Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Feshi Saadet Yılmaz

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na GöreKira Sözleşmesinin Olağanüstü Feshi


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
184
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750273070
Boyut
16x24
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

Konu Başlıkları
- Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Önemli Sebeplerle Feshi
- Alışveriş Merkezi Kiralamalarında ileri Sürülen Önemli Sebepler
- Yargıtay Kararları Kapsamında İleri Sürülen Önemli Sebepler
- Uygulamadan "Önemli Sebep" Örnekleri
- Kiracının İflası Durumunda Fesih
Kiracının Ölümü Halinde Fesih

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş 13
Birinci Bölüm
ÖNEMLİ SEBEPLE FESİH KAVRAMI, TANIMI, HUKUKİ DAYANAĞI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖNEMLİ SEBEPLE FESİH HAKKININ UYGULAMA ALANI
I. ÖNEMLİ SEBEPLE FESİH KAVRAMI, TANIMI VE HUKUKİ DAYANAĞI 15
II. HUKUKİ NİTELİĞİ 20
III. ÖNEMLİ SEBEPLE FESHİN DİĞER SONA ERME SEBEPLERİ KARŞISINDA UYGULAMA ALANI 24
A. Diğer Olağanüstü Fesih Sebepleri Karşısında Uygulama Alanı 24
B. Borca Aykırılıkların Özel Olarak Düzenlendiği Hükümler Karşısında Uygulama Alanı 25
C. Aşırı İfa Güçlüğü Kurumu Karşısında Uygulama Alanı 28
D. İrade Bozuklukları Karşısında Uygulama Alanı 29
E. İmkânsızlık Hükümleri Karşısında Uygulama Alanı 31
IV. TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ 34
A. 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun Kapsamında Zaman Bakımından Uygulama 34
B. 6217 Sayılı ve 31.03.2011 Tarihli Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 2. Maddesi Kapsamında Erteleme Hükümleri 40
V. MADDİ OLARAK UYGULAMA ALANI 44
A. Kira Sözleşmesinin Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Olması 44
1. Konut Kirası 45
2. Çatılı İşyeri Kirası 46
3. Uygulama Alanına Dahil Edilen Durumlar 49
a. Birlikte Kullanıma Bırakılan Eşyalar 49
b. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yaptıkları Kira Sözleşmeleri 50
4. Uygulama Alanı Dışında Kalan Durumlar 51
B. Kira Sözleşmesinin Belirli Süreli veya Belirsiz Süreli Olması 52
1. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre 52
a. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi 53
b. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi 56
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 57
VI. eBK M. 264 HÜKMÜ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 60
İkinci Bölüm
OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE FESHİN ŞARTLARI
I. ÖNEMLİ SEBEPLE FESHİN ŞARTLARI 63
A. Genel Olarak 63
B. Sözleşmenin Devamını Çekilmez Kılan ve Taraflarca Önceden Öngörülemeyen Önemli Bir Sebebin Ortaya Çıkması 63
1. Çekilmezlik Unsurunun Tespitinde Nazara Alınabilecek Kıstaslar 63
a. Tarafların Şahsında Meydana Gelen Değişikliklerin Sözleşmede Önem Taşıması 63
b. Sözleşmenin Kalan Süresi 66
c. Güven İlişkisinin Varlığı 67
d. İşlem Temelinin Çökmesi 68
2. Hakimin Takdir Yetkisinin Sınırları 73
a. Önemli Sebeple Feshe İlişkin Kanundan Doğan Sınırlamalar 73
b. Ahde Vefa İlkesinden Kaynaklanan Sınırlamalar 74
c. Clausula Rebus Sic Stantibus İlkesinden Kaynaklanan Sınırlamalar 74
3. Önemli Sebebin Ortaya Çıktığı An 78
a. Sözleşmenin Kurulmasından Önce Ortaya Çıkan Önemli Sebepler 78
b. Sözleşmenin Feshinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Sebepler 79
4. Kira İlişkisini Çekilmez Kılan Önemli Sebepler 80
a. Genel Olarak 80
b. Kira Sözleşmesinin Taraflarından Kaynaklanan Sebepler 82
i. Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler 82
ii. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler 85
c. Tarafların Ekonomik Durumlarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Sebepler 86
d. Dış Etkenlerden Kaynaklanan Sebepler 88
i. Deprem Analiz Raporlarındaki Tespitlerin Önemli Sebep Olarak İleri Sürüldüğü Bir Davanın Değerlendirilmesi 89
ii. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Aldıkları Kararların Etkilerinin Önemli Sebep Olarak İleri Sürüldüğü Bir Davanın Değerlendirilmesi 93
e. Alışveriş Merkezi Kiralamalarında İleri Sürülen Sebepler 97
i. Yargıtay Kararları Kapsamında İleri Sürülen Sebepler 97
ii. Alışveriş Merkezinin Outlet ve Eğlence Merkezi Olarak Konsept Değiştirmesinin Tartışıldığı Bir Kararda İleri Sürülen Sebepler 102
5. Önemli Sebeplere İlişkin Kira Sözleşmesinde Düzenleme Yapılmasının Dava Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine İlişkin Hükümlerin Kiracı Aleyhine Değiştirilememesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi (TBK m.346 ve 354) 107
6. Önemli Sebeple Fesihte Kusurun Etkisi 109
II. KİRACININ İFLASI DURUMUNDA FESHİN ŞARTLARI 110
A. Genel Olarak 110
B. Hukuki Niteliği 112
C. TBK m. 98 Hükmü Karşısında Uygulama Alanı 112
D. Feshin Şartları 115
1. Kiracının İflas Etmiş Olması 115
2. Kira Konusunun Teslim Edilmiş Olması 117
3. Kira Bedelleri İçin Güvence Talep Edilmesi 117
4. Güvence Talebinin Yerine Getirilmesi İçin Uygun Bir Süre Tanınması 121
5. Güvencenin Tanınan Uygun Süre İçerisinde Verilmemesi 122
III. KİRACININ ÖLÜMÜ DURUMUNDA FESHİN ŞARTLARI 124
A. Genel Olarak 124
B. Hukuki Niteliği 126
C. Feshin Şartları 127
D. TBK M. 356 Hükmünde Düzenlenen Sınırlamanın Dikkate Alınması 130
Üçüncü Bölüm
OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE FESİH HAKKININ
KULLANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI
I. ÖNEMLİ SEBEPLE FESİH HAKKININ KULLANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI 133
A. Fesih Hakkının Kullanılması 133
1. Hukuki Niteliği 133
2. Fesih Hakkının Kullanılmasına Hâkim Olan İlkeler 133
a. Açıklık 133
b. Gerekçelendirme Zorunluluğu 134
c. Şarta Bağlanamaması 136
d. Geri Alınamaması 137
e. Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması 138
3. Fesih Hakkının Kullanılma Şekli ve Geçerliliği 138
4. Fesih Bildirim Süresi 143
5. Fesih Bildirim Zamanı 144
B. Feshin Hukuki Sonuçları 144
1. Kira İlişkisini Sonlandırması 144
2. Parasal Sonuçlarının Belirlenmesi 146
3. Önemli Sebeple Fesihte Tahvil 151
a. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Önemli Sebebe Dayanmayan Haksız Feshinin Tahvil Yolu ile Olağan Fesih Olarak Yorumlanması 151
b. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Önemli Sebebe Dayanmayan Haksız Feshinin Tahvil Yolu ile İcap Olarak Yorumlanması 157
II. KİRACININ İFLASI DURUMUNDA FESİH HAKKININ KULLANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI 159
A. Fesih Bildiriminde Bulunulması 159
B. Fesih Hakkından Feragat 161
C. Feshin Hukuki Sonuçları 162
III. KİRACININ ÖLÜMÜ HALİNDE FESİH HAKKININ KULLANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI 163
A. Fesih Hakkının Kullanılmasında Fesih Bildirim Süresi ve Fesih Dönemleri 163
B. Feshin Hukuki Sonuçları 167
Sonuç 169
Kaynakça 175
Kavramlar Dizini 183
Özgeçmiş 185

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
Kapat