%3
Acentenin Ücret Hakkı Özge Karaege

Acentenin Ücret Hakkı


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
294
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648490
Boyut
16x24
Baskı
2Prof. Dr. Özge KARAEGE

 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ .7

ÖNSÖZ .9

İÇİNDEKİLER  11

KISALTMALAR . 17

GİRİŞ .19

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELİ HUKUKTA ACENTELİK KURUMU,

ACENTE KAVRAMI, UNSURLARI VE BENZER HUKUKİ KURUMLARLA

KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRK HUKUKUNDA VE MUKAYESELİ HUKUKTA ACENTELİK

KURUMUNUN DÜZENLENMESİ 21

1986/653 Sayılı Avrupa Birliği Yönergesinde . 21

Alman Hukukunda 22

İsviçre Hukukunda 23

İtalyan Hukukunda . 24

İngiliz Hukukunda. 24

Türk Hukukunda 25

ACENTE KAVRAMI VE UNSURLARI 26

Acente Kavramı 26

Acentenin Unsurları . 29

Bağımsızlık 29

Faaliyetin Bir Sözleşmeye Dayanması 31

Faaliyetin Süreklilik Göstermesi ve Meslek Edinilmiş Olması. 32

Ticari İşletmeyi İlgilendiren Sözleşmelere Aracılık Edilmesi

veya Bunların Müvekkil Adına Yapılması 35

Acentelik Faaliyetlerinin Belirli Bir Yer veya Bölgede

Gerçekleştirilmesi 40

Acentelik Sözleşmesinin Kurulması ve Şekli. 41

Acentelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve İlişkiye Uygulanacak

Hükümlerin Tespiti. 46

Hukuki Niteliği 46

Uygulanacak Hükümlerin Tespiti . 52

 

12 İçindekiler

Acentelik Hakkındaki Hükümlerin Uygulama Alanı .55

Sözleşmeleri Yerli veya Yabancı Tacir Hesabına ve Kendi

Adına Yapmaya Sürekli Olarak Yetkili Bulunanlar.56

Türkiye Cumhuriyeti İçinde Merkez veya Şubesi

Bulunmayan Yabancı Tacirler Ad ve Hesabına Ülke İçinde

İşlemlerde Bulunanlar57

III. ACENTE TÜRLERİ .58

Faaliyet Türlerine Göre Acenteler59

Mal Acentesi59

Sigorta Acentesi.60

Seyahat Acentesi.64

Gemi Acentesi.66

Aracı Kurum Acentesi.68

Taşıma İşleri Acentesi 71

Diğer Türler 72

Hukuki Görünümlerine Göre Acenteler.73

Tek Firma Acentesi - Çok Firma Acentesi73

Bölge Acentesi77

Yan Meslek Acentesi78

Tali (Alt) Acente 82

Gerçek Tali (Alt) Acente.82

Gerçek Olmayan Tali (Alt) Acente.84

ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN DİĞER BENZER HUKUKİ KURUMLARLA

KARŞILAŞTIRILMASI .85

Simsarlık Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 85

Komisyonculuk Sözleşmesi ile Karşılaştırılması .90

Tek Satıcılık Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 93

Franchise Sözleşmesi ile Karşılaştırılması .96

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ÜCRET KAVRAMI, ACENTENİN TEMEL HAKKI OLAN ÜCRET HAKKI VE

 

ACENTENİN HAPİS HAKKI

 

GENEL OLARAK. 101

TANIM . 103

III. ÜCRETİN HUKUKİ NİTELİĞİ 105

ÜCRET TÜRLERİ . 107

Sözleşmelere Aracılık veya Bunları Akdetme Karşılığında Ödenen

Ücret . 107

İlave Ücret 108

Diğer Ücret Türleri. 109

 

İçindekiler 13

MUKAYESELİ HUKUKTA DURUM. 111

1986/653 Sayılı Avrupa Birliği Yönergesinde 111

Alman Hukukunda . 111

İsviçre Hukukunda. 113

İtalyan Hukukunda 113

İngiliz Hukukunda 114

ACENTENİN ÜCRETE HAK KAZANMASI 115

Acentenin Aracılık Ettiği veya Akdettiği Sözleşmelerden Doğan

Ücret Hakkı 115

Genel Olarak 115

Acentelik Sözleşmesinin Devamı Sırasında Acentenin Ücrete

Hak Kazanması. 116

İşlemin Kurulması116

Acentenin Kendisiyle İşlem Yapması Halinde Ücret Hakkı123

Ücrete Hak Kazandıran İşlemler.124

Acentenin Çabasından Kaynaklanan İşlemler126

Acentenin Aynı Nitelikteki İşlemler için Müvekkiline

Kazandırdığı Üçüncü Kişilerle Kurulan İşlemler .130

 

Birden Fazla Acentenin İşlemin Kurulmasına Katkısı

Nedeniyle Ücret Hakkı  135

Ard Arda Faaliyette Bulunan Acenteler Bakımından 136

Birlikte Faaliyette Bulunan Acenteler Bakımından136

Tali Acentelerin Ücret Talep Etme Hakkı140

Acenteye Belli Bir Bölgenin veya Müşteri Çevresinin Tahsis

Edilmiş Olması Nedeniyle Ücret Hakkı Kazandıran İşlemler 141

Acentelik İlişkisinin Bitiminden Sonra Kurulan İşlemler İçin Ücret . 152

Genel Olarak 152

Acentelik İlişkisinin Bitiminden Sonra Acentenin Ücrete Hak

Kazanma Koşulları 154

Acentenin Çabası 154

Üçüncü Kişinin Önerisinin Acentelik İlişkisinin Bitiminden

Evvel Ulaşması.158

Ücretin Paylaşılması 161

Acentenin Tahsil Ücreti . 163

Acentenin Dükrüar Ücreti. 168

Acentenin Ücret Hakkının Doğumu 174

Genel Olarak 174

İşlemin Yerine Getirilmesi Halinde Ücret Hakkı . 177

Üçüncü Kişinin İşlemi Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ücret

Hakkının Düşmesi. 183

 

14 İçindekiler

Müvekkil Tarafından Sözleşmeden Doğan Edimlerin Yerine

Getirilmemesi veya Sözleşmede Öngörüldüğü Şekilde Yerine

Getirilmemesi Halinde Ücret Hakkı. 187

Müvekkile Yüklenemeyen Sebeplerle Sözleşmenin İfa

Edilmemesi Halinde Acentenin Ücret Hakkının Düşmesi . 190

Acentenin Ücretinin Ödenme Zamanı 195

İ. Acentenin Ücreti ile İlgili Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı. 200

Genel Olarak. 200

Acentenin Bilgi Alma Hakkı 202

Acentenin Defter Kayıtlarının Suretlerinin Gönderilmesini

Talep Hakkı  204

Acentenin İnceleme Hakkı. 208

Acentenin Ücret Miktarının Belirlenmesi . 213

Genel Olarak. 213

Ücretin Anlaşma Yolu ile Belirlenmesi 214

Ücretin Mevzuatla veya Mevzuatın Verdiği Yetkiye

Dayanarak Kamu Otoritelerince Belirlenmesi . 217

Ücretin Ticari Teamüle Göre Belirlenmesi. 218

Ücretin Asliye Ticaret Mahkemesince Belirlenmesi 220

Ücret Miktarının Hesaplanması Esasları 221

Ücret Miktarının Bedel Üzerinden Hesaplanması. 221

Sürekli Borç Doğuran Sözleşmelerde Ücret Miktarının

Hesaplanması 225

Genel Olarak.225

Belirli Süreli Sözleşmelerde Durum.226

Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Durum227

Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi Halinde Ücret Hakkı 228

VII. ACENTENİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ VE HAPİS HAKKI. 230

Genel Olarak 230

Hapis Hakkının Konusu 233

Acentenin Hapis Hakkını Kullanabilmesinin Koşulları 234

Olumlu Koşullar . 234

Olumsuz Koşullar 236

Hapis Hakkının Hükümleri. 238

Hapis Hakkının Sona Ermesi . 239

VIII. ACENTENİN TAKAS HAKKI . 239

 

İçindekiler 15

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SİGORTA ACENTELERİ VE SİGORTA ACENTELERİNİN ÜCRET HAKKI

SİGORTA ACENTELERİ 241

Genel Olarak 241

Sigorta Acentesi Kavramı ve Özellik Arz Eden Durumlar. 243

SİGORTA ACENTESİ TÜRLERİ 250

III. SİGORTA ACENTESİNİN ÜCRET HAKKI. 252

Ücrete Hak Kazandıran İşlemler 252

Ücrete Hak Kazanma Zamanı 257

Ücret Miktarı. 267

Ücretin Ödenme Zamanı 268

Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi Halinde Sigorta Acentesinin

Ücret Hakkı 268

SONUÇ . 273

BİBLİYOGRAFYA  283

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
378,30   
378,30   
2
189,15   
378,30   
3
126,10   
378,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
378,30   
378,30   
2
189,15   
378,30   
3
126,10   
378,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
378,30   
378,30   
2
189,15   
378,30   
3
126,10   
378,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
378,30   
378,30   
2
189,15   
378,30   
3
126,10   
378,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
378,30   
378,30   
2
189,15   
378,30   
3
126,10   
378,30   
Kapat