Boşanma ve Nafaka Davaları Nihat İnal

Boşanma ve Nafaka Davaları


Basım Tarihi
2021-04
Sayfa Sayısı
736
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268458
Boyut
16x24
Baskı
2164,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 164 puan kazanacaksınız)
   164

Nihat İnal

 

Eser; Yüksek Mahkeme kararlarının orijinalleri değiştirilmeden, sade, pratik, anlaşılır bir dille, ihtiyaç duyanların anlayabileceği bir şekilde kalem alınarak, zaman kaybını asgari düzeye indirmeyi amaçlamıştır.

Yasa maddelerinin altında, yargı kararlarında ve uygulamada geçerlilik kazanmış kurallar özet olarak açıklanarak ihtiyaç sahibinin anında hedefine ulaşmasına önem verilmiştir.

Kitapta; konuların açıklanmasından sonra davalara ilişkin dilekçe örnekleri, davayla ilgili püf noktaları özet olarak belirtilerek bütünlük oluşturulmuştur.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Mal Rejimi
Soybağının Kurulması
Evlat Edinme
Velayet
Vesayet

İçindekiler

Sunuş 5
Bölüm 1: AİLE HUKUKU 23
Birinci Kısım: Evlilik Hukuku 23
Birinci Bölüm: Evlenme 23
Birinci Ayırım: Nişanlılık 23
MADDE 118: A. Nişanlanma 23
MADDE 119: B. Nişanlılığın hükümleri 23
I. Dava hakkının bulunmaması 23
MADDE 120: II. Nişanın bozulmasının sonuçları 24
1. Maddî tazminat 24
MADDE 121: 2. Manevî tazminat 24
MADDE 122: III. Hediyelerin geri verilmesi 24
MADDE 123: IV. Zamanaşımı 24
YARGITAY KARARLARI 25
İkinci Ayırım: Evlenme Ehliyeti ve Engelleri 37
MADDE 124: A. Ehliyetin koşulları 37
I. Yaş 37
YARGITAY KARARI 38
MADDE 125: II. Ayırt etme gücü 38
MADDE 126: III. Yasal temsilcinin izni 38
1. Küçükler hakkında 38
YARGITAY KARARLARI 38
MADDE 127: 2. Kısıtlılar hakkında 39
MADDE 128: 3. Mahkemeye başvurma 39
MADDE 129: B. Evlenme engelleri 39
I. Hısımlık 39
YARGITAY KARARLARI 40
MADDE 130: II. Önceki evlilik 40
1. Sona erdiğinin ispatı 40
a. Genel olarak 40
MADDE 131: b. Gaiplik durumunda 40
MADDE 132: 2. Kadın için bekleme süresi 40
YARGITAY KARARLARI 41
MADDE 133: III. Akıl hastalığı 41
Üçüncü Ayırım Evlenme Başvurusu ve Töreni 41
MADDE 134: A. Başvuru 41
I. Başvuru makamı 41
MADDE 135: II. Şekli 41
MADDE 136: III. Belgeler 41
MADDE 137: IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi 42
MADDE 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü 42
MADDE 139: B. Evlenme töreni ve tescil 42
I. Koşulları 42
1. Evlenme izni 42
YARGITAY KARARLARI 42
MADDE 140: 2. Evlenmenin yapılamaması 44
MADDE 141: II. Yapılışı 44
1. Tören yeri 44
YARGITAY KARARLARI 44
MADDE 142: 2. Törenin şekli 45
YARGITAY KARARI 45
MADDE 143: 3. Aile cüzdanı ve dinî tören 45
MADDE 144: C. Yönetmelik 45
Dördüncü Ayırım Batıl Olan Evlenmeler 46
MADDE 145: A. Mutlak butlan 46
I. Sebepleri 46
YARGITAY KARARLARI 46
Bölüm 2: AİLE BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ, TATİLİ 51
MADDE 195: E– Birliğin korunması 51
I. Genel olarak 51
MADDE 196: II. Eşler birlikte yaşarken 51
MADDE 197: III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi 51
1. YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARINA GÖRE NAFAKANIN BAŞLANGICI 52
a. Eşin hangisinin müşterek konuttan ayrılacağı 52
b. Tedbirlerin nasıl alınacağı 52
2. AİLE BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ 52
a. Eşlerden Birinin Ölümü 52
b. Evlenmenin Butlanına Karar Verilmesi 53
Dördüncü Ayırım: Batıl Olan Evlenmeler 53
MADDE 145: A. Mutlak butlan 53
I. Sebepleri 53
YARGITAY KARARLARI 53
MADDE 146: II. Dava açma görevi ve hakkı 55
YARGITAY KARARLARI 55
MADDE 147: III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması 55
YARGITAY KARARLARI 56
MADDE 148: B. Nisbî butlan 56
I. Eşlerin dava hakkı 56
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk 56
MADDE 149: 2. Yanılma 56
YARGITAY KARARLARI 57
MADDE 150: 3. Aldatma 57
YARGITAY KARARLARI 57
MADDE 151: 4. Korkutma 58
YARGITAY KARARLARI 58
MADDE 152: 5. Hak düşürücü süre 59
YARGITAY KARARLARI 59
MADDE 153: II. Yasal temsilcinin dava hakkı 60
YARGITAY KARARI 60
MADDE 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler 61
I. Bekleme süresine uymama 61
MADDE 155: II. Şekil kurallarına uymama 61
YARGITAY KARARI 61
MADDE 156: D. Butlan kararı 61
I. Genel olarak 61
YARGITAY KARARI 61
MADDE 157: II. Sonuçları 62
1. Çocuklar yönünden 62
YARGITAY KARARLARI 62
MADDE 158: 2. Eşler yönünden 63
MADDE 159: E. Mirasçıların dava hakkı 64
MADDE 160: F. Yetki ve yargılama usulü 64
YARGITAY KARARLARI 64
Bölüm 3: ZİNA 71
1. ZİNANIN TANIMI VE UNSURLARI 71
MADDE 161: A. Boşanma sebepleri 71
I. Zina 71
a. Evli Olmak 71
b. Başkasıyla cinsel ilişki 72
c. Kusurlu olma 72
2. ZİNADA EŞİTLİK KURALI 73
3. ZİNANIN İSPATI 73
4. ZİNA MUTLAK BOŞANMA NEDENİDİR 74
5. DAVA HAKKINI KALDIRAN NEDENLER 75
a. Af 75
b. Dava Açabilme Süresi 76
YARGITAY KARARLARI 77
Bölüm 4: CANA KAST 85
1. GENEL OLARAK 85
MADDE 162: II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış 85
2. CANA KAST 85
3. PEK FENA MUAMELE 86
a. Zulüm ve İşkence 86
b. Ağır Derecede Onur Kırıcı Davranış 86
4. DAVA HAKKININ DÜŞMESİ 87
a. Süre 87
YARGITAY KARARLARI 88
Bölüm 5: SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME 93
MADDE 163: III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 93
1. GENEL OLARAK 93
2. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ 93
3. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME 94
4. SUÇ VE HAYSİYETSİZLİKTE DAVA HAKKININ DÜŞMESİ 95
YARGITAY KARARLARI 96
Bölüm 6: TERK 105
1. UYARI İSTEMİNİN NİTELİĞİ 105
2. UYARI İSTEMİNDE BULUNMA KOŞULLARI 105
MADDE 164: IV. Terk 105
a. Haklı Olmaksızın Müşterek Konutun Terki 106
b. Konutun Terkinden İtibaren En Az Dört Ay Geçmelidir 108
3. EŞİN KONUT SEÇEBİLECEĞİ HALLER 109
a. Eşinin Huzurunun Ciddi Surette Tehlikeye Düşmesi 109
b. Eşin Kişiliğinin Ciddi Surette Tehlikeye Maruz Kalması 110
c. Eşin Ekonomik Güvenliğinin Tehlikeye Maruz Kalması 110
d. Boşanma ve Ayrılık Sırasında Ayrı Yaşama 110
4. UYARI İSTEMİ VE ŞEKLİ 111
a. Yetkili Mahkeme 112
b. Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararına Göre İhtar 114
c. Uyarı İsteminde Bulunulan Yargıcın Yapacağı İşler 114
d. Uyarı Bizzat Asilin Kendisine Yapılmalıdır 115
e. Eşin Gideceği Konut Adresi Açık Olmalıdır 117
5. MAHKEMENİN ÜZERİNDE DURMASI GEREKEN HUSUS 118
YARGITAY KARARLARI 119
Bölüm 7: AKIL HASTALIĞI 145
1. GENEL OLARAK 145
MADDE 165: V. Akıl hastalığı 145
a. Hastalığın İyileşmesinin Olanaksız Olması 145
b. Çekilmezlik 146
YARGITAY KARARLARI 147
Bölüm 8: EVLİLİĞİN TEMELDEN SARSILMASI 155
VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI 155
1. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 155
MADDE 166: VI. Evlilik birliğinin sarsılması 155
2. Kusur 159
3. Evlilik Birliğinin Sarsılması ve Kusurun İspatı 159
YARGITAY KARARLARI 160
Bölüm 9: AYRILIK 273
1. GENEL OLARAK 273
2. BOŞANMA VE AYRILIK NEDENLERİ AYNIDIR 273
3. AYRILIK SÜRESİ 274
4. SÜRENİN DOLMASI, BOŞANMA HAKKI 274
5. AYRILIK BOŞANMA DAVASININ ÖZELLİKLERİ 276
a. İki Dava Arasında Konu Bakımından Fark Olabilir 276
b. İkinci Davada Tarafların Durumları Değişebilir 276
c. İkinci Davanın Dayandığı Maddi Olaylar Geniş Olabilir 276
YARGITAY KARARLARI 276
Bölüm 10: VELAYET 289
1. VELAYETİN DÜZENLENMESİ VE KULLANILMASI 289
2. ÇOCUKLARIN VELAYETİ, ANA BABA İLE İLİŞKİSİ 289
a. Velayetin Verilmesinde Yargıtay Kararına Göre Çocuğun Yararı 290
b. Anne ve Babadan Birinin Tercih Edilmesi 291
c. Annenin, Babanın Velayet Hakkında Dinlenmesi 292
3. ÇOCUĞUN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VERİLMESİ 293
4. KİŞİSEL İLİŞKİ 293
a. Hakkın Korunması 293
b. Kişisel İlişkilerin Düzenlenmesi 293
YARGITAY KARARLARI 294
Bölüm 11: MAL REJİMLERİ 327
Dördüncü Bölüm: Eşler Arasındaki Mal Rejimi 327
Birinci Ayırım: Genel Hükümler 327
MADDE 202: A. Yasal mal rejimi 327
MADDE 203: B. Mal rejimi sözleşmesi 327
I. Sözleşmenin içeriği 327
MADDE 204: II. Sözleşme ehliyeti 327
MADDE 205: III. Sözleşmenin şekli 327
MADDE 206: C. Olağanüstü mal rejimi 328
I. Eşlerden birinin istemi ile 328
1. Karar 328
MADDE 207: 2. Yetki 328
MADDE 208: 3. Mal ayrılığına geçişten dönme 328
MADDE 209: II. Cebrî icra hâlinde 329
1. İflâsta 329
MADDE 210: 2. Hacizde 329
MADDE 211: 3. Eski rejime dönme 329
MADDE 212: III. Önceki rejimin tasfiyesi 329
MADDE 213: D. Alacaklıların korunması 329
MADDE 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki 329
MADDE 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi 330
MADDE 216: G. Envanter 330
MADDE 217: H. Eşler arasındaki borçlar 330
İkinci Ayırım: Edinilmiş Mallara Katılma 330
MADDE 218: A. Mülkiyet 330
I. Kapsamı 330
MADDE 219: II. Edinilmiş mallar 330
MADDE 220: III. Kişisel mallar 331
1. Kanuna göre 331
MADDE 221: 2. Sözleşmeye göre 331
MADDE 222: IV. İspat 331
MADDE 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 331
MADDE 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 332
MADDE 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 332
I. Sona erme anı 332
MADDE 226: II. Malların geri alınması ve borçlar 332
1. Genel olarak 332
MADDE 227: 2. Değer artış payı 332
MADDE 228: III. Eşlerin paylarının hesaplanması 333
1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması 333
MADDE 229: 2. Eklenecek değerler 333
MADDE 230: 3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme 333
MADDE 231: 4. Artık değer 334
MADDE 232: IV. Değerin belirlenmesi 334
1. Sürüm değeri 334
MADDE 233: 2. Gelir değeri 334
a. Genel olarak 334
MADDE 234: b. Özel hâller 334
MADDE 235: 3. Değerlendirme anı 334
MADDE 236: V. Artık değere katılma 335
1. Kanuna göre 335
MADDE 237: 2. Sözleşmeye göre 335
a. Genel olarak 335
MADDE 238: b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında 335
MADDE 239: VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi 335
1. Ödeme ve ertelenmesi 335
MADDE 240: 2. Aile konutu ve ev eşyası 335
MADDE 241: 3. Üçüncü kişilere karşı dava 336
Üçüncü Ayırım: Mal Ayrılığı 336
MADDE 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 336
B. Diğer hükümler 336
Dördüncü Ayırım: Paylaşmalı Mal Ayrılığı 337
MADDE 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 337
I. Genel olarak 337
MADDE 245: II. İspat 337
MADDE 246: B. Borçlardan sorumluluk 337
MADDE 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 337
I. Sona erme anı 337
MADDE 248: II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi 337
1. Genel olarak 337
MADDE 249: 2. Katkıdan doğan hak 337
MADDE 250: III. Aileye özgülenen mallar 338
1. Kural 338
MADDE 251: 2. Paylaşmaya aykırı davranışlar 338
MADDE 252: 3. Paylaştırma isteminin reddi 338
MADDE 253: 4. Paylaştırma yöntemi 338
MADDE 254: IV. Aile konutu ve ev eşyası 339
1. İptal veya boşanma hâlinde 339
MADDE 255: 2. Ölüm hâlinde 339
Beşinci Ayırım: Mal Ortaklığı 340
MADDE 256: A. Mülkiyet 340
I. Kapsamı 340
MADDE 257: II. Ortaklık malları 340
1. Genel mal ortaklığı 340
MADDE 258: 2. Sınırlı mal ortaklığı 340
a. Edinilmiş mallarda ortaklık 340
MADDE 259: b. Diğer mal ortaklıkları 340
MADDE 260: III. Kişisel mallar 341
MADDE 261: IV. İspat 341
MADDE 262: B. Yönetim ve tasarruf 341
I. Ortaklık mallarında 341
1. Olağan yönetim 341
MADDE 263: 2. Olağanüstü yönetim 341
MADDE 264: 3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası 341
MADDE 265: 4. Mirasın kabulü veya reddi 342
MADDE 266: 5. Sorumluluk ve yönetim giderleri 342
MADDE 267: II. Kişisel mallar 342
MADDE 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 342
I. Ortaklık borçları 342
MADDE 269: II. Kişisel borçlar 342
MADDE 270: D. Eşler arasındaki borçlar 343
MADDE 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 343
I. Sona erme anı 343
MADDE 272: II. Kişisel mala ekleme 343
MADDE 273: III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme 343
MADDE 274: IV. Değer artış payı 343
MADDE 275: V. Değer belirlenmesi 344
MADDE 276: VI. Paylaşma 344
1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 344
MADDE 277: 2. Diğer hâllerde 344
MADDE 278: VII. Paylaşma usulü 344
1. Kişisel mallar 344
MADDE 279: 2. Aile konutu ve ev eşyası 344
MADDE 280: 3. Diğer malvarlığı değerleri 345
MADDE 281: 4. Diğer paylaşma kuralları 345
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ 345
YARGITAY KARARLARI 355
Bölüm 12: EŞLER ARASINDA EŞYA ANLAŞMAZLIKLARI 371
1. GENEL OLARAK 371
2. DELİLLERİN TESPİTİ 371
a. Yetkili Mahkeme 372
b. Delillerin Tespitini İstem Şekli 372
c. Taraflar Huzuru ile veya Gıyapta Tespit 373
d. Delil Tespitine İtiraz 373
e. Delillerin Tespiti Dosyaları 374
3. YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA 374
YARGITAY KARARLARI 375
Bölüm 13: NAFAKA 427
1. YARDIMLAŞMANIN GENEL KURALLARI 427
2. ÖNCELİK KURALI 428
3. SINIRLILIK VE YASALLIK KURALI 429
4. SIRA KURALI 429
MADDE 186: II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma 429
5. KARŞILIKLILIK KURALI 430
NAFAKA HAKKININ KAPSAMI 431
1. NAFAKA BORCUNUN KAPSAMI 431
2. NAFAKANIN BAŞLANGICI VE SONU 433
3. DURUMUN DEĞİŞMESİ 435
4. NAFAKADA ZAMANAŞIMI 435
5. FAZLA ÖDENEN NAFAKANIN GERİ ALINMASI 436
YARGITAY KARARLARI 436
Bölüm 14: TEDBİR NAFAKASI 441
1. TEDBİR NAFAKASININ GEREKLİLİĞİ 441
a. Kadının Barınmasına İlişkin Tedbirler 441
b. Ekonomik Münasebetlere İlişkin Tedbirler 442
c. Çocukların Korunmasına İlişkin Tedbirler 442
2. YETKİLİ MAHKEME 443
3. GÖREVLİ MAHKEME 443
YARGITAY KARARLARI 444
Bölüm 15: YOKSULLUK NAFAKASI 475
1. GENEL OLARAK 475
2. YOKSULLUK NAFAKASININ SÜRESİ 476
3. YOKSULLUK NAFAKASININ KESİLMESİ 476
YARGITAY KARARLARI 476
Bölüm 16: MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT 497
1. MADDİ VE MANEVİ ÖDENCE İLE YOKSULLUK NAFAKASINI BİRLİKTE İSTEMEK 497
MADDE 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka 497
1. Maddî ve manevî tazminat 497
a. Ödence İşlenebilmesi İçin Boşanmaya Karar Verilmelidir 497
b. Ödence İsteyen Eş Kusursuz Olmalıdır 498
c. Ödence İsteyebilmek İçin Davalı Kusurlu Olmalıdır 498
d. Boşanma Yüzünden Eşin Mevcut veya Beklenen Çıkarının Zararı 498
e. Ödencenin Tutarı ve Şekli 499
2. MANEVİ ÖDENCE 499
3. ALACAĞIN İRAT ŞEKLİNDE ÖDENMESİ 500
4. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 501
YARGITAY KARARLARI 501
Bölüm 17: KATILMA NAFAKASI 525
1. GENEL OLARAK KATILMA NAFAKASI 525
2. KATILIM NAFAKASININ MİKTARI 525
3. KATILIM NAFAKASININ SÜRESİ 526
4. KATILIM NAFAKASINDA ANLAŞMA OLABİLİR 527
5. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 527
YARGITAY KARARLARI 527
Bölüm 18: AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI 543
1. KORUNMA KURUMUNUN DOĞUŞU 543
2. ANLAŞMAZLIK NEDENLERİ 543
a. Ekonomik Mali Yetersizlik 544
b. Fikri ve Ruhi Anlaşmazlık 545
c. Ahlaki Görüşlerde Farklılık 545
d. Fizyolojik Uygunsuzluk 546
e. Aile Birliğine Akrabaların Karışması 546
3. EŞLERİN HAK VE GÖREVLERİ 547
Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri 547
MADDE 185: A. Haklar ve yükümlülükler 547
I. Genel olarak 547
MADDE 186: II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma 548
MADDE 187: III. Kadının soyadı 548
MADDE 342: IV. Çocuğun temsil edilmesi 548
İkinci Ayırım: Ev Düzeni 548
MADDE 367: A. Koşulları 548
MADDE 369: II. Sorumluluk 548
MADDE 339: B. Velâyetin kapsamı 549
I. Genel olarak 549
MADDE 340: II. Eğitim 549
MADDE 188: B. Birliğin temsili 549
I. Eşlerin temsil yetkisi 549
MADDE 190: III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 550
MADDE 191: IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi 550
YARGITAY KARARLARI 550
Bölüm 19: AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ MEDENİ YASA MADDELERİ VE AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI YASASI 557
MADDE 195: E. Birliğin korunması 557
I. Genel olarak 557
MADDE 196: II. Eşler birlikte yaşarken 557
MADDE 197: III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi 557
MADDE 198: IV. Borçlulara ait önlemler 558
MADDE 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması 558
MADDE 200: VI. Durumun değişmesi 558
MADDE 201: VII. Yetki 558
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASI YASASI 560
YARGITAY KARARLARI 561
Bölüm 20: YARDIM NAFAKASI 573
1. BAKIM NAFAKASI İLE YARDIM NAFAKASI ARASINDAKİ FARKLAR 573
MADDE 364: B. Dava hakkı 573
a. Nafaka Borcunun Kapsamı Bakımından 573
b. Nafaka ile Yükümlü Olanlar Bakımından 573
c. Nafaka Yükümlülüğünün Karşılıklı Olup Olmaması Bakımından 573
d. Yetkili Mahkeme Bakımından 574
2. KOŞULLARI 574
a. Hısımlık 574
MADDE 314: C. Hükümleri 574
b. Nafaka İsteyenin Zarureti 576
aa. Nafaka İsteyenin Çalışmadan Yoksun Olması 577
bb. Nafaka İsteyenin Kişisel ve Ekonomik Kaynaklarının Bitmesi 578
cc. Yükümlünün Ödeme Gücü 578
3. NAFAKANIN MİKTARI 579
4. NAFAKANIN ÖDENME ŞEKLİ 580
YARGITAY KARARLARI 581
Bölüm 21: ÜSTSOY YÖNÜNDEN YARDIM NAFAKASI 591
1. GENEL OLARAK YARDIM İSTEMİ 591
MADDE 365: B. Dava hakkı 591
2. GÖREVLİ MAHKEME 591
3. DAVA HAKKI VE YETKİLİ MAHKEME 591
4. YARDIM NAFAKASINDA İSPAT YÜKÜ 592
YARGITAY KARARLARI 593
Bölüm 22: KARDEŞ NAFAKASI 595
1. KOŞULLARI 595
a. Nafaka İsteyenin Hali Zarurette Olması 595
b. Yükümlünün Servetine Göre, Hali Refahta Bulunması 595
2. NAFAKANIN MİKTARI 596
TÜZEL KİŞİLERİN YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 597
1. ANASI BABASI BELİRSİZ ÇOCUKLARIN BAKIMI 597
MADDE 366: C– Korunmaya muhtaç kişiler 597
2. ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLMESİ 598
MADDE 347: II. Çocukların yerleştirilmesi 598
YARGITAY KARARLARI 599
Bölüm 23: NAFAKA TAKDİRİNDE İCRA CEZA İLE İLGİLİ KARARLARIN YARGITAY UYGULAMASI 601
Bölüm 24: TÜRK MEDENİ YASASININ YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA YASA 605
Bölüm 25: YABANCI AİLE MAHKEMELERİ KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ 611
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA YASA 611
YARGITAY KARARLARINA GÖRE TENFİZİN AÇIKLANMASI 637
YARGITAY KARARLARI 641
BÖLÜM 26: EVLAT EDİNME 657
Dördüncü Ayırım: Evlat Edinme 657
MADDE 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi 657
I. Genel koşulları 657
MADDE 306: II. Birlikte evlât edinme 657
MADDE 307: III. Tek başına evlât edinme 657
MADDE 308: IV. Küçüğün rızası ve yaşı 657
MADDE 309: V. Ana ve babanın rızası 658
1. Şekil 658
MADDE 310: 2. Zamanı 658
MADDE 311: 3. Rızanın aranmaması 658
a. Koşulları 658
MADDE 312: b. Karar 658
MADDE 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi 659
MADDE 314: C. Hükümleri 659
MADDE 315: D. Şekil ve usul 660
I. Genel olarak 660
MADDE 316: II. Araştırma 660
MADDE 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması 660
I. Sebepleri 660
1. Rızanın bulunmaması 660
MADDE 318: 2. Diğer noksanlıklar 660
MADDE 319: II. Hak düşürücü süre 661
MADDE 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık 661
EVLAT EDİNMENİN YARGITAY KARARLARINA GÖRE AÇIKLANMASI 661
YARGITAY KARARLARI 662
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLAT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME 676
Bölüm 27: SOYBAĞI DAVALARI 689
İkinci Kısım: Hısımlık 689
Birinci Bölüm: Soybağının Kurulması 689
Birinci Ayırım: Genel Hükümler 689
MADDE 282: A. Genel olarak soybağının kurulması 689
MADDE 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü 689
I. Yetki 689
MADDE 284: II. Yargılama usulü 689
İkinci Ayırım: Kocanın Babalığı 690
MADDE 285: A. Babalık karinesi 690
MADDE 286: B. Soybağının reddi 690
I. Dava hakkı 690
MADDE 287: II. İspat 690
1. Evlilik içinde ana rahmine düşme 690
MADDE 288: 2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme 690
MADDE 289: III. Hak düşürücü süreler 690
MADDE 290: C. Karinelerin çakışması 691
MADDE 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı 691
MADDE 292: E. Sonradan evlenme 691
I. Koşulu 691
MADDE 293: II. Bildirim 691
MADDE 294: III. İtiraz ve iptal 692
Üçüncü Ayırım: Tanıma ve Babalık Hükmü 692
MADDE 295: A. Tanıma 692
I. Koşulları ve şekli 692
MADDE 296: II. Bildirim 692
MADDE 297: III. İptal davası 692
1. Tanıyanın dava hakkı 692
MADDE 298: 2. İlgililerin dava hakkı 693
a. Genel olarak 693
MADDE 299 b. İspat yükü 693
MADDE 300 3. Hak düşürücü süreler 693
MADDE 301: B. Babalık hükmü 693
I. Dava hakkı 693
MADDE 302: II. Karine 694
MADDE 303: III. Hak düşürücü süreler 694
MADDE 304: IV. Ananın malî hakları 694
SOYBAĞININ YARGITAY KARARLARINA GÖRE AÇIKLANMASI 695
YARGITAY KARARLARI 697
Yargıtay Kararları Dizini 713
Yazarın Özgeçmişi 736

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
164,00   
164,00   
2
82,00   
164,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
164,00   
164,00   
2
82,00   
164,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
164,00   
164,00   
2
82,00   
164,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
164,00   
164,00   
2
82,00   
164,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
164,00   
164,00   
2
82,00   
164,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
164,00   
164,00   
2
   
   
Kapat