İş Yargılamasında İspat ve Deliller Nurten Kemer

İş Yargılamasında İspat ve Deliller


Basım Tarihi
2022-08
Sayfa Sayısı
272
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258153873
Boyut
16x24
Baskı
1140,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 140 puan kazanacaksınız)
   140

Nurten KEMER

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

SUNUŞ 9

İÇİNDEKİLER  11

KISALTMALAR  15

GİRİŞ 17

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ YARGILAMASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE İSPATIN GENEL İLKELERİ

I İŞ HUKUKUNUN VE İŞ YARGILAMASININ KENDİNE ÖZGÜ YAPISI 19

A İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve Niteliği  19

B İş Hukukunda İspat Kurallarını Etkileyen İlkeler  21

1 İşçi Lehine Yorum İlkesi 22

2 İşçinin Korunması İlkesi 25

C İş Yargılaması ve Taşıdığı Özellikler  27

D İş Yargılamasının Emredici Yapısı 30

II İSPAT  32

A İspat Kavramı 32

B İspat Türleri  36

1 Doğrudan ve Dolaylı İspat 36

2 Asıl İspat- Karşı İspat- Aksini İspat 38

C İspat Hakkı 39

D İspat Yükü 41

1 İspat Yükü Kuralı  43

a Genel Olarak İspat Yükü Kuralı 43

b İş Yargılamasında İspat Yükü Kuralı 44

2 İspat Yükünde Genel Kuralın Dışındaki Hâller 46

a Normal Durumun Aksini İspat  46

b İspat Yükünün Kanunla Özel Olarak Belirlendiği Hâller 47

aa Eşit Davranma İlkesinde İspat Yükü  48

bb İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşmesinin

Feshinde İspat Yükü 52

cc İş Sözleşmelerinin Sendikal Nedenle Feshinde İspat Yükü  53

c Karineler 54

d İspat Yükü Sözleşmeleri 60

E Delil İkame Yükü 61

F İspat Ölçüsü 62

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ YARGILAMASINDA DELİLLER

 

I DELİLLER (İSPAT ARAÇLARI)65

II DELİL SİSTEMLERİ66

III DELİL ÇEŞİTLERİ67

A Kesin Deliller 67

1 Belge Kavramı ve Kesin Delil Olarak Senet 69

a Senet Çeşitleri73

b Senetle İspat Kuralı ve Bu Kuralın Ortaya Çıkışı 74

c Senetle İspat Zorunluluğu Kuralı ve Şartları76

d Senetle İspat Kuralının İstisnaları82

aa Genel Olarak82

bb Hukuki İşlemlerde İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma

Hâlleri 88

cc Hukuki İşlemlere ve Senetlere Karşı Üçüncü Kişilerin

Muvazaa İddiaları89

dd Senedin Kaybolması 90

ee Delil Başlangıcı92

ff Delil Sözleşmesi96

e Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı 97

f Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağının İstisnaları98

2 İş Hukukunda Özellik Arz Eden Belgeler ve Bu Belgelerin Delil

Nitelikleri 100

a Ücret Bordroları ve Ücret Hesap Pusulaları100

aa İşçinin İmzasını Taşıyan/Taşımayan Ücret Bordrolarının

ve Hesap Pusulalarının Delil Niteliği102

bb İşveren Tarafından Düzenlenmiş Muvazaalı Ücret

Bordroları 105

cc Fazla Çalışma Kalemi İçeren Ücret Bordrolarının Kesin

Delil Niteliği 105

b İşçinin SGK Sicil Kayıtları 107

c İbranameler 107

d Banka Dekontları (Havale Dekontları) 112

e Müfettiş Raporları ve Tutanakları  116

f 5510 Sayılı Kanun’un 59 Maddesi Uyarınca Düzenlenen

Tutanaklar  118

g İşçi Özlük Dosyaları 121

h Yıllık İzin Kayıt Belgeleri 123

ı Ticari Defterler  127

i Devamsızlık Tutanakları  132

j Doktor Raporları 135

k Teminat Senetleri ve Açığa İmza  139

l Elektronik Belgeler  143

m Makbuzlar  150

n Puantaj Kayıtları  151

3 Senet Dışındaki Kesin Deliller 152

a Yemin  152

b Kesin Hüküm  154

B Takdiri Deliller  157

1 Tanık 158

2 Bilirkişi 164

3 Keşif  171

4 Uzman Görüşü  173

5 Kanunda Düzenlenmemiş Diğer Deliller  175

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ HUKUKUNDA SIKLIKLA UYUŞMAZLIK

KONUSU OLUŞTURAN VAKIALARIN İSPATI

 

I İŞ İLİŞKİSİNİN VARLIĞININ VE SÖZLEŞMENİN TÜRÜNÜN İSPATI  177

II ÜCRETİN İSPATI  179

A Ücretin Ödendiğinin İspatı  179

B Ücret Miktarının İspatı  182

III EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRILIĞIN İSPATI  188

A Eşit Davranma Borcunda İspat  190

B İddianın Güçlü Şekilde Ortaya Konulması  191

IV MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK TACİZİN) İSPATI 192

V CİNSEL TACİZİN İSPATI 195

VI HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA İSPAT 197

A Hizmet Süresi Tespitinin Kamu Düzenine İlişkin Yönü 198

B Hizmet Süresinin Tespitinde Deliller200

VII ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN İSPATI 204

VIII İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İSPAT 209

A Fesihte Hayatın Olağan Akışı Kavramı 210

B İstifa Dilekçesi 211

IX HAKLI NEDENLE FESİHTE İSPAT213

A İşçi Tarafından Haklı Nedenle Fesih 214

1 Sağlık Sebepleri 214

2 Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hâller ve Benzerleri215

3 Zorlayıcı Sebepler 216

B İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih 216

1 Sağlık Sebepleri 217

2 Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hâller ve Benzerleri218

3 Zorlayıcı Sebepler ve İşçinin Gözaltına Alınması/Tutuklanması 222

C Haklı Nedenle Feshin Süresinde Yapıldığının İspatı 222

X SENDİKAL NEDENLE FESİHTE İSPAT223

XI GEÇERLİ NEDENLE FESİHTE İSPAT 226

XII BİLDİRİMLİ FESHİN İSPATI 231

XIII FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI232

XIV YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE DİĞER TATİL ALACAKLARINDA İSPAT238

XV MUVAZAANIN İSPATI241

A Muvazaanın İspatında İspat Yükü 241

B Muvazaanın İspatında Kullanılacak Deliller 244

XVI İBRANAMELERLE İSPAT246

SONUÇ VE ÖNERİLER249

KAYNAKLAR255

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
70,00   
140,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
70,00   
140,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
70,00   
140,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
70,00   
140,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
140,00   
140,00   
2
   
   
Kapat