Bilirkişilik ve Uygulaması Rüknettin Kumkale

Bilirkişilik ve Uygulaması


Basım Tarihi
2018-03
Sayfa Sayısı
382
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750247514
Boyut
16x24
Baskı
178,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 78 puan kazanacaksınız)
   78

Rüknettin KUMKALE ( Yeminli Mali Müşavir )

 

24.11.2016 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile Bilirkişilik Kurumsal bir hüviyet kazanmıştır. 

Ancak, birçok Kanun'da da Bilirkişilik ile ilgili hükümler bulunmaktadır. 

Bunlar; 

• 353 Sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu Ve Yargılama Usulü Kanunu
• 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu
• 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu
• İdari Yargılama Usulü Kanunu
• 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu
• 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
• 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Bilirkişilik, özen ister, adalete yardımcı olması açısında da çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu sebeple yasalardaki mevzuatlara tam anlamı ile uyulması ve uygulanması gerektiği bir gerçektir. 

Kitabımızda Bilirkişilik Kanunu ile getirilen düzen ve yukarıda belirtilen Kanunlardan söz edilmiştir. Ayrıca bilirkişi raporu düzenlenirken uyulması gereken esaslara dikkat çekilmiştir. Bir bilirkişinin bu görevi ifa ederken karşılaşacağı hususlara dikkat çekilmiş, bilirkişi raporu örnekleri verilmiştir. 

Bütün bunların yanında yazarın Yeminli Mali Müşavir olmasından dolayı Mali Müşavirlerin Bilirkişi raporu hazırlarken dikkat etmeleri gereken noktalar incelenmiştir. 

Konu Başlıkları
- Bilirkişinin Yetkileri, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları
- Bilirkişiliğe Kabul Şartları
- Bilirkişilik Kurulları
- Mali Müşavirler Açısından Bilirkişilik
- Bilirkişi Raporu Örnekleri
- Bilirkişilik Mevzuatı
Diğer Kanunlardaki Bilirkişilikle İlgili Hükümler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 5
Yayınlanmış Kitapları 9
BÖLÜM 1:
BİLİRKİŞİLİK MEVZUATI
1. BİLİRKİŞİLİK KANUNU 17
1.1. Genel Gerekçe 17
1.2. Maddeler, Madde Gerekçeleri, Açıklamalar 22
2. DİĞER KANUNLARDAKİ BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 86
2.1. 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu 86
2.1.1. Bilirkişi, Keşif ve Otopsi Başlıklı 8. Bölüm 86
2.1.2. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu İle Yapılan Değişiklik 87
2.2. 04.07.1972 Tarihli ve 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 87
2.3. 09.06.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 88
2.4. 04.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 88
2.5. 06.01.1982 Tarihli ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Üsulü Kanunu 91
2.6. 14.04.1982 Tarihli ve 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu 91
2.7. 04.11.1983 Tarihli ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 92
2.8. 26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 96
2.9. 04.12.2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 96
2.9. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 101
2.10. 12.01.2011 Tarihli ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102
3. YÖNETMELİKLER 110
3.1. BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 110
3.2. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 147
BÖLÜM 2:
BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ TEMEL VE ETİK İLKELER
1. KELİME ANLAMI 153
2. TEMEL İLKELER 153
3. ETİK İLKELER 159
4. YETKİNLİK VE MESLEKİ ÖZEN 159
5. BAĞIMSIZLIK 159
6. DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK 159
7. SAYGINLIK VE GÜVEN 160
8. GÖREVİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 160
9. MENFAAT ELDE ETME YASAĞI 160
10. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 160
11. REKLAM YASAĞI 160
BÖLÜM 3:
BİLİRKİŞİLİK KURULLARI
1. BİLİRKİŞİLİK DANIŞMA KURULU 163
1.1. Bilirkişilik Danışma Kurulunun Kuruluşu 163
1.2. Bilirkişilik Danışma Kurulunun Görevleri (Bilirkişilik Kanunu Md: 5) 165
2. BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 166
2.1. Bilirkişilik Daire Başkanlığının Kuruluşu (Bilirkişilik Kanunu Md: 6/1) 166
2.2. Bilirkişi Daire Başkanlığının Görevleri (Bilirkişilik Kanunu Md: 6/2) 166
3. BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULLARI 170
3.1. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Kuruluşu (Bilirkişilik Kanunu Md: 7) 170
3.2. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri (Bilirkişilik Kanunu Md: 8) 171
3.3. Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri (Bilirkişilik Kanunu Md: 9) 171
3.4. Bilirkişilik Bölge Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz ve Dava Hakkı (Bilirkişilik Kanunu Md: 15) 172
BÖLÜM 4:
BİLİRKİŞİ OLMAK
1. BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI 173
2. BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU (Bilirkişilik Kanunu Md: 11) 174
3. BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU 176
4. BİLİRKİŞİ SEÇİLME USULÜ (Bilirkişilik Kanunu Md: 11/3) 180
5. BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 181
6. BİLİRKİŞİLERİN YEMİN ETMESİ (Bilirkişilik Yönetmeliği Md: 44) 184
7. BİLİRKİŞİ SİCİLİNE KAYIT 185
8. BİLİRKİŞİLİK SİCİLİNDEN VE LİSTESİNDEN ÇIKARILMA
(Bilirkişilik Kanunu Md: 13) 186
9. BİLİRKİŞİLER İLE İLGİLİ DENETİM VE İNCELEME (Bilirkişilik kanunu Md: 14) 187
BÖLÜM 5:
BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ
1. ÜCRET VE GİDERLERİ TALEP ETME YETKİSİ 189
2. ÇEKİNME YETKİSİ 190
2.1. Kişisel Nedenlerle Çekinme 190
2.2. Sır Nedeniyle Çekinme 190
2.3. Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle çekinme 190
3. BİLGİ ALMA YETKİSİ 191
4. İNCELEME KONUSUNU TEŞKİL EDEN NESNE YAHUT KİŞİ ÜZERİNDE BAZI TASARRUFLARDA BULUNMA YETKİSİ 191
BÖLÜM 6:
BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. BİLİRKİŞİLİĞE DAVETE İCABET YÜKÜMLÜLÜĞÜ 193
2. YEMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 193
3. HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 193
4. GERÇEĞİ BEYAN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 194
5. TARAFSIZ OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 195
6. GÖREVİNİ SADAKATLE VE ÖZENLE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 195
7. GÖREVİNİ BİZZAT YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 196
8. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 196
9. GÖREVİ REDDETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 196
10. KURUL OLARAK ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 197
11. MAHKEME İLE İLİŞKİ İÇİNDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 197
12. OYUNU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 198
BÖLÜM 7:
BİLİRKİŞİNİN DENETİM VE SORUMLULUĞU
1. BİLİRKİŞİNİN DENETİM VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU 199
2. BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 200
3. BİLİRKİŞİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU 201
BÖLÜM 8:
BİLİRKİŞİLİK YAPMAK
1. BİLİRKİŞİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ 203
2. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN KAPSAMI 204
3. BİLİRKİŞİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ 204
4. BİLİRKİŞİNİN GÖREV SÜRESİ 205
5. BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ KABULE YÜKÜMLÜ OLANLAR 205
6. BİLİRKİŞİNİN GÖREVDEN KAÇINABİLECEĞİ DURUMLAR 206
7. BİLİRKİŞİNİN GÖREVDEN KAÇINAMAYACAĞI DURUMLAR 206
8. BİLİRKİŞİNİN İNCELEME YAPMASI 206
BÖLÜM 9:
BİLİRKİŞİ RAPORU
1. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKÜM VE DENETİME ELVERİŞLİ OLMASI GEREĞİ 209
2. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKÜM VE DENETİME ELVERİŞLİ OLMAMASI 209
3. EK RAPOR 210
4. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YAZILMASI 210
5. BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MUHALEFET ŞERHİ 211
6. BİLİRKİŞİNİN SÖZLÜ AÇIKLAMADA BULUNMASI 211
7. BİLİRKİŞİ RAPORU ÖRNEKLERİ 212
7.1. Bilirkişi Raporunun Davanın Görüldüğü Mahkemeye Sunulması 212
7.2. Bilirkişi Raporunun Talimat ile Gelen Dosyaya Sunulması 214
BÖLÜM 10:
MALİ MÜŞAVİRLERİN BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLEMELERİ
1. MALİ MÜŞAVİRLERİN BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV ALMALARI 217
2. MALİ MÜŞAVİRLERİN BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLERKEN DİKKAT EDECEKLERİ KONULAR 218
3. MALİ MÜŞAVİRLERİN BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLERKEN DİKKAT EDECEKLERİ BELGELER VE ÖZELLİKLERİ 219
3.1. Fatura ve Diğer Belgeler 219
3.1.1. Fatura kullanma Macburiyeti 219
3.1.1.1. Vergi Usul Kanunu Açısından 219
3.1.1.2. Türk Ticaret Kanunu Açısından 220
3.1.2. Faturanın Türkçe Düzenlenme Mecburiyeti ve İstisnası 222
3.1.3. Fatura Çeşitleri 225
3.1.3.1. Genel olarak 225
3.1.3.2. İrsaliyeli Fatura 225
3.1.3.3. Proforma Fatura 228
3.1.3.4. Yabancı Paralı Fatura 229
3.1.3.5. Açık/Kapalı Fatura 229
3.1.3.6. İade Faturası 232
3.1.3.7. Numune Faturası 233
3.1.3.8. Serbest Meslek Sahibinin Faturası 233
3.1.3.9. Naylon Fatura 234
3.1.3.10. Özel Fatura 237
3.1.4. Fatura Yerine Geçen Vesikalar 239
3.1.4.1. Perakende Satış Vesikaları 239
3.1.4.1.1. Perakende Satış Fişleri 240
3.1.4.1.2. Yazar Kasa Fişleri 242
3.1.4.1.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti 242
3.1.4.2. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Biletleri 243
3.1.5. Gider Pusulası 244
3.1.6. Müstahsil Makbuzu 249
3.2. Faturanın İspat Gücü 249
3.2.1. Taraflar Arasında Ticari Bir İlişki Bulunmalıdır 250
3.2.2. Faturanın, Kendisi ile İlgili Genel Kaidelere Uygunluğu 251
3.2.1.1. Faturanın Şekil Şartlarına Uygunluğu 251
3.2.2.2. Faturanın İçeriğinin (münderecatının) Doğruluğu 252
3.2.2.3. Faturanın Karşı Tarafa Teslim Edilmiş Olması 253
3.3. Faturaya İtiraz Edilmesi – Edilmemesi 254
3.3.1. Faturaya İtiraz Şartları 255
3.3.1.1. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre 255
3.3.1.2. Faturanın İçeriği 256
3.3.1.3. Faturaya İtiraz Edilmesi 256
3.3.1.4. Faturaya İtiraz Edilmemesi 257
3.4. Faturanın Düzenlenmesinde Süre ve Dönemsellik İlkesi 257
3.5. Düzenlenmemiş Sayılan Faturanın Delil Olma Niteliği 258
3.6. Faturanın Düzenlenmesinde Sorumluluk 259
3.6.1. Gerçek Kişilerde Sorumluluk 260
3.6.2. Adi Ortaklıklarda Sorumluluk 260
3.6.3. Tüzel Kişilerde Sorumluluk 261
3.6.3.1. Anonim Şirketlerde Sorumluluk 261
3.6.3.2. Limited Şirketlerde Sorumluluk 262
3.6.3.3. Kollektif Şirketlerde Sorumluluk 263
3.6.3.4. Komandit Şirketlerde Sorumluluk 263
3.7. Zamanaşımı 264
3.7.1. Türk Ticaret Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri 264
3.7.2. Vergi Usul Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri 265
3.7.3. Sosyal Güvenlik Kanunundaki Zaman Aşımı Hükümleri 266
3.8. Faturanın Düzeltilmesi ve İptali 266
3.9. Konsinye Satış 267
3.10. Tahsil ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu 272
EKLER 275
EK 1: BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI 275
EK 2: BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI – ARANAN NİTELİKLER 299
EK 3: BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI – ARANAN NİTELİKLER – UYGULAMA ALANLARI 335
EK: 4: BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN EĞİTİM KURULUŞLARI 365

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
16,49   
82,43   
6
13,87   
83,21   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
16,49   
82,43   
6
13,87   
83,21   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
16,49   
82,43   
6
13,87   
83,21   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
16,49   
82,43   
6
13,87   
83,21   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
39,25   
78,50   
3
26,17   
78,50   
4
19,63   
78,50   
5
16,49   
82,43   
6
13,87   
83,21   
7
12,00   
84,00   
8
10,60   
84,78   
9
9,51   
85,57   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,50   
78,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat