Kasten Öldürme Suçu Metin Tancı

Uygulayıcı ve Denetleyici GözüyleKasten Öldürme SuçuGenel Hükümler ve Yargılama Usulü


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
502
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257656191
Boyut
16x24
Baskı
1110,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 110 puan kazanacaksınız)
   110

Konu Başlıkları
- Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler
- Öldürme Suçları
Kasten Öldürme Yargılaması Usulü

 

 

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 7
İÇİNDEKİLER 11
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLER
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI 21
CEZA KANUNUN AMACI (md. 1) 21
SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ (md. 2) 21
ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ (md. 3) 21
KANUNUN BAĞLAYICILIĞI (md. 4). 22
ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ (md. 5) 22
TANIMLAR (md. 6) 22
KANUNUN UYGULAMA ALANI 25
ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA (md. 7) 25
YER BAKIMINDAN UYGULAMA (md. 8). 26
YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERİLMESİ (md. 9) 27
GÖREV SUÇLARI (md. 10) 27
VATANDAŞ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ (md. 11) 28
YABANCI TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ (md. 12) 29
DİĞER SUÇLAR (md. 13). 30
SEÇİMLİK CEZALARDA SORUŞTURMA (md. 14) 31
SORUŞTURMA KOŞULU OLAN CEZANIN HESAPLANMASI (md. 15) 31
CEZADAN MAHSUP (md. 16) 31
HAK YOKSUNLUKLARI (md. 17) 31
YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI (md. 19) 31
CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ, KAST VE TAKSİR 35
CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ (md. 20) 35
KAST (md. 21) 35
A- Kast 35
B- Olası Kast 48
TAKSİR (md. 22) 55
A- Genel Olarak 56

B- Taksir Kabul Edilen Olaylar 57
C- Bilinçli Taksir Sorumlukuğu Kabul Edilen Olaylar 60
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ (md. 23) 62
CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER. 65
KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ (md. 24) 65
A- Silah Kullanma Yetkisine İlişkin Mevzuaat 65
B- Silah Kullanma Yetkisine İlişkin Açıklamalar 67
C- Silah Kullanma Yetkisinin Bulunmadığı veya Aşıldığı Kabul Edilen Olaylar 68
MEŞRU SAVUNMA ve ZORUNLULUK HALİ (md. 25) 70
A- Meşru Savunma 70
1- Meşru Savunmada Saldırıya İlişkin Şartlar 72
2- Savunmaya İlişkin Koşullar 75
3- Meşru Savunmada Önemli Konular 80
B- Zaruret Hali 81
HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI (md. 26) 84
A- Hakkın Kullanılması 84
1- Genel Olarak 84
2- Pasif Savunma (Offendicula) 84
B- Rıza 85
CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN NEDENLERDE SINIRIN AŞILMASI (md. 27) 86
A- Sınırın Taksirle Aşılması 86
B- Meşru Savunmada Sınırın Heyecan Korku ve Telaşla Aşılması 90
CEBİR, ŞİDDET, KORKUTMA VE TEHDİT ALTINDA SUÇ İŞLEME (md. 28) 95
HAKSIZ TAHRİK (md. 29) 96
A- Haksız Tahrik Uygulama Şartları 96
B- Haksız Tahrik Teşkil Etmeyen Örnekler 101
C- Haksız Tahrikin Varlığının Tartışılması 105
D- Etki Tepki Dengesi 114
E- Haksız Tahrik İndiriminin Derecesinin Belirlenmesi 116
F- Haksız Tahrikin Derecesi Konusunda Örnekler 119
G- Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Haksız Tahrik Uygulamaları Konusundaki İçtihatlarına İlişkin Tablo 125
H- Haksız Tahrikte Hata Hali 128
HATA HALİ (md. 30) 129
A- Suçun Maddi Unsularında Hata 129
B- Suçun Nitelikli Hallerinde Hata 131
C- Ceza Sorumluluğuna Etki Eden Nedenlerde Hata 132
D- Fiilin Haksızlık Boyutunda Hata 133

E- Şahısta Hata 133
F- Hedefte Sapma 135
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ (md. 31) 137
A- 15 Yaşından Küçük Çocuklar 137
B- 12-15 Yaş Aralığındaki Çocuklar 138
C- 15-18 Yaş Aralığındaki Çocuklar 141
D- Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Yaş Küçüklüğü İndirimi Konusundaki İçtihatlarına İlişkin Tablo 144
AKIL HASTALIĞI (md. 32) 144
A- Genel Olarak 145
B- Uygulamada Yapılan Hatalar 145
SAĞIR VE DİLSİZLİK (md. 33) 153
GEÇİCİ NEDENLER, ALKOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA OLMA (md. 34) 155
A- İrade Dışı Sarhoşluk 155
B- İradi Sarhoşluk 155
SUÇA TEŞEBBÜS 157
SUÇA TEŞEBBÜS (md. 35) 157
A- Suça Teşebbüsün Koşulları (TCK 35/1) 157
1- Bir Suç İşleme Kastının Bulunması 157
2- Suçun İcrasına Başlanmış Olması 158
3- Elverişli Hareketlerin Yapılması 159
4- Elde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması 161
B- Kasten Öldürmeye Teşebbüs 162
C- Öldürmeye Teşübbüs ve Yaralama Kastı Ayrımı 162
1- Ceza Genel Kurulunun Aradığı Kriterler 162
2- Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Aradığı Kriterler 165
3- Engel Hal Bulunup Bulunmaması. 166
4- Bıçak Kullanılan Olaylar 168
5- Tabanca Kullanılan Olaylar 169
6- Av Tüfeği Kullanılan Olaylar 174
7- Kurusıkıdan Çevrilme Tabanca Kullanılan Olaylar 179
8- Kurusıkı Tabanca Kullanılan Olaylar 179
9- Uzun Namlulu Silah Kullanılan Olaylar 179
10- Kastın Bölünmezliği 180
11- Somut Örnekler 184
a- Yargıtay 1. Ceza Dairesi Tarafından Öldürmeye Teşebbüs
Kabul Edilen Olaylar 184
b- Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tarafından Öldürmeye Teşebbüs
Kabul Edilen Olaylar 188

c- Yargıtay 1.Ceza Dairesi Tarafından Kasten Yaralama Olarak
Kabul Edilen Olaylar 195
d- Ceza Genel Kurulu Tarafından Kasten Yaralama Kabul Edilen Olaylar 197
D- Teşebbüs Nedeniyle Yapılacak İndirim 202
E- Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Teşebbüs Hükümlerinin Uygulamaları Konusundaki İçtihatlarına İlişkin Tablo 208
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (md. 36) 210
A- Gönüllü Vazgeçmenin Koşulları 210
B- Gönüllü Vazgeçmede Yapılacak Araştırma 212
C- Gönüllü Vazgeçme Kabul Edilen Olaylar 212
SUÇA İŞTİRAK 214
FAİLLİK (md. 37) 214
A- Doğrudan Faillik 214
1- Birlikte Faillik Kabul Edilen Olaylar 218
2- Birlikte Faillik Kabul Edilmeyen Olaylar 226
B- Dolaylı Faillik 229
C- Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenen Suçlardan Örgüt Yöneticilerinin Sorumluluğu 230
AZMETTİRME (md. 38) 233
YARDIM ETME (md. 39) 236
A- Suça Yardım Kabul Edilen Olaylar. 240
B- Suça Yardım Kabul Edilmeyen Eylem 248
C- Faillik ve İştirakin Birleşmesi 248
BAĞLILIK KURALI (md. 40) 250
A- Genel Olarak 250
B- İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Karşılaşılabilecek Sorunlar 251
İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (md. 41) 256
BİLEŞİK SUÇ (md. 42) 256
ZİNCİRLEME SUÇ (md. 43) 258
FİKRİ İÇTİMA (md. 44) 259
YAPTIRIMLAR 267
CEZALAR (md. 45) 267
HAPİS CEZALARI (md. 46) 267
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (md. 47) 267
MÜEBBET HAPİS CEZASI (md. 48) 268
SÜRELİ HAPİS CEZALARI (md. 49) 268
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR (md. 50) 268
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ (md. 51) 270
ADLİ PARA CEZASI (md. 52) 272

GÜVENLİK TEDBİRLERİ 273
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (md. 53) 273
EŞYA MÜSADERESİ (md. 54) 274
KAZANÇ MÜSADESİ (md. 55) 278
ÇOCUKLARI ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRİ (md. 56) 279
AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ (md. 57) 279
SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR (md. 58) 281
SINIR DIŞI EDİLME (md. 59) 288
TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ (md. 60) 288
CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 289
CEZANIN BELİRLENMESİ (md. 61) 289
TAKDİRİ İNDİRİM (md. 62). 293
MAHSUP (md. 63) 300
DAVA VE CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİ 301
SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ (md. 64) 301
AF (md. 65) 301
DAVA ZAMANAŞIMI (md. 66) 301
DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VE KESİLMESİ (md. 67) 304
CEZA ZAMANAŞIMI (md. 68) 307
CEZA ZAMANAŞIMI VE HAK YOKSUNLUKLARI (md. 69) 308
MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI (md. 70) 308
CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (md. 71) 308
ZAMANAŞIMININ HESABI VE UYGULANMASI (md. 72) 308
SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR (md. 73) 308
DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ (md. 74) 309
ÖN ÖDEME (md. 75) 310
İKİNCİ BÖLÜM ÖLDÜRME SUÇLARI
KASTEN ÖLDÜRME VE KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA 315
KASTEN ÖLDÜRME (md. 81) 315
KASTEN YARALAMA SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMA (md. 87/4) 319
A- Genel Olarak 320
B- TCK’nun 87/4 Maddesindeki Temel Cezanın Belirlenmesi 325
NİTELİKLİ ÖLDÜRME 327
NİTELİKLİ HALLER (md. 82) 327
A- Tasarlayarak Öldürme (md. 82/1-a) 328
1- Tasarlayarak Öldürmenin Şartları 328
a- Önceden Alınmış Bir Öldürme Kararı Bulunması 328

b- Öldürme Kararının Şartsız Olması 330
c- Öldürme Kararından İtibaren Makul Bir Süre Geçmesi 331
d- Makul Bir Süre Geçmesine ve Ruhi Sükunete Ulaşmasına Rağmen Bu Kararından Vazgeçmeyip Sebat ve Israrla Fiilini
İcraya Başlaması 331
e- Eylemin Belirlenmiş Bir Kurgu Halinde İcra Edilmesi 332
f- Tasarlamada Hata Hali 332
2- Tasarlama Kabul Edilen Olaylar 333
3- Tasarlama Kabul Edilmeyen Olaylar 334
B- Canavarca Hisle Veya Eziyet Çektirerek Öldürme (md. 82/1-b) 336
1- Genel Olarak 336
2- Canavarca Hisle Öldürme Kabul Edilen Olaylar 338
3- Eziyet Çektirerek Öldürme Kabul Edilen Olaylar 339
C- Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleler, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Öldürme (md. 82/1-c) 341
1- Genel Olarak 341
2- Yangın Çıkartarak Öldürme 341
3- Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleler,
Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle Öldürme 342
D- Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşi Karşı Öldürme
(md. 82/1-d). 343
E- Çocuğa ya da Beden ya da Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürme (md. 82/1-e) 345
1- Çocuğa Karşı Öldürme. 345
2- Beden ya da Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak
Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürme 345
F- Gebe Olduğu Bilinen Kişiye Karşı Öldürme (md. 82/1-f) 349
G- Kişiyi İşlediği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme (md. 82/1-g) 351
H- Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak Amacıyla Öldürme (md. 82/1-h) 354
İ- Bir Suçu İşleyememekten Duyduğu İnfialle Öldürme (md. 82/1-i) 357
J- Kan Gütme Saiki İle Öldürme (md. 82/1-J) 359
1- Genel Olarak 359
2- Kan Gütme Saikinin Şartları 362
a- Önceki Olay Ölümle Sonuçlanmalıdır 362
b- Fail Öç Alma ya da Görev Bilinci İle Hareket Etmelidir. 363
c- Fail İlk Suçun Faalinin Grubundan veya Ailesinden Birisini
Hedef Almalıdır 363
d- İlk Öldürme Olayından İtibaren Makul Bir Süre Geçmelidir. 367
e- Öç Alma ve Görev Bilinci Dışında Başka Neden Bulunmamalıdır 369
f- Kan Gütme Saikinde Hata Hali 370

3- Yapılacak Araştırma 371
K- Töre Saiki İle Öldürme (md. 82/1-k) 371
1- Tanım 371
2- Töre Saikine İlişkin Aranan Şartlar 379
3- Töre Saikiyle İşlendiği Kabul Edilen Olaylar 381
4- Töre Saikiyle İşlenmediği Kabul Edilen Olaylar 388
KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (MD. 83) 393
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KASTEN ÖLDÜRME YARGILAMASI USULÜ
TOPLANACAK DELİLLER VE ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR 401
A- Genel Olarak 401
B- Nüfus ve Adli Sicil Kayıtları 403
1- Nüfus ve Adli Sicil Kaydının Okunması 403
2- Yabancı Uyruklu Mağdur ve Sanıklar 404
3- Suriye Uyruklular 405
4- Nüfus Kaydı Düzeltilmesi 406
C- Adli Raporlar 410
D- Suçta Kullanılan Silahın Kamu İdaresine Ait Olması 412
E- Kesin Ölüm Nedeni 414
1- Kesin Ölüm Nedeninin Belirlenmesi 414
2- Kesin Ölüm Nedeni Konusunda Sanığa ve Müdafiine Savunma
İmkanı Tanınması 415
F- Davaların Birleştirilmesi 416
G- Tanıkların Tam Olarak ve Usulüne Uygun Olarak Dinlenmesi 419
H- Gizli Tanık Dinlenmesi 422
I- HTS İncelemeleri 424
DURUŞMA SÜRECİ VE HÜKÜM KURULMASI 427
A- Savunma Alınma Mecburiyeti 427
B- Duruşmadan Vareste Tutulma 428
C- Segbis Uygulama 429
D- Talimat Yasağı 430
E- Müdafii Mecburiyeti 431
F- Menfaat Çatışması 432
G- Tercüman Bulundurulması 434
H- Kapalılık-Aleniyet 434
I- Mazeret Talepleri 435
J- Kamu Davasına Katılma 437
1- Genel Olarak 437

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Davaya Katılması 443
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Lehine Vekalet Ücreti 448
4- Davaya Katılmanın Mümkün Olmadığı Suçlar 449
K- Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Mütaalası 449
L- Delillerin Tartışılmasındaki Sıra ve Son Söz 450
M- Duruşmanın Bitirilmesi Heyette Oylama, Hüküm ve Kanun Yolu
Bildirimi 453
HÜKMÜN TALİ YÖNLERİ 455
A- Yargılama Gideri 455
B- Vekalet Ücreti. 457
C- Gerekçe 458
D- Uyarlama ve Lehe Hüküm Uygulanması 463
1- Lehe Yasa Değerlendirmesi 463
2- Uyarlama Yargılaması 466
YARGILAMANIN SINIRI 473
A- İddianamenin Kapsamı 473
B- Hükmün Kapsamı ve Mükerrer Dava. 475
C- Başka Suça Dönüşme 476
D- Ek Savunma 479
E- Yabancı Ülkeden İade Edilen Sanıklar 482
F- Kasten Öldürme Suçuyla Beraber Sık Görülen Suçlar. 483
1- Suçluyu Kayırma 483
2- Suç Delillerini Gizleme 484
3- Suç Üstlenme 485
4- 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık 486
BOZMA KARARI SONRASI YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 493
A- Genel Olarak 493
B- Kazanılmış Hak-Aleyhe Bozma, Aleyhe Değiştirme ve Aleyhe Hüküm
Verme Yasağı 496
C- Bozmanın Etkisiz Hale Getirilmesi 499
KAYNAKÇA 503

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
55,00   
110,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
110,00   
110,00   
2
   
   
Kapat