Konkordato Rüknettin Kumkale

Konkordato


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
216
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251627
Boyut
16x24
Baskı
258,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 58 puan kazanacaksınız)
   58

Konu Başlıkları
- Konkordatoyla İlgili Süreler
- Konkordato Komiseri
- Borca Batıklık Bilançosu Hazırlanması ve Örneği
- Konkordato Gider Avansı Tarifesi
- Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik
Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar ile İlgili Tebliğ

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskı Sunuş 5
RÜKNETTİN KUMKALE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 7
Yayınlanmış Kitapları 8
1. MEVZUAT 15
1.1. 7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUNUN KONKORDATO DÜZENİ İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇESİ 15
1.2. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU 17
1.3. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 65
1.3.1. Açıklamalar 65
1.3.2. Türk Ticaret Kanunu’nun 376, 377 ve 634. Maddeleri 65
1.4. 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU 67
1.5. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN KONKORDATO TALEBİ BAŞLIKLI 285. MADDESİ İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMU BAŞLIKLI BÖLÜMÜNDEKİ 376. VE 377. MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 69
2. ADİ KONKORDATO SÜRECİ 71
2.1. KONKORDATO TALEBİ 71
2.2. YETKİLİ MAHKEME 72
2.2.1. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285. Maddesinin 4. Fıkrası 72
2.2.2. 28/02/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 46. maddesiyle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa eklenen geçici 14. Maddesi 73
2.3. GİDERLER 75
2.3.1. Kanuni Şartlar 75
2.3.2. Konkordato Gider Avansı Tarifesi 77
2.3.2.1. Konkordato Gider Avansı Miktarı 77
2.3.2.2. Konkordato Gider Avansının İadesi 78
2.3.2.3. Gider Avansının İkmal Ettirilmesi 79
2.3.2.4. Zaman Bakımından Uygulama 79
2.4. KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 79
2.5. ÖN PROJE 82
2.6. ANALİZ RAPORU 83
2.7. GEÇİCİ MÜHLET 83
2.8. GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ 85
2.9. KESİN MÜHLET 87
2.9.1. Kesin Mühlet Verilmesi 87
2.9.2. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 89
2.9.3. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İfasın Açılması 90
2.9.4. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 91
2.9.5. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları 94
2.9.6. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 94
2.9.7. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 96
2.9.8. Kanun Yolları 98
2.9.9. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri 99
2.9.10. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet 100
2.9.11. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti 101
2.9.12. Alacaklılar Toplantısına Davet 102
2.10. KONKORDATO KOMİSERİ 102
2.10.1. Konkordato Komiserinin Görevleri 102
2.10.2. Konkordato Komiserinin Nitelikleri (Yönetmelik Md: 4) 107
2.10.3. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler
(Yönetmelik Md: 5) 108
2.10.4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri
(Yönetmelik Md: 6) 108
2.10.5. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri (Yönetmelik Md: 7) 109
2.10.6. Konkordato Komiserinin Bilgi ve Belge Temini İle İletişimi
(Yönetmelik Md: 8) 109
2.10.7. Sicil (Yönetmelik Md: 9) 110
2.11. ALACAKLILAR KURULU 110
2.11.1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması (Yönetmelik Md: 10) 111
2.11.2. Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulacağı Haller
(Yönetmelik Md: 11) 111
2.11.3. Alacaklılar Kurulunun Görevi (Yönetmelik Md: 12) 111
2.11.4. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları (Yönetmelik Md: 13) 111
2.12. ALACAKLILAR TOPLANTILARI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 112
2.13. BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR 114
2.14. KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 115
2.15. KONKORDATONUN TASDİK ŞARTLARI 116
2.16. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI 120
2.17. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ 121
2.18. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI 123
2.19. KANUN YOLLARI 124
2.20. KONKORDATO HÜKÜMLERİ 124
2.21. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA 127
2.22. KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ 127
2.23. KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER 128
2.24. KONKORDATONUN KISMEN FESHİ 128
2.25. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 129
2.26. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 130
3. MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 131
3.1. GENEL AÇIKLAMALAR 131
3.2. ZORUNLU İÇERİĞİ 132
3.3. TASDİKİN SONUÇLARI 132
4. TASFİYE MEMURLUĞU 135
4.1. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKÎ DURUMU 135
4.2. PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ 136
4.2. PARAYA ÇEVİRME 136
4.4. REHİNLİ TAŞINMAZLAR 137
4.5. TAŞINIR REHİNLERİ 138
4.6. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ 139
4.7. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 139
4.8. REHİN AÇIĞI 140
4.9. HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLMEYEN PAYLARIN TEVDİİ 141
4.10. FAALİYET RAPORU 142
4.11. HUKUKÎ İŞLEMLERİN İPTALİ 142
4.12 UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 143
5. İCRA VE İFLAS KANUNUNDA KONKORDATO İLE İLGİLİ SÜRELER 145
6. BORCA BATIKLIK 153
6.1. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNUN GEREKLİLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 153
6.2. BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ 155
6.3. TİCARET BAKANLIĞININ SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ 156
6.4. BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI 161
6.4.1. İdare ve Temsil ile Vazifelendirilmiş Kimselerin Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları 162
6.4.2. Alacaklıların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları 163
6.4.2.1. Ortakların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları 163
6.4.2.2. İntifa Senedi ve Tahvil Sahiplerinin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları 164
6.4.2.3. Hatır Senedi Verilenlerin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları 164
6.4.3. Tasfiye Memurlarının Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları 164
6.5. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU 165
6.5.1. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Mevzuat 165
6.5.2. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Prensip – Bütün Hesaplar ile İlgili Açıklamalar – 166
6.4.3. Borca Batıklık Bilançosu Örneği 211
6.4.4. Borca Batıklık Oranı 214
Kavramlar Dizini 215

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,90   
58,90   
2
29,45   
58,90   
3
19,63   
58,90   
4
14,73   
58,90   
5
12,37   
61,85   
6
10,41   
62,43   
7
9,00   
63,02   
8
7,95   
63,61   
9
7,13   
64,20   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,90   
58,90   
2
29,45   
58,90   
3
19,63   
58,90   
4
14,73   
58,90   
5
11,78   
58,90   
6
9,82   
58,90   
7
9,00   
63,02   
8
7,95   
63,61   
9
7,13   
64,20   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,90   
58,90   
2
29,45   
58,90   
3
19,63   
58,90   
4
14,73   
58,90   
5
12,37   
61,85   
6
10,41   
62,43   
7
9,00   
63,02   
8
7,95   
63,61   
9
7,13   
64,20   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,90   
58,90   
2
29,45   
58,90   
3
19,63   
58,90   
4
14,73   
58,90   
5
11,78   
58,90   
6
9,82   
58,90   
7
9,00   
63,02   
8
7,95   
63,61   
9
7,13   
64,20   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,90   
58,90   
2
29,45   
58,90   
3
19,63   
58,90   
4
14,73   
58,90   
5
12,37   
61,85   
6
10,41   
62,43   
7
9,00   
63,02   
8
7,95   
63,61   
9
7,13   
64,20   
Kapat