Siber Suçlar Sacit Yılmaz

Türk Ceza Hukuku SistemindeSiber Suçlar


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
536
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052641118
Boyut
16x24
Baskı
2320,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 320 puan kazanacaksınız)
   320

Dr. Sacit YILMAZ ( Yargıtay Cumhuriyet Savcısı )

 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ . VII

ÖNSÖZ . IX

İÇİNDEKİLER . XIII

KISALTMALAR  XXIX

BİRİNCİ BÖLÜM

SİBER SUÇUN KAPSAMI, TANIMI, TARİHÇESİ,

ETKİLERİ, KATEGORİLERİ

KAPSAM . 1

SİBER SUÇ . 5

Tanımı . 5

Tarihçesi 10

Siber Suçun Etkileri 17

Siber Suçun Kategorileri 22

Bilgisayar Sistemleri ve Verileri Üzerine İşlenen Siber Suçlar 22

Hacking ve Cracking . 23

Yasadışı Veri Toplama 27

Yasadışı İzleme . 32

Yasadışı Veri Girişi 34

Yasadışı Sisteme Giriş 37

İçerik ile Bağlantılı Siber Suçlar 40

Pornografik Materyal . 50

Çocuk Pornografisi . 52

Irkçılık ve Nefret Suçları . 58

Dine Yönelik Suçlar 62

Yasadışı Kumar ve Şans Oyunları . 65

İftira ve Dezenformasyon 69

Spam ve Bağlantılı Tehditler 72

Telif ve Marka Haklarıyla İlgili Siber Suçlar 76

Telif ile İlgili Suçlar 76

Marka ile İlgili Suçlar 78

Bilgisayarla Bağlantılı Geleneksel Siber Suçlar 82

 

XIV İçindekiler

Bilgisayar Bağlantılı Dolandırıcılık Suçları . 82

Bilgisayar Bağlantılı Sahtecilik Suçları 87

Bilgisayar Bağlantılı Kimlik Hırsızlığı Suçu 88

Donanımların Suistimali . 93

Birleşik Suçlar . 94

Siber Suç ve Terörizm İlişkisi 95

Propaganda ve Materyalleri Yayma 96

Bilgi Toplama ve Saldırı Hazırlığı . 97

İletişim 98

Terörün Finansmanı 99

Altyapılara Saldırı 100

Siber Savaş 102

Siber Karapara Aklama . 105

 

İKİNCİ BÖLÜM

SİBER SUÇLA MÜCADELE

 

Siber Suçla Mücadelede Karşılaşılan Güçlükler . 107

Teknolojiye Bağımlılık 107

İnternet Kullanıcı Sayısındaki Artış . 109

Bilgi Bankası Olma Özelliği . 111

Uluslararası İşbirliği Eksikliği 111

Yer Yönünden Dinamik Olabilmesi 113

Otomasyon 114

İşlem ve Gelişmede Yaşanan Sürat 116

Anonim İletişime Olanak Tanıması 117

Geleneksel Soruşturma Yöntemlerinin Yetersizliği 119

Şifreleme Tekniğinin Gelişmesi . 121

Siber Suçla Mücadelede Yapılması Gerekenler 124

Yasal Düzenleme Yapılması 124

Etkin Soruşturma ve Yargılama Yürütülmesi 130

Teknik Yeterlilikler 131

Arama ve El Koyma. 133

İletişimin Saklanması 136

Gizli Soruşturmacı Kullanılması 142

Elektronik Kanıtların Değerlendirilmesi . 146

Siber Altyapının Güçlendirilmesi 149

 

İçindekiler XV

Siber Suçlara Yönelik Toplumun Farkındalığının Artırılması 151

İrtibat Noktalarının Belirlenmesi . 153

Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi 155

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİBER SUÇLA MÜCADELEDE BÖLGESEL VE

ULUSLARARASI FAALİYETLER

 

Gelişmiş Ülkeler Topluluğu (G8) 161

OECD . 164

Birleşmiş Milletler . 165

Karayipler 169

Commonwealth Topluluğu 170

Arap Birliği . 171

İnterpol 172

Avrupa Birliği Siber Suçlar Sözleşmesi . 174

Hazırlanış Süreci 174

İçeriği . 175

Maddi Ceza Hukuku Yönünden . 175

Usul Hukuku Yönünden . 179

Uluslararası İşbirliği Yönünden 179

Birinci Ek Protokol 182

İkinci Ek Protokol 185

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

TÜRK CEZA HUKUKU SİSTEMİNDE SİBER SUÇLAR

 

Bilgisayar Sistemleri ve Verileri Üzerine İşlenen Suçlar . 192

Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK md. 243) . 193

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 194

b- Suçun Maddi Unsurları  195

aa) Suçun Faili . 195

bb) Suçun Mağduru 195

cc) Suçun Konusu . 196

dd) Suçun Fiili 196

c- Suçun Manevi Unsuru 203

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  203

 

XVI İçindekiler

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 204

aa) Teşebbüs . 204

bb) İştirak 205

cc) İçtima 205

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 206

aa) Yaptırım . 206

bb) Yargılama Usulü 206

g- Yargıtay Kararları  206

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

(TCK md. 244)  208

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  208

b- Suçun Maddi Unsurları . 209

aa) Suçun Faili . 209

bb) Suçun Mağduru . 210

cc) Suçun Konusu 210

dd) Suçun Fiili 210

Sistemin İşleyişini Engelleme ve Bozma . 211

Sistemdeki Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Verileri

Başka Yere Gönderme 212

c- Suçun Manevi Unsuru  217

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  218

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 218

aa) Teşebbüs . 218

bb) İştirak 219

cc) İçtima 219

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 221

aa) Yaptırım . 221

bb)Y argılama Usulü  221

g) Yargıtay Kararları 223

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK md. 245) . 226

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  227

b- Suçun Maddi Unsurları . 229

aa) Suçun Faili . 229

bb) Suçun Mağduru . 229

cc) Suçun Konusu 230

dd) Suçun Fiili 231

Başkasının Kartıyla Yarar Sağlama Suçu (TCK md. 245/1) 231

Kartlarda Sahtecilik Yoluyla Yarar Sağlama Suçu (TCK md.

245/2-3) . 235

 

İçindekiler XVII

c- Suçun Manevi Unsuru 239

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  239

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 240

aa) Teşebbüs 240

bb) İştirak 240

cc) İçtima 241

Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler . 241

Şahsi cezasızlık sebepleri 241

1a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden biri;  242

1b) Üstsoy veya altsoy veya bu derecede kayın hısımlarından

biri veya evlat edinen veya evlâtlık:  243

1c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşler;  243

Cezayı Kaldıran Sebepler 243

g- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 245

h- Yargıtay Kararları  246

Yasak Cihaz veya Programlar (TCK md. 245/A) . 249

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 249

b- Suçun Maddi Unsurları  249

aa) Suçun Faili ve Mağduru 249

bb) Suçun Konusu . 250

cc) Suçun Fiili 250

c- Suçun Manevi Unsuru 252

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  252

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 253

aa) Teşebbüs 253

bb) İştirak 253

cc) İçtima 253

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 254

Elektronik İmza Kanunu kapsamında İmza Oluşturma Verilerinin

İzinsiz Kullanımı Suçu (Madde 16) . 254

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 256

b- Suçun Maddi Unsurları  257

aa) Suçun Faili . 257

bb) Suçun Mağduru 257

cc) Suçun Konusu . 258

dd) Suçun Fiili 258

c- Suçun Manevi Unsuru 260

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  260

 

XVIII İçindekiler

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 261

aa) Teşebbüs . 261

bb) İştirak 261

cc) İçtima 261

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 262

aa) Yaptırım . 262

bb) Yargılama Usulü 262

Elektronik İmza Kanunu kapsamında Elektronik Sertifikalarda

Sahtekârlık Suçu (Madde 17) . 262

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  264

b- Suçun Maddi Unsurları . 264

aa) Suçun Faili . 264

bb) Suçun Mağduru . 264

cc) Suçun Konusu 264

dd) Suçun Fiili 265

c- Suçun Manevi Unsuru  268

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  268

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 268

aa) Teşebbüs . 268

bb) İştirak 268

cc) İçtima 268

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 269

aa) Yaptırım . 269

bb) Yargılama Usulü 269

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu (TCK md. 124) 269

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  270

b- Suçun Maddi Unsurları . 271

aa) Suçun Faili . 271

bb) Suçun Mağduru . 271

cc) Suçun Konusu 271

dd) Suçun Fiili 271

c- Suçun Manevi Unsuru  274

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  274

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 276

aa) Teşebbüs . 276

bb) İştirak 277

cc) İçtima 277

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 278

aa) Yaptırım . 278

 

İçindekiler XIX

bb) Yargılama Usulü 278

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK md. 132) . 279

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 280

b- Suçun Maddi Unsurları. 280

aa) Suçun Faili ve Mağduru 280

bb) Suçun Konusu . 281

cc) Suçun Fiili 282

TCK md. 132/1 yönünden 282

TCK md. 132/2 yönünden 283

TCK md. 132/3 yönünden 284

c- Suçun Manevi Unsuru 285

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  286

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 287

aa) Teşebbüs 287

bb) İştirak 287

cc) İçtima 288

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 289

aa) Yaptırım 289

bb) Yargılama Usulü 290

g) Yargıtay Kararları 290

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu

(TCK md. 133)  293

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 294

b- Suçun Maddi Unsurları  294

aa) Suçun Faili . 294

bb) Suçun Mağduru 295

cc) Suçun Konusu . 295

dd) Suçun Fiili 297

TCK md. 133/1 yönünden 297

TCK md. 133/2 yönünden 298

TCK md. 133/3 yönünden 299

c- Suçun Manevi Unsuru 300

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  300

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 302

aa) Teşebbüs 302

bb) İştirak 302

cc) İçtima 302

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 303

aa) Yaptırım 303

 

XX İçindekiler

bb) Yargılama Usulü 304

g- Yargıtay Kararları  304

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK md. 134) 306

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  307

b- Suçun Maddi Unsurları . 307

aa) Suçun Faili ve Mağduru . 307

bb) Suçun Konusu 308

cc) Suçun Fiili 309

TCK md. 134/1 yönünden 310

TCK md. 134/2 yönünden 311

c- Suçun Manevi Unsuru  312

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  312

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 315

aa) Teşebbüs . 315

bb) İştirak 315

cc) İçtima 315

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 316

aa) Yaptırım . 316

bb) Yargılama Usulü 316

g- Yargıtay Kararları  316

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK md. 135) 318

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu . 319

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  323

b- Suçun Maddi Unsurları . 324

aa) Suçun Faili ve Mağduru . 324

bb) Suçun Konusu 324

cc) Suçun Fiili 329

c- Suçun Manevi Unsuru  330

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  330

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 333

aa) Teşebbüs . 333

bb) İştirak 333

cc) İçtima 333

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 334

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele

Geçirme Suçu (TCK md. 136) . 336

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  337

b- Suçun Maddi Unsurları . 337

 

İçindekiler XXI

aa) Suçun Faili ve Mağduru 337

bb) Suçun Konusu . 338

cc) Suçun Fiili 338

c- Suçun Manevi Unsuru 341

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  341

e- Suçun Nitelikli Halleri . 341

f- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 342

aa) Teşebbüs 342

bb) İştirak 343

cc) İçtima 343

g- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 344

Verileri Yok Etmeme Suçu (TCK md. 138) . 345

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 346

b- Suçun Maddi Unsurları  347

aa) Suçun Faili . 347

bb) Suçun Mağduru 347

cc) Suçun Konusu . 348

dd) Suçun Fiili 348

c- Suçun Manevi Unsuru 352

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  352

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 352

aa) Teşebbüs 352

bb) İştirak 353

cc) İçtima 353

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 353

İçerik ile Bağlantılı Suçlar . 353

Müstehcenlik Suçu (TCK md. 226) . 354

TCK md. 226/1 yönünden 357

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri. 358

b- Suçun Maddi Unsurları . 358

aa) Suçun Faili 358

bb) Suçun Mağduru . 358

cc) Suçun Konusu 359

dd) Suçun Fiili . 359

c- Suçun Manevi Unsuru  361

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru . 361

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri  361

aa) Teşebbüs . 361

bb) İştirak . 362

 

XXII İçindekiler

cc) İçtima . 362

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü  363

aa) Yaptırım . 363

bb) Yargılama Usulü . 363

g- Yargıtay Kararları . 363

TCK md. 226/2 yönünden 364

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 365

b- Suçun Maddi Unsurları  365

aa) Suçun Faili 365

bb) Suçun Mağduru 366

cc) Suçun Konusu. 366

dd) Suçun Fiili . 367

c- Suçun Manevi Unsuru . 367

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru . 367

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri  367

aa) Teşebbüs 367

bb) İştirak . 367

cc) İçtima . 368

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü  368

g- Yargıtay Kararları . 368

TCK md. 226/3 yönünden 369

Çocukların, temsili çocuk görüntülerinin, çocuk gibi görünen

kişilerin müstehcen görüntü, yazı veya sözlerde kullanılması suçu  370

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  370

b- Suçun Maddi Unsurları  370

aa) Suçun Faili ve Mağduru 370

bb) Suçun Konusu . 371

cc) Suçun Fiili . 371

c- Suçun Manevi Unsuru  375

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru . 375

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 375

aa) Teşebbüs 375

bb) İştirak . 375

cc) İçtima . 376

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 376

Üretiminde Çocukların, Temsili Çocuk Görüntülerinin, Çocuk

Gibi Görünen Kişilerin Kullanıldığı Müstehcen Ürünlerin

Ülkeye Sokulması, Çoğaltılması, Satışa Arzı, Satılması,

Nakledilmesi, Depolanması ve Başkalarının Kullanımına Suçu;  376

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  377

 

İçindekiler XXIII

b- Suçun Maddi Unsurları  377

aa) Suçun Faili ve Mağduru 377

bb) Suçun Fiili . 377

c- Suçun Manevi Unsuru . 379

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  379

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 380

aa) Teşebbüs 380

bb) İştirak 380

cc) İçtima . 380

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 381

g- Yargıtay Kararları . 381

TCK md. 226/4 yönünden 382

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri. 383

b- Suçun Maddi Unsurları . 383

aa) Suçun Faili ve Mağduru . 383

bb) Suçun Konusu 383

cc) Suçun Fiili . 384

c- Suçun Manevi Unsuru  385

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru . 385

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri  386

aa) Teşebbüs . 386

bb) İştirak . 386

cc) İçtima . 386

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü  386

g- Yargıtay Kararları  386

TCK md. 226/5 yönünden 388

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri. 388

b- Suçun Maddi Unsurları . 388

aa) Suçun Faili ve Mağduru . 388

bb) Suçun Konusu 389

cc) Suçun Fiili . 389

c- Suçun Manevi Unsuru  390

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru . 390

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri  390

aa) Teşebbüs . 390

bb) İştirak . 390

cc) İçtima . 391

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü  391

Ortak Hükümler . 391

Tüzel Kişinin Sorumluluğu 391

 

XXIV İçindekiler

Müstehcenlik suçu ve bilimsel/sanatsal/edebi eserler

ilişkisi  392

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama Suçu (TCK md. 228) . 393

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  394

b- Suçun Maddi Unsurları . 394

aa) Suçun Faili ve Mağduru . 394

bb) Suçun Konusu 394

cc) Suçun Fiili 395

c- Suçun Manevi Unsuru  396

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  397

e- Suçun Nitelikli Halleri . 397

f- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 398

aa) Teşebbüs . 398

bb) İştirak 398

cc) İçtima 398

g- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 399

Hakaret Suçu (TCK md. 125) 400

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  401

b- Suçun Maddi Unsurları . 402

aa) Suçun Faili . 402

bb) Suçun Mağduru . 402

cc) Suçun Konusu 402

dd) Suçun Fiili 403

c- Suçun Manevi Unsuru  404

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  404

e- Suçu Ağırlaştırıcı Nedenler . 407

f- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 408

aa) Teşebbüs . 408

bb) İştirak 409

cc) İçtima 409

g- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 409

Telif ve Marka Haklarıyla İlgili Suçlar 410

Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüz (md.71) . 411

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  412

b- Suçun Maddi Unsurları . 413

aa) Suçun Faili . 413

bb) Suçun Mağduru . 413

cc) Suçun Konusu 414

 

İçindekiler XXV

dd) Suçun Fiili 414

5846 sy. md. 71/1 yönünden . 414

5846 sy. md. 71/1-2 yönünden . 420

5846 sy. md. 71/1-3 yönünden . 420

5846 sy. md. 71/1-4 yönünden . 421

5846 sy. md. 71/1-5 yönünden . 421

5846 sy. md. 71/1-6 yönünden . 422

5846 sy. md. 71/2 yönünden . 422

c- Suçun Manevi Unsuru 424

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  424

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 425

aa) Teşebbüs 425

bb) İştirak 425

cc) İçtima 426

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 427

Teknolojik Önlemleri Etkisiz Kılma Suçu (md.72) 429

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 431

b- Suçun Maddi Unsurları  432

aa) Suçun Faili ve Mağduru 432

bb) Suçun Konusu . 432

cc) Suçun Fiili 432

c- Suçun Manevi Unsuru 440

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  440

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 440

aa) Teşebbüs 440

bb) İştirak 440

cc) İçtima 440

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 441

Bilgisayarla Bağlantılı Geleneksel Suçlar . 441

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu (TCK md.

142/2-e). 441

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 441

b- Suçun Maddi Unsurları  442

aa) Suçun Faili ve Mağduru 442

bb) Suçun Konusu . 443

cc) Suçun Fiili 444

c- Suçun Manevi Unsuru 446

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  446

 

XXVI İçindekiler

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 446

aa) Teşebbüs . 446

bb) İştirak 446

cc) İçtima 447

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 447

g- Yargıtay Kararları  447

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu (TCK

158/1-f) . 449

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri . 450

b- Suçun Maddi Unsurları . 450

aa) Suçun Faili ve Mağduru . 450

bb) Suçun Konusu 450

cc) Suçun Fiili 451

c- Suçun Manevi Unsuru  453

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  453

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 453

aa) Teşebbüs . 453

bb) İştirak 454

cc) İçtima 454

f- Suçun Yaptırım ve Yargılama Usulü . 454

g- Yargıtay Kararları  455

Birleşik Suçlar . 457

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (TCK md.

282)  458

a- Suçun Korunan Hukuksal Değeri  459

b- Suçun Maddi Unsurları . 459

aa) Suçun Faili ve Mağduru . 459

bb) Suçun Konusu 460

cc) Suçun Fiili 461

Genel Olarak 461

Yurt Dışına Çıkarma 464

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Öngörülen

Maksatlarla Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma . 465

Malvarlığı değerini satın almak, kabul etmek,

bulundurmak veya kullanmak  470

c- Suçun Manevi Unsuru  471

d- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  473

e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri . 473

aa) Teşebbüs . 473

 

İçindekiler XXVII

bb) İştirak 474

cc) İçtima 474

Suça ve Cezaya Etki Eden Nedenler 477

Ağırlatıcı Sebepler . 477

Suçun Kamu Görevlisi veya Meslek Sahibi Tarafından

İşlenmesi 477

Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmiş Olması . 477

Cezasızlık Hali . 478

Yaptırım ve Yargılama Usulü 479

EK: Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi . 481

KAYNAKÇA . 515

İNTERNET VE ORGANİZASYON KAYNAKÇASI  532

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,00   
320,00   
2
160,00   
320,00   
3
106,67   
320,00   
4
80,00   
320,00   
5
64,00   
320,00   
6
53,33   
320,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,00   
320,00   
2
160,00   
320,00   
3
106,67   
320,00   
4
80,00   
320,00   
5
64,00   
320,00   
6
53,33   
320,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,00   
320,00   
2
160,00   
320,00   
3
106,67   
320,00   
4
80,00   
320,00   
5
64,00   
320,00   
6
53,33   
320,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,00   
320,00   
2
160,00   
320,00   
3
106,67   
320,00   
4
80,00   
320,00   
5
64,00   
320,00   
6
53,33   
320,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,00   
320,00   
2
160,00   
320,00   
3
106,67   
320,00   
4
80,00   
320,00   
5
64,00   
320,00   
6
53,33   
320,00   
Kapat