Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulaması Nim

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulaması


Basım Tarihi
2019-06
Sayfa Sayısı
615
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750255236
Boyut
16x24
Baskı
2129,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 129 puan kazanacaksınız)
   129

Konu Başlıkları
- Cezanın İnfazında Tereddüt
- Müddetnameye İtiraz
- Şartla Tahliye ve Şartla Tahliyenin Geri Alınması
- Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi
- Adli Para Cezasının İnfazı
Denetimli Serbestlik Uygulanarak Cezanın İnfazı

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 13
Giriş 15
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkındaki Kanun
MADDE 1 : Amaç 17
MADDE 2 : İnfazda temel ilke 17
MADDE 3 : İnfazda Temel Amaç 18
MADDE 4 : İnfazın Koşulu 19
MADDE 5 : İnfazın Dayanakları ve Kimin Tarafından İzleneceği 22
MADDE 6 : Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler 23
MADDE 7 : İyileştirmede Başarı Ölçütü 30
MADDE 8 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 30
MADDE 9 : Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları 31
MADDE 10 : Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 32
MADDE 11 : Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 33
MADDE 12 : Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 34
MADDE 13 : Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri 35
MADDE 14 : Açık Ceza İnfaz Kurumları 35
MADDE 15 : Çocuk Eğitimevleri 45
MADDE 16 : Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi 46
MADDE 17 : Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün İstemiyle Ertelenmesi 52
MADDE 18 : Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı 56
MADDE 19 : Yakalama Emri 57
MADDE 20 : Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlem 58
MADDE 21 : Kuruma Alma ve Kayıt İşlemleri 62
MADDE 22 : Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi 64
MADDE 23 : Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması 65
MADDE 24 : Hükümlülerin Gruplandırılması 67
MADDE 25 : Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 68
MADDE 26 : Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma 70
MADDE 27 : Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma 71
MADDE 28 : Bina ve Eşyanın Korunması 71
MADDE 29 : Hükümlülerin Çalıştırılması 71
MADDE 30 : Kurum Dışında Çalıştırma 72
MADDE 31 : Kurum Hizmetinde Çalışma 73
MADDE 32 : Ücret ve Sosyal Haklar 74
MADDE 33 : Kurumların İç Güvenliği 74
MADDE 34 : Kapıların Açılmaması ve Temasın Önlenmesi 75
MADDE 35 : Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar 75
MADDE 36 : Arama 80
MADDE 37 : Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları 81
MADDE 38 : Disiplin Cezaları ve Tedbirleri 86
MADDE 39 : Kınama 87
MADDE 40 : Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 88
MADDE 41 : Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakmak 91
MADDE 42 : Haberleşme ve İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama 92
MADDE 43 : Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 95
MADDE 44 : Hücreye Koyma 97
MADDE 45 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri 110
MADDE 46 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 111
MADDE 47 : Disiplin Soruşturması 114
MADDE 48 : Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması 120
MADDE 49 : Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler 127
MADDE 50 : Zorlayıcı Araçların Kullanılması 128
MADDE 51 : Ödüllendirme 129
MADDE 52 : Şikayet ve İtiraz 131
MADDE 53 : Nakiller 131
MADDE 54 : Kendi İsteğiyle Nakil 132
MADDE 55 : Disiplin Nedeniyle Nakil 133
MADDE 56 : Zorunlu Nedenlerle Nakil 134
MADDE 57 : Hastalık Nedeniyle Nakil 134
MADDE 58 : Nakillerde Alınacak Tedbirler 135
MADDE 59 : Avukat ve noterle görüşme hakkı 137
MADDE 60 : Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü 140
MADDE 61 : Kütüphaneden Yararlanma 140
MADDE 62 : Süreli ve Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı 142
MADDE 63 : Hükümlünün barındırılması ve yatırılması 146
MADDE 64 : Hükümlünün Giydirilmesi 148
MADDE 65 : Hükümlünün Muhtaç Çocuklarının Barındırılması 149
MADDE 66 : Hükümlünün Telefon ile Haberleşme Hakkı 150
MADDE 67 : Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı 154
MADDE 68 : Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı 156
MADDE 69 : Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı 162
MADDE 70 : Din ve Vicdan Özgürlüğü 164
MADDE 71 : Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri 165
MADDE 72 : Hükümlünün Beslenmesi 167
MADDE 73 : İyileştirme Programlarının Belirlenmesi 169
MADDE 74 : Hükümlülerin Sayısı ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri 170
MADDE 75 : Eğitim Programları 171
MADDE 76 : Öğretimden Yararlanma 172
MADDE 77 : Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler 174
MADDE 78 : Hükümlünün Muayene ve Tedavisi 175
MADDE 79 : Sağlık denetimi 177
MADDE 80 : Hastaneye Sevk 178
MADDE 81 : İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli 178
MADDE 82 : Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi 179
MADDE 83 : Hükümlüyü ziyaret 180
MADDE 84 : Yabancı Hükümlüleri Ziyaret 186
MADDE 85 : Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi 187
MADDE 86 : Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar 188
MADDE 87 : Beden Eğitimi 190
MADDE 88 : Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma 191
MADDE 89 : Koşullu Salıverilmede İyi Hâlin Saptanması 192
MADDE 90 : Salıverilme Öncesi İçin Önlem ve İlişkiler 194
MADDE 91 : Hükümlüye iş bulmada yardım 195
MADDE 92 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri 195
MADDE 93 : Hükümlülere Verilen İzinler 196
MADDE 94 : Mazeret İzni 196
MADDE 95 : Özel İzin 199
MADDE 96 : İş Arama İzni 201
MADDE 97 : İzinden Dönmeme, Geç Dönme 201
MADDE 98 : Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama 207
MADDE 99 : Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması 245
MADDE 100 : Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi 270
MADDE 101 : İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü 270
MADDE 102 : İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar 277
MADDE 103 : Hükümlüler Arası Yardımlaşma 278
MADDE 104 : Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları 278
MADDE 105 : Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 279
MADDE 105/A : Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı 288
MADDE 106 : Adlî Para Cezasının İnfazı 338
MADDE 107 : Koşullu Salıverilme 372
MADDE 108 : (28.6.2014 tarih ve 6545 sayılı kanunun 82. maddesi ile değişik) Mükerrirlere “ve bazı suç faillerine” özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri 508
MADDE 109 : Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırımların uygulanması 553
MADDE 110 : Özel İnfaz Usulleri 562
MADDE 111 : Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar 567
MADDE 112 : Tutukevine Kabul 568
MADDE 113 : Tutukluların Barındırılması 568
MADDE 114 : Tutukluların Hakları 569
MADDE 115 : Kısıtlayıcı Önlemler 570
MADDE 116 : Tutukluların Yükümlülükleri 570
MADDE 117 : Hapis Cezalarının ve Tedbirlerin İnfazında Göz Önünde Bulundurulacak ve Uygulanacak Diğer Kanunlardaki Hükümler 572
MADDE 118 : Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı 573
MADDE 119 : Bu Kanunda Geçen Terimlerin Etkisi 574
MADDE 120 : Diğer Kanunlarda Yapılan Yollamalar 574
MADDE 121 : Tüzük ve Yönetmelikler 574
MADDE 122 : Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 575
EK MADDE 1 576
GEÇİCİ MADDE 1 576
GEÇİCİ MADDE 2 577
GEÇİCİ MADDE 3 577
GEÇİCİ MADDE 4 579
GEÇİCİ MADDE 5 579
GEÇİCİ MADDE 6 580
GEÇİCİ MADDE 7 580
GEÇİCİ MADDE 8 581
Yargıtay Kararları Dizini 583
Anayasa Mahkemesi Kararları 605
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları 607
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 611
Kavramlar Dizini 613
Özgeçmiş 616

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,90   
129,90   
2
64,95   
129,90   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,90   
129,90   
2
64,95   
129,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,90   
129,90   
2
64,95   
129,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,90   
129,90   
2
64,95   
129,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,90   
129,90   
2
64,95   
129,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,90   
129,90   
2
   
   
Kapat