurumu alacak­ları ile icra iflas Kanununa göre takip edilen alacaklar yönünden farklı hükümlere tabi olduğundan bu konulara da değinmek gerekmiştir.

Bu konu, uzmanlarının bile bir araştırma yapmadan cevaplandıra­mayacağı karmaşık bir hal almıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunun 2018/38 sayılı genelgesi de yol gösterici niteliktedir.

Kitap, mülga mevzuat ve 5510 sayılı Kanun yönünden yararlanıl­ması umuduyla kaleme alınmıştır.

(Önsözden)

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

I-SOSYAL GÜVENLİK HAKKI İLE İLGİLİ
 ANAYASAL DÜZENLEME21

II-ÖLÜM GELİR VE AYLIKLARI İLE İLGİLİ
 DAVALARDA YETKİLİ VE GÖREVLİ
 MAHKEME22

A-Görevli Mahkeme22

B-Yetkili Mahkeme32

C-İş Mahkemelerine Başvurulmadan Önce
Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvuru Zorunluluğu33

III-MÜLGA 5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI
 KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER45

A-Genel Açıklama45

B-5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa Göre
Eş ve Çocuklara Bağlanacak Dul ve Yetim (Ölüm)
Aylığı Tutarının Belirlenmesi48

C-Mülga 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanuna Göre
Dul ve Yetim Aylığı (Ölüm) Aylığı İçin
Hak Sahipliği Koşulları51

D-5434 Sayılı Kanuna Tabi İştirakçilerin
Hak Sahiplerine Dul ve Yetim Aylığı Bağlanması
İçin 5510 Sayılı Kanunla Lehe Getirilen Hükümler52

E-5434 sayılı kanunun 68. Maddesine Göre
Dul ve Yetim Aylıkları53

F-Dul ve Yetim Aylığının Bağlanmayacağı Haller60

G-Mülga 5434 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan
Dul ve Yetim Aylığının Kesilmesi60

H-Mülga 5434 Sayılı Kanuna Göre İki Yönden
Alınan Dul ve Yetim Aylıklarının Birleştirilmesi62

I-Mülga 5434 Sayılı Kanunun 90. Maddesine Göre
Dul ve Yetim Aylığı Alan Eş ve Kız Çocuklarına
Evlenme İkramiyesi Verilmesi63

IV-5510 SAYILI KANUNA GÖRE
 ÖLÜM GELİR VE AYLIKLARI63

A-Mülga 506 Sayılı, 1479 Sayılı, 2925 Sayılı ve
2926 Sayılı Kanunların Uygulanacağı Haller63

B-Mülga 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlar Kapsamında
Sigortalılığı Bulunan Sigortalıların Hak Sahipleri Bakımından Ölen Sigortalıların Prim Borçlarının
Ödenmesi67

C-5510 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığı70

1-5510 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığı
Bağlanabilmesi İçin Ölen Sigortalıda
Aranan Koşullar70

2-5510 sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığı
Bağlanabilmesi İçin Hak Sahiplerinde
Aranan Koşullar81

3-5510 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığının
Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması94

D-5510 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÜM GELİRİ96

1-5510 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Geliri İçin
Ölen Sigortalıda Aranacak Koşullar96

2-5510 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Geliri İçin
Hak Sahiplerinde Aranacak Koşullar105

E-5510 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANACAK GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ112

1-Genel Açıklama112

2-5510 Sayılı Kanununun Aylıkların
Birleştirilmesine İlişkin Düzenlemesi115

3-5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden
Sonra Ölen Sigortalılar Yönünden
Gelir ve Aylıkların Birleştirilmesi117

 

 

4-5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihi Olan
01.10.2008 Tarihinden Önce Bir Dosyadan
Ölüm Gelir ve Aylığı Alanların 5510 Sayılı
Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Ölenler
Bakımından İkinci Bir Dosyadan Ölüm Gelir
veya Aylığı Alıp Alamayacakları Sorunu120

5-5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce
Birden Fazla Dosyadan Gelir/Aylık Almaktayken, 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Dosyadan
Gelir/Aylığa Hak Kazananların Durumu124

F-5510 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Gelir ve
Aylıkların Başlangıcı, Hak Düşürücü Süre139

G-5510 Sayılı Kanuna Göre Yersiz Ödenen
Ölüm Gelir ve Aylıklarının Kurumca Geri Alınması143

H-Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayan Eş ve Çocuğun
Ölüm Aylığının Kesilmesi, Geri Alınması148

I-5510 Sayılı Kanuna Göre Gelir ve
Aylık Bağlanmayacak Haller159

V-MÜLGA 506 SAYILI KANUNDA YER ALAN
 ÖLÜM AYLIĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER160

A-Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin
Ölen Sigortalıda Aranan Koşullar
(Mülga 506 Sayılı Kanundaki Tüm Değişiklikleriyle)160

1-Genel Açıklama160

2-Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı162

3-5561 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik163

B-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığı
Bağlanması İçin Hak Sahiplerinde Aranacak
Koşullar (Tüm Mevzuat Değişiklikleri İle)164

1-Eş ve Çocuklar Yönünden Ölüm Aylığı
Hak Sahipliği İçin Aranan Koşullar164

2-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre Ana ve Baba
Yönünden Ölüm Aylığı Bağlanması Koşulları179

3-Mülga 506 Sayılı Kanunda Eş ve Çocuklar
Yönünden, Sigortalının İş Kazası veya
Meslek Hastalığı Sonucu Ölümü Nedeniyle
Ölüm Geliri Hak Sahipliği İçin Aranan Koşullar180

4-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası veya
Meslek Hastalığı Sonucu Ölüm Nedeniyle
Ana ve Babanın Ölüm Geliri Hakkı184

5-Mülga 506 Sayılı Kanunun Geçici
91. Maddesi Uyarınca Kesilen Aylıkların
Yeniden Bağlanması188

C-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan
Ölüm Aylıklarının Kesilmesi192

D-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahiplerine
İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle
Bağlanan Ölüm Gelirlerinin Kesilmesi195

E-Mülga 506 Sayılı Kanun Kapsamında
Bağlanan Gelir ve Aylıkların Birleştirilmesi196

VI-1479 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÜM
 AYLIKLARI207

A-Mülga 1479 Sayılı Kanuna Göre
Ölüm Aylığı İçin Ölen Sigortalı Yönünden
Aranacak Koşullar207

1-Ölüm Aylığı İçin 1479 Sayılı Kanunda Ölen
Sigortalı Yönünden Aranan Koşullara İlişkin
41. Maddesi (02.09.1971 Tarihinde Yürürlüğe
Giren 41. Maddenin İlk Hali)207

2-1479 Sayılı Kanunun Ölüm Aylığı Koşullarına
İlişkin 41. Maddesi (10.04.1979 Tarihinde
Yürürlüğe Giren 2229 Sayılı Kanunun
18. Maddesi ile Değişik Şekli)208

3-04.10.2000 Tarih ve 619 Sayılı KHK’nin
19. Maddesi ile, 1479 Sayılı Kanunun
41. Maddesinin (a) ve (d) Bentlerinde Yer Alan
3 Yıl İbaresi 5 Yıl Olarak Değiştirilmiştir208

4-1479 Sayılı Kanunun 41. Maddesinde Yer Alan
“Üç Tam Yıl” İbaresini “Beş Tam Yıl” Olarak Değiştiren 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19. Maddesi Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle 08.08.2001’de Yürürlükten Kaldırılmıştır.208

5-1479 Sayılı Kanunda 3 Yıl Olan Ölüm Aylığı
Koşulu Sonradan 02.08.2003 Tarih
ve 4956 Sayılı Kanunun 21. Maddesi ile
08.08.2001 Tarihinden Geçerli Olmak
Üzere 5 Yıla Çıkarıldı.208

6-5 Yıl Koşulunun 08.08.2001 Tarihinde
Yürürlüğe Gireceğine İlişkin Kanun Maddesinin
Anayasa Mahkemesince İptali209

7-Yasal Boşluk Dönemi209

8-Mülga 1479 Sayılı Kanunda 02.08.2003
Tarihinden Geçerli 5 Yıl Düzenlemesi209

9-01.10.2008 Tarihinden Sonra Ölen Sigortalılar Yönünden 5510 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Uygulanacaktır. (Ayrıntı İçin Yukarıdaki İlgili
Bölüme Bakmak Gerekir)210

B-Mülga 1479 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahibi
Yönünden Ölüm Aylığının Bağlanması Koşulları210

1-Hak Sahiplerine Ölüm Aylığının Bağlanmasına
İlişkin Koşullar Mülga 1479 Sayılı Kanunun
45. Maddesinde Düzenlenmiştir210

a-02.09.1971 Tarih ve 1479 Sayılı Kanunun
45. Maddesinin İlk Hali210
b-1479 sayılı Kanunun 45. Maddesinin
19.04.1979 Gün ve 2229 Sayılı Kanunun
20. Maddesi İle Değişik Hali211
c-Mülga 1479 Sayılı Kanunun 45. Maddesinin 06.03.1981 Gün ve 2423 Sayılı Kanunun
1. Maddesi İle Değişik Hali212
d-Mülga 1479 Sayılı Kanunun 45. Maddesinin 14.03.1985 Gün ve 3165 Sayılı Kanunun
11. Maddesi İle Değişik Hali213
e-Mülga 1479 Sayılı Kanunun 45. Maddesinin 25.08.1999 Gün ve 4447 Sayılı Kanunun
56/d Maddesi İle Değişik Hali;
(Yürürlük Tarihi 08.09.1999)214

 

 

f-Mülga 1479 Sayılı Kanunun 45. Maddesinin 04.10.2000 Gün ve 619 Sayılı KHK’nin
21. Maddesi İle Değişik Hali; (Yürürlük Tarihi 04.10.2000)214
g-Mülga 1479 Sayılı Kanunun 45. Maddesinin 08.08.2001 Gününde Yürürlüğe Giren
4956 Sayılı Kanunun 23. Maddesi İle
Değişik Hali215

C-Mülga 1479 Sayılı Kanuna Göre
Bağlanan Ölüm Aylığının Kesilmesi215

1-Mülga 1479 Sayılı Kanunun 46. Maddesinin
İlk Hali 215

2-Mülga 1479 Sayılı Kanunun 46. Maddesinin
Başlığı İle İkinci ve Üçüncü Fıkralarının
04.10.2000 Tarih 619 Sayılı KHK 22. Maddesi İle Değişik Hali 216

3-Mülga 1479 Sayılı Kanunun 46. Maddesinin
Başlığı İle İkinci ve Üçüncü Fıkralarının
08.08.2001 Tarihinde Yürürlüğe Giren
4956 Sayılı Kanunun 24. Maddesi İle
Değişik Hali 216

4-Mülga 1479 Sayılı Kanun İle Diğer Kanunlar
Yönünden Ölüm Aylıklarının Birleşmesi217

VII-MÜLGA 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ
 ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR
 SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE
 BAĞLANACAK ÖLÜM GELİR VE AYLIKLARI230

A-Mülga 2926 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığı İçin
Ölen Sigortalı Yönünden Aranacak Koşullar230

B-Mülga 2926 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahibi
Yönünden Ölüm Aylığının Bağlanması Koşulları233

C-Mülga 2926 sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığının
Kesilmesi235

D-Mülga 1479 Sayılı Kanun Hükümlerinin
2926 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalının
Hak Sahipleri Yönünden Uygulanması236

E-Mülga 2926 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan 
Aylıklarla Diğer Aylıkların Birleşmesi237

VIII-MÜLGA 2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ
 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA
 ÖLÜM GELİR VE AYLIĞI247

A-2925 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahiplerine
İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle
Ölüm Geliri Bağlanabilmesi İçin Sigortalıda
Aranan Koşullar247

B-2925 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahiplerine
Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Sigortalıda
Aranan Koşullar251

C-2925 Sayılı Kanuna Göre Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi
İçin Hak Sahipliği Koşulları252

D-2925 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan
Ölüm Aylığının Hesaplanması252

E-Mülga 2925 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan
Ölüm Gelir ve Aylığının Kesilmesi253

F-Mülga 2925 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların
Hak Sahipleri İçin 506 Sayılı Kanunun Uygulanması254

G-Mülga 2925 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahiplerine
Toptan Ödeme Yapılması256

H-Mülga 2925 Sayılı Kanunda Aksine
Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak
506 Sayılı Kanun Maddeleri257

I-2925 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar Yönünden
5510 Sayılı Kanunun Gelir ve Aylıkların
Birleşmesi İle İlgili 54. Maddesi Hükmünün
Uygulanıp Uygulanmayacağı258

IX-MÜLGA 506 SAYILI, 1479 SAYILI,
 2925 SAYILI, 2926 SAYILI VE 5510 SAYILI
 KANUNA GÖRE ÖLÜM AYLIKLARININ
 BAĞLAMA ZAMANI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ
 SÜRE261

 X-ÖLÜM AYLIĞINI BAĞLAYACAK KURUM264

XI-YERSİZ OLARAK ÖDENEN
 ÖLÜM AYLIKLARININ GERİ ALINMASI271

XII-17.08.1999 TARİHİNDEKİ DEPREM VE
 MADEN KAZALARI NEDENİYLE BAĞLANACAK
 ÖLÜM AYLIKLARI281

A-Deprem Nedeniyle Bağlanan Ölüm Aylıkları İle
İlgili Düzenleme281

B-Maden Yeraltı İş Kazaları Nedeniyle Bağlanacak
Ölüm Aylıkları İle İlgili Düzenlemeler282

XIII-ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ,
 DİĞER KURUMLARDAN ALINAN
 AYLIK NEDENİYLE (ÖLÜM AYLIĞI DAHİL)
 ORTADAN KALKMASI283

XIV- ÖLÜM GELİR VE AYLIKLARININ HACZİ284

XV-506 SAYILI, 1479 SAYILI, 2926 SAYILI,
 2925 SAYILI, 5434 SAYILI VE 5510 SAYILI
 KANUNLARA GÖRE BİRDEN FAZLA
 ÖLÜM (DUL VE YETİM) AYLIĞININ
 HAK EDİLMESİ DURUMUNDA HANGİ
 AYLIĞIN VEYA AYLIKLARIN
 BAĞLANABİLECEĞİ SORUNU311

A-Genel Olarak311

B-Sağ Kalan Dul Eşin 5434 Sayılı Kanuna Göre
Ölüm Aylığı Alması Halinde315

1-Kocasından Dolayı Mülga 5434 Sayılı Kanuna
Göre Dul Aylığı Alan Kız Çocuğunun,
Mülga 1479 Sayılı Kanun Kapsamındaki
Bağ-Kur Sigortalısı Ana veya Babadan
Ölüm Aylığı Alması315

2-Eşinden Dolayı 5434 Sayılı Kanuna Göre
Dul Aylığı Alan Kız Çocuğunun, (2926 sayılı)
Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Ana veya Babasından Ölüm Aylığı Alması 318

 

3-Eşinden Dolayı 5434 Sayılı Kanuna Göre
Dul Aylığı Alan Kız Çocuğuna 506 Sayılı
Kanuna Tabi Ana veya Babasından
Ölüm Aylığı Bağlanması320

4-Eşinden Dolayı 5434 Sayılı Kanuna Göre
Dul Aylığı Alan Kız Çocuğuna 506 Sayılı
Kanuna Tabi Ana veya Babasından
İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sigortasından
Ölüm Geliri Bağlanması321

5-Eşinden Dolayı 5434 Sayılı Kanuna Göre
Dul Aylığı Alan Kız Çocuğuna 2925 Sayılı
Kanuna Tabi Ana veya Babasından
Ölüm Aylığı Bağlanması322

C-506 Sayılı Kanuna Tabi Kocasından Ölüm Aylığı
Alan Kadının 506 Sayılı, 5434 Sayılı, 2925 Sayılı,
2926 Sayılı ve 1479 Sayılı Kanunlara Göre
Kız Çocuğu Sıfatıyla Ölüm Aylığı 323

1-Genel Açıklama323

2-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre
Kocasından Ölüm Aylığı Alan Hak Sahibi
Kadına, Kız Çocuğuna Sıfatıyla Mülga
1479 Kanuna Tabi Ana veya Babasından
Ölüm Aylığı Bağlanması324

3-Eşinden Dolayı Mülga 506 Sayılı Kanuna
Göre Ölüm Aylığı Alan Kız Çocuğunun,
(Mülga 2926 Sayılı) Tarım Bağ-Kur Sigortalısı
Ana veya Babasından Ölüm Aylığı Alması 328

4-Mülga 1479 Sayılı Kanuna Göre Kocasından
Ölüm Geliri veya Aylığı Alan Kadına,
Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla
Mülga 506 Sayılı Kanuna Tabi Ana veya
Babasından Ölüm Aylığı Bağlanması330

5-Mülga 1479 Sayılı Kanuna Göre Kocasından
Ölüm Aylığı Alan Kadına, Hak Sahibi
Kız Çocuğu Sıfatıyla Mülga 506 Sayılı
Kanuna Tabi Ana ve/veya Babasından
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu
Ölüm Nedeniyle Ölüm Geliri Bağlanması333

6-Mülga 1479 Sayılı Kanuna Göre
Kocasından Ölüm Aylığı Alan Kadına,
Hak Sahibi Kız Çocuğu Sıfatıyla
Mülga 2925 Sayılı Kanuna Tabi Ana ve/veya Babasından Ölüm Aylığı Bağlanması334

7-Eşinden Dolayı Mülga 1479 Sayılı Kanuna
Göre Ölüm Aylığı Alan Kız Çocuğunun,
(Mülga 2926 Sayılı) Tarım Bağ-Kur Sigortalısı
Ana veya Babasından Ölüm Aylığı Alması 337

8-Eşinden Dolayı Mülga 506 Sayılı,
2925 Sayılı 1479 Sayılı ve 2926 Sayılı
Kanunlara Göre Ölüm Aylığı Alan
Kız Çocuğunun Emekli Sandığına
Tabi İştirakçi Ana veya Babasından
Yetim Aylığı Alması341

D-Ana ve Babanın 5434 Sayılı, 2925 Sayılı,
2926 Sayılı ve 1479 Sayılı Kanunlara Göre
Alabilecekleri Ölüm Geliri veya Aylığı343

1-Mülga 5434 Sayılı Kanuna Göre
Ana ve Babanın Yetim Aylığı Hakkı343

2-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre
Ana ve Babanın Ölüm Gelir ve
Ölüm Aylığı Hakkı 344

a- Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre
Ana ve Babanın Ölüm Aylığı Hakkı344
b-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre
Ana ve Babanın İş Kazası veya
Meslek Hastalığı Nedeniyle Ölüm
Geliri Hakkı346

3-Mülga 1479 Sayılı Kanuna Göre
Ana ve Babanın Ölüm Aylığı Hakkı348

4-Mülga 2926 Sayılı Kanuna Göre
Ana ve Babanın Ölüm Aylığı Hakkı349

5-Mülga 2925 Sayılı Kanuna Göre Ana ve
Babanın Ölüm Gelir ve Ölüm Aylığı Hakkı349

6-Mülga 5434 Sayılı, 506 Sayılı,
2925 Sayılı, 2926 Sayılı ve 1479 Sayılı
Kanunlara Göre Ana ve Babanın Birden
Fazla Ölüm Gelir ve Ölüm Aylığı Alıp
Alamayacağı351

E-Erkek Çocuklarla, Malul Erkek ve
Kız Çocukların 5510 Sayılı, 5434 Sayılı,
506 Sayılı, 2925 Sayılı, 2926 Sayılı ve
1479 Sayılı Kanunlara Göre Alabilecekleri
Ölüm Geliri ve Ölüm Aylığı (Yetim Aylığı)352

1-5510 Sayılı Kanuna Göre
Erkek Çocuklarla, Malul Erkek ve
Kız Çocukların Ölüm Aylığı352

2-Mülga 5434 Sayılı Kanuna Göre
Erkek Çocuklarla, Malul Erkek ve
Kız Çocukların Yetim Aylığı353

3-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre
Erkek Çocuklarla, Malul Erkek ve
Kız Çocukların Ölüm Aylığı354

4-Mülga 506 Sayılı Kanuna Göre
Erkek Çocuklarla, Malul Erkek ve
Kız Çocukların Ölüm Geliri356

5-Mülga 1479 Sayılı Kanuna Göre
Erkek Çocuklarla, Malul Erkek ve
Kız Çocukların Ölüm Aylığı357

6-Mülga 2925 Sayılı Kanuna Göre
Erkek Çocuklarla, Malul Erkek ve
Kız Çocukların Ölüm Gelir ve Ölüm Aylığı 358

7-Mülga 2926 Sayılı Kanuna Göre
Erkek Çocuklarla, Malul Erkek ve
Kız Çocukların Ölüm Gelir ve Ölüm Aylığı 359

8-Erkek ve Kız Çocuklar
(Malul Erkek ve Kız Çocuklar) Hangi
Kanunlara Tabi Olarak Birden Fazla
Ölüm Geliri  ve Ölüm Aylığı Alabilir?360

a-5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden
Sonra Ölen Ana ve  Babadan Çocuklarına Bağlanabilecek Ölüm Gelir ve
Ölüm Aylıklarının Tesbiti360
b-Kız Çocukları, 5510 Sayılı Kanunun
Yürürlük Tarihinden Önce Ölen
Sigortalılardan Farklı Kanunlar
Kapsamında Birden Fazla
Ölüm Aylığı Alabilirler Mi?363

XVI- 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ
 20. MADDESİNDE DÜZENLENEN
 SANDIKLAR363

XVII- KAYNAKÇA368

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
Kapat