Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap : 13 Ömer Teoman

Yaşayan Ticaret Hukuku Kitap : 13


Basım Tarihi
2010-01
Sayfa Sayısı
192
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786054002672
Baskı
1100,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 100 puan kazanacaksınız)
   100

YAŞAYAN TİCARET HUKUKU KİTAP : 13Ömer TEOMAN[152] Seyahat Acentası

Bir Bankanın Kredi Kartı Müşterilerine Bedelsiz Uçak Bileti Vermesinin Bilet Satımı Olarak Nitelendirilebilip Nitelendirilemeyeceği- Seyahat Acentalarının Münhasır Faaliyetleri- Seyahat Acentaları Kanunu’na Muhalefet- Kanuna Karşı Hile Ve Haksız Rekabet İddiası[153] Tek Satıcılık

Acentelik Ve Tek Satıcılık Arasındaki Farklar-Somut Olayda Tek Satıcılığın Varlığını Gerektiren Olgular-Sözleşmenin Haklı Nedenlerle Feshi-Sağlık Nedenleri İle Sözleşmenin Fesholunup Olunamayacağı-Fesih Bildirimine İlk Kez Dava Dilekçesinde Yer Verilmiş Olması[154] Anonim Ortaklıkta Denetçinin Sorumluluğu

Anonim Ortaklıkta Denetçilerin Görevleri Ve Sorumluluklarına Uygulanacak Hükümler-Ttk 359, Cümle 2’nin Ttk 309 Ve 341’e Yaptığı Yollamanın Anlam Ve İçeriği-Denetçi İle Yönetim Kurulu Üyelerinin Bir Zararın Tümünden Müteselsilen Sorumlu Tutulabilip Tutulamayacağı Sorunu[155] Hisse Satın Alım Sözleşmesi

Hisse Satın Alım Ve Hissedarlar Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-Sözleşme İle Birlikte Hisselerin Mülkiyetinin Alıcıya Geçip Geçmediği-Satıcının Ana Sözleşmeyi Değiştirmek Gibi Bazı Taahhütlerde Bulunmasının Hisse Satışının Tamamlandığı Anlamına Gelip Gelmediği-Ttk’na Göre Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Mülkiyetinin Devri İçin Yapılması Gereken İşlemler-Devrin Şirkete Karşı İleri Sürülmesi İçin Gerekli Koşullar- Özel Durum Açıklama Raporları[156] Kurucu İntifa Senetleri

Kurucu İntifa Senedi Sahipleri İle Anonim Ortaklık Arasındaki Hukuki İlişki-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Haklarının Sınırlandırılması-Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Kardan Pay Alma Haklarının İlk Esas Sermaye Tutarı İle Sınırlı Olup Olmadığı Sorunu-Yargıtay’ın Soruna İlişkin Kararları-Aynı Zamanda Pay Sahibi Olan Kurucu İntifa Senedi Sahibinin Genel Kurulun Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Kararı Aleyhine İptal Davası Açmaması-Kâr Payının İtirazsız Tahsil Edilmesinin Değişikliğin Kabulü Anlamına Gelip Gelmeyeceği[157] Halka Açık Anonim Ortaklık

Halka Açık Anonim Ortaklıkta Örtülü Kâr Dağıtımı-Serpk 15/Vı’nın Uygulama Alanı Ve Koşulları-Sermaye Piyasası Kurulu’nun Halka Açık Bir Anonim Ortaklığın Yönetim Kurulunun Her Türlü Karar Ve Uygulaması Aleyhine Yargı Yoluna Başvurabilip Başvuramayacağı-Örtülü Kâr Dağıtımının Varlığı İçin Ödenen Bedel Veya Fiyatın Emsallerine Göre Bariz Bir Biçimde Farklı Olmasının Zorunlu Bulunması-Bir Ceza Hükmü Olan Serpk 47’nin Uygulanma Koşulları-Örnekseme Yasağı-Suç Ve Cezanın Yasallığı[158] Limited Ortaklıkta Emisyon Primi

Emisyon Primi Kavramının Anlamı Ve Kabul Ediliş Nedenleri-Emisyon Priminin Yasal Dayanağı-Limited Ortalıklar Hukukunda Uygulama Alanı Bulup Bulmadığı Sorunu-Sermayenin Son Derecede Düşük Bir Tutarda Artırılmasına Karşın Ortaklardan Büyük Miktarlarda Emisyon Primi Tahsil Edilmesi-Emisyon Primlerinin Sermayeye Dönüştürülmesi[159] Tam İki Taraflı Sözleşmelerde Temerrüt

Hisse Satım Ve Alım Sözleşmesi-Tam İki Taraflı Sözleşmelerde Temerrüdün Koşulları-Hisse Senetlerinin Bölünememesinin İfa İmkansızlığı Yarattığı Savı-Ödemezlik Def’inin İleri Sürülme Koşulları Ve Zamanı-İfa Önerisi-Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullara Göre Hükme Bağlanması Zorunluluğu[160] İnşaat Sözleşmesinde Temerrüt

İnşaatın Sözleşmede Öngörülen Tarihte Tamamlanmamasının Hukuki Sonuçları Ve Özellikle Teminatın İadesi Sorunu-İnşaatçının Ediminin Garantör Sıfatı İle Temin Edilmesi-Müsbet Ve Menfi Zarar Kavramları-Tam İki Taraflı Sözleşmelerde Temerrüdün Sonuçları[160a]Ek Hukuki Mütalâa

Prof. Dr. Ömer Teoman’ın Bilimsel Yayınlarının Listesi


Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
50,00   
100,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
100,00   
100,00   
2
   
   
Kapat