Konkordato Rüknettin Kumkale

Konkordato


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
296
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253423
Boyut
16x24
Baskı
472,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 72 puan kazanacaksınız)
   72

Konu Başlıkları
- Konkordatoyla İlgili Süreler
- Borca Batıklık Bilançosu Hazırlanması ve Örneği
- Konkordato Gider Avansı Tarifesi
- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik
- Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik
- Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar ile İlgili Tebliğ
7155 sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
4. Baskı Sunuş 5
Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir 6
Yayınlanmış Kitapları 7
1. MEVZUAT 15
1.1. 7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUNUN KONKORDATO DÜZENİ İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇESİ 15
1.2. 7155 SAYILI ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN’UN KONKORDATO DÜZENİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇESİ 17
1.3. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNDAKİ KONKORDATO İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 17
1.4. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 62
1.4.1. Açıklamalar 62
1.4.2. Türk Ticaret Kanunu’nun 376, 377 ve 634. Maddeleri 62
1.5. 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU 64
1.6. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN KONKORDATO TALEBİ BAŞLIKLI 285. MADDESİ İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMU BAŞLIKLI BÖLÜMÜNDEKİ 376. VE 377. MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 65
2. ADİ KONKORDATO SÜRECİ 67
2.1. KONKORDATO TALEBİ 67
2.1.1. Konkordato Müracaatında Dikkat Edilecek Noktalar 67
2.1.1.1. Müracaat Öncesi 67
2.1.1.2. Konkordato Talebi 70
2.1.2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 71
2.1.2.1. Kanun Maddesi 71
2.1.2.2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik 72
2.1.2.2.1. Yönetmelikte Belirtilen Açıklamalarda Geçen İfadelerin Anlamları 72
2.1.2.2.2. Yönetmelikte Belirtilen Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 73
2.1.3. Yetkili Mahkeme 78
2.1.3.1. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285. Maddesinin 4. Fıkrası 78
2.1.3.2. T.C. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 03/04/2018 Tarih ve 538 No.lu Yetkili Mahkeme ile ilgili Kararı 79
2.1.4. Giderler 81
2.1.4.1. Kanuni Şartlar 81
2.1.4.2. Konkordato Gider Avansı Tarifesi 83
2.1.4.2.1. Konkordato Gider Avansı Miktarı 83
2.1.4.2.2. Konkordato Gider Avansının İadesi 84
2.1.4.2.3. Gider Avansının İkmal Ettirilmesi 84
2.1.4.2.4. Zaman Bakımından Uygulama 84
2.2. GEÇİCİ MÜDDET 84
2.3. GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLÂNI VE BİLDİRİMİ 87
2.4. KESİN MÜHLET 88
2.4.1. Kesin Mühlet Verilmesi 88
2.4.2. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 90
2.4.3. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İfasın Açılması 91
2.4.4. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 92
2.4.5. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları 95
2.4.6. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 95
2.4.7. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 97
2.4.8. Kanun Yolları 98
2.4.9. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri 99
2.4.10. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet 101
2.4.11. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti 101
2.4.12. Alacaklılar Toplantısına Davet 102
2.5. KONKORDATO KOMİSERİ 103
2.5.1. Konkordato Komiserinin Görevleri 103
2.5.2. Komiserinin Nitelikleri (Yönetmelik Md: 4) 106
2.5.3. Komiserin Görevlendirilmesi (Yönetmelik Md: 5) 107
2.5.4. Komiserin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler (Yönetmelik Md: 6) 108
2.5.5. Komiserlikten Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri (Yönetmelik Md: 7) 108
2.5.6. Komiserin Yükümlülükleri (Yönetmelik Md: 8) 109
2.5.7. Komiserin Bilgi ve Belge Temini ile İletişimi (Yönetmelik Md: 9) 110
2.5.8. Komiserlik Temel Eğitimi (Yönetmelik Md: 10) 110
2.5.9. Komiserlik Yenileme Eğitimi (Yönetmelik Md: 11) 110
2.5.10. Komiserlik Eğitimi Katılım Belgesi (Yönetmelik Md: 12) 111
2.5.11. Komiserlik Eğitiminden Muaf Tutulacaklar (Yönetmelik Md: 13) 111
2.5.12. Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesi ve İzin Süresinin Uzatılması (Yönetmelik Md: 14) 111
2.5.13. Bilgi Verme Yükümlülüğü (Yönetmelik Md: 15) 112
2.5.14. Eğitim Kuruluşuna Verilen İznin İptali (Yönetmelik Md: 16) 112
2.5.15. Eğitim Kuruluşunun Denetimi (Yönetmelik Md: 17) 113
2.5.16. Listeye Kayıt İçin Başvuru (Yönetmelik Md: 18) 113
2.5.17. Listeden Çıkarılma (Yönetmelik Md: 19) 114
2.5.18. İncelemenin Usul ve Esasları (Yönetmelik Md: 20) 114
2.6. ALACAKLILAR KURULU 115
2.6.1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması (Yönetmelik Md: 21) 115
2.6.2. Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulacağı Haller (Yönetmelik
Md: 22) 116
2.6.3. Alacaklılar Kurulunun Görevi (Yönetmelik Md: 23) 116
2.6.4. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları (Yönetmelik Md: 24) 116
2.6.5. Alacaklılar Toplantıları ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (İİK
Md: Madde 302) 117
2.7. BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR 118
2.8. KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 119
2.9. KONKORDATONUN TASDİK ŞARTLARI 121
2.10. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI 124
2.11. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ 125
2.12. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI 127
2.13. KANUN YOLLARI 127
2.14. KONKORDATO HÜKÜMLERİ 128
2.15. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA 131
2.16. KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ 131
2.17. KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER 132
2.18. KONKORDATONUN KISMEN FESHİ 132
2.19. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 133
2.20. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO 133
3. MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 135
3.1. GENEL AÇIKLAMALAR 135
3.2. ZORUNLU İÇERİĞİ 136
3.3. TASDİKİN SONUÇLARI 136
4. TASFİYE MEMURLUĞU 139
4.1. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKÎ DURUMU 139
4.2. PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ 140
4.3. PARAYA ÇEVİRME 141
4.4. REHİNLİ TAŞINMAZLAR 141
4.5. TAŞINIR REHİNLERİ 142
4.6. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ 143
4.7. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 143
4.8. REHİN AÇIĞI 144
4.9. HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLMEYEN PAYLARIN TEVDİİ 145
4.10. FAALİYET RAPORU 146
4.11. HUKUKÎ İŞLEMLERİN İPTALİ 146
4.12. UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 147
5. İCRA VE İFLAS KANUNUNDA KONKORDATO İLE İLGİLİ SÜRELER 149
6. BORCA BATIKLIK 157
6.1. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNUN GEREKLİLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 157
6.2. BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ 159
6.3. TİCARET BAKANLIĞININ SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ 160
6.4. BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI 165
6.4.1. İdare ve Temsil ile Vazifelendirilmiş Kimselerin Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları 166
6.4.2. Alacaklıların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları 166
6.4.2.1. Ortakların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları 167
6.4.2.2. İntifa Senedi ve Tahvil Sahiplerinin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları 167
6.4.2.3. Hatır Senedi Verilenlerin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları 168
6.4.3. Tasfiye Memurlarının Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları 168
6.5. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU 169
6.5.1. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Mevzuat 169
6.5.2. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Prensip – Bütün Hesaplar ile İlgili Açıklamalar – 170
6.5.3. Borca Batıklık Bilançosu Örneği 206
6.5.4. Borca Batıklık Oranı 209
EKLER 211
1. Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik 213
2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik 225
3. Konkordato Gider Avansı Tarifesi 231
4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 233
5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Kurul Kararı 239
6. Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu Hk. 245
Yargıtay Kararları 253
Kavramlar Dizini 295

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,50   
72,50   
2
36,25   
72,50   
3
24,17   
72,50   
4
18,13   
72,50   
5
15,23   
76,13   
6
12,81   
76,85   
7
11,08   
77,58   
8
9,79   
78,30   
9
8,78   
79,03   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,50   
72,50   
2
36,25   
72,50   
3
24,17   
72,50   
4
18,13   
72,50   
5
15,23   
76,13   
6
12,81   
76,85   
7
11,08   
77,58   
8
9,79   
78,30   
9
8,78   
79,03   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,50   
72,50   
2
36,25   
72,50   
3
24,17   
72,50   
4
18,13   
72,50   
5
15,23   
76,13   
6
12,81   
76,85   
7
11,08   
77,58   
8
9,79   
78,30   
9
8,78   
79,03   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,50   
72,50   
2
36,25   
72,50   
3
24,17   
72,50   
4
18,13   
72,50   
5
15,23   
76,13   
6
12,81   
76,85   
7
11,08   
77,58   
8
9,79   
78,30   
9
8,78   
79,03   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,50   
72,50   
2
36,25   
72,50   
3
24,17   
72,50   
4
18,13   
72,50   
5
15,23   
76,13   
6
12,81   
76,85   
7
11,08   
77,58   
8
9,79   
78,30   
9
8,78   
79,03   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,50   
72,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat