Medeni Usul Hukukunda İhtiyari Dava Arkadaşlığı Ömer Faruk Saçar

Medeni Usul Hukukunda İhtiyari Dava Arkadaşlığı


Basım Tarihi
2022-07
Sayfa Sayısı
336
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050512489
Boyut
16x24
Baskı
1200,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 200 puan kazanacaksınız)
   200

Dr. Ömer Faruk SAÇAR

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................5

İÇİNDEKİLER .............................................................................................7

KISALTMALAR ........................................................................................13

GİRİŞ ...........................................................................................................17

I. Konunun Takdimi ve Önemi ...................................................17

II. Konunun Sınırlandırılması ve Çalışma Planı...........................20

BİRİNCİ BÖLÜM

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINA İLİŞKİN

GENEL BİLGİLER

§ 1. (İHTİYARİ) DAVA ARKADAŞLIĞI VE AMAÇLARI..................23

I. Genel Olarak Dava Arkadaşlığı...............................................23

A. Taraf Çokluğu Olarak Dava Arkadaşlığı ...........................23

B. Terim Sorunu .....................................................................30

II. İhtiyari Dava Arkadaşlığı Kavramı..........................................34

III. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Amaçları ...................................38

A. Usul Ekonomisini Sağlama ................................................38

B. Çelişkili Kararları Önleme .................................................40

C. Gerçeğe Ulaşma .................................................................41

§ 2. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ DÜZENLENME VE

GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ....................................................................45

I. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Düzenlenme Şekli.....................45

II. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Görünüm Şekilleri.....................49

A. Aktif ve Pasif İhtiyari Dava Arkadaşlığı............................49

B. Gerçek (Maddi) ve Gerçek Olmayan (Şekli) İhtiyari Dava

Arkadaşlığı .........................................................................49

C. Terditli İhtiyari Dava Arkadaşlığı......................................50

D. Alternatif İhtiyari Dava Arkadaşlığı ..................................55

§ 3. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BENZER USUL

HUKUKU KURUMLARIYLA İLİŞKİSİ..........................................57

I. Mecburi Dava Arkadaşlığı.......................................................57

A. Maddi Mecburi Dava Arkadaşlığı......................................57

B. Şekli Mecburi Dava Arkadaşlığı........................................59

8

II. Fer’i Müdahale.........................................................................62

A. İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Fer’i Müdahale ....................62

B. Dava Arkadaşlarından Birinin Fer’i Müdahalesi ...............63

C. Dava Arkadaşlığı Şeklinde Fer’i Müdahale.......................66

III. Asli Müdahale .........................................................................68

IV.Davaların Birleştirilmesi..........................................................70

V. Davaların Yığılması.................................................................73

İKİNCİ BÖLÜM

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ MEYDANA

GELMESİ VE USULİ ŞARTLARI

§ 4. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ MEYDANA GELMESİ..77

I. Davanın Açılması Sırasında.....................................................77

II. Davanın Görülmesi Sırasında ..................................................79

A. Davaların Birleştirilmesi ....................................................79

B. Taraf Değişikliği ................................................................81

1. Kanuni Taraf Değişikliği.............................................81

a. Mirasçıların Davaya Devam Etmesi......................82

b. Şirketlerin Bölünmesi ............................................84

c. Dava Konusunun Devri ve İlgililerin Davaya

Devam Etmesi........................................................87

2. Taraf Değişikliği Olarak İradi Taraf Katılımı ...............87

a. Genel Olarak ..........................................................87

b. İradi Taraf Katılımı ile İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Gelmesi ..................................................88

aa. Davacı Tarafta İradi Taraf Katılımı .................93

bb. Davalı Tarafta İradi Taraf Katılımı..................95

C. Karşı Dava..........................................................................96

§ 5. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ USULÎ ŞARTLARI ........99

I. Görevli Mahkemenin Aynı Olması..........................................99

II. Diğer Dava Şartlarının Sağlanmış Olması.............................106

III. Yetkinin ve Yargılama Usulünün Aynı Olmasının Bir Şart

Olup Olmadığının Değerlendirilmesi ....................................107

A. Yetkinin Bir Şart Olup Olmadığının Değerlendirilmesi ..107

1. Genel Olarak..............................................................107

2. Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki (HMK

m.7/1/c.1) ve Buna Karşı İtiraz İmkânı

(HMK m.7/2).............................................................107

9

3. Ortak Yetkili Mahkemenin Yetkisinin Bir Şart Olup

Olmadığı (HMK m.7/1/c.2).......................................109

a. Ortak Yetkili Mahkemenin Yetkisine İlişkin

Tartışmalar...........................................................109

b. Kesin Yetkinin Meydana Getirdiği Sorunlar.......110

c. Değerlendirme .....................................................113

B. Yargılama Usulünün Aynı Olmasının Bir Şart Olup

Olmadığının Değerlendirilmesi........................................115

IV. Şartların Eksik Olmasının Hüküm ve Sonuçları ...................119

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI HALLERİ

§ 6. DAVA KONUSU OLAN HAK VEYA BORCUN, ELBİRLİĞİ

MÜLKİYET DIŞINDAKİ BİR SEBEPLE ORTAK OLUNMASI

(HMK m.57/1/a) VE ORTAK İŞLEM İLE TARAFLARIN

YARARINA HAK DOĞMUŞ OLMASI VEYA KENDİLERİNİN

BU ŞEKİLDE YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMİŞ OLMALARI

(HMK m.57/1/b)..................................................................................122

I. Hak veya Borcun Ortak Olması.............................................125

II. Maddi Hukuk Hükümlerinde Hak veya Borcun Ortak Olduğu

Haller ve İhtiyari Dava Arkadaşlığının Meydana Gelmesi ...131

A. Mülkiyet Hakkı Bakımından............................................131

1. Paylı Mülkiyet Halinde İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................134

a. Genel Olarak ........................................................134

b. Pay Üzerinde Tasarruf ve Yönetim .....................136

c. Ortak Menfaatlerin Korunması............................141

d. Paydaşlıktan Çıkarma ..........................................143

e. Ortaklığın Giderilmesi .........................................144

2. Elbirliği Mülkiyetinde İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................148

3. Kat Mülkiyetinde İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................154

B. Alacak Hakkı Bakımından ........................................... 162

1. Bölünemeyen Alacaklılıkta İhtiyari Dava

Arkadaşlığının Meydana Geldiği Haller ...................163

2. Kısmi Alacaklılıkta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Gelmesi......................................................165

10

3. Müteselsil Alacaklılıkta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Gelmesi......................................................166

4. Elbirliği Halinde Alacaklılıkta Mecburi Dava

Arkadaşlığının Meydana Gelmesi .............................167

C. Borç Bakımından..........................................................168

1. Bölünemeyen Borçlulukta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................168

2. Kısmi Borçlulukta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Gelmesi......................................................171

3. Elbirliği Halinde Borçlulukta Mecburi Dava

Arkadaşlığının Meydana Gelmesi .............................172

4. Müteselsil Borçlulukta İhtiyari Dava Arkadaşlığının

Meydana Geldiği Haller ............................................172

a. Genel Olarak ........................................................172

b. Elbirliği Mülkiyetin Öngörüldüğü Ortaklıklarda

İhtiyari Dava Arkadaşlığının Meydana Geldiği

Haller ...................................................................178

D. Fikri Mülkiyet Hakları Bakımından.................................182

1. Birlikte Eser Sahipliğinde İhtiyari Dava Arkadaşlığı..182

2. Sınai Haklarda Birden Fazla Kişinin Hak Sahipliğinde

İhtiyari Dava Arkadaşlığı ..........................................184

§ 7 DAVALARIN TEMELİNİ OLUŞTURAN VAKIALARIN VE

HUKUKİ SEBEPLERİN AYNI VEYA BENZER OLMASI .........191

I. Davaların Temelini Oluşturan Vakıalar ve Hukuki

Sebepler .................................................................................191

II. Vakıaların ve Hukuki Sebeplerin Aynı veya Benzer

Olması....................................................................................193

A. Genel Olarak ....................................................................193

B. Vakıaların ve Hukuki Sebeplerin Aynı Olması ...............196

C. Vakıaların ve Hukuki Sebeplerin Benzer Olması ............200

D. Vakıaların Aynı, Hukuki Sebeplerin Farklı Olması.........211

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ HÜKÜMLERİ

VE SONA ERMESİ

§ 8. BİRLİKTE YARGILAMANIN ETKİLERİ VE SONUÇLARI....217

I. Davaların Bağımsızlığı Prensibi ............................................217

II. Dava Arkadaşlarının Usuli İşlemleri .....................................220

11

A. İhtiyari Dava Arkadaşlığı Kapsamında Birlikte Dava

Açılması ...........................................................................221

B. Davanın Yürütülmesi .......................................................225

1. Duruşmaların Ortak Yapılması ...................................225

2. Dava Arkadaşlarının Temsili.......................................226

C. Davayı Sona Erdiren İşlemler ve Bu İşlemlerin Diğer

Dava Arkadaşlarının Davalarına Etkisi............................227

1. Davadan Feragatin Diğer Davalara Etkisi...................228

2. Davayı Kabulün Diğer Davalara Etkisi.......................233

3. Sulhun Diğer Davalara Etkisi......................................233

D. Dava Arkadaşlarının Ortak Vakıaları İkrarı ve Bu İkrarın

Diğer Dava Arkadaşlarının Davalarına Etkisi..................234

E. Ortak Vakıaların ve Delillerin Yargılamaya Getirilmesi

ve Etkisi............................................................................237

F. Dava Arkadaşlarının İleri Sürdüğü Savunma Sebeplerinin

Diğer Dava Arkadaşlarının Davalarına Etkisi..................243

1. Usul Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri.................243

2. Maddi Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri..................245

a. İtiraz.......................................................................245

b. Def’i.......................................................................247

c. Takas......................................................................249

G. Dava Arkadaşlarının Diğer Usuli İşlemleri......................250

III. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Deliller ve Değerlendirilmesi 251

§ 9. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA KARAR, YARGILAMA

GİDERLERİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURU....................255

I. Karar ......................................................................................255

A. Kararın İçeriği ..................................................................255

B. Kısmi Karar......................................................................258

1. Genel Olarak................................................................258

2. Kısmi Karar Verilebilmesinin Şartları ........................259

II. Yargılama Giderleri ...............................................................261

A. Harçlar..............................................................................262

B. Masraflar ..........................................................................264

C. Vekalet Ücreti ..................................................................265

1. Genel Olarak..............................................................265

2. Genel Kural: Her Bir Dava Hakkında Ayrı Vekalet

Ücretine Hükmedilmesi.............................................265

12

3. Vekalet Ücretine Müteselsil Olarak

Hükmedilmesi............................................................269

4. Davanın Reddi Sebebinin Vekalet Ücretinin

Hükmedilmesine Etkisi .............................................270

III. Kanun Yollarına Başvuru......................................................274

§ 10. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ SONA ERMESİ ..........284

I. Karar ......................................................................................284

II. Davaların Ayrılması...............................................................285

A. Dava Arkadaşlığı Hallerinin Olmaması Sebebiyle ..........285

B. Usuli Sebeplerle ...............................................................287

III. Diğer Sona Erme Sebepleri ...................................................288

A. Davayı Sona Erdiren İşlemler..........................................288

B. Taraf Değişikliği ..............................................................289

C. Davanın Açılmamış Sayılması.........................................289

SONUÇ ......................................................................................................291

KAYNAKÇA.............................................................................................305

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
   
   
Kapat