İnfaz Hukuku Tarihi Mustafa Öztürk

Antikçağ'dan Günümüzeİnfaz Hukuku Tarihi


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
435
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050511741
Boyut
16x24
Baskı
1165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 165 puan kazanacaksınız)
   165

Mustafa Öztürk

Akgün Bilgin

 

* İnfaz Kavramları ve Teorisi
* İnfaz Hukukunun Doğuşu
* Modern Hukuk Sistemlerinde İnfaz Hukuku
* İnfaz Sistemleri, Yöntemleri ve Hareketleri
* Türk İnfaz Hukuku Tarihi ve Güncel Uygulamaları

İÇİNDEKİLER

A. ÖNSÖZ ......................................................................................................vii
B. ÖNSÖZ .......................................................................................................ix
C. KISALTMALAR ........................................................................................xi
D. İÇİNDEKİLER .........................................................................................xiii
E. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ....................................................................1
a. Ampirik (Olgusal) Hukuk Araştırması.....................................................5
b. Demoskopik Hukuk Araştırması..............................................................6
c. Hukuki Gerçeklik Araştırması..................................................................7
1. BÖLÜM
ETİMOLOJİK, FENOMOLOJİK,
TERMİNOLOJİK ve KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR
I. GİRİŞ...........................................................................................................13
II. İNFAZ ve KAVRAMLARI........................................................................20
2. BÖLÜM
MODERN HUKUK SİSTEMLERİNDE İNFAZ TARİHİ
I. İNFAZIN GENEL TARİHSEL GELİŞİMİ.................................................29
II. ANGLO SAKSON HUKUK SİSTEMİ.....................................................32
a.İnfazın Tarihsel Gelişimi.........................................................................35
b.Ceza ve İnfaz Uygulamaları....................................................................39
c.Anglo Norman Hukuku ve İnfazı............................................................43
III. KITAAVRUPASI HUKUK SİSTEMİ......................................................46
a.İnfazın Tarihsel Gelişimi.........................................................................48
b. Ceza ve İnfaz Uygulamaları...................................................................51
IV. DİNİ ve ŞER’İ HUKUK SİSTEMİ...........................................................58
a. İslam Hukuku.........................................................................................59
b. Hristiyan (Kilise) Hukuku......................................................................66
c. Musevi Hukuku......................................................................................67
d. Şeriat ......................................................................................................68
e. İslam Şeriatı ve İnfazları ........................................................................70
f. Hristiyan Şeriatı ve İnfazları...................................................................73
xiv İçindekiler
g.Musevi Şeriatı ve İnfazları......................................................................73
V. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZI ..................................74
a.Antik Çağ ................................................................................................75
b.Eski Yunan .............................................................................................76
c.Eski Roma ..............................................................................................76
d.Cermenler ...............................................................................................77
e.Kilise Hukuku ........................................................................................77
f. Ortak Hukuk ...........................................................................................78
g.Musevi Hukuku.......................................................................................80
h.İslam Hukuku .........................................................................................82
V. İNFAZ SİSTEMLERİ ve HAREKETLERİ..............................................82
3. BÖLÜM
İNFAZ TEORİSİ
I. GİRİŞ...........................................................................................................87
II. CEZA İNFAZI TEORİSİ ve AMACI.........................................................89
III. ERKEN MODERN DÖNEMDE KAMU İNFAZLARININ İŞLEVİ ve
MANTIĞI.................................................................................................92
a.İnfaz Ritüelleri ........................................................................................93
b.İnfaz Ritüellerin Yorumlanması..............................................................95
c.Sonuç.......................................................................................................98
4. BÖLÜM
TÜRK İNFAZ HUKUKU TARİHİ
A. GİRİŞ .......................................................................................................103
B. İNFAZ HUKUKU TARİHİNİN DOĞUŞU............................................. 111
C. OSMANLI DÖNEMİ İNFAZ TARİHÇESİ.............................................122
a.İnfaz Müessesiliği .................................................................................122
b. Bedeni Cezaların İnfazı........................................................................125
c. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı ....................................................129
d. Zindandan Hapishanelere Geçişin Tarihçesi........................................129
D. CUMHURİYET DÖNEMİ İNFAZ TARİHÇESİ....................................135
a. Giriş......................................................................................................135
İçindekiler xv
b. Ölüm Cezalarının İnfazı.......................................................................147
c. İdam Cezalarının Tarihçesi...................................................................149
d. Ceza İnfaz Kurumları Tarihçesi ...........................................................154
I. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK İNFAZ HUKUKUNUN GELİŞİMİ...165
a. İnfaz Tartışmaları .................................................................................165
b. Cezaevi ve Tutukevi Tartışmaları ........................................................168
II. İNFAZ HÂKİMLİĞİ................................................................................169
a. İnfaz Hâkimliklerinin Kuruluşu ...........................................................172
b. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri ..........................................................173
c. İnfaz Hâkimliklerinin Nitelikleri ve Atamaları....................................185
d. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü....................................................186
e. İnfaz Hâkimliğince Şikâyet Üzerine Verilen Kararlar .........................187
III.İNFAZ SAVCILIĞI .................................................................................188
IV. İNFAZ TALEPLERİ ve UYGULAMALARI.........................................191
a. İçtimai Talepler ....................................................................................191
b. Koşullu Salıverme Talepleri.................................................................192
c. Koşullu Salıvermenin (Şartla Tahliyenin) Geri Alınması ....................193
d. Denetimli Serbestlik Şartının Değerlendirilmesi.................................193
e. İnfazın Ertelenmesi İşlemlerine İtiraz..................................................194
f. Ölüm Nedeniyle Ortadan Kaldırma......................................................194
g. Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade Talebi...............................................194
h. Denetim Serbestlik Şartıyla Tahliye Kararının Kaldırılması ...............195
i. Diğer Talepler - (Hazineye irat kaydı, taburculuk kararı vb.)...............195
j. Erteli (Tecilli) Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfazı (TCK 51/7).....196
k. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayırma Kararının Onanması ...................196
l. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade Kararının Onanması......................197
m. İdari ve Gözlem Kurulu Kararlarına İtiraz .........................................197
n. Denetim Serbestlikten Yararlanma.......................................................197
o. Disiplin Cezasının Yasal Kaldırılma Tarihinin Belirlenmesi...............198
p. Dışarıyla İlişki Talepleri.......................................................................198
q. Ziyaretçi Listesinde Değişiklik Talebi .................................................198
r. Diğer Talepler .......................................................................................199
s. Disiplin Kurulu Kararına İtiraz ............................................................199
t. Disiplin Cezasının Onanması................................................................199
xvi İçindekiler
u. Mektup Okuma Komisyonu Kararlarına İtiraz ....................................200
v. Eğitim Kuruluna İtiraz .........................................................................200
w.Dönem Değerlendirme Kararına İtiraz.................................................200
x. Mahsup.................................................................................................200
y. Müddetnameye (Süre Belgesine) İtiraz................................................201
z. Müddetnamenin Hesaplanması ............................................................203
aa. Özel İnfaz Usulünden Yararlanma Talepleri ...................................204
ab. 5275 Sayılı Yasada Koşullu Salıvermeye Esas Alınan Üst Sınırlar...205
ac. İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Kararına İtiraz ............207
ad. Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi ...............................................207
V. KANUNLAR, KARARLAR, TÜZÜKLER.............................................208
a. 1929 Tarihli 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu .............208
b.1939 Tarihli 3713 Sayılı Hatay Vilayetinde Adli Kanunların Tatbik
Şekline ve İlamların İnfazı Tarzına Dair Kanun ...................................210
c. 1965 Tarihli 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun..................212
d. 1967 Tarihli Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifleri Yönetimine ve
Cezaların İnfazına Dair Tüzük .............................................................230
e. 2001 Tarihli 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu...............................301
f. 2001 Tarihli HSK’nın 825 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’nun (4675
Sayılı) 2’inci Maddesine Göre İnfaz Hâkimliği Kurulacak Yerler ile
Geçici Birinci Maddeye Göre Bu Yerlere Atama Yapılıncaya Kadar
İnfaz Hâkimliği Görevini Yürütecek Hâkimlerin Belirlenmesine
Dair Kararı ...........................................................................................308
g. 2001 Tarihli 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri
İzleme Kurulları Kanunu .....................................................................310
h. 2004 Tarihli 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun ..................................................................................315
i. 2020 Tarihli 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun ...................................................................................404
KAYNAKLAR .............................................................................................429

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
   
   
Kapat