Çevre Suçları Sacit Yılmaz

Çevre Hukuku Bağlamında Türk Ceza KanundakiÇevre Suçları


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
343
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258092622
Boyut
16x24
Baskı
2130,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 130 puan kazanacaksınız)
   130

Dr. Sacit Yılmaz

 

İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 7
ÖNSÖZ 9
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 21
1 BÖLÜM
ÇEVRE VE ÇEVRE SORUNLARI
A- ÇEVRE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 23
B- ÇEVRE DEĞERLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI 27
a- Hava ve Hava Kirliliği 28
b- Su ve Su Kirliliği 35
c- Toprak ve Toprak Kirliliği 39
d- Flora ve Fauna 44
e- Kültürel Çevre 46
2 BÖLÜM
ÇEVRE VE HUKUK
A- ÇEVRE HAKKI 49
B- ÇEVRE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 53
a- Ulusal Düzenlemeler 54
a1- Anayasal Düzenlemeler 54
a2- Yasal Düzenlemeler 58
a3- Yönetmelikler 62
b- Uluslararası Düzenlemeler 66
b1- Stockholm Konferansı 67
b2- Rio Konferansı 68
b3- Paris İklim Anlaşması 71
c- Bilimsel Görüşler ve Yargısal İçtihatlar 74
c1- Uluslararası Adalet Divanı Kararları 75
c2- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 76
c3- Anayasa Mahkemesi Kararları 82
c4- Danıştay Kararları 94
12 İÇİNDEKİLER
C- ÇEVRE HUKUKUNUN İLKELERİ 100
a- Kirleten Öder İlkesi 100
b- Önleme İlkesi 104
c- Katılım İlkesi108
d- İhtiyat İlkesi111
D- ÇEVRENİN CEZA HUKUKU ARACILIĞIYLA KORUNMASI 113
a- Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunmasına Gerek Yoktur Yaklaşımı 113
b- Çevrenin Ceza Hukukuyla Korunmasına Gerek Vardır Yaklaşımı 114
c- Ceza Hukukunun Çevreye Müdahalesi Nasıl Olmalıdır? 116
d- Çevre Suçlarıyla Mücadelenin Önemi117
e- Salvador Deklarasyonu ve Avrupa Birliği Direktifi 119
f- Avrupa Birliği’nin 2008/99/EC Sayılı Direktifi 119
E- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVRE SUÇLARI 121
a- Çin Halk Cumhuriyeti Çevre Ceza Hukuku 121
b- Singapur Çevre Ceza Hukuku 124
c- Kanada Çevre Ceza Hukuku 125
d- ABD Çevre Ceza Hukuku 129
e- İsveç Çevre Ceza Hukuku 133
3 BÖLÜM
TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA ÇEVRE SUÇLARI
I- ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU (TCK 181) 136
A- ATIK VEYA ARTIKLARLA ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU (TCK
181/1) 137
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri137
2- Suçun Maddi Unsurları140
a- Suçun Faili 140
b- Suçun Mağduru 141
c- Suçun Konusu144
d- Suçun Fiili 144
3- Suçun Manevi Unsuru152
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 152
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 153
a- Teşebbüs 153
b- İştirak154
c- İçtima155
İÇİNDEKİLER 13
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 160
a- Yaptırım 160
b- Yargılama Usulü 160
B- ATIK VEYA ARTIKLARI İZİNSİZ OLARAK ÜLKEYE SOKMA SUÇU (TCK
181/2) 162
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri 162
2- Suçun Maddi Unsurları 162
a- Suçun Faili 162
b- Suçun Mağduru 163
c- Suçun Konusu 163
d- Suçun Fiili 165
3- Suçun Manevi Unsuru 166
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 166
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 167
a- Teşebbüs 167
b- İştirak 167
c- İçtima 167
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 168
a- Yaptırım 168
b- Yargılama Usulü 168
7- Suçun Nitelikli Halleri 168
8- Suçun Tüzel Kişi Tarafından İşlenmesi 171
II- ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU (TCK 182) 176
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri 177
2- Suçun Maddi Unsurları 177
a- Suçun Faili 177
b- Suçun Mağduru 177
c- Suçun Konusu 177
d- Suçun Fiili 178
d1- Çevreye Zarar Verecek Şekilde, Atık veya Artıkların Toprağa,
Suya veya Havaya Verilmesi 178
d2- Atık veya Artıkların, Toprakta, Suda veya Havada Kalıcı Etki
Bırakması 180
d3- Atık veya Artıkların İnsan veya Hayvanlar Açısından Tedavisi
Zor Hastalıkların Ortaya Çıkmasına, Üreme Yeteneğinin
Körelmesine, Hayvanların veya Bitkilerin Doğal Özelliklerini
Değiştirmeye Neden Olabilecek Niteliklere Sahip Olması 181
14 İÇİNDEKİLER
3- Suçun Manevi Unsuru182
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru183
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 184
a- Teşebbüs ve İştirak184
b- İçtima 184
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 184
a- Yaptırım184
b- Yargılama Usulü 185
III GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU (TCK 183)187
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri189
2- Suçun Maddi Unsurları 190
a- Suçun Faili 190
b- Suçun Mağduru191
c- Suçun Konusu191
d- Suçun Fiili 191
3- Suçun Manevi Unsuru194
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru194
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 195
a- Teşebbüs 195
b- İştirak 195
c- İçtima 195
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 196
a- Yaptırım196
b- Yargılama Usulü 197
IV- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (TCK 184) 199
A- GENEL AÇIKLAMALAR 199
B- YAPI RUHSATI ALINMADAN BİNA YAPMAK (TCK 184/1)201
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri201
2- Suçun Maddi Unsurları202
a- Suçun Faili 202
b- Suçun Mağduru 203
c- Suçun Konusu203
d- Suçun Fiili 203
3- Suçun Manevi Unsuru210
İÇİNDEKİLER 15
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 210
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 210
a- Teşebbüs 210
b- İştirak 211
c- İçtima 211
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 213
a- Yaptırım 213
b- Yargılama Usulü 213
C- RUHSATSIZ İNŞAATLARIN ŞANTİYELERİNE ALTYAPI BAĞLANTISI
YAPILMASINA MÜSAADE ETMEK SUÇU (TCK 184/2) 213
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri 213
2- Suçun Maddi Unsurları 214
a- Suçun Faili 214
b- Suçun Mağduru 215
c- Suçun Konusu 215
d- Suçun Fiili 215
3- Suçun Manevi Unsuru 216
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 217
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 217
a- Teşebbüs 217
b- İştirak 217
c- İçtima 218
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 218
a- Yaptırım 218
b- Yargılama Usulü 218
D- YAPI KULLANMA İZNİ ALINMAMIŞ BİNALARDA HERHANGİ BİR SINAÎ
FAALİYETİN İCRASINA MÜSAADE ETMEK SUÇU (TCK 184/3) 219
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri 219
2- Suçun Maddi Unsurları 219
a- Suçun Faili 219
b- Suçun Mağduru 220
c- Suçun Konusu 220
d- Suçun Fiili 220
3- Suçun Manevi Unsuru 222
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 223
16 İÇİNDEKİLER
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 223
a- Teşebbüs 223
b- İştirak223
c- İçtima224
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 224
a- Yaptırım224
b- Yargılama Usulü224
7- TCK 184 Maddenin Zaman ve Yer Bakımından Uygulama Alanı 224
8- Etkin Pişmanlık 229
9- Suçla İlgili Uygulamaya Yönelik Yargıtay Kararları230
V- ZEHİRLİ MADDE KATMA SUÇU (TCK 185)240
A- KASTEN ZEHİRLİ MADDE KATMA SUÇU (TCK 185/1) 241
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri241
2- Suçun Maddi Unsurları241
a- Suçun Faili 241
b- Suçun Mağduru 241
c- Suçun Konusu242
d- Suçun Fiili 242
3- Suçun Manevi Unsuru246
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 246
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 246
a- Teşebbüs 246
b- İştirak246
c- İçtima246
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 247
a- Yaptırım247
b- Yargılama Usulü247
B- TAKSİRLE ZEHİRLİ MADDE KATMA SUÇU (TCK 185/2) 247
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri247
2- Suçun Maddi Unsurları248
a- Suçun Faili 248
b- Suçun Mağduru 248
c- Suçun Konusu248
d- Suçun Fiili 248
İÇİNDEKİLER 17
3- Suçun Manevi Unsuru 248
4- Hukuka Aykırılık Unsuru 249
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 249
a- Teşebbüs 249
b- İştirak 249
c- İçtima 249
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 249
a- Yaptırım 249
b- Yargılama Usulü 249
VI- RADYASYON YAYMA SUÇU (TCK 172) 251
A- RADYASYONA TABİ TUTMA SUÇU (TCK 172/1) 252
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri 252
2- Suçun Maddi Unsurları 252
a- Suçun Faili 252
b- Suçun Mağduru 252
c- Suçun Konusu 253
d- Suçun Fiili 255
3- Suçun Manevi Unsuru 255
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 255
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 255
a- Teşebbüs 255
b- İştirak 256
c- İçtima 256
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 256
a- Yaptırım 256
b- Yargılama Usulü 257
B- RADYASYON YAYMA, ATOM ÇEKİRDEKLERİNİN PARÇALANMASI
SÜRECİNE ETKİDE BULUNMA SUÇU (TCK 172/3) 257
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri 257
2- Suçun Maddi Unsurları 257
a- Suçun Faili 257
b- Suçun Mağduru 258
c- Suçun Konusu 258
d- Suçun Fiili 259
3- Suçun Manevi Unsuru 260
18 İÇİNDEKİLER
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 260
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 260
a- Teşebbüs 260
b- İştirak260
c- İçtima260
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 261
a- Yaptırım261
b- Yargılama Usulü261
C- TAKSİRLİ OLARAK RADYASYON YAYMA, ATOM ÇEKİRDEKLERİNİN
PARÇALANMASI SÜRECİNE ETKİDE BULUNMA SUÇU (TCK 172/4) 261
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri261
2- Suçun Maddi Unsurları261
a- Suçun Faili 261
b- Suçun Mağduru 262
c- Suçun Konusu262
d- Suçun Fiili 262
3- Suçun Manevi Unsuru263
4- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 263
a- Teşebbüs 263
b- İştirak263
c- İçtima263
5- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 263
a- Yaptırım263
b- Yargılama Usulü264
VII- TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL
DEĞİŞTİRMESİ SUÇU (TCK 174)264
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri267
2- Suçun Maddi Unsurları 267
a- Suçun Faili 267
b- Suçun Mağduru267
c- Suçun Fiili 267
c1- Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması ve İhraç
Edilmesi 267
c2- Önemsiz Tür ve Miktarda Patlayıcı Madde Satın Almak, Kabul
Etmek veya Bulundurmak 274
3- Suçun Manevi Unsuru275
İÇİNDEKİLER 19
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 275
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 276
a- Teşebbüs 276
b- İştirak 277
c- İçtima 277
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 278
a- Yaptırım 278
b- Yargılama Usulü 279
7- Suçla İlgili Uygulamaya Yönelik Yargıtay Kararları 279
VIII- ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK 193) 283
1- Suçun Korunan Hukuksal Değeri 283
2- Suçun Maddi Unsurları 283
a- Suçun Faili 283
b- Suçun Mağduru 283
c- Suçun Konusu 284
d- Suçun Fiili 284
3- Manevi Unsur 286
4- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 286
5- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 286
a- Teşebbüs 286
b- İştirak 286
c- İçtima 287
6- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü 287
a- Yaptırım 287
b- Yargılama Usulü 287
EKLER 291
EK 1- ÇEVRE KANUNU 291
EK 2- KABAHATLER KANUNU 320
KAYNAKÇA 335

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
   
   
Kapat