Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Md. 1-73 Cilt I Murat Balcı

Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlıSermaye Piyasası Kanunu Şerhi Md. 1-73 Cilt I


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
1518
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009818
Boyut
16x24
Baskı
1260,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 260 puan kazanacaksınız)
   260
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Murat BALCI

 

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 5

SERMAYE PİYASASI KANUNU

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
MADDE 1. Amaç 15
GEREKÇE 15
AÇIKLAMA 16
YARGI KARARLARI 22
MADDE 2- Kapsam 29
GEREKÇE 29
AÇIKLAMA 29
MADDE 3- Kısaltmalar ve tanımlar 33
GEREKÇE 36
YARGI KARARLARI 37

İKİNCİ KISIM
Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraççılara İlişkin Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
MADDE 4- İzahname hazırlama yükümlülüğü 49
GEREKÇE 49
AÇIKLAMA 50
YARGI KARARLARI 54
İLGİLİ TEBLİĞLER 65
MADDE 5- Kurulun yetkisi 105
GEREKÇE 105
AÇIKLAMA: 105
YARGI KARARLARI 107
İLGİLİ TEBLİĞLER 113

MADDE 6- İzahnamenin onaylanması 149
GEREKÇE 149
AÇIKLAMA 150
YARGI KARARLARI 154
MADDE 7- İzahnamenin yayımlanması, ilan ve reklamlar 157
GEREKÇE 157
AÇIKLAMA 157
MADDE 8- İzahnamedeki değişiklikler ve yeni hususların izahnameye
eklenmesi 161
GEREKÇE 161
AÇIKLAMA 162
MADDE 9- İzahnamenin geçerlilik süresi 165
GEREKÇE 165
AÇIKLAMA 165
MADDE 10- İzahnameden sorumlu kişiler 167
GEREKÇE 167
AÇIKLAMA 168
MADDE 11- Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihracı 171
GEREKÇE 171
AÇIKLAMA 171
MADDE 12- Sermaye piyasası araçlarının satışı 177
GEREKÇE 177
AÇIKLAMA 178
İLGİLİ TEBLİĞLER 183
MADDE 13- Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi. 239
GEREKÇE 240
AÇIKLAMA 240
YARGI KARARLARI 245
İLGİLİ TEBLİĞLER 263
İKİNCİ BÖLÜM
Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
MADDE 14- Finansal raporlama ve bağımsız denetim 281
GEREKÇE 281
AÇIKLAMA 282
YARGI KARARLARI 285
İLGİLİ TEBLİĞLER 291

MADDE 15- Kamunun aydınlatılmasında özel durumlar 317
GEREKÇE 317
AÇIKLAMA 317
YARGI KARARLARI 320
İLGİLİ TEBLİĞLER 336
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Halka Açık Ortaklıklar
MADDE 16- Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması. 357
GEREKÇE 357
AÇIKLAMA 359
YARGI KARARLARI 363
İLGİLİ TEBLİĞLER 365
MADDE 17- Kurumsal yönetim ilkeleri 377
GEREKÇE 378
AÇIKLAMA 379
YARGI KARARLARI 381
İLGİLİ TEBLİĞLER 383
MADDE 18- Kayıtlı sermaye sistemi 407
GEREKÇE 408
AÇIKLAMA 409
YARGI KARARLARI 417
İLGİLİ TEBLİĞLER 426
MADDE 19- Kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması 433
GEREKÇE 433
AÇIKLAMA 434
YARGI KARARLARI 437
İLGİLİ TEBLİĞLER 443
MADDE 20- Kâr payı avansı 449
GEREKÇE 449
AÇIKLAMA 450
MADDE 21- Örtülü kazanç aktarımı yasağı 453
GEREKÇE 454
AÇIKLAMA 455
YARGI KARARLARI 465
MADDE 22- Ortaklıkların kendi paylarını satın ve rehin alması 487
GEREKÇE 487
AÇIKLAMA 488
İLGİLİ TEBLİĞLER 491

MADDE 23- Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri 503
GEREKÇE 503
AÇIKLAMA 504
İLGİLİ TEBLİĞLER 509
MADDE 24- Ayrılma hakkı 533
GEREKÇE 533
AÇIKLAMA 534
YARGI KARARLARI 538
MADDE 25- Pay alım teklifi 541
GEREKÇE 541
AÇIKLAMA 541
MADDE 26- Pay alım teklifi zorunluluğu 545
AÇIKLAMA 546
GEREKÇE 553
YARGI KARARLARI 554
İLGİLİ TEBLİĞLER 561
MADDE 27- Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı 573
GEREKÇE 573
AÇIKLAMA 574
İLGİLİ TEBLİĞLER 580
MADDE 28- İmtiyazlı paylar 587
GEREKÇE 587
AÇIKLAMA 588
İLGİLİ TEBLİĞ 590
MADDE 29- Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar 595
GEREKÇE 596
AÇIKLAMA 596
YARGI KARARLARI 599
MADDE 30- Genel kurul toplantısına katılım ve oy kullanma 611
GEREKÇE 611
AÇIKLAMA 612
YARGI KARARLARI 615
İLGİLİ TEBLİĞLER 616
MADDE 31- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç
limiti ve yetkisi 623
GEREKÇE 623
AÇIKLAMA 623
İLGİLİ TEBLİĞLER 626

MADDE 32- Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk 647
GEREKÇE 648
AÇIKLAMA 648
YARGI KARARLARI 653
MADDE 33- Diğer ortak hükümler 657
GEREKÇE 657
AÇIKLAMA 658

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 34- Sermaye piyasası faaliyetleri 662
GEREKÇE 662
AÇIKLAMA 662
YARGI KARARLARI 664
MADDE 35- Sermaye piyasası kurumları 671
GEREKÇE 671
AÇIKLAMA 672
İLGİLİ TEBLİĞLER 678
MADDE 35/A-Kitle fonlama platformları 717
GEREKÇE 717
AÇIKLAMA 718
İLGİLİ TEBLİĞLER 722
MADDE 36- Ortak hükümler 739
GEREKÇE 739
AÇIKLAMA 739
İKİNCİ BÖLÜM
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri
MADDE 37- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 741
GEREKÇE 741
AÇIKLAMA 742
İLGİLİ TEBLİĞLER 746
MADDE 38- Yan hizmetler 795
GEREKÇE 795
AÇIKLAMALAR 795

MADDE 39- Faaliyet izni alma zorunluluğu 799
GEREKÇE 800
AÇIKLAMA 800
YARGI KARARLARI 802
İLGİLİ TEBLİĞLER 809
MADDE 40- Yetki belgesi 869
GEREKÇE 869
AÇIKLAMA 869
YARGI KARARLARI 870
MADDE 41- Yetki belgesi ve faaliyet izninin iptali 875
GEREKÇE 875
AÇIKLAMA 875
MADDE 42- Mali sorumluluk sınırlarına ve çalışanlara ilişkin esaslar 877
GEREKÇE 877
AÇIKLAMA 877
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Kuruluşları
MADDE 43- Kuruluş şartları 879
GEREKÇE 879
AÇIKLAMA 880
MADDE 44- Kuruculara ilişkin şartlar 883
GEREKÇE 884
AÇIKLAMA 884
MADDE 45- Faaliyette bulunulmasına ilişkin şartlar 887
GEREKÇE 887
AÇIKLAMA 887
İLGİLİ TEBLİĞLER 889
MADDE 46- Teminatlar, yatırımcı varlıkları ve kullanım esasları 913
GEREKÇE 913
AÇIKLAMA 914
MADDE 47- Sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmeleri 917
GEREKÇE 918
AÇIKLAMA 918

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kolektif Yatırım Kuruluşları
MADDE 48- Yatırım ortaklıkları. 923
GEREKÇE 923
AÇIKLAMA 924
İLGİLİ TEBLİĞLER 928
MADDE 49- Yatırım ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet şartları 1069
GEREKÇE 1070
AÇIKLAMA 1070
YARGI KARARLARI 1073
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1084
MADDE 50- Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları 1087
GEREKÇE 1088
AÇIKLAMA 1088
MADDE 51- Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarında uygulanmayacak hükümler 1093
GEREKÇE 1093
AÇIKLAMA 1093
MADDE 52- Yatırım fonları 1095
GEREKÇE 1095
AÇIKLAMA 1096
YARGI KARARLARI 1102
İLGİLİ YÖNETMELİK 1103
İLGİLİ TEBLİĞLER 1124
MADDE 53- Fon mal varlığının ayrılığı 1197
GEREKÇE 1197
AÇIKLAMA 1198
YARGI KARARLARI 1199
MADDE 54- Yatırım fonlarında Kurula tanınan diğer yetkiler 1209
GEREKÇE 1209
AÇIKLAMA 1209
MADDE 55- Portföy yönetim şirketi 1211
GEREKÇE 1211
AÇIKLAMA 1212
İLGİLİ TEBLİĞLER 1216
MADDE 56- Portföy saklama hizmeti ve bundan doğan sorumluluk 1249
GEREKÇE 1250
AÇIKLAMA 1251
İLGİGLİ TEBLİĞLER 1255

BEŞİNCİ BÖLÜM
Konut ve Varlık Finansmanı ile İpotek Finansmanı Kuruluşları
MADDE 57- Konut ve varlık finansmanı 1267
GEREKÇE 1267
AÇIKLAMA 1268
YARGI KARARLARI 1269
İLGİLİ YÖNETMELİK 1284
MADDE 58- Konut ve varlık finansmanı fonları 1291
GEREKÇE 1292
AÇIKLAMA 1293
İLGİLİ TEBLİĞLER 1298
MADDE 59- İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler 1327
GEREKÇE 1328
AÇIKLAMA 1328
İLGİLİ TEBLİĞLER 1332
MADDE 60- İpotek finansmanı kuruluşları 1355
GEREKÇE 1355
AÇIKLAMA 1356
İLGİLİ TEBLİĞLER 1360
MADDE 61- Kira sertifikası ve varlık kiralama şirketleri 1375
GEREKÇE 1376
AÇIKLAMA 1376
YARGI KARARLARI 1382
İLGİLİ TEBLİĞLER 1383
MADDE 61/A- Gayrimenkul sertifikası 1395
GEREKÇE 1395
AÇIKLAMA 1396

ALTINCI BÖLÜM
Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Kuruluşları
MADDE 62- Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Kuruluşları
Faaliyet esasları 1401
GEREKÇE 1401
AÇIKLAMA 1402
TEBLİĞLER 1405
MADDE 63- Sorumluluk 1441
GEREKÇE 1441
AÇIKLAMA 1442

MADDE 64- Yükümlülük 1445
GEREKÇE 1445
AÇIKLAMA 1446

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sermaye Piyasalarında Borsalar,
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Diğer Kurumlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Borsalar
MADDE 65- Borsalar ve piyasa işleticileri 1449
GEREKÇE 1451
AÇIKLAMA 1452
YARGI KARARLARI 1456
BAKANLAR KURULU KARARI 1459
İLGİLİ YÖNETMELİK 1460
MADDE 66- Teşkilatlanmış diğer pazar yerleri 1477
GEREKÇE 1477
AÇIKLAMA 1477
MADDE 67- Borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar 1481
GEREKÇE 1482
AÇIKLAMA 1482
MADDE 68- Borsada kotasyon 1491
GEREKÇE 1491
AÇIKLAMA 1492
MADDE 69- İşlemlerin durdurulması ve kottan çıkarma 1495
GEREKÇE 1495
AÇIKLAMA 1495
MADDE 70- Uyuşmazlıkların çözümü ve borsa işlemlerinin gözetimi 1501
GEREKÇE 1501
AÇIKLAMA 1502
MADDE 71- İş birliği 1507
GEREKÇE 1507
AÇIKLAMA 1507
MADDE 72- Borsa ve piyasa işleticilerinin mali ve bilgi sistemleri denetimi 1511
GEREKÇE 1511
AÇIKLAMA 1512
MADDE 73- Diğer hususlar 1517
GEREKÇE 1517
AÇIKLAMA 1517

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
130,00   
260,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
260,00   
260,00   
2
   
   
Kapat