Fazla Çalışma Ücreti Özgül Özkan Ürün

Yargıtay İçtihatları ve Bam Kararları IşığındaFazla Çalışma Ücreti


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
805
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257277464
Boyut
16x24
Baskı
1198,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 198 puan kazanacaksınız)
   198
KARGO BEDAVA

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER IX
AYRINTILI İÇİNDEKİLER XIX
I. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 1
A. ÜCRET UNSURU 1
1. Ücret ve İspatı 1
a. Yargıtay Kararları 2
b. BAM Kararları 7
2. Ödenmesi 10
a. Yargıtay Kararları 11
b. BAM Kararları 16
3. Faizi 16
a. Genel olarak 16
b. Basın -İş Kanunu 14/2. madde “Yüzde Beş Fazlasıyla Ödeme”
Kuralı Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmiştir. 17
c. Kararlar 18
(1) Yargıtay Kararları 18
(2) BAM Kararları 18
d Yasal Faiz Hesaplama Yöntemi Aşağıda Bir Örnekle Tablo
Halinde Açıklanmıştır. 19
4. Ücretin Ekleri 19
a. İkramiye 19
(1) Yargıtay Kararı 20
(2) BAM Kararı 22
b. Prim 22
(1) Yargıtay Kararları 23
(2) BAM Kararları 24
c. Jestiyon 27
(1) Yargıtay Kararları 28
(2) BAM Kararları 30

X İçindekiler

d. İlave Tediye 31
(1) Yargıtay Kararları 32
(2) BAM Kararları 33
e. Bahşiş 35
(1) Yargıtay Kararları 35
(2) BAM Kararları 37
f. Yol Ücreti ve Yemek Ücreti 39
(1) Yargıtay Kararları 39
(2) BAM Kararları 40
g. İş Göremezlik Ödeneği 41
(1) Yargıtay Kararları 41
(2) BAM Kararları 42
5. Ücretin Eki Olmayanlar 44
a. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 44
(1) Yargıtay Kararları 44
(2) BAM Kararları 47
b. Transfer Ücreti 48
(1) Yargıtay Kararları 49
(2) BAM Kararları 50
6. Ücretin Netleştirilmesi 50
a. Yargıtay Kararları 50
b. BAM Kararı 51
c. Örnek Hesaplama Tablosu 52
B. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 52
1. Genel Olarak 52
2. İşçinin Onay Zorunluluğu 54
a. Yargıtay Kararları 55
b. BAM Kararları 57
3. İspatı 57
a. Ücret bordoları 57
(1) Yargıtay Kararları 58
(2) BAM Kararları 62
b. İşyeri Giriş Çıkış (Puantaj) Kayıtlar 66
(1) Yargıtay Kararları 66
(2) BAM Kararları 70

İçindekiler XI
c. Kamu Kurumlarına Ait Resmi Kayıtlar ve Puantaj Kayıtları 72
(1) Yargıtay Kararları 72
(2) BAM Kararları 74
d. Tanık Beyanları 75
(1) Yargıtay Kararları 75
(2) BAM Kararları 77
(d1) Tanıklarla birlikte çalışma 79
(i) Yargıtay Kararları 79
(ii) BAM Kararları 81
(d2) Husumetli tanıklar 83
(i) Yargıtay Kararları 84
(ii) BAM Kararları 84
(d3) Davacının tanık sıfatıyla verdiği beyanlarının etkisi 88
(i) Yargıtay Kararları 88
(ii) BAM Kararları 89
4. Özellik Arz Eden Bazı Çalışmalar 90
a. Üst Düzey Yetkili 90
(1) Yargıtay Kararları 90
(2) BAM Kararları 93
b. Tıbbi Mümessil (Temsilci). 95
(1) Yargıtay Kararları 95
(2) BAM Kararları 96
c. Satış Temsilcisi 96
(1) Yargıtay Kararları 97
(2) BAM Kararları 99
d. Konut Kapıcısı 100
(1) Yargıtay Kararları 103
(2) BAM Kararları 108
e. Tır Şoförleri 111
(1) Uluslarası Tır Şoförleri 111
(i) Yargıtay Kararları 111
(ii) BAM Kararları 115
(2) Ulusal Düzeyde Çalışanlar 120
(i) Yargıtay Kararları 120
(ii) BAM Kararları 125

XII İçindekiler

f. Radyoloji ve Radyom Çalışanları 127
(1) Yargıtay Kararları 128
(2) BAM Kararları 130
g. Home Office Çalışma 140
(1) Yargıtay Kararları 140
(2) BAM Kararları 141
h. Servis Şoförleri 143
(1) Yargıtay Kararları 143
(2) BAM Kararları 145
ı. Vardiyalı Çalışma 148
(1) Yargıtay Kararları 149
(2) BAM Kararları 152
k. Yurtdışı Çalışma 155
l. Sağlık Kuralları Yönünden Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya
Daha Az Çalışılması Gereken İşler 171
(1) Yargıtay Kararları 171
(2) BAM Kararları 177
m. Eczane Çalışanları 181
(1) Yargıtay Kararları 181
(2) BAM Kararları 184
5. Hesaplanması 187
a. Fazla Mesai Hesaplama Yöntemi 187
(1) Yargıtay Kararları 188
(2) BAM Kararları 198
b. Fazla Mesainin Ücrete Dahil Olması 201
(1) Yargıtay Kararları 202
(2) BAM Kararları 206
c. Ara Dinlenme Süreleri 213
(1) Yargıtay Kararları 214
(2) BAM Kararları 218
d. Yolda Geçen Süreler 225
(1) Yargıtay Kararları 225
(2) BAM Kararları 226
e. Prim/Bahşiş Ödenmesi 230

İçindekiler XIII
(1) Yargıtay Kararları 230
(2) Prim Uygulaması ile İlgili BAM Kararları 231
(3) Bahşiş Uygulaması ile İlgili BAM Kararları 232
f. Çalışılmayan Dönemlerde Hesaplama Yapılmaması 234
(1) Yargıtay Kararları 234
(2) BAM Kararları 235
g. İşçinin İşyerinde İş Görmeye Hazır Halde Beklemesi (4857 sayılı
Yasa 66-c) 237
(1) Yargıtay Kararları 237
(2) BAM Kararları 242
h. Gece Çalışması 247
(1) Yargıtay Kararları 249
(2) BAM Kararları 257
ı. Denkleştirme/ Serbest Zaman Kullandırılması 261
(1) Denkleştirme 261
(i) Yargıtay Kararları 261
(ii) BAM Kararları 265
(2) Serbest Zaman 269
(i) Yargıtay Kararları 269
(ii) BAM Kararları 278
k. Taleple Bağlılık İlkesi 285
(1) Yargıtay Kararları 285
(2) BAM Kararları 289
l. Zamanaşımı 292
(1) Yargıtay Kararları 294
(2) BAM Kararları 305
m. 7036 sayılı Yasaya Göre Zamanaşımı 311
n. Hakkaniyet İndirimi 313
(1) Yargıtay Kararları 314
(2) BAM Kararları 316
o. Hakkaniyet İndirimi Nedeniyle Aleyhe Yargılama Giderine Hükmedilmemesi 322
(1) Yargıtay Kararları 322
(2) BAM Kararları 326

XIV İçindekiler

p. Netleştirilmesi 329
(1) Yargıtay Kararları 330
(2) BAM Kararları 330
6. Faizi 331
a. Yargıtay Kararları 333
b. BAM Kararları 337
7. İbraname 341
a. Yargıtay Kararları 342
b. BAM Kararları 350
8. Ödeme, Takas, Mahsup ve Muacceliyet 357
a. Ödeme 357
(1) Yargıtay Kararları 357
(2) BAM Kararları 360
b. Takas 363
(1) Yargıtay Kararları 365
(2) BAM Kararları 373
c. Mahsup 376
(1) Yargıtay Kararları 377
(2) BAM Kararları 386
d. Muacceliyet /Temerrüt 390
(1) Yargıtay Kararları 391
(2) BAM Kararları 397
9. Basın İş Kanunu Yönünden; Ücret/Faizi, Fazla Mesai/Faizi, 405
a. Genel Olarak 405
b. Gazeteci kavramı 405
c. Ücretin Vaktinde Ödenmemesi Halinde Yüzde Beş Fazlasıyla Ödeneceğine İlişkin Kanunun 14/2. Hükmü Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir 407
d. Fazla mesai, Hafta Tatili, UBGT Ücretlerinin Gününde Ödenmemesi Halinde Yüzde Beş Fazlasıyla Ödeneceğine İlişkin Kanunun Dayanak Ek 1/8. fıkrası Anayasa Mahkemesi Kararıyla
İptal Edilmiştir. 408
e. Fazla Çalışma Ücretlerinin Gününde Verilmemesi Halinde, Her Geçen Gün İçin % 5 Fazlasıyla Ödeneceğine İlişkin Hükmün Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Kararının Uygulanması
Hakkında Yargıtay İçtihatları 409
f. BAM Kararları 427

İçindekiler XV
10. Deniz İş Kanunu Yönünden Fazla Mesai 431
a. Genel Olarak 431
b. Yargıtay Kararları 432
C. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 448
1. Yargıtay Kararları 448
2. BAM Kararları 455
D. TELAFİ ÇALIŞMASI. 461
1. Yargıtay Kararları 461
2. BAM Kararları 462
II. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 465
A. GENEL OLARAK 465
B. İSPATI 467
1. Yargıtay Kararları 467
2. BAM Kararları 474
C. HESAPLANMASI 476
1. Yargıtay Kararları 477
2. BAM Kararı 480
D. ZORLAYICI SEBEP OLMADAN ÇALIŞILMIŞ SAYILMA 480
E. ZORLAYICI SEBEP BULUNMASI HALİ 480
F. FAİZ. 480
1. Yargıtay Kararları 481
2. BAM Kararları 482
G. TANIKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMA 483
1. Yargıtay Kararları 483
2. BAM Kararları 485
H. HUSUMETLİ TANIK BEYANLARI 487
1. Yargıtay Kararları 487
2. BAM Kararları 489
İ. TANIK BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ. 490
1. Yargıtay Kararları 490
2. BAM Kararları 490
J. ZAMANAŞIMI 491
1. Yargıtay Kararları 491
2. BAM Kararları 496

XVI İçindekiler

K. HAKKANİYET İNDİRİMİ 496
1. Yargıtay Kararları 496
2. BAM Kararı 498
L. TALEPLE BAĞLILIK KURALI 498
1. Yargıtay Kararları 498
2. BAM Kararları 499
M. DENKLEŞTİRME 500
Yargıtay Kararı 500
N. NETLEŞTİRİLMESİ 500
1. Yargıtay Kararları 500
2. BAM Kararları 502
O. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN NETLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HESAP TABLOSU 504
P. BASIN İŞ KANUNA GÖRE HAFTA TATİLİ 504
1. Basın İş Kanunu Hafta Tatiline İşletilen Faize İlişkin Yargıtay Kararları 505
2. Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilen 5953 Sayılı Kanun’un Ek
1. maddesinin 8. Fıkrasının 2. Cümlesi Uyarınca Hafta Tatili Ücreti
%5 Fazlasına İlişkin Yargıtay Kararı 505
R. DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE HAFTA TATİLİ VE ÜCRETİ 505
Yargıtay Kararları 506
III. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ 509
A. GENEL OLARAK 509
B. İSPATI 510
1. Yargıtay Kararları 510
2. BAM Kararları 514
C. HESAPLANMASI 517
1. Yargıtay Kararları 518
2. BAM Kararları 522
D. FAİZİ 523
1. Yargıtay Kararları 524
2. BAM Kararları 525
E. TANIKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMA 526
1. Yargıtay Kararları 526
2. BAM Kararları 528
F. HUSUMETLİ TANIK BEYANLARI 529
1. Yargıtay Kararları 529
2. BAM Kararları 530

İçindekiler XVII
G. TANIK BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ 532
1. Yargıtay Kararları 532
2. BAM Kararları 533
H. ZAMANAŞIMI 533
1. Yargıtay Kararları 533
2. BAM Kararları 536
İ. HAKKANİYET İNDİRİMİ 537
1. Yargıtay Kararları 537
2. BAM Kararları 538
J. TALEPLE BAĞLILIK KURALI 539
1. Yargıtay Kararları 539
2. BAM Kararları 541
K. NETLEŞTİRİLMESİ 542
1. Yargıtay Kararları 542
2. BAM Kararı 542
L. BASIN-İŞ KANUNUNA GÖRE UBGT ÜCRETİ 543
M. DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UBGT ÜCRETİ 544
IV. ARABULUCUYA BAŞVURU DAVA ŞARTI 545
A. GENEL OLARAK 545
B. YARGITAY KARARLARI 547
C. BAM KARARLARI 561
V. EKLER 581
A. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 581
 DAVALI TANIK BEYANI İLE DESTEKLENEN HUSUMETLİ TANIK
BEYANLARI, FAZLA MESAİ, UBGT 581
 7036 SAYILI YASA UYARINCA ZORUNLU ARABULUCULUKTA GEÇEN SÜREDE ZAMANAŞIMININ DURMASI 586
 AKARYAKIT TANKER ŞOFÖRÜ 593
 BELLİ BİR KOTAYA BAĞLI SATIŞ PRİMİ ÖDENMESİ HALİNDE FAZLA
MESAİ HESABI 606
 GARSON 616
 GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Puantaj Kayıtlarına Göre Fazla Mesai, UBGT Hesabı) 631
 GÜVENLİK GÖREVLİSİ 664
 KONUT KAPICISI 702

XVIII İçindekiler

 KONUT KAPICISI 710
 MADEN MÜHENDİSİ 720
 MAKİNECİ 727
 MANAV REYONU ÇALIŞANI 731
 MEVSİME GÖRE DEĞİŞEN ÇALIŞMA 739
 OTOMOTİV BOYA USTASI 743
 SERVİS ŞOFÖRÜ 750
 SERVİS ŞOFÖRÜ 757
 SİLİNDİR OPERATÖRÜ 764
 TEMİZLİK GÖREVLİSİ 771
 YURT DIŞI ÇALIŞMA (Gerçek Ücrete Göre Fazla Çalışma Hesabı) 776
 YURTDIŞI ÇALIŞMA (Net ücretin brüte çevrilmesi) 784
 YURTDIŞI ÇALIŞMA 788
KAVRAM İNDEKSİ. 795


AYRINTILI İÇİNDEKİLER

I. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 1

A. ÜCRET UNSURU 1
1. ÜCRET VE İSPATI 1
a. Yargıtay Kararları 2
- Tanık beyanı ile ücretin belirlenmesi 2
- Emsal ücret yazılarının ücretin belirlenmesine etkisi 3
- TÜİK kazanç sorgulamasının ücretin belirlenmesine etkisi 4
- Dosya kapsamı ile ücretin belirlenmesi 4
- Emsal ücret araştırması ile ücretin belirlenmesi 5
b. BAM Kararları 7
- TÜİK kazanç sorgulamasının ücretin belirlenmesine etkisi 7
- Dosya kapsamı ile ücretin belirlenmesi 7
- Yazılı delillerin ücretin belirlenmesine etkisi 7
- Emsal ücret araştırması ortalaması ile ücretin belirlenmesi 8
- Dosya kapsamı ile ücretin belirlenmesi 8
- Elden ödeme iddiası ve ispatının ücretin belirlenmesine etkisi 9
- Yazılı delillerin doğrulaması ile ücretin belirlenmesi 9
- Çalışması olmayan ve/veya husumeti bulunan tanıkla ücretin belirlenmesi 10
- Davacının yürüttüğü işin niteliğinin ücretin belirlenmesine etkisi 10
2. ÜCRETİN ÖDENMESİ 10
a. Yargıtay Kararları 11
- Ücretin ödendiğinin ispatı 11
- Davacının tanık olarak ikrarının ücretin ispatına etkisi 12
- Sefer priminin ödendiğinin ispatı 12
- Uzun süre ücretin ödenmediği durumlarda yemin teklifinin hatırlatılması 12
- Uzun süre ücretin ödenmediği durumlarda isticvap 13
- Borcu suküt ettiren belgelerin yargılamanın her aşamasında değerlendirilmesi 14
- İtiraz mahiyetinde ödeme belgelerinin her aşamada değerlendirilmesi 14

XX Ayrıntılı İçindekiler

- Davacı vekilince sunulan ödeme belgeleri ile ispat 14
- Ödeme belgelerinin her aşamada değerlendirilmesi 14
- Davacının tanık olarak kabulünün ücretin ispatına etkisi 15
- Ücretin ödendiğinin ispat yükü 15
b. BAM Kararları 16
- Ücretin ödendiğinin ispatı 16
- Banka kayıtları ile ücretin ödendiğinin ispatı 16
3. FAİZ 16
a. Genel olarak 16
b. Basın -İş Kanunu 14/2. madde “Yüzde Beş Fazlasıyla Ödeme”
Kuralı Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptali 17
c. Kararlar 18
(1) Yargıtay Kararları 18
- Dava dilekçesinde faiz talebinin bulunmaması 18
- Dava dilekçesinde yer alan talebe uygun faize hükmedilmesi 18
(2) BAM Kararları 18
- Talebi aşmayacak şekilde faize hükmedilmesi 18
- Yasal faiz talebinin 4857 sayılı yasanın 34/1 maddesine
göre değerlendirilmesi 18
d. Yasal Faiz Hesaplama 19
4. ÜCRETİN EKLERİ 19
a. İKRAMİYE 19
(1) Yargıtay Kararı 20
- Emsal işçilerle ikramiye tutarının ispatı 20
- İkramiyenin ücretin eki niteliğinde olması 21
(2) BAM Kararı 22
- Emsal işçilerle ikramiye uygulamasının ispatı 22
b. PRİM 22
(1) Yargıtay Kararları 23
- Prim ödemelerinin fazla çalışma ücretinden mahsup edilemeyeceği 23
- Prim tutarının temel ücrete eklenmesi 24
(2) BAM Kararları 24
- Primin niteliği 24
- Primin ödenmemesi durumunda işçinin haklı feshi 25
- Dosya kapsamı ile işyeri uygulamasının ispatlanması 26
c. JESTİYON 27
(1) Yargıtay Kararları 28
- Boşta geçen süre ücretine jestiyon ödemelerinin dahil
edilmesi 28

Ayrıntılı İçindekiler XXI
- Jestiyonun geniş anlamda ücret niteliğinde olması 28
- Jestiyon priminin nete çevrilmesi 28
- Jestiyon priminin ispatlanması 29
(2) BAM Kararları 30
- Jestiyon primi için mevduat faizine hükmedilmesi 30
- Boşta geçen süre ücretine jestiyon ödemelerinin dahil
edilmesi 31
d. İLAVE TEDİYE 31
(1) Yargıtay Kararları 32
- Belediye hissedarı özel hukuk tüzel kişilerinin kapsamda
olmaması 32
- İlave tediye faizi için temerrüdün gerektiği 33
- İlave tediyenin giydirilmiş ücrete eklenmesi 33
(2) BAM Kararları 33
- Belediye hissedarı özel hukuk tüzel kişilerinin kapsamda
olmaması 33
e. BAHŞİŞ 35
(1) Yargıtay Kararları 35
- Davacının son ücretinin sabit ücrete ek olarak bahşiş
toplamından oluşması 35
- Bahşiş dahil ücret üzerinden davacının alacaklarının hesaplanması 35
- Üçüncü kişilerce ödenen bahşişin SGK kesintilerine tabi
olmaması 36
(2) BAM Kararları 37
- Davacının son ücretinin sabit ücrete ek olarak bahşiş
toplamından oluşması 37
- Bahşiş tutarının dosya kapsamı ile belirlenmesi 37
- Bahşişin ispatı 38
f. YOL ÜCRETİ VE YEMEK ÜCRETİ 39
(1) Yargıtay Kararları 39
- Yol ve yemek ücretinin ispatı 39
- Yol ve yemek ücretinin giydirilmiş ücrete eklenmesi 39
(2) BAM Kararları 40
- Yol ve yemek ücretinin işverence tek taraflı kaldırılamayacağı 40
- Yol ve yemek ücreti miktarının tanıkla ispatı 40
g. İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 41
(1) Yargıtay Kararları 41
- SGK'dan iş göremezlik ödeneği alındığının sorgulanması 41

XXII Ayrıntılı İçindekiler

- Geçici iş göremezlik ödeneğinin mahsubu 41
- İstirahatli olunan dönemde ücret ödenmişse Kurumun
ödediği tutarların iadesi 42
- Doğum izni süresince geçici iş göremezlik ödeneğinin mahsubu 42
(2) BAM Kararları 42
- Geçici iş göremezlik ödeneğinin mahsubu 42
5. ÜCRETİN EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYANLAR 44
a. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 44
(1) Yargıtay Kararları 44
- Fark AGİ hesaplanması 44
- AGİ ödemesinin ispatı 44
- Konut kapıcılarının AGİ ödemelerinin bulunmadığı 45
- AGİ ödemesinin ispatının yazılı delille mümkün olduğu. 45
- AGİ nin ücret niteliğinde olmadığı 46
- AGİ nin yasal faize tabi olduğu 46
- AGİ nin ücrete ve/veya giydirilmiş ücrete eklenemeyeceği 47
(2) BAM Kararları 47
- Konut kapıcılarının AGİ ödemelerinin bulunmadığı 47
- AGİ nin ücrete ve/veya giydirilmiş ücrete eklenemeyeceği 47
- AGİ ödemesinin ispatının yazılı delille mümkün olduğu. 48
- Fark AGİ hesaplanması 44
b. TRANSFER ÜCRETİ 48
(1) Yargıtay Kararları 49
- Transfer ücretinin giydirilmiş ücrete eklenemeyeceği 49
- Transfer ücreti iadesinin ispatı 49
(2) BAM Kararları 50
- Transfer ücretinin geri alınamayacağı 50
6. ÜCRETİN NETLEŞTİRİLMESİ 50
a. Yargıtay Kararları 50
- Ücretin netleştirilmesi 50
- Talebin net/brüt olmasına göre hesaplama yapılması 51
b. BAM Kararı 51
- Ücretin netleştirilmesi 51
c. Örnek Hesaplama Tablosu 52
B. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 52
1. GENEL OLARAK 52
2. İŞÇİNİN ONAY ZORUNLULUĞU 54
a. Yargıtay Kararları 55
- Fazla çalışmanın muvafakat olmasa dahi zımnen kabulü 55

Ayrıntılı İçindekiler XXIII
b. BAM Kararları 57
- Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırılması için işçinin
yazılı onayı 57
3. İSPATI 57
a. ÜCRET BORDOLARI 57
(1) Yargıtay Kararları 58
- İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma tahakkuku
bulunması 58
- Fazla çalışma tahakkuku bulunan bordroların imzalı veya
imzasız olması durumu 60
- Bordrolarda sembolik fazla çalışma tahakkuku bulunması 60
- İmzasız bordrolarda fazla çalışma tahakkuku bulunması 60
- İmzalı bordrolarda fazla çalışma tahakkuku bulunmasında
aksinin ispatı 60
- İmzasız bordrolarda fazla çalışma tahakkuku
bulunduğunda tanıkla ispat 61
- Gerçek ücretin tespiti durumunda fark fazla çalışma ücreti hesaplanması 61
- Fazla çalışma ücreti ödemelerinin ispatı 61
- Banka ile ödendiği ispatlanan fazla çalışma ücretinin tenzili 62
(2) BAM Kararları 62
- Bordrolarda ihtirazi kayıt bulunması durumunda fazla
çalışmanın ispatı 62
- Gerçek ücret üzerinden ödenmeyen fazla çalışma ücreti 63
- Banka ile ödendiği ispatlanan fazla çalışma ücretinin tenzili 64
- Bordrolarda fazla çalışma tahakkuku bulunmaması 64
- Banka kayıtları ile ödendiği ispatlanan fazla çalışma
ücretinin tenzili 65
b. İŞYERİ GİRİŞ ÇIKIŞ (PUANTAJ) KAYITLARI 66
(1) Yargıtay Kararları 66
- İmzalı puantaj kayıtları ile fazla çalışmanın ispatı 66
- Tanıkların husumetinin bulunması durumunda kayıtlara
göre hesaplama 68
- Puantaj sunulan dönemler için kayıtlara sadık kalınması 68
- Puantaj kayıtlarında onay imzası bulunan işveren vekilinin dinlenmesi 69
(2) BAM Kararları 70
- İmzalı puantaj kayıtları ile fazla çalışmanın ispatı 70
- Puantaj kayıtlarında saat kaydının bulunmaması 70
- Puantaj sunulan dönemlerin hesaplamadan dışlanması 70
- Davacının imzasının sorgulanması 71

XXIV Ayrıntılı İçindekiler

c. KAMU KURUMLARINA AİT RESMİ KAYITLAR VE PUANTAJ KAYITLARI 72
(1) Yargıtay Kararları 72
- İmzasız puantaj kayıtlarının fazla çalışmaya esas olamayacağı 72
- İmzasız puantaj kayıtlarının araştırılması 72
- Puantaj kayıtlarının ispata etkisi 73
- Kamu Kurumu belgelerinin ispata etkisi 74
(2) BAM Kararları 74
- Puantaj kayıtlarının ispata etkisi 74
- Puantaj kayıtlarının gerçeği yansıtmaması 74
d. TANIK BEYANLARI 75
(1) Yargıtay Kararları 75
- Tanık beyanlarının fazla çalışmanın ispatına etkisi 75
(2) BAM Kararları 77
- Çelişkili tanık beyanlarının fazla çalışmanın ispatına etkisi 77
- Tanık beyanlarının fazla çalışmanın ispatına etkisi 78
(d1) Tanıklarla birlikte çalışma 79
(i) Yargıtay Kararları 79
- Tanıkların çalışma dönemi ile sınırlı hesaplama yapılması 79
- Tanıkların çalışma düzenine ilişkin bilgilerinin duyuma
dayalı olması 80
- Tanığın çalışma dönemi ile sınırlı hesaplama yapılması 80
- Çelişkili beyanlarla çalışmanın ispatlanamayacağı 80
(ii) BAM Kararları 81
- Tanıkların çalışma dönemine göre hesaplama yapılması 81
- Tanıkların çalışma düzenine ilişkin bilgilerinin duyuma
dayalı olması 82
(d2) Husumetli tanıklar. 83
(i) Yargıtay Kararları 84
- Salt husumeti bulunan tanıkların ispata etkisi 84
(ii) BAM Kararları 84
- Salt husumeti bulunan tanık beyanlarının ispata etkisi 84
- Tanıkların gerçeği söylemesinin esas olduğu. 85
- Husumetli tanık beyanlarının yan delillerle desteklenmesi 85
- İyiniyet kuralları ve tanıkların doğru söyleme yükümlülüğünün dikkate alınması 87
(d3) Davacının tanık sıfatıyla verdiği beyanlarının etkisi 88
(i) Yargıtay Kararları 88
- Davacının daha önce tanık sıfatı ile verdiği ifadesinin bağlayıcı olduğu 88

Ayrıntılı İçindekiler XXV
(ii) BAM Kararları 89
- Davacının daha önce tanık sıfatı ile verdiği ifadesinde ödemenin ikrarı 89
4. ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI ÇALIŞMALAR 90
a. ÜST DÜZEY YETKİLİ 90
(1) Yargıtay Kararları 90
- Üst düzey yetkili olmayan davacının fazla çalışma ücretine
hak kazanacağı 90
- İşverence açık talimat verilmeyen üst düzey yetkilinin fazla çalışma ücreti talebi 91
- Emir ve talimat almadan çalışan üst düzey yönetici olmadığı 91
- Şantiye şefinin üst düzey yönetici olduğu 92
- Kendi mesaisini belirleyemeyen çalışanın üst düzey
yönetici olmadığı 93
(2) BAM Kararları 93
- Davacının daha önceki tanıklığında üst düzey yönetici
olmadığını ikrarı 93
- Kendi mesaisini belirleyemen çalışanın üst düzey yönetici olmadığı 94
- Emir ve talimat aldığını ispatlayamayan üst düzey yönetici 94
b. TIBBİ MÜMESSİL (TEMSİLCİ) 95
(1) Yargıtay Kararları 95
- İşçiye garanti ücret ve prim ödenmesi durumunda fazla çalışmanın hesaplanması 95
(2) BAM Kararları 96
- Tıbbi mümessilin çalışma süresinin yazılı delille ispatlanması 96
c. SATIŞ TEMSİLCİSİ 96
(1) Yargıtay Kararları 97
- Primle çalışan satış temsilcilerinin fazla çalışma hesaplanması 97
- Performansa dayalı prim alan satış temsilcilerinin fazla
çalışma hesaplanması 98
(2) BAM Kararları 99
- Primle çalışan satış temsilcilerinin fazla çalışma hesaplanması 99
d. KONUT KAPICILARI 100
(1) Yargıtay Kararları 103
- Çalışılan taşınmazın bağımsız bölüm sayısının değerlendirilmesi 103

XXVI Ayrıntılı İçindekiler

- Davacının hangi hizmetleri verdiğinin değerlendirilmesi 104
- Davacının tam/kısmi süreli çalıştığının değerlendirilmesi 105
- Davacının iç içe geçen iş ve özel hayatının ayrılması 105
- Konut kapıcılarının gelir vergisinden istisna edilmesi 106
- Konut kapıcılarının çalışma şartlarının tanıkla ispatı 106
- Davacının çalışma şartlarının taşınmazın niteliğine ve
bölümüne bağlı olması 107
- Kamu kurumu lojmanlarında davalının ilgili kamu kurumu
olduğu 108
(2) BAM Kararları 108
- Davacının kendi beyanlarının bağlayıcılığı 108
- Davacının iç içe geçen iş ve özel hayatının ayrılması 109
- Konut kapıcılarının çalışma şartlarının tanıkla ispatı 109
- Çalışılan taşınmazın niteliğinin değerlendirilmesi 109
- Kamu kurumu lojmanlarında davalının ilgili kamu kurumu
olduğu 110
- Çalışılan taşınmazın niteliğini ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirilmesi. 110
e. TIR ŞOFÖRLERİ 111
(1) Uluslarası Tır Şoförleri 111
(i) Yargıtay Kararları 111
- Yurtdışı tır şoförlerinin fazla çalışmasını yazılı delille ispatlayabileceği 111
- Yurtdışı tır şoförlerinin giriş çıkış kayıtlarına göre
hesaplama yapılması 112
- Yurtdışı tır şoförlerinin ücretinin sabit ücrete ek sefer priminden oluştuğu 113
- Yurtdışı tır şoförlerinin fazla çalışmasını tanıkla ispatlayamayacağı. 115
(ii) BAM Kararları 115
- Yurtdışı tır şoförlerinin ücretinin sabit ücrete ek sefer priminden oluştuğu 115
- Harcırah tutarı dahil ücetin tüm işçilik alacaklarında
dikkate alınması gerektiği 116
- Yazılı delille ispatlanan çalışmalar için hakkaniyet
indirimine gidilemeyeceği 116
- Sefer priminin (harcırahın) niteliği 117
- Yurtdışı tır şoförleri için giriş çıkış kayıtlarına göre
hesaplama yapılması 119
(2) Ulusal Düzeyde Çalışanlar 120
(i) Yargıtay Kararları 120
- Takograf sunulduğunda incelenmeksizin tanık beyanına
itibar edilmemesi 120

Ayrıntılı İçindekiler XXVII
- Takograf sunulmayan dönemler için tanık beyanına
itibar edilmesi 121
- Fazla çalışma ücretinin sefer primi ve sabit ücret
üzerinden ayrı hesaplanması 122
- Fazla çalışma süresi tespitinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinin nazara alınması 124
(ii) BAM K+ararları 125
- Fazla çalışma süresi tespitinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinin nazara alınması 125
- Takograf kayıtlarında günlük 11 saati aşan çalışmalar bulunması 126
- Takograf sunulmayan dönemler için tanık beyanına
itibar edilmesi 126
- Ulusal tır şoförlerinin çalışma şartlarını tanık
beyanlarıyla ispat edilebileceği 127
f. RADYOLOJİ VE RADYOM ÇALIŞANLARI 127
(1) Yargıtay Kararları 128
- 30 Ocak 2010 öncesi 27,5 saati aşan sürelerin fazla çalışma sayılması 128
- 30 Ocak 2010 sonrası 35 saati aşan sürelerin fazla çalışma sayılması 129
(2) BAM Kararları 130
- 12 Şubat 2010 sonrası kamu için günlük 7 saat olarak uygulanması. 130
- Haftalık 35 saati aşan sürelerin tanıkla ispat edilebileceği 137
- Fazla çalışma ücreti için zam nispetinde hesaplama yapılması 138
g. HOME OFFİCE ÇALIŞMA 140
(1) Yargıtay Kararları 140
- Home office çalışmada fazla çalışma talebi 140
- Kendi çalışmasını belirleyen davacının fazla çalışma
süresini ispatı 141
(2) BAM Kararları 141
- Home office çalışmada tanık beyanının etkisi 141
- Kendi çalışmasını belirleyen davacının fazla çalışma
süresini ispatı 142
h. SERVİS ŞOFÖRLERİ 143
(1) Yargıtay Kararları 143
- Çalışmaya hazır beklemenin çalışma süresinden sayılması 143
- Servis hizmeti dışında davacının çalışmasının değerlendirilmesi 144
- Servis hizmeti dışında davacının istirahatli olması 144

XXVIII Ayrıntılı İçindekiler

(2) BAM Kararları 145
- Servis hizmeti dışında davacının hazır bulundurulduğunun
ispat edilememesi 145
- Çalışmaya hazır beklemenin çalışma süresinden sayılması 146
- Servis hizmeti dışında davacının istirahatli olması 146
- Sefer saatleri ile sınırlı çalışmada fazla çalışma süresi 147
- Davacının aracı işe gidiş gelişte kullanmasının çalışma
süresinden sayılmayacağı 147
- Servis şoförlerinin çalışma şartlarını tanıkla ispatlayabileceği 148
ı. VARDİYALI ÇALIŞMA 148
(1) Yargıtay Kararları 149
- 24 saat esasına göre 1 gün çalışıp 2 gün dinlenilmesi 149
- 24 saat esasına göre çalışmada ara dinlenme süresi 150
- Üçlü vardiya sisteminde fazla çalışmanın ispatı 150
- Üçlü vardiya sisteminde antraklı çalışmanın ispatı 151
- 24 saat esasına göre 1 gün çalışıp 1 gün dinlenilmesi 152
- Döngüsel çalışma sistemi 152
(2) BAM Kararları 152
- İkili vardiya sisteminde fazla çalışmanın ispatı 152
- Üçlü vardiya sisteminde fazla çalışmanın ispatı 153
- Günlük 12 saat çalışmada fazla çalışma süresi 154
k. YURTDIŞI ÇALIŞMA 155
(1.i) Yargıtay Kararları 155
- Davalılar arası ilişkinin netleştirilmesi 155
- Davalılar arası organik bağın araştırılması 156
(1.ii) BAM Kararları. 156
- Davalılar arası organik bağın araştırılması 156
(2.i)Yargıtay Kararları 159
- Salt husumeti bulunan tanık beyanı ile yurtdışı
çalışmanın ispatı 159
(2.ii) BAM Kararları. 160
- Husumeti bulunan tanık beyanlarının değerlendirilmesi 160
(3.i) BAM Kararları. 160
- Fiilen çalışılmayan sürelerin dışlanması 160
(4.i) Yargıtay Kararları 160
- Davacının yurtdışında çalıştığı belirtilerek emsal ücretin araştırılması 161
(5) Ücretin netleştirilmesi 161

Ayrıntılı İçindekiler XXIX
(6.i) Yargıtay Kararları 161
- Davacının topluluk sigortasından faydalanması 161
- Çalışılan ülke ile sosyal güvenlik anlaşması bulunup bulunmaması 162
- Ücretin brütleştirilmesinde Genel Sağlık Sigortasının
dikkate alınması 163
(6.ii) BAM Kararları 163
- Yurtdışında çalışan işçi ücretinin netleştirmesi 163
- Yurtdışında çalışan işçi topluluk sigortası eklenerek
ücretinin netleştirmesi 164
(7.i) BAM Kararları 165
- Yurtdışında çalışan işçi ücretine vergi eklenmesi 165
(8.i) Yargıtay Kararları 166
- Yurtdışında çalışan işçinin yemek ve barınma yardımları 166
(8.ii) BAM Kararları 166
- Yurtdışında çalışan işçinin giydirilmiş ücretinin hesaplanması 166
(9.i) Yargıtay Kararları 168
- Türk Lirası talep edilmesi durumunda hesaplama 168
(10.i) Yargıtay Kararları 168
- Kıdem tazminatının yabancı para cinsinden talep
edilebileceği 168
- Davacının son ücretin ödendiği para cinsinden talepte bulunabilceği 168
(11) Fazla çalışma ücreti dahil maktu ücret 169
(12.i) Yargıtay Kararları 169
- Yıllık 270 saate kadar fazla çalışma ücretinin ödendiğinin kabulü 169
(12.ii) BAM Kararları 169
- Yabancı dil bilmeyen davacı içeriği anlamdığından 270 saat kuralının geçersizliği 169
- 270 saat kuralının her iş sözleşmesi dönemi için ayrı değerlendirilmesi 170
l. SAĞLIK KURALLARI YÖNÜNDEN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK
SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER 171
(1) Yargıtay Kararları 171
- TİS hükümlerinin uygulanması. 171
- TİS gereği fazla çalışma ücretine temerrüt tarihinden faiz uygulanması. 173
- TİS gereği fazla çalışma ücretinden mahsuplar 174
- TİS gereği fazla çalışma ücretinin yasal sınırın üctinde ödenmesi 176

XXX Ayrıntılı İçindekiler

(2) BAM Kararları 177
- Davacının kapsamı belirlenerek mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi 177
- Kapsama dahil olan işçilerin 7,5 saati aşan çalışmalarının
fazla çalışma sayılması 180
m. ECZANE ÇALIŞANLARI 181
(1) Yargıtay Kararları 181
- Davacı ile birlikte çalışması bulunmayan tanığın beyanları 181
- Eczanenin açık olduğu gün ve saatlerin müdürlükten
sorulması 181
- Yan delillerle desteklenmeyen husumetli tanık beyanları 183
- Eczanenin nöbetçi olduğu günlerin müdürlükten sorulması 183
(2) BAM Kararları 184
- Davacının iddialarının ispatlanması 184
- Eczanenin açık olduğu gün ve saatlerin müdürlükten sorulması 181
- Yan delillerle desteklenmeyen husumetli tanık beyanları 183
- Eczanenin nöbetçi olduğu günlerin müdürlükten sorulması 184
5. HESAPLANMASI 187
a. FAZLA ÇALIŞMA HESAPLAMA YÖNTEMİ 187
(1) Yargıtay Kararları 188
- Fazla çalışma ücretinin dönemsel ücretler üzerinden hesaplanması. 188
- Davacının lehine hesaplama yönteminin kullanılması 190
- Hafta tatilinde geçen 7,5 saatin fazla çalışma süresinden tenzili 191
- Fazla çalışma fark ücret hesaplaması 191
- Satışa bağlı prim ödenen durumlarda hesaplama yöntemi 192
- Dönemsel ücretlerin bordrolardan belirlenmesi 192
- Fazla çalışma tahakkuku bulunan dönemler için
dışlama/mahsup yapılması 192
- Günlük 11 saati aşan çalışmalar için fazla çalışma hesaplanması. 193
- Fazla çalışma ücretinin çıplak ücretler üzerinden hesaplanması. 193
- Ücret tespitinden bilinen son dönem baz alınarak katsayı hesaplanması. 194
- İş sözleşmesinde 270 saate kadar fazla çalışmanın maktu
ücrete dahil olması 195
- Fazla çalışma süresinin 45 saatin altında olduğunun tespit edilememesi 196
- Çalışma sürelerinin yarımşar saat halinde tamamlanması 197

Ayrıntılı İçindekiler XXXI
(2) BAM Kararları 198
- Hafta tatilinde geçen 7,5 saatin fazla çalışma süresinden
tenzili 198
- Tanık beyanları ile fazla çalışmanın ispatı 199
- Tanığın davacı ile çalışma dönemi ile sınırlı hesaplama yapılması 200
- Fazla çalışma ücretinin çıplak ücretler üzerinden hesaplanması 201
b. FAZLA ÇALIUŞMANIN MAKTU ÜCRETE DAHİL OLMASI 201
(1) Yargıtay Kararları 202
- 270 saat kuralının fazla sürelerle çalışmayı da kapsaması 202
- İş sözleşmesinde kararlaştırılan 270 saat kuralı. 202
- 270 saat kuralının uygulanması için davacının aylık
ücretinin denetlenmesi 205
- 270 saat kuralının uygulanması için yazılı delille ispat 205
(2) BAM Kararları 206
- Asgari ücretle çalışan davacı için 270 saat kuralının uygulanamayacağı 206
- 270 saat kuralının uygulanması 207
- 270 saat kuralının uygulanması için yazılı delille ispat 208
- 270 saat kuralının her çalışma dönemi için ayrı ispatlanması 208
- 270 saat kuralının uygulanması asgari ücret sorunu 209
- 270 saat kuralının muvakakate bağlanamayacağı 212
c. ARA DİNLENME SÜRELERİ 213
(1) Yargıtay Kararları 214
- 24 saatlik çalışmalarda 10 saat ara dinlenme süresi düşülmesi 214
- 11 saati aşan çalışmalarda 1,5 saat ara dinlenme süresi
düşülmesi 214
- Günlük fasılalı çalışmalarda ayrı ayrı ara dinlenme süresi düşülmesi 215
- Gece çalışmasında ara dinlenme süresi 215
- Ara dinlenme süresi belirlemede yazılı delil 216
- İş ve özel hayatıın içiçe geçtiği durumlarda ara dinlenme
süresi 216
- İşin niteliğine göre ara dinlenme süresi 217
(2) BAM Kararları 218
- 12 saatlik çalışmalarda 1,5 saat ara dinlenme süresi düşülmesi 218
- 11 saatlik çalışmalarda 1 saat ara dinlenme süresi düşülmesi 219
- Yasal sürenin üzerinde ara dinlenme kullandırıldığının
davalıca ispat edilmesi 220

XXXII Ayrıntılı İçindekiler

- 6 saatlik çalışmalarda 0,5 saat ara dinlenme süresi düşülmesi 220
- 9,5 saatlik çalışmalarda 1 saat ara dinlenme süresi düşülmesi 221
- Ara dinlenme süresinde yasal düzenleme 221
- Farklı çalışma saatlerine farklı ara dinlenme süresi düşülmesi 222
- 10/10,5 saatlik çalışmalarda 1 saat ara dinlenme süresi
düşülmesi 223
- Tanıklarca doğrulanan ara dinlenme sürelerine itibar edilmesi 223
d. YOLDA GEÇEN SÜRELER 225
(1) Yargıtay Kararları 225
- Davacının yolda geçirdiği sürenin çalışma süresinden sayılması 225
- Sosyal yardım amacıyla yolda geçen süreler çalışmadan sayılamaz 226
(2) BAM Kararları 226
- İşin niteliğinden kaynaklanmayan yolda geçen süreler
çalışmadan sayılamaz 226
- Yolda geçen sürelerin çalışmadan sayılamayacağı 227
- Yolda geçen sürelerin işin niteliği gereği olduğunun ispatı 227
- İşin niteliğinden kaynaklanan yolda geçen süreler
çalışmadan sayılır 228
e. PRİM/BAHŞİŞ ÖDENMESİ 230
(1) Yargıtay Kararları 230
- Zam nispeti üzerinden 0,5 çarpan sabit ücretten 1,5
çarpanla hesaplama 230
(2) Prim Uygulaması ile İlgili BAM Kararları 231
- Primlerin fazla çalıaşma ücretinden mahsup edilemeyeceği 231
(3) Bahşiş Uygulaması ile İlgili BAM Kararları 232
- Bahşiş üzerinden 0,5 çarpan sabit ücretten 1,5 çarpanla hesaplama 232
f. ÇALIŞILMAYAN DÖNEMLERDE HESAPLAMA YAPILMAMASI 234
(1) Yargıtay Kararları 234
- Fiili çalışmanın bulunmadığı dönemlerin dışlanması 234
- Yıllık izin dönemlerinin dışlanması 234
- Raporlu sürelerin dışlanması 234
- Aralıkı çalışmalarda çalışılmayan dönemlerin dışlanması 234
- Sezonluk işlerde çalışılmayan dönemlerin dışlanması 235
(2) BAM Kararları 235
- Çalışılmayan dönemlerin dışlanması 235
- Yıllık izin dönemlerinin dışlanması 236
- Raporlu sürelerin ve doğum izninin dışlanması 236

Ayrıntılı İçindekiler XXXIII
g. İŞÇİNİN İŞYERİNDE İŞ GÖRMEYE HAZIR HALDE BEKLEMESi 237
(1) Yargıtay Kararları 237
- Davacının mesai saatleri dışında çalışmaya hazır beklemesi 237
(2) BAM Kararları 242
- Davacının mesai saatleri dışında çalışmaya hazır beklemesi 242
h. GECE ÇALIŞMASI 247
(1) Yargıtay Kararları 249
- 20.00 - 08.00 saatleri arası gece çalışmasından 1,5 saat ara dinlenme düşülmesi 249
- Gece çalışması fazla çalışma süresinin ayrı hesaplanması 250
- Günlük çalışma süresinin yarısında fazlası gece ise
çalışmasının gece geçtiği 250
- Gece çalışmalarında yazılı delille ispat 251
- Gece çalışmalarında 7,5 saati aşan çalışmaların fazla
çalışma olduğu 251
- 24 saatlik çalışmalarda gece ayrımı yapılmaksızın
çalışmanın 14 saat kabulü 253
- Gece çalışmalarında 7,5 saati aşan kısmın fazla çalışma olduğu 254
- Döngüsel çalışmalarda gece ve gündüz haftalarının ayrı hesaplanması 256
(2) BAM Kararları 257
- Turizm, sağlık ve özel güvenlik sektörlerinde 7,5 saat
çalışma süresinin istisnası 257
- Döngüsel çalışmalarda gece ve gündüz haftalarının ayrı hesaplanması 258
ı. DENKLEŞTİRME/ SERBEST ZAMAN KULLANDIRILMASI 261
(1) DENKLEŞTİRME 261
(i) Yargıtay Kararları 261
- Denkleştirme uygulamalarının fazla çalışma süresinden tenzili 261
- Günlük 11 saati aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi olamayacağı 262
- Hafta tatilinin denkleştirmeye tabi olamayacağı 262
- Denkleştirmenin yazılı delille ispatı 263
(ii) BAM Kararları 265
- Günlük 11 saati aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi olamayacağı 265
- Denkleştirmenin yazılı delille ispatı 266
(2) SERBEST ZAMAN. 269
(i) Yargıtay Kararları 269
- Serbest zaman kullanımlarının fazla çalışma süresinden tenzili 269

XXXIV Ayrıntılı İçindekiler

- Serbest zaman kullanımlarının araştırılması 270
- Serbest zaman kullanımlarının hesaplamadan dışlanması 271
- Serbest zamanın yüzde 50 fazlası olarak kullandırılması. 272
- Serbest zaman kullanımının yazılı delille ispatı 273
- Serbest zamanın her saat için 1,5 saat karşılığı
kullandırılması 273
- Serbest zamanın kullanımının tenzili 274
(ii) BAM Kararları 278
- Serbest zaman kullanımlarının fazla çalışma süresinden tenzili 278
- Serbest zaman kullanımlarının hesaplamadan dışlanması 279
- Serbest zamanın her saat için 1,5 saat karşılığı kullandırılması 280
- Sunulan yazılı belgelerin çelişmesi 281
- Serbest zaman kullanımının yazılı delille ispatı 282
- Serbest zaman kullanım belgelerinin saat tarih içermemesi 284
k. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 285
(1) Yargıtay Kararları 285
- İş akdinin fesih tarhinden sonra fazla çalışma
hesaplanmaması 285
- Taleple bağlılık ilkesinin çalışma saatleri yönünden nazara alınması 286
- Talebin aşılmaması gerektiği 287
- Taleple bağlılık ilkesinin ücret yönünden nazara alınması 287
- Taleple bağlılık ilkesinin UBGT çalışmaları yönünden nazara alınması 288
- Dava dilekçesinde yer alan taleplerin aşılmaması 288
(2) BAM Kararları 289
- Taleple bağlılık ilkesinin çalışma saatleri yönünden nazara alınması 289
- Taleple bağlılık ilkesinin çalışma günleri yönünden dikkate alınması 291
- Taleple bağlılık ilkesinin fazla sürelerle çalışma yönünden
nazara alınması 291
l. ZAMANAŞIMI 292
(1) Yargıtay Kararları 294
- Kısmi davada ıslaha karşı zamanaşımı definin nazara
alınması 294
- Kısmi davada zamanaşımının dava edilen tutarla sınırlı kesildiği 294
- Kısmi davada hesaplanan alacaklara talep edilen tutarın eklenmesi 295

Ayrıntılı İçindekiler XXXV
- Süresinde ileri sürülmeyen zamanaşımının ıslah ile ileri
sürülmesi 295
- Belirsiz alacak davasında alacağın tamamı için
zamanaşımının kesilmesi 295
- Kısmi davada cevap dilekçesinde ıslaha karşı zamanaşımı
defi ileri sürülmesi 296
- Zamanaşımına uğrayan tutarın talep edilen tutarın altında
olması 296
- Islaha karşı zamanaşımı def'inin süresi 296
- Birleşen dosya yönünden zamanaşımı süresi 297
- Süresinde kullanılmayan zamanaşımı def'i için karşı tarafın
açık muvafakati 298
- Belirsiz alacak davasında talep artırım dilekçesinin
zamanaşımına etkisizliği 298
- Zamanaşımının niteliği 298
- 6100 sayılı HMK döneminde zamanaşımı def'i için karşı
tarafın açık muvafakati 302
- Tazminat niteliğinde olmayan işçilik alacakları için
zamanaşımı süresi 303
- Davalılardan birinin zamanaşımı def'inin diğerlerine etkisi 304
- Alt ve asıl işveren için zamanaşımı def'inin ayrı değerlendirilmesi 304
(2) BAM Kararları 305
- Kısmi davada zamanaşımına uğrayan kısmın olmaması 305
- Belirsiz alacak davasında alacağın tamamı için
zamanaşımının kesilmesi 305
- Ücret mahiyetindeki işçilik alacakları için zamanaşımı süresi 305
- Kısmi davanın niteliği 306
- Dava zamanaşımının ileri sürülmemesinin ıslah
zamanaşımına engel olmayacağı 307
- Belirsiz alacak davasında talep artırım dilekçesinin
zamanaşımına etkisizliği 309
- Süre tutum dilekçesinde zamanaşımına def'inde
bulunulabileceği 310
- Islaha karşı zamanaşımı def'inin değerlendirilmesi 310
- Süresinde ileri sürülen zamanaşımı def'inin değerlendirilmesi 311
m. 7036 SAYILI YASAYA GÖRE ZAMANAŞIMI 311
- Zamanaşımı sürelerinin beş yıla düşürülmesi 312
- Yasanın yürürlüğünden önceki fesihleri için düzenleme 312

XXXVI Ayrıntılı İçindekiler

n. HAKKANİYET İNDİRİMİ 313
(1) Yargıtay Kararları 314
- Hakkaniyet indirimi hususunda bilirkişinin görüş beyan etmesi 314
- Hakkaniyet oranının değştirilmesinde usulü müktesep
hakkın gözetilmesi 314
- Yazılı delille ispat durumunda hakkaniyet indirimine
gidilmemesi 314
- Hakkaniyet oranının hakkın özüne dokunmaması 314
- Hakkaniyet oranının karineye dayalı ve makul olarak belirlenmesi 315
- İşverene belegeleri ile ispat durumunda hakkaniyet
indirimine gidilmemesi 316
(2) BAM Kararları 316
- Hakkaniyet oranının karineye dayalı ve makul olarak belirlenmesi 316
- Hakkaniyet oranının hakkın özüne dokunmaması 317
- Mükerrer hakkaniyet indirimi yapılamayacağı 319
o. HAKKANİYET İNDİRİMİ NEDENİYLE ALEYHE YARGILAMA
GİDERİNE HÜKMEDİLMEMESİ 322
(1) Yargıtay Kararları 322
- Hakkaniyet indirimi nedeni ile aleyhe yargılama giderine hükmedilmemesi 322
(2) BAM Kararları 326
- Hakkaniyet indirimi nedeni ile aleyhe yargılama giderine hükmedilmemesi 326
p. NETLEŞTİRİLMESİ 329
(1) Yargıtay Kararları 330
- Alacağın net yada brüt olduğunun belirtilmesi 330
(2) BAM Kararları 330
- Alacağın net yada brüt olduğunun belirtilmesi 330
6. FAİZ 331
a. Yargıtay Kararları 333
- Belirsiz alacak davasında faiz başlangıcı. 333
- İhtarnameye uygun olarak faizin başlatılması. 333
- Temerrüt yoksa ıslah ve dava tarihinden faiz uygulanması 334
- Islahta faiz istenilmese de dava dilekçesindeki faiz talebinin uygulanması 334
- Davadan önce temerrüt yoksa dava tarihinden faiz uygulanması 334

Ayrıntılı İçindekiler XXXVII
- Taleple bağlılık ilkesince yasal faizi geçmemek kaydı ile faize hükmedilmesi 335
- Belirsiz alacak davasında telep artırım tarihinden faizin başlaması 336
- Temerrüt tarihinden itibaren faizin başlaması 336
b. BAM Kararları 337
- Ücret mahiyetindeki alacaklara mevduat faizinin uygulanması 337
- Temerrüt tarihinden itibaren faizin başlaması 337
- Dava dilekçesindeki faizin uygulanması 337
- İhtarnamede alacaklar açıkca yazılmadığında dava tarihden
faizin başlaması 338
- Ücret mahiyetindeki alacaklara mevduat faizinin uygulanması 338
- Temerrüt tarihinin kararda açıkca belirtilmesi 339
- Temerrüt tarihinden itibaren faizin başlaması 339
- Talebi aşmamak kaydıyla faize hükmedilmesi 340
- Islahta faiz istenilmese de dava dilekçesindeki faiz talebinin uygulanması 341
7. İBRANAME 341
a. Yargıtay Kararları 342
- İbranamede yer alan kalemler için ödemelerin banka kanalı ile yapılması 342
- Maktu ibranamenin geçersizliği 345
- İçeriğini anlayan davacı yönünden ibranamenin makbuz
hükmünde olması 346
- İş sözleşmesi devam ederken düzenlenen ibranamenin niteliği 346
- Fesih tarihinde düzenlenen ibranamenin niteliği 346
- TBK 420 ye aykırı düzenlenen ibranamenin niteliği 346
- İbranamenin diğer işveren belgeleri ile çelişmesi 347
- İbranamede yer alan tutarlar yönünden mahsup işlemi (818
sayılı BK dönemi) 347
- Davacı tarafından içeriği doğrulanan ibranamenin geçerliliği 349
- Miktar içermeyen ibranamenin geçersizliği 349
- Çelişkili ibranameye itibar edilemeyeceği 350
b. BAM Kararları 350
- İbranamede yer alan tutarlar yönünden mahsup işlemi 350
- İbranamenin geçerliliği için ödemenin banka kanalı
gerçekleştirilmesi 351
- Maktu ibranamenin geçersizliği 351
- Miktar ve tarih içermeyen ibranamenin geçersizliği 351
- İş sözleşmesi devam ederken düzenlenen ibranamenin geçersizliği 352

XXXVIII Ayrıntılı İçindekiler

- Şartları taşımayan ibranamenin geçersizliği 352
- İbranamede yer alan tutarlar yönünden ibranamenin makbuz hükmü 350
- Miktar içermeyen ibranamenin geçersizliği 355
- Yasal şartları taşımayan ibranamenin geçersizliği 356
8. ÖDEME, TAKAS, MAHSUP VE MUACCELİYET 357
a. ÖDEME 357
(1) Yargıtay Kararları 357
- Ödeme belgesinin yargılamanın her aşamasında
sunulabilmesi 357
- Bankadan ödeme belgelerinin istenilmesi 360
(2) BAM Kararları 360
- Ödeme belgesinin yargılamanın her aşamasında
sunulabilmesi 360
- Ödeme belgelerinin davacıya sorulması 361
- Ödeme hariç itirazların ilk derece mahkemesinde ileri
sürülmesi gerektiği 363
b. TAKAS 363
(1) Yargıtay Kararları 365
- Takas def'i niteliğinde olduğundan ileri sürülmesi gerektiği 365
- Takas def'inin cevap dilekçesinde ileri sürülmesi 369
- Takas def'i ileri sürülmüşse mahsubun infaza bırakılmaması 370
- Takas def'i yönünden karar verilmesi gerektiği 370
- Takas def'i yönünden ret/kabul edilen kısım için vekalet
ücretine hükmedilmesi 372
- Takas def'inin re'sen gözetilemeyeceği 373
- Takas def'inin süresinde ileri sürmesi ile bekletici mesele sayılması 373
(2) BAM Kararları 373
- Takas def'i yönünden karar verilmesi gerektiği 373
- Takas def'inin cevap dilekçesinde açıkca ileri sürülmesi gerektiği. 374
- Takas def'inin ileri süren tarafca ispat edilmesi 375
- Takas def'i ileri sürülmüşse mahsup işleminin
gerçekleştirilmesi 375
- Takas def'inin hangi alacağa ilişkin olduğunun
açıklattırılması 376
c. MAHSUP 376
(1) Yargıtay Kararları 377
- Kısmi ödemenin hangi borca mahsup edileceği sorunu 377

Ayrıntılı İçindekiler XXXIX
- Alacak kalemi belirtilmişse ödemenin mezkur alacaktan
mahsup edilmesi 381
(2) BAM Kararları 386
- Süresinde ileri sürülmeyen takas def'ine itibar edilemeyeceği 386
- Kısmi ödemenin ancak gerekçe ile mahsup dışı bırakılabileceği 387
- Kısmi ödemenin hangi alacakalar için yapıldığının
açıklattırılması 387
- Ödeme tarihinde muaccel olan alacakların mahsup
edilmesi gerektiği 388
- Ödeme belgelerinin incelenerek sonucuna göre değerlendirilmesi 388
- Ödemenin mahsubunun hakkaniyet indirimi sonrası
tutardan gerçekleştirilmesi 389
- Ödemenin ilke kararı gereği mahsubu. 390
d. MUACCELİYET /TEMERRÜT 390
(1) Yargıtay Kararları 391
- İhtarnamede belirtilen ödeme gününde işverenin
temerrüdünün erçekleşeceği. 391
- TİS’de belirlenen ödeme tarihlerine göre temerrüdün
tespit edilmesi 394
- Borç muaccel olmadan borçlu temerrüdünün söz konusu olmayacağı 394
- Taleple sınırlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz uygulanması gerektiği 395
- Temerrüt oluşan alacaklar bakımından faiz başlangıcının
temerrüt tarihi olması 396
- Ödemede alacak kalemi belirtilmemişse TBK gereği
mahsup gerçekleştirilmesi 396
- Kısmi ödemenin öncelikle muaccel olan borç için yapılmış sayılacağı 398
(2) BAM Kararları 397
- Aynı tarihte muaccel olan borçlar için temerrütü önce
olanın ilk mahsubu 397
- Davalının son tutanağın düzenlendiği tarihte temerrüde düştüğü 400
- Taleple sınırlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz uygulanması gerektiği 401
- Temerrütün ihtarnamede verilen sürenin bitmesiyle oluştuğu 402
- Ödemenin Yargıtay ilke kararı gereği mahsubu 402

XL Ayrıntılı İçindekiler

9. BASIN İŞ KANUNU YÖNÜNDEN; ÜCRET/FAİZİ, FAZLA ÇALIŞMA/FAİZİ,. 405
a. Genel Olarak 405
b. Gazeteci kavramı 405
- Gazeteci kavramının niteliği 405
c. Ücretin Vaktinde Ödenmemesi Halinde Yüzde Beş Fazlasıyla Ödeneceğine İlişkin Kanunun 14/2. Hükmünün Anayasa
Mahkemesi Tarafından İptali 407
d. Fazla mesai, Hafta Tatili, UBGT Ücretlerinin Gününde Ödenmemesi Halinde Yüzde Beş Fazlasıyla Ödeneceğine İlişkin Kanunun
Dayanak Ek 1/8. fıkrasının Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptali. 408
e. Fazla Çalışma Ücretlerinin Gününde Verilmemesi Halinde, Her Geçen Gün İçin % 5 Fazlasıyla Ödeneceğine İlişkin Hükmün Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Kararının Uygulanması
Hakkında Yargıtay İçtihatları 409
- Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrası oluşan yeni duruma
göre karar verilmesi 409
- Somut norm denetimi yoluyla iptal kararının geriye yürümesi 413
- Somut norm denetimi yoluyla iptal kararının derdest davalara uygulanması 417
- İptal kararından önce açılan davalarda vekalet ücretine hükmedilmemesi 422
f. BAM Kararları 427
- Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının uyuşmazlığa etkisinin incelenmesi 427
10. DENİZ İŞ KANUNU YÖNÜNDEN FAZLA MESAİ 431
a. Genel Olarak 431
b. Yargıtay Kararları 432
- İşverenin, gemi adamına fazla saatlerle çalışma yaptırabileceği 432
- Gemi adamının gelir vergisinden muaf olması 435
- Gemi adamının ücret ve eklerine yasal faiz uygulanması gerektiği 435
- Gemi adamının fazla çaışma alacağı için ücretin %25 fazlasının hesaplanması 436
- Gemi adamının günlük sekiz saati aşan çalışmalarının fazla
çalışma olduğu 437
- Yabancı bayraklı gemiler için 818 sayılı Borçlar Kanunun uygulanması 438
- 4857 sayılı Yasanın uygulama alanı 439
- Gemi adamının günlük çalışma süresinin sekiz saat olduğu 440
- Yabancı bayraklı gemiler için İş Mahkemesinin görevli olmadığı 441
- Sürekli seyir halindeki gemi çalışanlarının Deniz İş Kanununa
tabi olduğu 441

Ayrıntılı İçindekiler XLI
- Deniz İş Kanunu için 270 saat kuralını uygulama imkanının bulunmadığı 443
- Uyku ihtiyacı karşılanamayan 24 saat çalışmada ara
dinlenmenin 4 saat olduğu 444
- Muvazaanın ispatı 445
- Gemi aşçı olarak çalışan davacının gemi adamı olduğu 446
- İşçinin gemide bulunduğu tüm sürenin çalışma süresi olmadığı 447
- Geminin bağlama limanının yetkili olduğu 447
C. FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA 448
1. Yargıtay Kararları 448
- Fazla sürelerle çalışmanın niteliği 448
- Fazla sürelerle çalışmanın talep edilmesi gerektiği. 448
- TİS hükümlerine göre hesaplama yapılmasının talep edilmesi
gerektiği 449
- 45 saatin altında çalışma süresi belirlendiğinin yazılı ispatının
gerektiği 449
- Fazla sürelerle çalışmada 270 saat kuralının uygulanması gerektiği 450
- Fazla sürelerle çalışma ücretinin çıplak saat ücretinin %25 fazlası olduğu 451
- Fazla sürelerle çalışma ücretinin talep edilmesi gerektiği 452
- Fazla sürelerle çalışmanın ispatı 454
2. BAM Kararları 455
- Çalışma süresi 40 saat belirlendiğinden fazlası için hesaplama yapılması 455
- Fazla sürelerle çalışma ücretinin çıplak saat ücretinin %25 fazlası olduğu 455
- Fazla sürelerle çalışmanın tanıkla ispatı 456
- Fazla sürelerle çalışmada 270 saat kuralının uygulanması gerektiği 457
- Fazla sürelerle çalışma ücretinin dönemsel ücretlere göre
hesaplanması 458
- Fazla sürelerle çalışma ücretinin ödendiğinin ispatı 459
- Düzenleme bulunmaksızın fazla sürelerle çalışmanın ispatlanamadığı 460
D. TELAFİ ÇALIŞMASI 461
1. Yargıtay Kararları 461
- Telafi çalışmasının fazla çalışmaya etkisinin incelenmesi gerektiği 461
2. BAM Kararları 462
- Telafi çalışmasının değerlendirilmesi gerektiği 462
- Telafi çalışmasının ispatı 463
- Telafi çalışmasının unsurlarının yerine getirilmesi gerektiği 463
- Telafi çalışmasının 3 satten fazla olamayacağı 464

XLII Ayrıntılı İçindekiler

II. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 465
A. GENEL OLARAK 465
B. İSPATI 467
1. Yargıtay Kararları 467
- Hafta tatili ücretinin maktu ücrete dahil edilemeyeceği 467
- Tanık beyanlarına davacı ile çalışma süresi ile sınırlı itibar edileceği 468
- Hafta tatili çalışmalarının tanıkla ispat edilmesi 468
- Yol yapım işinin niteliği gereği kış dönemlerinin dışlanması 469
- Hafta tatili çalışmalarının tanıkla ispat edilmesi 470
- Hafta tatilinin haftanın herhangi bir günü olabileceği 470
- Yurt dışı giriş çıkış kaydına göre hafta tatili hesaplanması 471
- Yaz kış dönemleri çalışma şartlarının farklı olduğunun ispatlanması 471
- Davacının fiilen çalışmadığı dönemlerin hesaplamadan dışlanması 472
- Davacı tarafından sunulan belgeler için davalının beyanının alınması 472
- Hafta tatili çalışmalarının denkleştirmeye tabi olmayacağı 473
- Yazılı delil sunulmayan dönemler için çalışmanın tanıkla ispatı 473
2. BAM Kararları 474
- Hafta tatili çalışmalarının tanıkla ispat edilmesi 474
- Hafta tatili ücreti ödemesinin ancak yazılı delille ispatlanabileceği 474
- İmzalı puantaj kayıtlarının aksinin tanıkla ispat edilemeyeceği 475
- Hafta tatili çalışmalarının ispat külfetinin davacı üzerinde olduğu 475
C. HESAPLANMASI 476
1. Yargıtay Kararları 477
- Kesintisiz 7 gün çalışılan dönemler için hesaplama yapılması 477
- Yazılı delille ispatlanan hafta tatili ücreti için takdiri indirime
gidilmemesi 478
- 8. gün dinlenmenin yeni hafta bakımında hafta tatili olması 478
- Hafta tatilinin toplu olarak kullandırılamayacağı 478
- 7,5 saati aşan hafta tatili çalışmalarının fazla çalışmada değerlendirilmesi 479
- Hafta tatili ücretinin çıplak ücretin %50 fazlası olduğu 480
2. BAM Kararı 480
- Hafta tatili ücretinin dönemsel ücretlere göre hesaplanması 480
D. ZORLAYICI SEBEP OLMADAN ÇALIŞILMIŞ SAYILMA 480
E. ZORLAYICI SEBEP BULUNMASI HALİ 480
F. FAİZ 480
1. Yargıtay Kararları 481
- Temerrüt oluşmamışsa dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi. 481

Ayrıntılı İçindekiler XLIII
- Temerrüt tarihinin karara yazılması gerektiği 481
- Islahtan önce temerrüt varsa temerrüt tarihine göre faiz yürütülmesi 481
- Talebi aşmamak kaydıyla faize hükmedilmesi 482
2. BAM Kararları 482
- Kısmi davada dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi 482
G. TANIKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMA 483
1. Yargıtay Kararları 483
- Tanıkların davacı ile birlikte çalışmasının bulunması gerektiği 483
- Tanıkların davacı ile birlikte çalıştığı dönemle sınırlı hesaplama yapılması 484
- Çalışma şartlarını bilmeyen tanıkların beyanı ile çalışmanın ispatlanamayacağı 485
2. BAM Kararları 485
- Tanıkların davacı ile birlikte çalıştığı dönemle sınırlı hesaplama yapılması 485
H. HUSUMETLİ TANIK BEYANLARI 487
1. Yargıtay Kararları 487
- Salt husumetli tanık beyanları ile çalışmanın ispatlanamayacağı 487
- Tanıklarlarla menfaat birliği bulunması durumunda beyanlarına
itibar sorunu 487
- Yan delillerle desteklenmeyen husumetli tanık beyanlarına itibar edilemeyeceği 488
2. BAM Kararları 489
- Yan delillerle desteklenmeyen husumetli tanık beyanlarına itibar edilemeyeceği 488
- Diğer delillerle desteklenen husumetli tanık beyanlarına değer verilmesi. 489
İ. TANIK BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ 490
1. Yargıtay Kararları 490
- Tanık beyanları arasındaki çelişki giderilerek beyanların
değerlendirilmesi 490
2. BAM Kararları 490
- Çelişkili beyanlar olduğunda hangi beyana üstünlük verildiğinin açıklanması 490
- Belgelerle tanık beyanları arasındaki çelişkinin giderilmesi
gerektiği 491
J. ZAMANAŞIMI 491
1. Yargıtay Kararları 491
- Zamanaşımının, alacağın yalnız kısmi dava konusu yapılan miktarı
için kesileceği 491

XLIV Ayrıntılı İçindekiler

- Belirsiz alacak davasında zamanaşımının tüm alacak için kesileceği 491
- Zamanaşımına uğramayan tutarlara ilk talep miktarlarının
eklenmesi 492
- Hafta tatili ücretinde zamanaşımı süresi 492
2. BAM Kararları 496
- Islah dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık sürenin başlaması 496
K. HAKKANİYET İNDİRİMİ 496
1. Yargıtay Kararları 496
- İşyeri belgelerine göre hesaplamalarda takdiri indirime gidilmemesi 496
- Tanık beyanlarına göre hesaplamalarda takdiri indirime gidilmesi 497
- Takdiri indirim oranı belirtilerek alacak miktarının tamamının belirlenmesi 497
- Hakkaniyet indiriminin hakkın özüne dokunmaması gerektiği 497
- Hakkaniyet indirimi nedeniyle aleyhe yargılama giderine hükmedilmemesi 498
2. BAM Kararı 498
- Tanık beyanlarına göre hesaplamalarda takdiri indirime gidilmesi 498
L. TALEPLE BAĞLILIK KURALI 498
1. Yargıtay Kararları 498
- Davacı talebinin aşılmaması gerektiği 498
- Taleple bağlılık ilkesinin çalışma günleri yönünden geçerli olduğu 499
2. BAM Kararları 499
- Talepten fazlaya karar verilemeyeceği 499
M. DENKLEŞTİRME. 500
Yargıtay Kararı 500
- Denkleşterme usulünün hafta tatili çalışmaları için
uygulanamayacağı 500
N. NETLEŞTİRİLMESİ 500
1. Yargıtay Kararları 500
- Hafta tatili ücretinin SGK kesintilerine tabi olduğu 500
- Netleştirmede SGK prim tavanına riayet edilmesi 500
2. BAM Kararları 502
- Netleştirme hesabıına ilişkin karar örneği 502
O. HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN NETLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HESAP TABLOSU 504
P. BASIN İŞ KANUNA GÖRE HAFTA TATİLİ 504
1. Basın İş Kanunu Hafta Tatiline İşletilen Faize İlişkin Yargıtay Kararları 505
- Davacının işçilik alacaklarına yasal faiz uygulanması 505
2. Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilen 5953 Sayılı Kanun’un Ek
1. maddesinin 8. Fıkrasının 2. Cümlesi Uyarınca Hafta Tatili Ücreti
%5 Fazlasına İlişkin Yargıtay Kararı 505

Ayrıntılı İçindekiler XLV
R. DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE HAFTA TATİLİ VE ÜCRETİ 505
Yargıtay Kararları 506
- Hafta tatilinin haftanın herhangi bir günü olabileceği 506
- Deniş İş Kanununda faiz yönünden hüküm bulunmadığı 506
III. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ 509
A. GENEL OLARAK 509
B. İSPATI 510
1. Yargıtay Kararları 510
- Ödeme hususunda ikrar yoksa ödemenin yazılı delille
ispatlanabileceği 510
- Yazılı delil sunulmayan dönemler için tanık beyanlarına göre hesaplama 511
- İmzaya itirazın araştırılması gerektiği 511
- Çalışılan ülke genel tatilleri için ödenen ücretlerin hesaplamadan mahsubu 512
- Genel tatil çalışmalarının tanıkla ispatı 513
2. BAM Kararları 514
- İşyeri puantaj kaydı sunulan dönemler için kayıtlara göre
hesaplama yapılması 514
- Genel tatil çalışmalarının tanıkla ispatı 515
- Genel tatil çalışmasında kısa çalışmalarda dahi çalışıldığının
kabulü gerektiği 516
C. HESAPLANMASI 517
1. Yargıtay Kararları 518
- Yıllık izin günlerinin hesaplamadan dışlanması 518
- Bordrolarda yer alan tahakkukların irdelenmesi 518
- Fiili çalışmanın bulunmadığı dönemlerin hesaplamadan dışlanması 518
- 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme esasında genel tatil hesaplaması 518
- 24 saat çalışıp 48 saat dinlenme esasında genel tatil hesaplaması 518
- Genel tatil çalışmaları 7,5 saatin altında olsa da 1 günlük yevmiye ödeneceği 519
- Çalışma peryodu belirlenerek UBGT hesaplanması gerektiği 519
- Genel tatil ücretinin aylık ücrete dahil olamayacağı 521
- Genel tatil ücretinin ilave bir yevnmiye olduğu 521
2. BAM Kararları 522
- İmzalı bordrolarda yer alan tahakkukların düşülmesi gerektiği 522
- Ödendiği ispatlanan tutarların mahsup edilmesi 522
- Genel tatil çalışmaları 7,5 saatin altında olsa da 1 günlük yevmiye ödeneceği 522

XLVI Ayrıntılı İçindekiler

- Genel tatil ücretinin aylık ücrete dahil olamayacağı 522
- Genel tatil ücretinin ilave bir yevnmiye olduğu 523
- Genel tatil çalışma karşılığı olarak serbest zaman kullandırılamayacağı 523
- Genel tatil çalışmalarının denkleştirmeye tabi olmadığı 523
D. FAİZİ 523
1. Yargıtay Kararları 524
- Temerrüt ispat edilmişse mezkur tarihten faiz yürütülmesi. 524
- Temerrüt tarihinin hükme yazılması gerektiği 524
- Temerrüt gerçekleşmemişse dava tarihinden faiz işletilmesi 524
- İhtarnamenin tebliğ ve verilen mehil dikkate alınarak faiz işletilmesi 524
2. BAM Kararları 525
- Temerrüt ispatlanamamışsa dava tarihinden faiz işletilmesi 525
- UBGT ücreti için banka mevduat faizinin esas alınması gerektiği. 525
- Belirsiz alacak davasında dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi 525
- Islahtan önce temerrüt varsa söz konusu tarihten faiz işletilmesi 526
E. TANIKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞMA 526
1. Yargıtay Kararları 526
- Davalı işyerinde çalışması bulunmayan tanıklarla ispat sorunu 526
- Tanığın beyanlarına davacı ile çalışma dönemi ile sınırlı itibar
edilmesi 527
2. BAM Kararları 528
- Tanığın beyanlarına davacı ile çalışma dönemi ile sınırlı itibar
edilmesi 528
F. HUSUMETLİ TANIK BEYANLARI 529
1. Yargıtay Kararları 529
- Salt husumetli tanık beyanlarına itibar edilemeyeceği 529
- Yan delillerle desteklenmeyen husumetli tanık beyanlarına itibar edilmemesi 530
2. BAM Kararları 530
- Salt husumetli tanık beyanlarına itibar edilemeyeceği 530
- Husumetli tanık hususunda Hukuk Genel Kurulu kararı 531
G. TANIK BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ 532
1. Yargıtay Kararları 532
- Tanık beyanları arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiği 532
2. BAM Kararları 533
- Davacının aynı konuda açtığı kesinleşen davaların çelişki için kullanılması 533
- Çelişkili tanık beyanları ile iddianın ispat edilemediği 533

Ayrıntılı İçindekiler XLVII
H. ZAMANAŞIMI 533
1. Yargıtay Kararları 533
- Davada ileri sürülmeyen zamanaşımı def'inin ıslah yoluyla ileri
sürülmesi 533
- Zamanaşımı def'i sonrasında alacaklar için zamanaşımının
irdelenmesi 534
- Hakkaniyet indirimi sonrası tutardan ödemelerin mahsup edilmesi 534
- Kısmi davada ıslaha karşı zamanaşımının def'inin incelenmesi 535
- Zamanaşımının dava tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl olduğu 535
- Belirsiz alacak davasında dava tarihinde tüm alacak için
zamanaşımının kesildiği 536
2. BAM Kararları 536
- Zamanaşımının dava tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl olduğu 536
- Kısmi davada ıslaha karşı zamanaşımının def'inin incelenmesi 537
İ. HAKKANİYET İNDİRİMİ 537
1. Yargıtay Kararları 537
- Hakkaniyet indirimi oranının belirtilmesi 537
- Tanık beyanları ile ispatta hakkaniyet indiriminin uygulanması
gerektiği 537
- Hakkaniyet indirimi nedeniyle yargılama giderine
hükmedilmemesi 538
- Hakkaniyet indiriminin hakkın özüne dokunmaması 538
- Yazılı delille ispatlanan tutarlara hakkaniyet indirimine gidilmemesi 538
2. BAM Kararları 538
- Karineye dayalı makul oranda hakkaniyet indirimine gidilmesi 538
J. TALEPLE BAĞLILIK KURALI 539
1. Yargıtay Kararları 539
- Talepten fazlasına hükmedilmemesi 539
- Taleple bağlılık ilkesinin faiz yönünden de geçerli olduğu 539
- Talebin aşılmaması gerektiği 540
- Davacının daha önce tanık sıfatıyla beyanlarının bağlayıcılığı 540
2. BAM Kararları 541
- Talebin aşılmaması gerektiği 541
- Taleple bağlılık ilkesinin faiz yönünden de geçerli olduğu 541
- Talep bağlılık ilkesinin ıslah için de geçerli olduğu 541
K. NETLEŞTİRİLMESİ 542
1. Yargıtay Kararları 542
- UBGT ücretinin SGK kesintilerine tabi olduğu 542

XLVIII Ayrıntılı İçindekiler

2. BAM Kararı 542
- UBGT ücretinin SGK kesintilerine tabi olduğu 542
- UBGT ücretinin brütleştirilmesi örneği 543
L. BASIN-İŞ KANUNUNA GÖRE UBGT ÜCRETİ 543
M. DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UBGT ÜCRETİ 544
IV. DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞA BAŞVURU 545
A. GENEL OLARAK 545
B. YARGITAY KARARLARI 547
- Usulüne uygun davet olmadığı için giderlerin katılmayana
yükletilemeyeceği 547
- Arabulucuya başvuruda alacakların ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği 547
- 02.06.2018 tarihine kadar genel ifadelerin tüm alacaklar için kabulü 548
- 02.06.2018 tarihine kadar taraflardan kaynaklanmayan hataların kabulü 553
- Geçerli ihtiyari arabululuk olarak nitelendirilimeyen durumlar 555
- 02.06.2018 tarihinden önce alacaklar belirtilmediğinden reddin hatalı olduğu 558
- 02.06.2018 tarihinden sonra başvuru formunun bulunması gerektiği 560
C. BAM KARARLARI 561
- Arabulucu ücretinin (2 saat) yargılama gideri olarak hesaba katılması 561
- Başvuru formunda alacak kalemlerinin belitilmesinin yeterli olduğu 561
- Arabuluculuk son tutanağı ile temerrür şartlarının gerçekleştiği 561
- Ek davada da arabuluculuğa başvurunun dava şartı olması 563
- Önceki dava yeni davanın devamı değilse başvurunun dava şartı olması 564
- 02.06.2018 tarihinden önce alacaklar belirtilmediğinden reddin hatalı olduğu 565
- 02.06.2018 tarihinden sonra başvuru formunun bulunması gerektiği 568
- Başvuru formunda alacak kalemlerinin belitilmesinin yeterli olduğu 570
- 01.01.2018 tarihinden itibaren dava şartının yerine getirilmesi
gerektiği 570
- Anlaşmama tutanağın UYAP tan yüklenmesine karşın reddin yerinde olmadığı 573
- Dava tarihinden sonra arabulucuya başvurulması 578
- Usulden reddedilen dava için vekalet ücretine hükmedilmesi
gerektiği 580

Ayrıntılı İçindekiler XLIX
V. EKLER 581
A. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 581
 DAVALI TANIK BEYANI İLE DESTEKLENEN HUSUMETLİ TANIK
BEYANLARI, FAZLA MESAİ, UBGT 581
 7036 SAYILI YASA UYARINCA ZORUNLU ARABULUCULUKTA GEÇEN
SÜREDE ZAMANAŞIMININ DURMASI 586
 AKARYAKIT TANKER ŞOFÖRÜ 593
 BELLİ BİR KOTAYA BAĞLI SATIŞ PRİMİ ÖDENMESİ HALİNDE FAZLA
MESAİ HESABI 606
 GARSON 616
 GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Puantaj Kayıtlarına Göre Fazla Mesai, UBGT Hesabı) 631
 GÜVENLİK GÖREVLİSİ 664
 KONUT KAPICISI 702
 KONUT KAPICISI 710
 MADEN MÜHENDİSİ 720
 MAKİNECİ 727
 MANAV REYONU ÇALIŞANI 731
 MEVSİME GÖRE DEĞİŞEN ÇALIŞMA 739
 OTOMOTİV BOYA USTASI 743
 SERVİS ŞOFÖRÜ 750
 SERVİS ŞOFÖRÜ 757
 SİLİNDİR OPERATÖRÜ 764
 TEMİZLİK GÖREVLİSİ 771
 YURT DIŞI ÇALIŞMA (Gerçek Ücrete Göre Fazla Çalışma Hesabı) 776
 YURTDIŞI ÇALIŞMA (Net ücretin brüte çevrilmesi) 784
 YURTDIŞI ÇALIŞMA 788
KAVRAM İNDEKSİ 795

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
   
   
Kapat