İş Hukukunda Temel Kavramlar Mustafa Kılıçoğlu

İş Hukukunda Temel Kavramlar


Basım Tarihi
2009-10
Sayfa Sayısı
908
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786055593001
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

"İlke Kararları Işığında

İŞ HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLARMustafa KILIÇOĞLU- Ücret

- İşin Düzenlenmesi

- İş Sağlığı Ve Güvenliği

- Kıdem Tazminatı

- UsûlİÇİNDEKİLER

Önsöz

Kısaltmalar

Kaynaklar

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İş Hukukunun Varlık Nedeni, Amacı ve Normatif Dayanakları

İşçi, İşveren, İşyeri, İşyeri Vekili, Alt İşveren Kavranılan ve Hukuki

Nitelikleri 38

İşçi 38

İşveren 43

İş İlişkisi. 43

İşyeri 44

İşyeri Vekili 45

Alt İşveren 45

Eşit Davranma İlkesi 104

İşyerinin Devri . 113

İş Sözleşmesinin Devri 128

Geçici İş İlişkisi 129

İkinci Bölüm

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE FESHE İLİŞKİN ;

TEMEL KAVRAMLAR

İş Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği 131

Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri 136

Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmelerinin Hukuki Nitelikleri ve Getirilen Ayrımın Esas Öğeleri 137

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımının Sınırlan 193

Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi Kavramları 193

Çağrı Üzerine Çalışma 196

Deneme Süreli İş Sözleşmesi 197

Vm. Süreli Fesih 209

İkale 226

Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması ve İşe İade Davaları 240

Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması 240

Ön Koşullar - Süre - İşçi Sayısı - Sözleşmesinin Niteliği 240

Kişiye İlişkin Sınırlama 245

İşçinin Yeterliliğinden veya Davranışından Kaynaklanan Geçerli

Bir Sebebe Dayanması 246

Yetersizlik 246

Davranış ») 268

İşçinin Savunmasının Alınması 268

Uyarma Gereği 268

İşyeri Gereklerinden Doğan Fesih Sebepleri 325

Sözleşmenin Feshinde Usûl 362

Feshin Bildirimine İtiraz ve Usulü 366

Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 379

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik 412

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 438

Sağlık Sebepleri 438

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 442

Zorlayıcı Nedenler 442

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 454

Sağlık Sebepleri 455

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri Nedeniyle Bildirim ve Fesih 459

Zorlayıcı Nedenler 508

İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması 510

İşverenin Derhal Fesih Hakkını Kullanması Durumunda İşçinin Dava Hakkı 511

Derhal Fesih Hakkının İşçi ve İşverence Kullanılması 511

Toplu İşçi Çıkarma 518

Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma 519

Yeni İş Arama İzni 519

Üçüncü Bölüm ÜCRET

Ücret Kavramı ve Ücretin Ödenmesi 523

Ücretin Gününde Ödenmemesi 594

Ücretin Haczi 611

Fazla Çalışma 612

Fazla Çalışma Ücreti i 612

Fazla Sürelerle Çalışma s 612

Fazla Çalışma Ücreti île Fazla Sürelerle Çalışmaya İlişkin Ortak Hükümler 612

Davaların Birleştirilmesi 630

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerde Çalışma 653

Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti... 653

VIÜ. Hafta Tatili Ücreti 654

Geçici İş Göremezlik 656

Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti ve Tatil Ücretlerine Girmeyen Kısımlar 656

Yüzdelerin Ödenmesi ve Belgelenmesi 657

Yıllık Ücretli İzin 657

Konut Kapıcıları 672

İş Kaybı Tazminatı 676

Kısmi Ödemede İndirim Sırası 680

İşyeri Hekimleri 683

XVn. Fon Alacakları... 685

Dördüncü Bölüm İŞİN DÜZENLENMESİ

Çalışma Süresi 691

Kısa Çalışma 691

Ara Dinlenmesi 692

Beşinci Bölüm İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Altıncı Bölüm KIDEM TAZMİNATI

Hak Kazanma Koşullan 701

Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Sürenin Hesabı 716

IIL Kıdemin Hesabına Esas Alınacak Ücret 735

Gazetecinin Kıdemi 740

Kıdem Tazminatına Faiz 742

Yedinci Bölüm USÛL

Ücreti Vekalet 749

Gerekçeli Karar Yazım Zorunluluğu 750

Karşılıklı Dava 753

Temyiz Süresi - Temyiz - Direnim 754

Tebligat 765

Y argılama Gideri 771

Yemin 779

VHI. Yetki 789

(1) Görev 795

(2) Kesin Süre 819

(3) Temyizde Kesinlik Sınırı 821

Xn. Husumet 825

XIII. Zamanaşımı 831

EKLER

İŞ KANUNU 841

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 895

KAVRAM DİZİNİ 899

"

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat