Miras Davaları Nihat İnal

Miras Davaları


Basım Tarihi
2021-04
Sayfa Sayısı
296
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268465
Boyut
16x24
Baskı
280,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 80 puan kazanacaksınız)
   80

Nihat İnal

 

Eser; Yüksek Mahkeme kararlarının orijinalleri değiştirilmeden, sade, pratik, anlaşılır bir dille, ihtiyaç duyanların anlayabileceği bir şekilde kalem alınarak, zaman kaybını asgari düzeye indirmeyi amaçlamıştır.

Yasa maddelerinin altında, yargı kararlarında ve uygulamada geçerlilik kazanmış kurallar özet olarak açıklanarak ihtiyaç sahibinin anında hedefine ulaşmasına önem verilmiştir.

Kitapta; konuların açıklanmasından sonra davalara ilişkin dilekçe örnekleri, davayla ilgili püf noktaları özet olarak belirtilerek bütünlük oluşturulmuştur.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Tasarruf Edilebilir Kısım
Vasiyeti Yerine Getirme
Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali
Mirasta İade Davaları
Mirasta Denkleştirme
Mirasın Paylaşılması

İçindekiler

Sunuş 5
ÜÇÜNCÜ KİTAP
MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MİRASÇILAR
Birinci Bölüm
YASAL MİRASÇILAR
MADDE 495 – A. Kan hısımları 21
I. Altsoy 21
YARGITAY KARARLARI 22
MADDE 496 – II. Ana ve baba 30
YARGITAY KARARLARI 31
MADDE 497 – III. Büyük ana ve büyük baba 33
YARGITAY KARARLARI 34
MADDE 498 – IV. Evlilik dışı hısımlar 35
YARGITAY KARARLARI 36
MADDE 499 – B. Sağ kalan eş 36
YARGITAY KARARI 37
MADDE 500 – C. Evlatlık 37
YARGITAY KARARI 38
MADDE 501 – D. Devlet 39
YARGITAY KARARLARI 39
İkinci Bölüm
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
Birinci Ayırım
TASARRUF EHLİYETİ
MADDE 502 – A. Ehliyet 41
I. Vasiyette 41
YARGITAY KARARLARI 42
MADDE 503 – II. Miras sözleşmesinde 43
MADDE 504 – B. İrade sakatlığı 44
YARGITAY KARARLARI 44
İkinci Ayırım
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ
MADDE 505 – A. Tasarruf edilebilir kısım 45
I. Kapsamı 45
YARGITAY KARARLARI 46
MADDE 506 – II. Saklı pay 49
YARGITAY KARARLARI 49
MADDE 507 – III. Tasarruf edilebilir kısmın hesabı 51
1. Borçların indirilmesi 51
YARGITAY KARARLARI 52
MADDE 508 – 2. Sağlararası karşılıksız kazandırmalar 55
YARGITAY KARARLARI 55
MADDE 509 – 3. Sigorta alacakları 57
MADDE 510 – B. Mirasçılıktan çıkarma 57
I. Sebepleri 57
YARGITAY KARARLARI 58
MADDE 511 – II. Hükümleri 60
YARGITAY KARARLARI 61
MADDE 512 – III. İspat yükü 62
YARGITAY KARARI 63
MADDE 513 – IV. Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma 63
YARGITAY KARARI 64
Üçüncü Ayırım
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÇEŞİTLERİ
MADDE 514 – A. Genel olarak 64
YARGITAY KARARLARI 64
MADDE 515 – B. Koşullar ve yüklemeler 66
YARGITAY KARARI 67
MADDE 516 – C. Mirasçı atama 68
YARGITAY KARARI 68
MADDE 517 – D. Belirli mal bırakma 68
I. Konusu 68
ATATÜRK'ÜN VASİYETNAMESİ 69
Atatürk'ün Vasiyetnamesinin Tutanağı 70
YARGITAY KARARI 71
MADDE 518 – II. Teslim borcu 71
YARGITAY KARARLARI 72
MADDE 519 – III. Tereke ile ilgisi 72
MADDE 520 – E. Yedek mirasçı atama 73
MADDE 521 – F. Artmirasçı atama 73
I. Belirlenmesi 73
YARGITAY KARARLARI 74
MADDE 522 – II. Artmirasçıya geçiş 75
MADDE 523 – III. Güvence 75
MADDE 524 – IV. Hükümleri 76
1. Önmirasçı hakkında 76
MADDE 525 – 2. Artmirasçı hakkında 76
MADDE 526 – G. Vakıf 77
YARGITAY KARARLARI 77
MADDE 527 – H. Miras sözleşmeleri 78
I. Olumlu miras sözleşmesi 78
YARGITAY KARARI 79
MADDE 528 – II. Mirastan feragat sözleşmesi 79
1. Kapsamı 79
YARGITAY KARARLARI 81
MADDE 529 – 2. Hükümden düşmesi 81
YARGITAY KARARI 82
MADDE 530 – 3. Tereke alacaklılarının hakları 82
YARGITAY KARARI 82
Dördüncü Ayırım
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ
MADDE 531 – A. Vasiyet 83
I. Şekilleri 83
1. Genel olarak 83
YARGITAY KARARI 83
MADDE 532 – 2. Resmi vasiyetname 83
a. Düzenlenmesi 83
YARGITAY KARARI 84
MADDE 533 – b. Memurun işlevi 85
YARGITAY KARARLARI 85
MADDE 534 – c. Tanıkların katılması 86
YARGITAY KARARI 87
MADDE 535 – d. Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın düzenleme 87
YARGITAY KARARLARI 88
MADDE 536 – e. Düzenlemeye katılma yasağı 89
MADDE 537 – f. Vasiyetnamenin saklanması 90
YARGITAY KARARI 90
MADDE 538 – 3. El yazılı vasiyetname 90
YARGITAY KARARI 91
MADDE 539 – 4. Sözlü vasiyet 92
a. Son arzuları anlatma 92
YARGITAY KARARI 93
MADDE 540 – b. Belgeleme 93
MADDE 541 – c. Hükümden düşme 94
MADDE 542 – II. Vasiyetten dönme 94
1. Yeni vasiyetname ile 94
MADDE 543 – 2. Yok etme ile 95
MADDE 544 – 3. Sonraki tasarruflar 95
YARGITAY KARARI 96
MADDE 545 – 1. Şekli 96
YARGITAY KARARLARI 97
MADDE 546 – II. Ortadan kaldırılması 98
1. Sağlararasında 98
a. Sözleşme veya vasiyetname ile 98
MADDE 547 – b. Sözleşmeden dönme yolu ile 98
MADDE 548 – 2. Mirasbırakandan önce ölme 99
MADDE 549 – C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması 99
Beşinci Ayırım
VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ
MADDE 550 – A. Atanması 99
I. Atanma ve ehliyet 99
YARGITAY KARARLARI 100
MADDE 551 – II. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi 101
MADDE 552 – B. Görev ve yetkileri 102
I. Genel olarak 102
YARGITAY KARARI 103
MADDE 553 – II. Tereke malları üzerinde tasarruf 104
MADDE 554 – C. Görevin sona ermesi 104
MADDE 555 – D. Denetlenmesi 104
MADDE 556 – E. Sorumluluğu 105
Altıncı Ayırım
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİSİ
MADDE 557 – A. İptal davası 105
I. Sebepleri 105
YARGITAY KARARLARI 106
MADDE 558 – II. Dava hakkı 107
YARGITAY KARARLARI 108
MADDE 559 – III. Hak düşürücü süreler 108
YARGITAY KARARI 109
MADDE 560 – B. Tenkis davası 109
I. Koşulları 109
1. Genel olarak 109
YARGITAY KARARLARI 110
MADDE 561 – 2. Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar 114
YARGITAY KARARLARI 114
MADDE 562 – 3. Mirasçının alacaklılarının hakları 116
YARGITAY KARARLARI 117
MADDE 563 – II. Hükümleri 117
1. Genel olarak 117
YARGITAY KARARLARI 118
MADDE 564 – 2. Bölünmez mal vasiyetinde 120
YARGITAY KARARLARI 121
MADDE 565 – 3. Sağlararası kazandırmalar 122
a. Tenkise tâbi kazandırmalar 122
YARGITAY KARARLARI 123
MADDE 566 – b. Geri verme borcu 125
YARGITAY KARARI 126
MADDE 567 – 4. Hayat sigortalarında 126
MADDE 568 – 5. İntifa hakkı veya irat bakımından 127
MADDE 569 – 6. Artmirasçı bakımından 127
MADDE 570 – III. Tenkiste sıra 128
YARGITAY KARARLARI 128
MADDE 571 – IV. Hak düşürücü süreler 129
YARGITAY KARARLARI 130
Yedinci Ayırım
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR
MADDE 572 – A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda 131
YARGITAY KARARI 132
MADDE 573 – B. Mirastan feragat durumunda 132
I. Tenkis 132
MADDE 574 – II. Geri verme 133
YARGITAY KARARI 133
İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ
Birinci Bölüm
MİRASIN AÇILMASI
MADDE 575 – A. Açılma ve değerlendirme anı 135
YARGITAY KARARI 135
MADDE 576 – B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme 136
YARGITAY KARARLARI 136
MADDE 577 – C. Açılmanın hükümleri 137
I. Mirasa ehliyet 137
1. Hak ehliyeti 137
YARGITAY KARARLARI 138
MADDE 578 – 2. Mirastan yoksunluk 140
a. Sebepleri 140
YARGITAY KARARLARI 141
MADDE 579 – b. Altsoya etkisi 142
MADDE 580 – II. Sağ olmak 142
1. Mirasçı olarak 142
YARGITAY KARARI 143
MADDE 581 – 2. Vasiyet alacaklısı olarak 143
MADDE 582 – 3. Cenin 143
MADDE 583 – 4. İleride doğacak çocuk 144
MADDE 584 – D. Gaiplik 144
I. Gaibin mirası 144
1. Güvence karşılığı teslim 144
YARGITAY KARARI 145
MADDE 585 – 2. Geri verme 145
MADDE 586 – II. Gaibe düşen miras 146
YARGITAY KARARI 146
MADDE 587 – III. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması 147
MADDE 588 – IV. Hazinenin istemi 147
YARGITAY KARARLARI 148
İkinci Bölüm
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
Birinci Ayırım
KORUMA ÖNLEMLERİ
MADDE 589 – A. Genel olarak 150
YARGITAY KARARLARI 151
MADDE 590 – B. Defter tutma 153
YARGITAY KARARI 154
MADDE 591 – C. Mühürleme 155
MADDE 592 – D. Kalıtının resmen yönetilmesi 155
I. Genel olarak 155
YARGITAY KARARI 157
MADDE 593 – II. Görev, temsil ve sorumluluk 157
MADDE 594 – III. Mirasçıların bilinmemesi 158
YARGITAY KARARLARI 159
MADDE 595 – E. Vasiyetname ile ilgili işlemler 161
I. Teslim görevi ve alınacak önlemler 161
YARGITAY KARARLARI 162
MADDE 596 – II. Vasiyetnamenin açılması 163
YARGITAY KARARLARI 163
MADDE 597 – III. İlgililere tebliğ 164
MADDE 598 – IV. Mirasçılık belgesi 165
YARGITAY KARARLARI 165
İkinci Ayırım
MİRASIN KAZANILMASI
MADDE 599 – A. Kazanma 170
I. Mirasçılar tarafından 170
YARGITAY KARARLARI 171
MADDE 600 – II. Vasiyet alacaklıları tarafından 173
1. İstem 173
YARGITAY KARARLARI 174
MADDE 601 – 2. Özel durumlar 176
MADDE 602 – 3. Zamanaşımı 177
YARGITAY KARARI 177
MADDE 603 – III. Alacaklıların durumu 177
MADDE 604 – IV. Tenkis ve geri isteme 178
MADDE 605 – B. Ret 178
I. Ret beyanı 178
1. Ret hakkı 178
YARGITAY KARARLARI 179
MADDE 606 – 2. Süre 181
a. Genel olarak 181
YARGITAY KARARLARI 182
MADDE 607 – b. Kalıtın yazımında 183
MADDE 608 – 3. Ret hakkının geçmesi 183
MADDE 609 – 4. Reddin şekli 184
YARGITAY KARARLARI 185
MADDE 610 – II. Ret hakkının düşmesi 186
YARGITAY KARARLARI 187
MADDE 611 – III. Mirasçılardan biri tarafından ret 188
YARGITAY KARARI 189
MADDE 612 – IV. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret 189
1. Genel olarak 189
YARGITAY KARARLARI 190
MADDE 613 – 2. Mirasın sağ kalan eşe geçmesi 191
MADDE 614 – 3. Sonra gelen mirasçılar yararına ret 191
YARGITAY KARARI 191
MADDE 615 – V. Ret süresinin uzatılması 192
MADDE 616 – VI. Vasiyetin reddi 192
MADDE 617 – VII. Mirasçıların alacaklılarının korunması 192
YARGITAY KARARLARI 193
MADDE 618 – VIII. Ret halinde sorumluluk 193
YARGITAY KARARLARI 194
Üçüncü Ayırım
RESMÎ DEFTER TUTMA
MADDE 619 – A. Koşulları 195
YARGITAY KARARLARI 195
MADDE 620 – B. Usul 196
I. Deftere geçirme 196
MADDE 621 – II. İlan yoluyla çağrı 197
YARGITAY KARARLARI 198
MADDE 622 – III. Doğrudan doğruya deftere geçirme 199
MADDE 623 – IV. Defter tutmanın sona ermesi 200
MADDE 624 – C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu 200
I. Yönetim 200
MADDE 625 – II. İcra takibi, dava ve zamanaşımı 200
YARGITAY KARARLARI 201
MADDE 626 – D. Sonuçları 202
I. Beyana çağrı 202
YARGITAY KARARI 202
MADDE 627 – II. Beyan 203
MADDE 628 – III. Resmî deftere göre kabulün sonuçları 204
1. Deftere yazılanlardan sorumluluk 204
MADDE 629 – 2. Deftere yazılmayanlardan sorumluluk 204
MADDE 630 – 3. Kefalet borçlarından sorumluluk 205
MADDE 631 – E. Mirasın Devlete geçmesi hali 205
Dördüncü Ayırım
RESMÎ TASFİYE
MADDE 632 – A. Koşulları 205
I. Mirasçıların istemi ile 205
YARGITAY KARARLARI 206
MADDE 633 – II. Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile 207
MADDE 634 – B. Usul 208
I. Yönetim 208
YARGITAY KARARI 208
MADDE 635 – II. Olağan usul ile tasfiye 209
YARGITAY KARARI 209
MADDE 636 – III. İflâs usulü ile tasfiye 210
YARGITAY KARARI 210
Beşinci Ayırım
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
MADDE 637 – A. Koşulları 210
YARGITAY KARARI 211
MADDE 638 – B. Hükümleri 211
YARGITAY KARARLARI 212
MADDE 639 – C. Zamanaşımı 212
YARGITAY KARARI 213
Üçüncü Bölüm
MİRASIN PAYLAŞILMASI
Birinci Ayırım
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI
MADDE 640 – A. Mirasın geçmesinin sonucu 214
I. Miras ortaklığı 214
Yargıtay Kararlarına göre Açıklama 215
YARGITAY KARARLARI 216
MADDE 641 – II. Mirasçıların sorumluluğu 224
YARGITAY KARARLARI 225
MADDE 642 – B. Paylaşmayı isteme hakkı 228
MADDE 643 – C. Cenin nedeniyle erteleme 229
YARGITAY KARARLARI 230
MADDE 644 – D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi 233
YARGITAY KARARI 233
MADDE 645 – E. Birlikte yaşayanların hakkı 234
İkinci Ayırım
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI
MADDE 646 – A. Genel olarak 234
YARGITAY KARARI 235
MADDE 647 – B. Paylaşma kuralları 235
I. Mirasbırakanın tasarrufu 235
YARGITAY KARARI 235
MADDE 648 – II. Paylaşmaya kayyımın katılması 236
YARGITAY KARARLARI 236
MADDE 649 – C. Paylaşmanın gerçekleşmesi 238
I. Mirasçıların eşitliği 238
MADDE 650 – II. Payların oluşturulması 239
MADDE 651 – III. Bazı malların özgülenmesi veya satılması 239
MADDE 652 – D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 240
MADDE 653 – E. Özellikleri olan eşya 240
I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya 240
MADDE 654 – II. Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları 241
MADDE 655 – III. Rehnedilmiş kalıt malları 241
MADDE 656 – IV. Taşınmazlar 241
1. Bölünme 241
MADDE 657 – 2. Özgülenme 242
a. Özgülenmeye esas olan değer 242
MADDE 658 – b. Değerin belirlenmesi 242
Üçüncü Ayırım
MİRASTA DENKLEŞTİRME
MADDE 669 – A. Mirasçılar arasında 242
YARGITAY KARARLARI 243
MADDE 670 – B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde 245
MADDE 671 – C. Denkleştirme şekli 245
I. Geri verme veya mahsup 245
MADDE 672 – II. Miras payını aşan kazandırmalar 246
MADDE 673 – III. Denkleştirme değeri 246
MADDE 674 – D. Eğitim ve öğrenim giderleri 246
MADDE 675 – E. Hediyeler ve evlenme giderleri 247
Dördüncü Ayırım
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU
MADDE 676 – A. Paylaşmanın sonuçlandırılması 247
I. Paylaşma sözleşmesi 247
YARGITAY KARARLARI 248
MADDE 677 – II. Miras payı üzerinde sözleşme 252
YARGITAY KARARLARI 252
MADDE 678 – III. Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler 254
YARGITAY KARARLARI 254
MADDE 679 – B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu 255
I. Garanti borcu 255
YARGITAY KARARLARI 256
MADDE 680 – II. Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği 257
YARGITAY KARARI 258
MADDE 681 – C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 258
I. Müteselsil sorumluluk 258
MADDE 682 – II. Mirasçılara rücu 259
YARGITAY KARARI 259
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
MİRAS DAVALARI 263
Mirasçılık belgesi verilmesi 263
Mirasçılık belgesinin iptali ve mirasçılık belgesi verilmesi 264
Mirastan çıkarılmanın iptali 265
Muvazaalı bağışın iptali istemi 266
ATATÜRK'ÜN VASİYETNAMESİ 267
MİRAS HAKKINDAN İSKAT 268
Vasiyetnamenin iptali 271
Tenkis 272
Miras sözleşmesinin iptali 273
TAKSİMİN BOZULMASI DAVASI 274
Hata sonucu taksimin iptali 274
Mirasın reddi 275
Mirasın tespiti 276
Vasiyetnamenin iptali ve tenkis 277
DEFTERİ TUTULMAMIŞ MİRASIN RESMİ TASFİYESİ 279
Defteri tutulmamış mirasın resmi tasfiyesi 279
ALACAKLININ RESMİ TASFİYE İSTEĞİ 280
Alacaklının resmi tasfiye istemi 280
DEFTERİ TUTULMUŞ KALITIN RESMİ TASFİYESİ 281
Defteri tutulan kalıtın resmi tasfiyesi 281
VASİYETNAMENİN TENFİZİ 282
Vasiyetnamenin tenfizi istemi 282
ATANMIŞ MİRASÇI VEYA LEHİNE VASİYET OLUNANA YAPILAN TEBLİGAT 283
ALACAKLARIN TESPİT İSTEMİ 284
Kalıtın alacaklılarca tespitinin istenmesi 284
KİRAYA VERENİN TESPİT İSTEMİ 285
Kiralayan mirasbırakanın ölümü 285
Miras nedeniyle istihkak 286
Yargıtay Kararları Dizini 287
Yazarın Özgeçmişi 296

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
40,00   
80,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
80,00   
80,00   
2
   
   
Kapat