İşe İade Davasının Sonuçları Murteza Aydemir

Yargıtay Kararları Işığındaİşe İade Davasının Sonuçları


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
240
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052640982
Boyut
16x24
Baskı
1175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 175 puan kazanacaksınız)
   175

Doç. Dr. Murteza AYDEMİR

 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ . 7

İÇİNDEKİLER . 9

KISALTMALAR 15

GİRİŞ. 17

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞE İADE DAVASININ KONUSU, NİTELİĞİ, SONUCU

VE KARARIN KESİNLEŞMESİ

İŞE İADE DAVASININ TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ.19

İŞE İADE DAVASININ KONUSU21

İŞE İADE DAVASININ NİTELİĞİ.24

DAVANIN SONUCU27

4.1. Genel Olarak .27

4.2. Davanın Reddi Kararı.27

4.3. Davanın Kabulü Kararı 29

4.4. Davanın Konusuz Kalması29

İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLLARI VE KARARIN KESİNLEŞMESİ34

5.1. Genel Olarak .34

5.2. İstinaf İncelemesi .34

5.3. Kararın Kesinleşmesi ve Kesinleştirilmesi.39

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

FESHİN GEÇERLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMESİNİN

 

HÜKÜM VE SONUÇLARI

 

GENEL OLARAK41

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 42

İHBAR TAZMİNATI HAKKI 42

KIDEM TAZMİNATI HAKKI43

YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI HAKKI46

DİĞER İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMESİ .48

İŞÇİNİN EMANETİNDEKİ EŞYALARI İADE BORCU.48

 

10 İçindekiler

İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERİLMESİ.48

İŞÇİ SAYISINA BAĞLI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERDE İŞÇİ SAYILMAMA.48

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA49

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ÜZERİNE

İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASININ SONUÇLARI

 

GENEL OLARAK51

İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI .52

2.1. Başvuru Koşulu.52

2.1.1. Başvuru süresi.54

2.1.2. Başvuru şekli61

2.1.3. Başvurunun kimin tarafından yapılacağı .66

2.1.4. Başvurunun kime yapılacağı 69

2.1.5. İşçinin işe iade başvurusunda samimi olması73

2.1.6. Başvurunun ispatı .85

2.2. İşçinin Başvurusunu Geri Alması86

2.3. Başvuru Yapmanın Sonuçları .87

2.4. Başvuru Yapmamanın Sonuçları.88

2.4.1. Genel olarak88

2.4.2. Mahkeme kararıyla geçersizliğine hükmedilen feshin

geçerli hale gelmesi 89

2.4.3. İşçinin boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama

tazminatını talep edememesi.89

2.4.4. İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesi .90

2.4.5. İşçinin feshe bağlı işçilik alacaklarını talep edebilmesi .90

İŞÇİNİN İŞE DAVET EDİLMESİ.92

3.1. Davet Yazısının Gönderilmesi 92

3.2. İşe Davet Süresi.92

3.3. Davetin Kimin Tarafından Yapılacağı.94

3.4. Davetin Kime Yapılacağı .95

3.5. İşverenin İşe Davette Samimi ve Ciddi Olması.98

3.6. İşe Davetin İspatı. 118

İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMASI 118

İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI GEREKEN SÜRE . 121

İŞE BAŞLATMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI . 123

6.1. Genel Olarak  123

6.2. İş İlişkisinin Korunması . 123

 

İçindekiler 11

6.3. Boşta Geçen Süre Ücreti ve Diğer Haklar.124

6.3.1. Miktarı126

6.3.2. Hesaplanması128

6.3.3. Boşta geçen süre ücretinde muacceliyet ve temerrüt135

6.3.4. Boşta geçen süre ücretinde faiz136

6.3.5. Boşta geçen süre ücretinde zamanaşımı139

6.3.6. Boşta geçen süre ücreti hesaplama unsurları139

6.3.7. Sosyal sigorta uygulaması bakımından boşta geçen süre ücreti.140

6.3.8. Vergi hukuku uygulaması bakımından boşta geçen süre ücreti .145

6.3.9. Boşta geçen süre ücretinin işsizlik sigortasına etkisi 145

6.4. İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Mahsup ve İadesi 147

6.5. Ödenen Yıllık Ücretli İzin Parasının İadesi150

6.6. Yıllık Ücretli İzin Alacağı Talep Edilememesi 151

6.7. İşçinin İşe İade Davası Sürecinde Başka Bir İşverenden Aldığı

Ücretin Mahsup Edilememesi151

6.8. İşe Başlatmama Tazminatına Hak Kazanılamaması .154

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE RAĞMEN

İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASININ SONUÇLARI

 

GENEL OLARAK.155

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONA ERMESİ.156

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ.157

İŞE BAŞLATMAMA (İŞ GÜVENCESİ) TAZMİNATI.158

4.1. Genel Olarak 158

4.2. İşe Başlatmama Şartına Bağlı Bir Hak Olması .160

4.3. Miktarı160

4.4. Hesaplanması161

4.5. İşe Başlatmama Tazminatı Tutarının Belirlenmesi.164

4.6. Sendikal Nedenle Fesihte İşe Başlatmama Tazminatı171

4.7. İşyerinin Kapatılması Halinde İşe Başlatmama Tazminatı173

4.8. İşe Başlatmama Tazminatında Muacceliyet ve Temerrüt174

4.9. İşe Başlatmama Tazminatında Faiz175

4.10. İşe Başlatmama Tazminatında Zamanaşımı.177

4.11. İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanma Unsurları 178

SOSYAL SİGORTA UYGULAMASI BAKIMINDAN İŞE BAŞLATMAMA

TAZMİNATI .178

 

12 İçindekiler

VERGİ HUKUKU UYGULAMASI BAKIMINDAN İŞE BAŞLATMAMA

TAZMİNATI . 179

FAZLA ÖDENEN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞVERENCE GERİ

İSTENİP İSTENEMEYECEĞİ . 182

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI . 183

8.1. Genel Olarak  183

8.2. İşçinin Başvuru Koşulu. 183

8.3. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmama Koşulu. 183

İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE FARK ALACAKLARIN HESAPLANMASI . 184

9.1. Genel Olarak  184

9.2. Fark Kıdem Tazminatı  185

9.2.1. Kıdeme esas süre yönünden ortaya çıkan fark . 185

9.2.2. Kıdem tazminatına esas ücret yönünden ortaya çıkan fark . 187

9.2.3. Fark kıdem tazminatı alacağına işletilecek faiz 189

9.2.4. Önce ödenen kıdem tazminatının mahsubu. 190

9.2.5. Fark kıdem tazminatı hesaplama unsurları . 191

9.3. Fark İhbar Tazminatı. 192

9.3.1. İhbar tazminatına esas süre yönünden ortaya çıkan fark . 192

9.3.2. İhbar tazminatına esas ücret yönünden ortaya çıkan fark 193

9.3.3. Önce ödenen ihbar tazminatının mahsubu. 194

9.3.4. Fark ihbar tazminatı hesaplama unsurları . 195

9.4. Fark Yıllık Ücretli İzin Alacağı. 196

9.4.1. Yıllık ücretli izin alacağına esas süre yönünden ortaya

çıkan fark  196

9.4.2. Yıllık ücretli izin alacağına esas ücret yönünden ortaya

çıkan fark  198

9.4.3. Önce ödenen izin ücretinin mahsubu 199

9.4.4. Fark yıllık ücretli izin alacağı hesaplama unsurları 199

İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARIN TALEP

EDİLMESİ . 200

10.1. Genel Olarak  200

10.2. İhbar Tazminatının Ödenmesi  201

10.3. İhbar Öneli Kullandırılması Durumunda Tekrar İhbar Tazminatı

Ödenip Ödenmeyeceği 202

10.4. Kıdem Tazminatının Ödenmesi 207

10.5. Yıllık Ücretli İzin Alacağının Ödenmesi  209

FESHE BAĞLI OLMAYAN HAK VE ALACAKLARIN ÖDENMESİ. 212

 

İçindekiler 13

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İŞE İADE DAVASININ DİĞER SONUÇLARI

 

İŞE İADE DAVASININ SONUCU OLARAK İCRA TAKİPLERİ 213

1.1. İşe İadeye İlişkin Hükmün İcraya Konulamaması213

1.2. Boşta Geçen Süre Ücreti İle İşe Başlatmama Tazminatının İlamlı

İcraya Konulamaması214

1.3. Boşta Geçen Süre Ücreti İle İşe Başlatmama Tazminatının İlamsız

İcraya Konu Olması 215

1.4. Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücretinin İlamlı İcraya

Konulabilmesi.218

1.5. İşe İade Davasının Kısmen Kabul veya Kısmen Reddi Halinde

Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilememesi .219

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI- KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ.221

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI- AYRIMCILIK TAZMİNATI İLİŞKİSİ 224

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI – CEZAİ ŞART İLİŞKİSİ228

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI – SENDİKAL TAZMİNAT İLİŞKİSİ 229

YARARLANILAN KAYNAKLAR 239

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
35,00   
175,00   
6
29,17   
175,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
35,00   
175,00   
6
29,17   
175,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
35,00   
175,00   
6
29,17   
175,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
35,00   
175,00   
6
29,17   
175,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
175,00   
175,00   
2
87,50   
175,00   
3
58,33   
175,00   
4
43,75   
175,00   
5
35,00   
175,00   
6
29,17   
175,00   
Kapat