Soruşturma Evresi Namık Kemal Topçu
Soruşturma Evresi
Soruşturma Evresi

İngiliz Ceza Muhakemesi HukukundaSoruşturma Evresi


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
264
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006084
Boyut
16x24
Baskı
164,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 64 puan kazanacaksınız)
   64

Dr. Öğr. Üyesi Namık Kemal TOPÇU

 

Konu Başlıkları
- Ceza Adaleti Sistemi
- Soruşturma Evresinde Polisin Yetkileri
- Kovuşturma Başlatmaya Yetkili Kurumlardan Polis ve Kraliyet Savcılık
- Kovuşturma Servisi'nin ; The Crown Prosecutıon Servıce – CpsͿ Gelişimleri, Yapıları ve İşlevleri
- Kovuşturma Başlatma Usulleri Polis ve Cps'nin Soruşturmadan Sonuç Çıkarması Kovuşturmaya İlişkin Kararların Denetimi
- Soruşturma Süreci ve Sanığın Magıstrates' Court'taki İlk Duruşmasına Çıkması
- Ayırma ; DıversıonͿ
- Kovuşturma Şartları
- Şahsi Dava Yolu; Şikâyet ve Celpname Gönderme Usulü – Informatıon And SummonͿ
Kovuşturma Başlatma Yetkisine Sahip Düzenleyici Kurumlar ;Regulatory AgencıesͿ

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 15
GİRİŞ 17
BİRİNCİ BÖLÜM CEZA ADALETİ SİSTEMİ
I- GENEL OLARAK 21
II- CEZA ADALETİ SİSTEMİ 21
III- CEZA ADALETİ SÜRECİ MODELLERİ VE İŞLETMECİLİK (MANAGERIALISM) YAKLAŞIMI 24
IV- ANA HATLARIYLA SORUŞTURMA EVRESİ (INVESTIGATION) 28
V- MEVZUAT. 31
A- Kaynaklar 31
B- PACE’i ve Kodları Uygulama Zorunluluğu 34
İKİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA EVRESİNDE POLİSİN YETKİLERİ
I- GENEL OLARAK 37
II- YAKALAMA. 37
A- Polisin Bir Mahkeme Kararına Dayalı Olmaksızın Yakalama Yetkisi 37
B- Özel Kişilerin Yakalama Yetkisi 41
C- Yakalama İşlemi ve Sonrası 42
D- Polis Karakolundaki İlk İşlemler 44
E- Kanıtların Değerlendirilmesi 47
III- GÖZALTINA ALMA 48
A- Gözaltına Almanın Koşulları ve Gözaltı Süreleri 49
B- Gözaltındaki Kişinin İşbirliği Yapmaması 52

C- Polise Araştırmalarında Yardımcı Olmak İçin Polis Karakoluna
Gönüllü Olarak Gelme 53
IV- GÖRÜŞME/SORGULAMA (INTERVIEW/QUESTIONING) 55
A- Sorgulama Süreci 56
1- Bilgi Toplama Evresi 56
2- Uyarı Evresi 57
3- Polis Karakolunun Dışında Sorgulama 59
4- Polis Karakolunda Sorgulama 60
5- Görüşmenin Sona Ermesi ve Suçlama Evresi 62
6- Suçlama Sonrası Evre 63
B- Şüphelinin Söylediklerinin Kaydedilmesi 64
C- Hukuka Aykırı Olarak Yapılan Bir Sorgulamanın Etkisi 66
D- Şüphelinin Karakoldaki Hakları 71
1- Hukuki Yardımdan/Müdafi Yardımından Faydalanma Hakkı 71
2- Kodlara Erişebilme ve Yakınlarına Haber Verme Hakkı. 80
V- ARAMA 81
A- Durdurma ve Arama Yetkisi 81
B- Mülkün Aranması Yetkisi 85
C- Yakalama Yetkisinin Kullanılması İle Bağlantılı Arama 90
1- Yakalanan Kişinin Polis Karakolu Dışında Aranması 90
2- Yakalanan Kişinin Polis Karakolunda Aranması 91
3- Beden Muayenesi 92
4- Yakalama İçin Mülkte Arama 93
5- Yakalananın Evinin vb. Aranması 94
VI- KİMLİK SAPTAMA (IDENTIFICATION) 96
A- Teşhis 96
1- Teşhis Türleri ve Usulü 96
2- Sesten Teşhis 100
3- Polis Karakolu Dışında Teşhis 100
4- Jürinin Uyarılması 101
5- Hukuka Aykırı Olarak Yapılan Bir Teşhisin Etkisi 101
B- Fotoğraf Gösterilmesi 102
C- Örnek Alma, İz Alma, Fotoğraf Çekme 103
1- Örnek Alma 103
2- DNA Örneklerinin ve Profillerinin Saklanması 104

3- Parmak İzi 106
4- Fotoğrafını Çekme, Ayakkabı İzi Alma 107
VII- ÖZEL GRUPLAR 107
A- Çocuklar 107
B- Akıl Sağlığı Bozuk Olanlar 110
C- İşitme Engelli Olan ya da İngilizce Bilmeyen Şüpheli 111
D- Terör Suçundan Şüpheli Olanlar 111

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOVUŞTURMA BAŞLATMAYA YETKİLİ KURUMLARDAN POLİS VE KRALİYET SAVCILIK/KOVUŞTURMA SERVİSİ’NİN (THE CROWN PROSECUTION SERVICE - CPS)
GELİŞİMLERİ, YAPILARI VE İŞLEVLERİ
I- GENEL OLARAK 113
II- POLİS 114
III- KRALİYET SAVCILIK/KOVUŞTURMA SERVİSİ (THE CROWN PROSECUTION SERVICE - CPS) 117
A- Gelişimi 117
B- Yapısı 119
C- İşlevi 125

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KOVUŞTURMA BAŞLATMA USULLERİ
POLİS VE CPS’NİN SORUŞTURMADAN SONUÇ ÇIKARMASI
KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ
I- GENEL OLARAK 133
II- KOVUŞTURMA BAŞLATMA USULLERİ 133
A- Suçlama Yolu (Charged way) 135
B- Yazılı Suçlama ve Talep Yolu (Written Charge and Requisition) 136
C- Şikâyet ve Celpname Gönderme Usulü (Information and Summon) 136
III- POLİS VE CPS’NİN BİR KOVUŞTURMA AÇILIP AÇILMAMASINA KARAR
VERİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞI FAKTÖRLER 137
A- Delillerin Yeterli Olması 138
B- Kamu Yararı 146
C- CPS’nin Politikaları ve Uygulaması 148
D- Kovuşturma Başlatma Kararının Alınmasında Mağdurun Rolü 150

IV- KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ 153
A- Yargı Dışı Denetim 153
B- Yargısal Denetim 154
BEŞİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA SÜRECİ VE SANIĞIN MAGISTRATES’ COURT’TAKİ İLK DURUŞMASINA ÇIKMASI
I- GENEL OLARAK 159
II- SUÇLAMA ÖNCESİ SÜREÇ 159
III- SUÇLAMA SÜRECİ 164
IV- MAGISTRATES’ COURT’TAKİ İLK DURUŞMA (FIRST HEARING) 170
A- Magistrates’ Court 170
B- Yargılama Şekli. 176
C- Salıverme ya da Tutuklama 178
1- Kefalet (Bail) 178
a- Kefalet Hakkı 179
b- Kefalete Koşul Yüklenmesi 182
c- Kefalete İlişkin Kararlara Karşı Başvuru 185
d- Belirtilen Gün ve Saatte Bulunmamanın Sonuçları 185
2- Kefalet Talebinin Reddedilmesi ve Sanığın Tutuklanması 188
ALTINCI BÖLÜM AYIRMA (DIVERSION)
I- GENEL OLARAK 191
II- KAYIT ALTINA ALMAMA 195
III- DAHA İLERİ BİR EYLEMDE BULUNMAMA/TAKİP ETMEME 196
IV- İKAZLAR 197
A- Gayriresmi İkaz (Informal Caution) 197
B- Resmi İkazlar (Formal Cautions) 197
1- Yetişkinlere Yönelik Basit İkaz 198
a- Koşulları 199
b- Uygulanması ve Sonuçları 202

2- Gençlik İkazı/Gençlere Yönelik İkaz (Youth Cautions) 204
a- Koşulları 204
b- Uygulanması ve Sonuçları 205
3- Koşullu İkaz 206
a- Koşulları 207
b- Uygulanması ve Sonuçları 208
V- CEZA İHBARNAMELERİ 212
A- Criminal Justice and Police Act (CJPA) 2001 Kapsamındaki Ceza İhbarnameleri 213
B- Anti-Social Behaviour Act 2003 Kapsamındaki Ceza İhbarnameleri 215
C- Diğer Kanunlardaki Ceza İhbarnameleri 216
VI- AYIRMA KARARLARININ DENETİMİ 216
VII- ŞAHSİ DAVA YOLUNA GİTME. 222
YEDİNCİ BÖLÜM KOVUŞTURMA ŞARTLARI
I- GENEL OLARAK 225
II- YARGILAMA YETKİSİ 225
III- BAĞIŞIKLIK 227
IV- SÜRE 229
V- İZİN 230

SEKİZİNCİ BÖLÜM ŞAHSİ DAVA YOLU
(ŞİKÂYET VE CELPNAME GÖNDERME USULÜ -
INFORMATION AND SUMMON)

I- GENEL OLARAK 233
II- AŞAMALARI 235
A- Şikâyetin Hazırlanması ve Sunulması 235
B- Celpnamenin Düzenlenmesi 236
C- Celpnamenin Tebliğ Edilmesi 239
III- SANIĞIN GELMEMESİ 239
IV- CELPNAME YERİNE YAKALAMA EMRİ DÜZENLENMESİ 240
DOKUZUNCU BÖLÜM KOVUŞTURMA BAŞLATMA YETKİSİNE SAHİP
DÜZENLEYİCİ KURUMLAR (REGULATORY AGENCIES)
I- GENEL OLARAK 241
II- DÜZENLEYİCİ KURUMLAR 244
KAYNAKÇA 249

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
13,44   
67,20   
6
11,31   
67,84   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
13,44   
67,20   
6
11,31   
67,84   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
13,44   
67,20   
6
11,31   
67,84   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
13,44   
67,20   
6
11,31   
67,84   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
32,00   
64,00   
3
21,33   
64,00   
4
16,00   
64,00   
5
13,44   
67,20   
6
11,31   
67,84   
7
9,78   
68,48   
8
8,64   
69,12   
9
7,75   
69,76   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
64,00   
64,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat