İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk Sami Narte

İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai SorumlulukMaddi ve Manevi Tazminat Davaları Ceza Davaları


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
1454
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257656306
Boyut
16x24
Baskı
4295,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 295 puan kazanacaksınız)
   295
KARGO BEDAVA

 


KISA İÇERİK1
GİRİŞ
ÇALIŞMA KONUSUNUN ÖNEMİ, GÜNCELLİĞİ VE AMAÇ
ÇALIŞMA KONUSUNUN SINIRLANDIRILMASI, YÖNTEMİ VE SUNULMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR
GENEL ANLAMDA KAZA VE HASTALIK KAVRAMLARI
İŞ KAZASI KAVRAMI, UNSURLARI VE İŞ KAZASI SAYILAN HALLER
MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI, UNSURLARI VE MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE UNSURLARI

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DAYANAK, KAPSAM VE TARİHİ GELİŞİM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN DAYANAĞI VE KAPSAMI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TARİHİ GELİŞİM VE KAYNAKLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSG ALANINDA DEVLETİN, İŞVERENİN, ÇALIŞANLARIN VE DİĞER İLGİLİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DEVLETİN ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DİĞER İLGİLİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GÖREVLERİ VE TOPLU İŞ SÖZ- LEŞMESİNİN İŞLEVİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ ZARAR VE TAZMİNATLAR
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ ZARAR
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT

BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVİ ZARAR VE TAZMİNATLAR
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVİ ZARAR
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT

1 Prof. Dr. Yusuf Alper’e “kısa anlatım planı” fikri nedeniyle teşekkür edilen Prof. Dr. Ali Nazım Sözer’in Türk Genel Sağlık Sigortası isimli kitabından esinlenilmiştir.

XIV Kısa Plan


ALTINCI BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKLAR
SORUMLULUK KAVRAMI VE İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU
İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN (İŞÇİYİ GÖZETME BORCUNUN) HUKUKİ NİTELİĞİ
İŞVERENİN SGK, SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU VE SORUM- LULUKTAN KURTULMA HALLERİ
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İŞVEREN DIŞINDAKİ SORUMLULAR
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA DEVLET’İN HUKUKİ SORUMLULUĞU

YEDİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUKLAR
CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR, İLKELER VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE ORTAK ALAN ÇALIŞMA CEZA HUKUKU
ÇALIŞMA CEZA HUKUKUNDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUKLAR
TÜRK CEZA HUKUKUNDA YARGILAMA VE CEZALARIN UYGULANMASI
TÜRK CEZA HUKUKUNDA TAZMİNAT YAPTIRIMI VE UZLAŞMA

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI VE İŞ YARGILAMA USULÜ
İŞ YARGILAMASINDA İLKELER VE İŞ MAHKEMELERİ
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDA AÇILABİLECEK DAVA TÜR- LERİ
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREV VE YETKİ
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DAVALARDA UYGULANACAK YAZILI YARGILAMA USULÜ VE DAVANIN AŞAMALARI

DOKUZUNCU BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI, FAİZ VE İBRA
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNATLARDA FAİZ
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İBRA

ONUNCU BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU (ÖDETTİRME) HAKKI VE DAVALARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN RÜCU HAKKININ AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE RÜCU HAKKININ ŞARTLARI
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU HAKKI
HASTALIK SİGORTASI VE DİĞER HALLERDEN DOĞAN RÜCU HAKKI
SGK’NIN RÜCÛ DAVASINDA BAZI ÖZELLİKLER
RÜCU HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ONBİRİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TAZMİNATI HESAPLAMA TABLOLARI VE ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI

 

 

İÇİNDEKİLER
DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VIII
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ IX
ÖNSÖZ XI
KISA İÇERİK XIII
İÇİNDEKİLER XV
KISALTMALAR LXI
GİRİŞ. 1
ÇALIŞMA KONUSUNUN ÖNEMİ, GÜNCELLİĞİ VE AMAÇ 1
ÇALIŞMA KONUSUNUN ÖNEMİ 1
ÇALIŞMA KONUSUNUN GÜNCELLİĞİ 3
ÇALIŞMANIN AMACI 5
ÇALIŞMA KONUSUNUN SINIRLANDIRILMASI, YÖNTEMİ VE SUNULMASI 6
ÇALIŞMA KONUSUNUN SINIRLANDIRILMASI 6
ÇALIŞMADA İZLENECEK YÖNTEM 6
ÇALIŞMA KONUSUNUN SUNULMASI 8
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR İLE UNSURLARI
GENEL ANLAMDA KAZA VE HASTALIK KAVRAMLARI 9
KAZA KAVRAMI VE UNSURLARI 9
KAZA KAVRAMI 9
KAZANIN UNSURLARI 10
Kişiye Veya Eşyaya Gelen Zarar 10
Dışarıdan Gelen Olay (Dış Etki) 11
İstenilmeyen Olay 11
Ani Olay 12
Uygun İlliyet Bağı 12
HASTALIK KAVRAMI VE ETKENLERİ 13
HASTALIK KAVRAMI 13
BEDEN SAĞLIĞINI BOZAN VE HASTALIĞA NEDEN OLAN ETKENLER 14

Kalıtımla ilgili nedenler 14
Çevre ile ilgili nedenler 14
Yetersiz ve dengesiz beslenme 14
Duygusal Nedenler 15
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BOYUTLARI, NEDENLERİ VE
ÖNLEMLER 15
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BOYUTLARI 15
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ BAŞLICA NEDENLERİ 17
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI ÖNLEMLERİ 19
İŞ KAZASI KAVRAMI, UNSURLARI VE İŞ KAZASI SAYILAN HALLER 21
TEKNİK VE HUKUKİ ANLAMDA İŞ KAZASI KAVRAMI VE ÖNEMİ 21
TEKNİK ANLAMDA İŞ KAZASI 21
HUKUKİ ANLAMDA İŞ KAZASI VE ÖNEMİ 23
HUKUKİ ANLAMDA İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINI KAPSAMI İÇİNE ALIR 25
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANLAMINDA İŞ KAZASI 27
HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASININ
UNSURLARI 28
Kazanın varlığı (İş Kazası Sayılan Haller) 28
aa. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Olaylar 29
ab. Yürütülen İş Nedeniyle Meydana Gelen Olaylar 30
ac. Sigortalının İşyeri Dışına Bir Yere Gönderilmesi Nedeniyle Asıl
işini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Meydana Gelen Olaylar 31
ad. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermesi için Ayrılan Zamanlarda Meydana Gelen Olaylar 33
ae. İşveren Tarafından Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Geliş Sırasında Meydana Gelen Olaylar 34
Bedenen veya Ruhen Bir Zararın Ortaya Çıkması 36
Zarar Görenin Sigortalı Sayılması 37
ca. Hizmet sözleşmesi ile çalışan sigortalılar 37
cb. Fiilen Çalışanlar 38
cc. Hizmet Sözleşmesi İle Çalıştırılanlar Gibi Sigortalı Sayılanlar 39
İlliyet Bağının Bulunması 40
BAGIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASININ UNSURLARI 42
Kazanın varlığı (İş Kazası Sayılan Haller) 42
aa. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Olaylar 42
ab. Yürütülen iş Nedeniyle Meydana Gelen Olaylar 43
Bedence veya Ruhça Bir Zararın Ortaya Çıkması. 43
Zarar Görenin Bağımsız Çalışan Sigortalı Sayılması 43
ca. Köy ve Mahalle Muhtarları 44

cb. Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar ve Öyle sayılanlar 45
İlliyet Bağının Bulunması 45
KAMU GÖREVLİLERİ AÇISINDAN İŞ (VAZİFE MALULLÜĞÜ) KAZASI VE
UNSURLARI 45
Vazife Malullüğü 45
Vazife Malullüğü ve Unsurları 46
ba. İş Kazasının Varlığı 47
baa. Adi Malul Sayılma (% 60 oranında çalışma gücünü veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma
gücünü kaybetmek) 47
bab. İşyerinde Meydana Gelen Kazalar 47
bac. Vazife Yapıldığı Sırada Meydana Gelen Kazalar 48
bad. Kendi Vazifeleri Dışında İdarelerince Görevlendirildikleri Başka Bir Kamu İdaresine Ait İşleri Yaparken Meydana
Gelen Kazalar 49
bae. Kurumun Menfaatini Korumak İçin İş Yaparken Meydana
Gelen Kazalar 49
baf. İdare Tarafından Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş
Geliş Sırasında Meydana Gelen Kazalar 50
bb. Bedence Veya Ruhça Bir Zararın Ortaya Çıkması 50
bc. İlliyet Bağının Bulunması 50
İŞ HUKUKU ANLAMINDA İŞ KAZASI 51
İŞ HUKUKU ANLAMINDAKİ İŞ KAZASI İLE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANLAMINDAKİ İŞ KAZASI ARASINDA FARKLAR 51
İŞ HUKUKU ANLAMINDA İŞ KAZASININ UNSURLARI 53
Kaza, işverenin İSG önlemlerini hiç veya yeteri kadar almamasından kaynaklanmalıdır 54
Sigortalının Dıştan Gelen, İstenilmeyen, Ani ve Gözle Görülebilir Bir
Olayla Karşılaşması 54
ba. Dıştan Gelen Bir Etken 54
bb. İstenilmeyen Olay 54
bc. Anî Olay 55
bd. Gözle Görülebilir Olay 56
Sigortalının Kaza Sonucu Zarara Uğraması 56
Uygun İlliyet Bağı Bulunması 57
da. Yapılan iş ile Kaza Arasındaki İlliyet Bağı ve Karineler 57
db. Kaza ile Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 59
dc. Uygun İlliyet Bağının Kesilmesi 60
dca. Mücbir Sebep 60
dcb. Zarara Uğrayanın Ağır Kusuru 62

dcc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 63
dcd. Zarara Uğrayan ile Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 65
ÖĞRETİ VE UYGULAMADA KARİNE OLARAK İŞ KAZASI KABUL EDİLEN HALLER 65
Yapılan İş Sırasında Meydana Gelen Kazalar İş Kazasıdır. 65
aa. Sigortasız Çalıştırılanların Karşılaştıkları İş Kazası veya Meslek
Hastalığı Halinde 66
ab. Ticari Taksi, Dolmuş ve Benzeri Nitelikteki Toplu Taşıma
Araçlarında Meydana Gelen Kazalar 66
aba. Tam Süreli Çalışanlar Açısından 66
abb. On Günden Az Çalışanlar Açısından 67
ac. İş Arama İzni Sırasında Meydana Gelen Kazalar 68
İş Süresinde veya İş Süresinden Sayılan Hallerde Meydana Gelen
Kazalar İş Kazasıdır. 69
Yapılan İşin Yarattığı Tehlike Sonucu Meydana Gelen Kazalar İş Kazasıdır. 70
İşverenin, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerini Almamasından
Kaynaklanan Kazalar İş Kazasıdır. 71
HUKUK SİSTEMİMİZE GÖRE COVİD 19 HASTALIĞI İŞ KAZASI MI VEYA MESLEK HASTALIĞI MIDIR? 71
COVİD 19 POZİTİF DURUMUNA İLİŞKİN SGK VE SAĞLIKÇILARIN GÖRÜŞLERİ 71
COVİD 19 POZİTİF DURUMUNUN İŞ KAZASI MI VEYA MESLEK HASTALIĞI
MI? OLDUĞUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 73
İŞ KAZASI VE MALULİYETİN TESPİTİ 78
İŞ KAZASININ MAHKEME TARAFINDAN TESPİTİ 78
İş Kazası Tespit Davasının amacı 78
İş Kazası Tespit Davasında Görev ve Yetki 79
İş Kazası Tespit Davasında Taraflar 81
ca. Davacı Taraflar 81
cb. Davalı Taraflar 82
İş Kazası Tespit Davasında Uygulanacak Usul 83
MALÜLİYETİN SAĞLIK KURULUŞLARINCA TESPİTİ 83
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU YÜKSEK SAĞLIK KURULU VE İŞLEVİ 85
SGK TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMEYE HAK SAHİPLERİNİN İTİRAZI 86
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 87
MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI, UNSURLARI VE MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ 102
TEKNİK VE HUKUKİ ANLAMDA MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI VE ÖNEMİ 102
TEKNİK ANLAMDA MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI 102
HUKUKİ ANLAMDA MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI 103

MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI 104
MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI 105
MESLEK HASTALIĞINA TUTULAN KİŞİNİN SİGORTALI OLMASI 105
MESLEK HASTALIĞINA TUTULAN İŞÇİNİN BEDENSEL VEYA RUHSAL
ARIZAYA UĞRAMASI YA DA ÖLMESİ 106
MESLEK HASTALIĞI İLE SİGORTALININ GÖRDÜĞÜ İŞ VEYA İŞYERİ
KOŞULLARI ARASINDA UYGUN BİR İLLİYET BAĞI BULUNMASI 106
MESLEK HASTALIĞININ YÖNETMELİKTEKİ LİSTEDE YER ALMASI 107
MESLEK HASTALIĞININ YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SÜREDE ORTAYA
ÇIKMASI 109
BAĞ KUR SİGORTALILARI YÖNÜNDEN PRİM VE PRİME İLİŞKİN TÜM
BORÇLARIN ÖDENMİŞ OLMASI 109
MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ 110
MESLEK HASTALIĞININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA TESPİTİ. 110
aa. Meslek Hastalığının Kurum Sağlık Kurulunca Tespiti 110
ab. Meslek Hastalığının Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca Tespiti 111
aba. Hastalığın Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Almaması 111
abb. Meslek Hastalığının Yükümlülük Süresinden (İşten
Ayrıldıktan) Sonra Ortaya Çıkması 112
Meslek Hastalığının Mahkeme Tarafından Tespiti 113
ba. Meslek Hastalığı Tespit Davasının amacı 113
bb. Meslek Hastalığı Tespit Davasında Görev ve Yetki 115
bc. Meslek Hastalığı Tespit Davasında Taraflar 118
bd. Meslek Hastalığı Tespit Davasında Uygulanacak Usul 118
SİGORTASIZ ÇALIŞANIN MESLEK HASTALIĞINA TUTULMASI. 118
SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİ VE NİTELİĞİ 119
SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİNİN KURULMASI VE SİGORTALILIK 120
MESLEK HASTALIĞINDA SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİ 122
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 124
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU 126
MESLEK HASTALIĞINDA KAÇINILMAZLIK UNSURU VE İŞVERENİN KUSURU (32
YIL FORMÜLÜ) 127
YURT DIŞINDA TÜRK İŞVERENLERCE ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİN MESLEK HASTALIĞI HALİ 129
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ YAPILAN ÜLKELERDE 129
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMAYAN ÜLKELERDE 130
506 Sayılı Kanun Döneminde 130
Bugünkü Durum (5510 s. Kanun Dönemi) 132
KONUYA İLŞKİN YARGITAY KARARLARI 133

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 143
TEKNİK ANLAMDA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ARASINDA BULUNAN FARKLAR 143
HUKUKİ ANLAMDA İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINI KAPSAMI İÇİNE ALIR 143
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE UNSURLARI 145
İŞ SAĞLIĞI 145
İŞ SAĞLIĞI KAVRAMI 145
İŞ SAĞLIĞININ AMAÇLARI 147
Çalışanları Korumak 148
Üretim Güvenliğini Sağlamak 148
İşletme Güvenliğini Sağlamak 149
İŞ SAĞLIĞININ ÖZELLİKLERİ 149
İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA İLKELERİ 149
Uygun İşe Yerleştirme 150
İşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi 151
Sağlık Risklerinin Kontrolü 152
Aralıklı Kontrol Muayenesi 152
İşyerinde Sağlık Hizmeti Sağlanması 153
Sağlık Eğitimi 153
TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ 154
Temel İş Sağlığı Hizmetlerinde Amaç 154
Temel İş Sağlığı Hizmetleri İçin Gerekli Altyapı Özellikleri 154
İŞ HİJYENİ 155
İŞ GÜVENLİĞİ 156
İŞ GÜVENLİĞİ KAVRAMI 156
İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ 157
İş Güvenliği Kültürü Kavramı 157
Güvenlik Kültürünün Özellikleri 158
İŞ GÜVENLİĞİNİN AMAÇLARI 159
İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ 160
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 160
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI 161
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ 163
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TEMEL İLKELER 163
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 165
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 169

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DAYANAK, KAPSAM VE TARİHİ GELİŞİM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN DAYANAĞI VE KAPSAMI 173
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN DAYANAĞI 173
İŞÇİYİ GÖZETME BORCU 173
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 174
Kusur Esasına Dayalı Sorumluluk 174
Kusursuz Sorumluluk 175
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAPSAMI 176
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TARİHİ GELİŞİM VE KAYNAKLAR 177
DÜNYADA TARİHİ GELİŞİM 177
TÜRK HUKUKUNDA TARİHİ GELİŞİM 179
CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 179
CUMHURİYET DÖNEMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 180
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAYNAKLARI 182
ULUSAL KAYNAKLAR 182
1982 Anayasa’sı 182
aa. Yaşama Hakkı 182
ab. Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı 183
ac. Yaşına, Cinsiyetine ve Gücüne Uymayan İşlerde Çalıştırılma
Yasağı 183
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 184
ba. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Amacı 184
bb. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Temel Kavramlar 186
bba. Çalışan 186
bbb. Genç Çalışan 186
bbc. Çalışan Temsilcisi 186
bbd. İşyeri 186
bbe. İşveren 187
bbf. İşveren Vekili 187
bbg. Teknik Eleman 187
bbh. İşyeri Hemşiresi 188
bc. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamı ve İstisnaları 188
bca. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamı 188
bcb. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamasında İstisnalar 189
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yönetmelikler 190
ULUSLARARASI KAYNAKLAR 192
Birleşmiş Milletler Normları 193

aa. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 194
ab. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 195
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Normları 196
ba. Uluslararası Sözleşmeler 198
baa. 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 199
bab. 161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşmesi 200
bac. 187 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve
Sözleşmesi 200
bc. Tavsiye Kararları 201
bca. İşçi Sağlığının Korunmasına İlişkin 1953 Tarihli 97 Sayılı
Tavsiye Kararı 201
bcb. İşyerlerindeki İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 1985 Tarihli 171
Sayılı Tavsiye Kararı 202
bcc. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamı ile ilgili 1981 tarihli
164 Sayılı Tavsiye Kararı 202
bcd. Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi 203
Avrupa Birliği Normları 204
ca. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 205
cb. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 206
cc. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 209
cd. Avrupa Birliği Hukukunun Genel İlkeleri 209
ce. Yönetmelikler 210
cf. Direktifler (Yönergeler) 211
cfa. 89/391 Sayılı Çerçeve Direktif 211
cfb. Çerçeve Direktife Dayanarak Çıkartılan Direktifler 215
Uluslararası Hukukta İş Sağlığı Ve Güvenliği Örgütlenmesi 218
da. Avrupa Birliği Hukukunda İş Güvenliği Ve Sağlığı Örgütlenmesi 218
daa. Genel Kurumsal Yapı. 218
dab. Avrupa Birliği İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı (EU-OSHA) 222
db. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Örgütlenmesi 225
dc. Birleşik Krallık (İngiliz) Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Örgütlenmesi 228
dd. Almanya Federal Cumhuriyeti Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Örgütlenmesi 231
de. Fransa Cumhuriyeti Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Örgütlenmesi 235

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSG ALANINDA DEVLETİN, İŞVERENİN, ÇALIŞANLARIN VE DİĞER İLGİLİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DEVLETİN ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 237
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANAYASAL DAYANAĞI VE MEVZUATININ
OLUŞTURULMASI 237
ÜNİVERSİTELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN VERİLMESİ 238
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN OLUŞTURULMASI 239
GÜÇLÜ BİR ÖRGÜTÜN KURULMASI ZORUNLULUĞU 239
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ 240
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 241
SİGORTA PRİMİ İNDİRİMİ (SGK’NIN KATKISI) 244
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ 244
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMİ VE YAPTIRIM UYGULANMASI 245
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 247
İŞ KAZASININ VE MESLEK HASTALIĞININ KURUM TARAFINDAN SORUŞTURULMASI 247
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI YARDIMLARI 249
Sigortalıya Yapılacak Yardımlar 249
Sağlık Yardımları 249
ba. Sağlık Yardımlarının Amacı 249
bb. Sağlık Yardımlarının Kapsamı 250
bc. Sağlık Yardımlarının Süresi 250
Parasal Yardımlar 250
ca. Sigortalıya Yapılacak Parasal Yardımlar 251
caa. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 251
cab. Sürekli İş Göremezlik Ödeneği 252
cb. Sigortalının Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Yapılan Parasal Yardımlar 253
cba. Cenaze Ödeneği Verilmesi 253
cbb. Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması 253
cbc. Sigortalının Ana - Babasına Gelir Bağlanması 253
cbd. Gelir Bağlanmış Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği verilmesi 254
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 255
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 255
İŞYERİNİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÖRGÜTLEME
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 257
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü 257
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Oluşturma veya Ortak Sağlık ve
Güvenlik Biriminden Hizmet Alma Yükümlülüğü 258

Çalışan Temsilcisi Görevlendirme Yükümlülüğü 259
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ SAĞLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 259
İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülüğü 259
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme Yükümlülüğü 260
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAK VE YAPTIRMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ 260
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, BİLGİLENDİRİLMESİ VE KATILIMLARININ
SAĞLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 262
Çalışanları Bilgilendirme ve Eğitme Yükümlülüğü 262
Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
Yükümlülüğü 265
İŞYERİNDE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 266
Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım ile İlgili
Yükümlülükler 266
Tahliye ile İlgili Yükümlülükler 267
SAĞLIK GÖZETİMİ YAPMA, KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 268
Sağlık Gözetimi ile İlgili Yükümlülükler 268
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi ile İlgili
Yükümlülükler 269
HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 270
Her Türlü Önlem Kavramı 270
Her Türlü Önlem Kavramı İçine Giren Psikososyal Riskler 273
ba. Psikolojik Tacizi Önleme (Mobbing) Yükümlülüğü 274
bb. Cinsel Tacizi Önleme Yükümlülüğü 279
ÖNLEMLERE UYULUP UYULMADIĞINI DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 285
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN MALİYETİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 285
Tüm İSG Önlemlerinin Maliyetini Karşılama Yükümlülüğü 285
İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Kendisi Yürütmesi 286
ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN AYRIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 287
Asıl İşveren - Alt İşveren Kavramları 287
Asıl İşverenin İşyerindeki Alt İşveren İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği 289
Alt İşverenin İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 291
ca. Alt İşverenin İşyeri 291
cb. Alt İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri 292
cba. Alt İşverenin İş Mevzuatından Doğan İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri 292
cbaa. 6331 Sayılı Kanundan Doğan Yükümlülükler 292
cbab. Yönetmeliklerden Doğan Yükümlülükler 293

cbb. Asıl İşveren - Alt İşveren Arasındaki Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler 295
Alt İşverenin İşyerindeki Asıl İşverenin İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği 296
da. Asıl İşveren ve Alt İşveren İşçilerinin Birlikte Çalışması Hali 296
db. Alt İşveren ile Asıl İşveren İşçisi Arasındaki İlişki 297
dba. Asıl İşverenin Sebep Olduğu Zarardan Alt İşveren İşçisinin
Zarar Görmesi 298
dbb. Alt İşverenin Sebep Olduğu Zarardan Asıl İşveren İşçisinin
Zarar Görmesi 298
İş Sağlığı ve Güvenliği Yaptırımlarında Alt İşveren - Asıl İşveren Ayrımı 299
Bazı Özel Durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 300
fa. Rödövans İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliği 300
faa. Rödövans İlişkisi Kavramı 300
fab. Rödövans İlişkisi Türleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği 301
faba. Birinci Tip Rödövans İlişkisinde Yükümlülükler 301
fabb. İkinci Tip Rödövans İlişkisinde Yükümlülükler 302
fabc. Üçüncü Tip Rödövans İlişkisinde Yükümlülükler 302
fb. Yapı Denetim Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 303
fc. Anahtar Teslimi İş Alan İşverenin İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği. 306
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 308
İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HAKLARI 314
İŞVERENİN İŞÇİDEN ZARARIN KARŞILANMASINI İSTEME HAKKI 314
İŞVERENİN DİSİPLİN CEZASI UYGULAMA HAKKI 316
İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI 318
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyulmaması Halinde İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı 318
aa. İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya
İşyerindeki Mallan Zarara Uğratması 318
ab. İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Aykırı Hareket Etmek
Suretiyle İşyerindeki Malları Zarara Uğratması 319
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyulmaması Halinde İşverenin
Geçerli Nedenle Fesih Hakkı 321
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 322
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 322
DİĞER ÇALIŞANLARIN VE KENDİ SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEME YÜKÜMLÜĞÜ 322
ÇALIŞANLARIN, İŞVERENİN VERDİĞİ EĞİTİM VE TALİMATLARA GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 323
İşyerindeki Tüm Araçları Kurallara Uygun Şekilde Kullanmak 323

Kişisel Koruyucu Donanımı Doğru Kullanmak ve Korumak 323
İşyerindeki Ciddi ve Yakın Bir Tehlikeyle Karşılaştıklarında ve Koruma Tedbirlerinde Bir Eksiklik Gördüklerinde, İşverene veya Çalışan
Temsilcisine Derhal Haber Vermek 323
İşyerinde Tespit Edilen Noksanlık ve Mevzuata Aykırılıkların Giderilmesi Konusunda, İşveren ve Çalışan Temsilcisi ile İş Birliği
Yapmak 324
Kendi Görev Alanında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması için
İşveren ve Çalışan Temsilcisi ile İş Birliği Yapmak 324
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI DURUMUNDA GENEL
YÜKÜMLÜLÜKLER 324
İş Kazası Ve Meslek Hastalığını Bildirme Yükümlülüğü (Bağımsız
Çalışanlar İçin) 325
Sağlık Tesislerine Başvurma Yükümlülüğü 326
Hekim Tavsiyelerine Uyma Yükümlülüğü 326
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞANIN HAKLARI 327
İŞVERENİN MÜTEMERRİT ALACAKLI DURUMUNA DÜŞMESİ 327
ÇALIŞANIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI 328
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun veya İşverenin Kararına İstinaden Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 328
aa. Genel Olarak 328
ab. Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Koşulları 329
aba. Ciddi ve Yakın Bir Tehlikenin Varlığı 329
abb. Ciddi ve Yakın Tehlikenin Tespiti 329
abc. Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Önleminin Alınmamış Olması 329
abd. İşin Durdurulmamış Olması 329
İşçinin Re’sen Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 330
ba. İşçinin Re’sen Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Koşulları 330
baa. Ciddi ve Yakın Tehlikenin Önlenemez Olması 330
bab. İşin Durdurulmamış Olması 330
bb. İşçinin Re’sen Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Kullanımı 331
bba. İşyerini veya Tehlikeli Bölgeyi Terk Ederek Belirlenen
Güvenli Yere Gitme 331
bbb. Kaçınmayı Takiben İşvereni Haberdar Etme 331
bbc. Kaçınma Sonucu Bir Başkası Aleyhine Ciddi ve Yakın Bir
Tehlike Oluşturmama 331
Kaçınma Süresinin Sınırı 331
Çalışmaktan Kaçınmanın Hükümleri 332
da. Çalışmaktan Kaçındığı Dönem için İşçinin Ücret ve Diğer Hakları Saklıdır 332

db. Kaçınma Hakkı Kapsamında Çalışılmayan Süreler Çalışma
Süresinden Sayılır 332
İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI 332
4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından 332
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından 333
İŞÇİNİN İHBAR VE ŞİKAYET HAKKI 334
SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GÖREVLERİ VE TOPLU
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞLEVİ 335
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DİĞER İLGİLİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 338
İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREV, YETKİ, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 338
İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ 338
Rehberlik Görevi 339
aa. Öneride Bulunmak 339
ab. İşyerinde Alınması Gereken Tedbirleri İşverene Yazılı Olarak
Bildirmek 340
Risk Değerlendirmesi Görevi 341
ba. Risk Değerlendirme Ekibi 341
bb. Risk Değerlendirmesi Yapılırken Dikkate Alınacak Hususlar 341
bc. Risk Değerlendirmesi Aşamaları 342
bd. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi 342
Gözetim Görevi 343
ca. İşyeri Hekiminin Sağlık Gözetimi Görevi 343
cb. İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Ortamı Gözetimi Görevi 344
Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Görevi 344
da. İşyeri Hekiminin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Görevi 344
db. İş Güvenliği Uzmanının Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Görevi 345
İlgili Birimlerle İşbirliği Görevi 346
ea. İşyeri Hekiminin İlgili Birimlerle İşbirliği Görevi 346
eb. İş Güvenliği Uzmanının İlgili Birimlerle İşbirliği Görevi 346
İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ YETKİLERİ 347
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının İşin Durdurulması İçin
İşverene Başvurma Yetkisi 347
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının İnceleme ve Araştırma,
Gerekli Bilgi ve Belgelere Ulaşma ve Çalışanlarla Görüşme Yetkisi 347
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının İlgili Kurum ve Kuruluşlarla
İşbirliği Yapma Yetkisi. 348
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Mesleki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik Eğitim, Seminer ve Panel Gibi Organizasyonlara
Katılma Yetkisi 348

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 348
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Sır Saklamak ve Gizliliğe
Uymak Yükümlüğü 348
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının İşini Özenle Yapma
Yükümlüğü 349
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü 349
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Defter Tutma Yükümlüğü 350
İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ HAKLARI VE İŞ GÜVENCESİ 350
DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 351
DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ 351
DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ 351
Diğer Sağlık Personelinin İnceleme ve Araştırma, Gerekli Bilgi ve
Belgelere Ulaşma ve Çalışanlarla Görüşme Yetkisi 351
Diğer Sağlık Personelinin İlgili Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapma Yetkisi 351
Diğer Sağlık Personelinin Mesleki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik
Eğitim, Seminer ve Panel Gibi Organizasyonlara Katılma Yetkisi 352
DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 352
Diğer Sağlık Personelinin Hakları ve İş Güvencesi 352
Diğer Sağlık Personelinin Yükümlülükleri 352
ba. Diğer Sağlık Personelinin İşini Özenle Yapma Yükümlülüğü 352
bb. Diğer Sağlık Personelinin Sır Saklamak ve Gizliliğe Uymak Yükümlülüğü 353
İŞYERİ HEKİMLERİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE DİĞER SAĞLIK
PERSONELİNİN İŞ GÜVENCESİ 353
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ ZARAR VE TAZMİNATLAR
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ ZARAR 357
MADDİ ZARAR KAVRAMI TANIMI VE UNSURLARI 357
MADDİ ZARAR KAVRAMI 357
MADDİ ZARARIN UNSURLARI 358
Malvarlığı 358
Malvarlığının Eksilmesi 359
Malvarlığındaki Eksilmenin İrade Dışı Meydana Gelmesi 359
NİTELİKLERİNE GÖRE MADDİ ZARAR TÜRLERİ 360
Fiili Zarar - Yoksun Kalınan Kâr 360
Doğrudan Zarar - Dolaylı Zarar 360

Kişiye İlişkin Zarar - Eşyaya İlişkin Zarar 361
EŞYAYA VE KİŞİYE İLİŞKİN MADDİ ZARAR 361
EŞYAYA İLİŞKİN ZARARLAR 361
Eşyanın Tamamen Yok Olması (Tam Kayıp Zararı) 362
Eşyanın Kısmen Yok Olması 363
ba. Onarım Giderleri Zararı 363
bb. Onarılmış Eşyalarda Değer Kaybı Zararı. 365
Gelir Yoksunluğu Zararı (Ek-Munzam Zarar) 366
Eşyanın Onarım Süresince Kullanılamamasından Doğan Zarar 367
KİŞİYE İLİŞKİN MADDİ ZARARLAR 367
Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesinden Doğan Maddi Zarar 367
aa. Tedavi (İyileştirme) Giderleri 368
ab. Kazanç Kaybı 369
ac. Çalışma Gücünün Azalmasından veya Sürekli Kaybından Doğan
Zarar 369
aca. Çalışma Gücünün Geçici Kaybından Doğan Zarar 370
acb. Çalışma Gücünün Sürekli Olarak Azalması veya Kaybından
Doğan Zarar 370
ad. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zarar 370
İnsan Ölümünde Maddi Zarar 371
ba. Ölüm Derhâl Olmadıysa İyileştirme Giderleri ve Gelir Kaybı 371
bb. Cenaze Giderleri 371
bc. Ölenin Desteğinden Yoksun Kalma 372
MADDİ ZARARIN İSPATLANMASI 372
MADDİ ZARARIN HESAPLANACAĞI ZAMAN 374
MADDİ ZARAR MİKTARINA FAİZ EKLENMESİ 375
MADDİ ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ (Yararın İndirilmesi) 376
GENEL BİLGİ 376
YARAR KAVRAMI 376
DENKLEŞTİRMENİN ŞARTLARI 378
Zarar verici olay zarar gören lehine ekonomik bir yarar sağlamalıdır 378
Zarar Verici Olay İle Yarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Olmalıdır. 379
Tarafların İradesi Veya Bir Kanun Hükmü Yararın Denkleştirilmesini Engellememelidir. 379
ca. Üçüncü Kişilerin Zarar Gören’e İfa Amacı Taşımayan Yardımları 380
cb. Zarar Görenin Önlem ve Davranışları Sonucu Elde Edilen Yararlar 381
cba. Zarar Görenin Zararı Kendi İmkanlarıyla Gidermesi 381
cbb. Zarar Görenin Yaptığı Kaza veya Hayat Sigortaları 381

cc. Haksız Fiil Nedeniyle Yapılmayan Giderler 382
cd. Ölenin Desteğinden Yoksun Kalınmasında Özel Durumlar 382
DENKLEŞTİRMEDE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (MK m. 2) 382
DENKLEŞTİRME İŞLEMİNDE USUL SORUNLARI 383
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 383
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT 393
MADDİ TAZMİNAT KAVRAMI, AMACI, KAPSAMI VE ZARAR İLE ARASINDAKİ
İLİŞKİ 393
TAZMİNAT KAVRAMI VE AMACI 393
TAZMİNATIN KAPSAMI 394
TAZMİNAT İLE ZARAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 395
MADDİ TAZMİNAT TÜRLERİ 396
AYNİ TAZMİNAT 396
NAKDİ TAZMİNAT 396
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL
BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİNDE (YARALANMADA) MADDİ TAZMİNAT 397
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI 398
Bedensel Zarar Kavramı ve Korunması 399
Geçici İş Göremezlikten Doğan Tazminat 400
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI 403
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNAT HESABI 404
Yaşam Süresi (Muhtemel Ömür Süresi) 404
Çalışma Süresi (Faal Ömür Süresi - İş Görebilme Çağı) 404
Zarar Görenin Geliri 405
İş Göremezlik Oranı (Çalışma Gücünden Kayıp Oranı) 406
Kusurun Belirlenmesi 407
Sürekli İş Göremezlikte Zarar ve Tazminattan Yapılacak İndirimler 410
fa. İşçinin İş Göremezlik Oranı 410
fb. İşçinin Kendi Kusuru (Ortak Kusur) 410
fc. Kanundan Kaynaklanan İndirimler 411
fca. Zarar Görenin Rızası 411
fcb. İşverenin Müzayaka (Yoksulluk) Durumuna Düşmesi 411
fcc. Beklenmedik Hâl (Umulmayan olaylar) 412
fcd. Zarar Görenin Bünyesinin Zarar Görmeye Elverişli Olması 412
fce. Zayıf İlliyet Bağı 413
fcf. Zarar Görenin Çok Yüksek Bir Gelire Sahip Olması 413
fcg. Hatır İşleri 413
fd. SGK Tarafından Sağlanan Parasal Yardımlar 414

fe. Özel Sigorta Ödemeleri 415
ff. İşverence ve Özel Kişilerce Yapılan Ödemeler 415
fg. Sosyal Yardım Zamları ve Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri 416
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 416
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN
KALMA TAZMİNATI 422
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA İLİŞKİN KAVRAMLAR 422
Destek Kavramı 422
aa. Gerçek Destek (Fiili destek) 423
ab. Varsayılan Destek (Farazi destek) 424
Destekten Yoksunluk Kavramı ve Destekten Yoksun Kalanlar 424
Bakım İlişkisi 426
Bakım Gücü ve Bakım İhtiyacı Kavramları 426
da. Bakım Gücü 426
db. Bakım İhtiyacı 427
Destek Süresi. 428
DESTEK OLARAK KABUL EDİLEN KİŞİLER 428
Eşlerin Birbirlerine Destek olması 428
aa. Evlilik Birliği İçerisinde Eşlerin Birbirine Destek Olması 428
ab. Nikahsız Yaşayan Eşlerin Birbirine Destek Olması 429
ac. Nişanlıların Birbirine Destek Olması 430
Ana ve Babanın Çocuklarına Destek olması 431
Çocukların Ana ve Babalarına Destek olması 432
ca. Küçük Çocukların Ana ve Babalarına Destek Olması 432
cb. Yetişkin Çocukların Ana ve Babalarına Destek Olması. 434
Kardeşlerin Birbirlerine Destek olması 436
Değişik Destek Tiplerinin Destek olması 437
DESTEK OLARAK KABUL EDİLEN DEĞERLER 438
Ölenin Fikri ve Bedeni Katkısı İle Sağladığı Gelirden Yoksun kalınması 438
Yardım ve Hizmet Ederek katkı Sağlayan Kişinin Ölmesi Halinde
Yoksun kalınan Değer 439
Ev İşlerini Yaparak katkı Sağlayan Kişinin (Ev Hanımı) Ölmesi Halinde
Yoksun kalınan Değer 441
Yaşlı veya Emekli olmuş Kişinin (Erkeklerin) Ölmesi Halinde Yoksun
kalınan Değer 443
Ölenin Ödediği Nafaka Alacağından Yoksun Kalınması 444
Üçüncü Kişilerin Ölenin Düzenli Yaptığı Yardımlardan Yoksun Kalması 445
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARI VE NİTELİĞİ 445

Yoksun Kalınan Gelir (Kazanç, yardım ve hizmetten Yoksun Kalma) Niteliği 445
Zararın Yansıma Zarar Olması 445
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ YASAL DAYANAĞI 447
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ KONUSU VE AMACI 448
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 449
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 450
DESTEKTEN YOKSUN KALMADA ÖDENECEK ZARAR TÜRLERİ. 451
Cenaze Giderleri 451
Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri 452
Çalışma Gücünün Azalması veya Kaybedilmesinden Doğan Kayıplar 453
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ HESAPLANMASI 453
Zarar Süresinin Başlangıcı 454
Zararın Hesaplanma Tarihi 455
Desteğe Ait Gelirin Tespiti 455
ca. Bilinen Dönem Geliri 456
caa. Bakiye Ömür Hesabı 456
cab. Desteğin Geliri 457
ccc. Geçmiş Dönem Zarar Hesabı 458
cb. Bilinmeyen Dönem Geliri 458
cda. Aktif Dönem Geliri 460
cdb. Pasif Dönem Geliri 460
cc. Örnek Zarar Hesabının Şema Üzerinde Gösterilmesi 461
Desteğe Ait Gelirin Paylaştırılması 461
da. Gelirin Paylaştırılmasında Uygulanacak İlkeler 461
daa. Desteğin Gelirinin Bir Miktarını Kendine Ayıracağı Dikkate Alınmalıdır 462
dab. Dava Açmamış Kişilerin Destek Payları da Dikkate
Alınmalıdır 462
dac. Yoksun Kalanlara Ayrılacak Destek Payları İhtiyaçları
Süresince Olmalıdır 462
dad. Destekten Çıkanların Payları Kalanların Paylarına Eklenmelidir 462
db. Eş ve Çocukların Alacakları Paylar 463
dba. Çocuksuz Eşin Alacağı Destek Payı 463
dbb. Eş ve Değişen Sayıda Çocukların Alacakları Destek Payları 464
dc. Desteğin Bakım Gücü ve Destekten Yoksun Kalanların Bakım
ihtiyacı Süresi 465

dca. Desteğin Bakım Gücü (Destek) Süresi 465
dcb. Destekten Yoksun Kalanların Bakım İhtiyacı Süresi 465
Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabında İndirimler 466
ea. Destekten Yoksun Kalan Eşin Yeniden Evlenme Şansı ve Çalışıp
Kazanma Yeteneği 466
eaa. Eşin Yeniden Evlenme Şansı ve Tablolar 466
eab. Dul Eşin yeniden Evlenme Olasılığı Belirleneceği Zaman 467
eac. Kadınların Yaşlarına Göre yeniden Evlenme Olasılığı 468
ead. Erkeklerin Yaşlarına Göre yeniden Evlenme Olasılığı 469
eae. Eşin Çalışma ve Kazanma Yeteneği 470
eb. Yetiştirme Giderlerinin Dikkate Alınması 471
ec. Desteğin Ortak ve Tam Kusuru 472
eca. Desteğin Ortak Kusuru 472
ecb. Desteğin Tam Kusuru ve Sigortanın Sorumluluğu 472
ed. Kaçınılmazlık İndirimi veya Hakkaniyet İndirimi 474
ee. Miras Geliri Olması Halinde İndirim Yapılabilir mi? 474
ef. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşecek Olması Hali 475
eg. SGK Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirler 475
ega. Genel Bilgi ve Hukuk Sistemimizde Durum 475
egb. Hak sahiplerine bağlanan Dul ve yetim Aylıkları Konusunda
Alman Hukuku Örneği 477
eh. Özel Sigortalar Tarafından Hak sahiplerine Yapılan Ödemeler 478
eı. İşveren veya Üçüncü Kişilerce Hak sahiplerine Yapılan Ödemeler 478
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 479
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVİ ZARAR VE TAZMİNATLAR
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVİ ZARAR 489
MANEVİ ZARAR KAVRAMI 489
MANEVİ ZARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 490
SÜBJEKTİF GÖRÜŞ 490
OBJEKTİF GÖRÜŞ 491
KARMA GÖRÜŞ 492
HUKUKA AYKIRI FİİLİN YÖNELDİĞİ VARLIĞIN TÜRÜNE GÖRE MANEVİ ZARAR 493
MADDİ NİTELİKTEKİ KİŞİSEL DEĞERLERE SALDIRI HALİNDE MANEVİ ZARAR 493
MADDİ NİTELİKTE OLMAYAN KİŞİSEL DEĞERLERİN İHLALİNE DAYANAN
MANEVİ ZARAR 494
KİŞİLİK HAKKINA DAHİL OLACAK MESLEKİ VE EKONOMİK DEĞERLERE
SALDIRI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN MANEVİ ZARAR 495
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 496

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT 499
MANEVİ TAZMİNAT KAVRAMI 499
MANEVİ TAZMİNATIN NİTELİĞİ VE İŞLEVİ 502
TATMİN GÖRÜŞÜ 502
CEZA GÖRÜŞÜ 503
TAZMİNAT (TELAFİ) GÖRÜŞÜ 504
CAYDIRICILIK (YARGITAY’IN) GÖRÜŞÜ 504
MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ AMACI 505
MANEVİ ZARAR HALLERİNDE TAZMİNAT İSTEYEBİLECEK OLANLAR 506
BEDENSEL VE RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ HALİNDE 506
Bedensel ve Ruhsal Bütünlüğü Zarar Gören İşçi. 506
Ağır Bedensel Zarar Gören İşçinin Yakınları 507
Zarar Gören İşçinin veya Yakınlarının Mirasçıları 508
ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLECEK OLANLAR 509
Anne ve Baba 509
Eş 510
Çocuklar 511
Kardeşler 512
Nişanlı ve Evlatlık 512
Diğer Yakınlar 513
MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİNDE OLAYIN ÖZELLİKLERİ 514
MANEVİ ZARARIN ÖNEMLİ OLMASI 514
İŞÇİNİN KENDİ KUSURU (ORTAK KUSURU) 515
OLAYIN KAÇINILMAZLIK SONUCU OLUŞMASI 515
SATIN ALMA GÜCÜ 516
TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI 516
TAZMİNATIN TATMİN DUYGUSU OLUŞTURACAK TUTARDA OLMASI 517
TAZMİNATIN CAYDIRICILIK UYANDIRAN TUTARDA OLMASI 517
TAZMİNAT DAVASININ GEÇ AÇILMASI 518
OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ 518
ÖLEN KİŞİNİN YAŞI. 519
Ölüm Tarihindeki Yaşı 519
Bedensel Zarar Tarihindeki Yaşı 519
ÖLEN KİŞİNİN SAĞLIĞINDA DAVALI İLE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ 519
MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ 520
MANEVİ TAZMİNATIN EK DAVA KONUSU YAPILAMAMASI 520
ISLAH DİLEKÇESİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTENİLMESİ 521

AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADAKİ TUTARIN BAĞLAYICI OLMAMASI 522
BEDENSEL ZARARIN GELİŞEREK ARTIŞ GÖSTERMESİ 523
MANEVİ TAZMİNATA MAHSUBEN BİR MİKTAR PARA ALINMASINA
RAĞMEN DAVA HAKKININ SAKLI TUTULMASI HALİ 523
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI VE ŞEKLİ 524
MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI 524
MANEVİ TAZMİNATIN ŞEKLİ 525
Nakdi Tazmin 525
Nakdi Tazmin Dışındaki Tazmin Şekilleri 526
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 526
ULUSLARARASI HUKUKTA ZARAR VE TAZMİNAT TÜRLERİ 538
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ZARAR VE TAZMİNAT TÜRLERİ 538
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKUNDA ZARAR VE TAZMİNAT TÜRLERİ 541
BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLİZ) HUKUKUNDA ZARAR VE TAZMİNAT TÜRLERİ 543
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ HUKUKUNDA ZARAR VE TAZMİNAT TÜRLERİ 544
FRANSIZ HUKUKUNDA ZARAR VE TAZMİNAT TÜRLERİ 546
İTALYA HUKUKUNDA ZARAR VE TAZMİNAT TÜRLERİ 548
ALTINCI BÖLÜM 549
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKLAR 549
SORUMLULUK KAVRAMI VE İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU 549
SORUMLULUK KAVRAMI 549
İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDA İŞÇİYİ GÖZETME BORCU 552
TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE İŞÇİYİ GÖZETME BORCU 552
ULUSLARARASI HUKUKTA İŞÇİYİ GÖZETME BORCU VE İŞVERENİN SORUMLULUĞU 554
Avrupa Birliği Hukukunda İşçiyi Gözetme Borcu ve İşverenin Sorumluluğu 554
Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda İşçiyi Gözetme Borcu ve
İşverenin Sorumluluğu 557
Birleşik Krallıkta (İngiliz) Hukukunda İşçiyi Gözetme Borcu ve İşverenin Sorumluluğu 559
Almanya Federal Cumhuriyeti Hukukunda İşçiyi Gözetme Borcu ve
İşverenin Sorumluluğu 562
Fransa Cumhuriyeti Hukukunda İşçiyi Gözetme Borcu ve İşverenin Sorumluluğu 564
İsviçre Konfederasyonu Hukukunda İşçiyi Gözetme Borcu ve İşverenin Sorumluluğu 566
İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDA SÖZLEŞME (AKDİ) SORUMLULUĞU İLE
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN YARIŞMASI HALİ 567

İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN TÜRÜ VE AVRUPA HUKUKUNDAKİ DÜZENLEME 567
SÖZLEŞME SORUMLULUĞU İLE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ARASINDAKİ FARKLAR 568
İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN (İŞÇİYİ GÖZETME BORCUNUN) HUKUKİ NİTELİĞİ 570
KUSURSUZ SORUMLULUK 570
KUSURSUZ SORUMLULUK KAVRAMI 570
ÖZEN SORUMLULUĞU (OLAĞAN SEBEP SORUMLULUĞU) 572
Sorumluluğun Şartları 573
Sorumluluktan Kurtulma (Kurtuluş Beyyinesi) 573
İstihdam Edenin Yardımcı Kişiye Rücuu 574
TEHLİKE SORUMLULUĞU 574
İŞLETENİN KAÇINILMAZLIK HALİNDE SORUMLULUĞU 577
Kaçınılmazlık 577
aa. Kaçınılmazlık Kavramı 577
ab. Kaçınılmazlığın Unsurları 577
aba. İrade Dışında Meydana Gelen Olay 577
abb. Davranış Kuralının Veya Sözleşme Borcunun İhlâli 577
abc. İlliyet Bağının Bulunması 578
abd. Olayın Önlenemezliği 578
Kaçınılmazlığın Sorumluluğa Etkisi 579
HAKKANİYET SORUMLULUĞU 580
DİĞER KUSURSUZ SORUMLULUK TÜRLERİ 580
Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 580
Ev Başkanının Sorumluluğu 582
Üreticinin (İmalatçının) Sorumluluğu 582
Raylı Motorlu Araç İşletenlerin Sorumluluğu 583
Bina ve Diğer Eser Maliklerinin Sorumluluğu 584
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu 585
KUSUR SORUMLULUĞU (HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU) 585
KUSUR SORUMLULUĞU KAVRAMI 585
AVRUPA ÖZEL HUKUKUNUN UYUMLAŞTIRILMASI ÇABALARI VE AVRUPA
HAKSIZ FİİL İLKELERİ 588
HAKSIZ FİİL VE UNSURLARI 589
Fiil (Davranış) 590
aa. Davranış Kavramı ve Sorumluktaki Rolü 590
ab. Davranışın Tanımı ve Unsurları 590

ac. Davranış Çeşitleri 591
aca. Olumlu Davranış (Bir Şey Yapma) 591
acb. Olumsuz Davranış (Bir Şey Yapmama) 591
Hukuka Aykırılık 592
ba. Genel Bilgi 592
bb. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller 593
Zarar 595
ca. Genel Olarak Zarar Kavramı 595
cb. Maddi Zararın Tanımı ve Unsurları 595
cba. Malvarlığı 595
cbb. Malvarlığının Eksilmesi 596
cbc. Azalmanın İrade Dışı Meydana Gelmesi 596
cc. Manevi Zararın Tanımı ve unsurları 596
cd. Maddi Zarar Çeşitleri 597
cda. Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kâr 597
cdb. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar 598
cdc. Kişiye İlişkin Zarar – Eşyaya İlişkin Zarar 599
İlliyet Bağı 599
da. Uygun İlliyet Bağı 599
bb. Ortak İlliyet Bağı 601
dc. Yarışan (Birlikte) İlliyet Bağı 601
dd. İlliyet Bağının Kesilmesi 601
Kusur 602
ea. Tanımı 602
eb. Kusurun Türleri 602
eba. Kasıt 603
ebb. İhmal 603
ec. Kusur Ehliyeti 605
eca. Genel Bilgi 605
ecb. Temyiz Kudretinden Yoksun Olanların Sorumluluğu 605
ed. Kusurun ispatı 605
ee. Zarar Görenin Kusuru 606
ef. Üçüncü Şahsın Kusuru 607
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 607
İŞVERENİN SGK, SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU VE SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLERİ 617
İŞVERENİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KARŞI SORUMLULUĞU 617
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İŞVERENİN SORUMLU
TUTULMASININ AMACI 617

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA SGK’NUN RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 619
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU DURUMLAR 620
İş Kazası ve Meslek Hastalığı İşverenin kasıtlı Eylemi Sonucu Meydana Gelmişse 621
İşverenin Sigortalıların Sağlığını Koruma ve İş Güvenliği Mevzuatına
Aykırı Hareket Etmesi Halinde 621
İşverenin SGK’ya Karşı Sorumluluğunun Sınırı 622
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENİN SGK
KARŞISINDAKİ SORUMLULUĞU 623
İş Kazasının Yasal Sürede SGK’ya Bildirilmemesi Halinde Sorumluluk 623
Sigortalılığın Yasal Sürede Bildirilmemesi Halinde İş Kazası veya
Meslek Hastalığı Meydana Gelmişse 624
Sigortalıya İlk sağlık Yardımlarının Yapılmaması ve İşçinin Bünyesine
Uygun İşte Çalıştırılmaması Halinde SGK’ya Karşı Sorumluluk 625
İŞVERENİN SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU 626
İŞVERENİN İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN SORUMLULUĞU 626
İŞVERENİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAN DOĞAN SORUMLULUĞU 628
İŞVERENİN SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLERİ 629
GENEL SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLERİ 629
İlliyet Bağının Kesilmesi 629
aa. Mücbir Sebep (kaçınılmazlık) 629
ab. Zarar Görenin Ağır Kusuru 632
ac. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 633
Hukuka Uygunluk Sebepleri 635
ba. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması (Kamu Menfaatinin Üstünlüğü) 636
bb. Özel Hukuktan Doğan Bir Hakkın Kullanılması 637
bc. Zarar Görenin Zarara Razı Olması 637
bd. Haklı Savunma (Meşru Müdafa) 638
be. Zorunluluk Hali 639
bf. Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması 640
bg. Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yararın Bulunması 641
bh. Vekaletsiz İş Görme 641
ÖZEL (İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA) SORUMLULUKTAN
KURTULMA HALLERİ 642
İşin Alt işverene Verilmesi Halinde Sorumluluk 642
İşin Anahtar Teslimi Verilmesi Halinde Sorumluluk 643
Rödövans İlişkisinde Sorumluluk 644
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 644

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA İŞVEREN DIŞINDAKİ SORUMLULAR 648
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 648
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SGK’YA KARŞI SORUMLULUKLARI 648
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARAR GÖRENE KARŞI SORUMLULUKLARI 650
İşveren Olmayan İşveren Vekilinin Sorumluluğu. 650
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinden Doğan Sorumluluk 651
İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI’NA GÖRE SİGORTACININ SORUMLULUĞU 652
GENEL BİLGİ 652
İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 654
İşveren Sorumluluk Sigortası Teminatının Kapsamı 654
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller 655
Teminat Dışında Kalan Haller 655
Sigortanın Başlangıcı ve Sonu 656
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü 656
Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları 657
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü 658
Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri 659
ı. Tazminat Miktarının Tespiti 659
Zarar ve Tazminatın Sonuçları 660
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarındaki Çeşitli Hükümler 660
TRAFİK İŞ KAZALARINDA GÜVENCE HESABININ SORUMLULUĞU (ZMS
SİGORTALARI TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARLARDA) 661
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 662
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA DEVLET’İN HUKUKİ SORUMLULUĞU 667
DEVLET’İN İŞVEREN OLARAK HUKUKİ (MALİ) SORUMLULUĞU 667
İDARENİN SORUMLULUĞU 667
İdarenin Sorumluluğu Kavramı, Özellikleri ve Devletin Sorumluluğu
İlkesi 667
aa. İdarenin Sorumluluğu 667
ab. İdarenin Sorumluluğunda Özellikler 670
ac. İdarenin Sorumluluğu İlkesi 671
İdarenin Sorumluluğunda Gerekli Şartlar 672
ba. İdari Davranışın Varlığı 673
bb. Davranışın İdareye Yüklenebilir Olması 674
bc. Zararın Ortaya Çıkması 674
bd. İdari Davranış ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması 677
İdarenin Sorumluluğunu Azaltan Veya Ortadan Kaldıran Haller 677

ca. Mücbir Sebep İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırır 678
cb. Beklenilmeyen Haller İdarenin Kusura Dayalı Sorumluluğunu
Ortadan Kaldırır 679
cc. Zarar Görenin Kusuru İdarenin Sorumluluğunu Azaltır 680
cd. Üçüncü Kişinin Kusurunda Sorumluluk Halleri 681
İDARENİN KUSUR SORUMLULUĞU 682
Hizmet Kusuru 683
aa. Hizmet Kusurunun Özellikleri 683
ab. Hizmet Kusuru Halleri 687
Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Ayrımı 690
Kişisel Kusur 691
ca. Kişisel Kusur Kavramı 691
cb. Kişisel Kusurun Varsayıldığı Durumlar 692
İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU 694
İdare Hukukunda Kusursuz Sorumluluk İlkeleri 697
aa. Risk (Tehlike) İlkesi 697
ab. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakarlığın
Denkleştirilmesi İlkesi, Hakkaniyet İlkesi) 700
İdare Hukukunda Kusursuz Sorumluluğun Özellikleri 701
Kusursuz Sorumlulukta Ek Kusurun (Munzam Kusur) Etkisi 702
TAM YARGI DAVASINDA TARAFLAR, YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME,
İDARİ SÜRELER, ZAMANAŞIMI, FAİZ VE ISLAH 703
Zarardan Sorumlu Olan İdarenin (Kamu Tüzel Kişisinin) Belirlenmesi 703
Tam Yargı Davasında Taraflar 704
Tam Yargı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 705
Tam Yargı Davalarında İdari Süreler 705
da. İdareye Başvuru Zorunluluğu 705
db. Dava Açma Süresi 706
Dava Açmadan Önce İdareye Başvuru ve Zamanaşımı 707
ea. Zamanaşımı Süreleri 707
eb. Sürenin ve Zamanaşımının Başlangıcı. 708
İdarenin Sorumluluğunda Faiz 710
İdare Yargıda Islah 711
TRAFİK İŞ KAZASINDA YARALANANLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN DEVLETÇE KARŞILANMASI 711
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ 712
SGK’CA TEDAVİ GİDERLERİYLE İLGİLİ ÖDEMELERİN BELİRLENMESİ 713
DEVLET’İN YÖNETSEL İŞLEM VE EYLEMLERDEN (HİZMET KUSURURUNDAN)
DOĞAN SORUMLULUĞU 713

GENEL BİLGİ 713
HİZMET KUSURUNUN SÖZ KONUSU OLDUĞU DURUMLAR 714
Kötü İşleyen Hizmet 714
İşlemeyen Hizmet 715
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 716
YEDİNCİ BÖLÜM 725
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUKLAR 725
CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR, İLKELER VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE
ORTAK ALAN ÇALIŞMA CEZA HUKUKU 725
ÇALIŞMA HUKUKU VE CEZA HUKUKU ORTAK ALANI 725
ÇALIŞMA HUKUKU VE CEZA HUKUKU İLE İLİŞKİ 725
SUÇ VE YASAL UNSURLARI 729
ÇALIŞMA CEZA HUKUKUNDA UYGULANAN İLKELER 729
SUÇLARIN VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKESİ 729
CEZA KANUNLARININ GEÇMİŞE YÜRÜMEMESİ İLKESİ 730
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ 731
HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 734
SUÇUN MADDİ UNSURLARI VE TEŞEBBÜS 737
ÇALIŞMA CEZA HUKUKUNDA SUÇLU (FAİL) 740
SORUMLU KİŞİ- FAİL 740
ÇALIŞMA CEZA HUKUKUNDA SORUMLU KİŞİNİN BELİRLENMESİ 741
Sorumlu Kişinin Yasal Olarak Belirlenmesi 741
Sorumlu Kişinin Sözleşme ile Belirlenmesi 742
Sorumlu Kişinin Adli Yoldan Belirlenmesi 743
SORUMLU KİŞİ OLARAK İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ VE YETKİ DEVRİ 743
İşveren 743
aa. İşveren Kavramı 744
ab. Soyut İşveren - Somut İşveren Ayrımı 744
ac. Tüzel Kişi Organının İşveren Niteliği 746
İşveren Vekili Kavramı ve Unsurları 747
Yetki Devri 749
ca. Yetki Devrinin Alanı 749
cb. Yetki Devrinin Koşulları 750
cba. Yetki Devredilen (İşveren Vekili) Kişide Bulunması Gereken Koşullar 750
cbb. Yetki Devrinin Konusu Bakımından Koşullar 752
TÜZEL KİŞİ İŞVERENLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 753
Tüzel Kişilere İlişkin Kavramlar 753

Tüzel Kişilerde İşveren veya İşveren Vekilinin Ceza Sorumluluğu 756
ba. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu 756
bb. Suçun Tüzel Kişi Tarafından İşlenmesi 758
bc. Fiili (Gerçek) İşverenin Belirlenmesi - Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 761
Asıl İşveren - Alt İşveren Ayrımında Ceza Sorumluluğu 763
ÇALIŞMA CEZA HUKUKUNDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUKLAR 764
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA SUÇ TÜRLERİ 764
KASITLI SUÇ 764
Türk Ceza Kanunu’nda Doğrudan Kast 765
Türk Ceza Kanunu’nda Olası (Dolaylı) Kast 765
TAKSİRLİ SUÇ 766
Türk Ceza Kanunu’nda Taksir 767
Türk Ceza Kanunu’nda Bilinçli Taksir 768
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Açısından Taksirli Suçlarda Kusurun
Belirlenmesi 769
TÜRK CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN SUÇLAR 771
TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN KASITLI SUÇLAR 771
Kasten Öldürme Suçu 771
İhmali Davranışla Adam Öldürme Suçu 772
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli Suçu 773
TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN TAKSİRLİ SUÇLAR 774
Taksirle Öldürme Suçu 774
Taksirle Yaralama Suçu 775
ba. Taksirle Basit Yaralama 775
bb. Taksirle Ağır Yaralama 776
bc. Yüksek Oranda Kayıpların Gerçekleştiği Taksirle Ağır Yaralamalar 776
bd. Birden Çok Kişinin Taksirle Yaralanması 776
be. Taksirli Suçlarda Soruşturma ve Kovuşturmanın Şikayete Bağlılığı 776
TÜRK CEZA KANUNU’NDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALEYHİNE İŞLENEN
DİĞER SUÇLAR 777
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 778
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN SUÇLAR 788
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALEYHİNE SUÇLAR 788
İdari Para Cezaları 788
Hapis Cezaları 789
ba. İşverenin Cezai Sorumluluğu 789
bb. İşveren Vekilinin Cezai Sorumluğu 791

bc. İş Güvenliği Uzmanın Cezai Sorumluğu ve Şartları 791
bd. Geçici İş İlişkisi Olması Halinde Sorumluluk 792
be. İşyeri Hekiminin Cezai Sorumluluğu 793
bf. Diğer Sağlık Personelinin Cezai Sorumluluğu 793
bg. OSGB’lerin Cezai Sorumluluğu 793
İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİNE İLİŞKİN SUÇLAR 793
TÜRK CEZA HUKUKUNDA YARGILAMA VE CEZALARIN UYGULANMASI 794
CEZA HUKUKUNDA SORUŞTURMA VE YARGILAMA 794
ŞİKAYET 794
CEZA HUKUKUNDA SORUŞTURMA 796
CEZA HUKUKUNDA YARGILAMA 797
Kamu Davası 797
aa. Kamu Davasına Katılma 798
ab. Kamu Davasını Düşüren Nedenler 798
Kamu Davasında Görevli Mahkeme 800
CEZA HUKUKUNDA YAPTIRIMLAR 800
CEZA HUKUKUNDA YAPTIRIMLARIN NİTELİĞİ 801
Ceza Hukukunda Asli Cezalar 801
aa. Adli Para Cezaları 801
ab. Hürriyeti Kısıtlayıcı Cezalar 802
Ceza Hukukunda Tamamlayıcı Yaptırımlar 803
CEZA HUKUKUNDA YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI 805
Tekerrür 806
Çalışma Mevzuatında Tekerrür 807
CEZALARIN BELİRLENMESİ, BİREYSELLEŞTİRİLMESİ VE HAKİMİN TAKDİR HAKKI 808
CEZANIN VERİLEMEYECEĞİ VEYA İNDİRİLEBİLECEĞİ DURUMLAR İLE HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA 811
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ 812
HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR 814
ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME 815
DİĞER SEÇENEK YAPTIRIMLAR 815
HÜKÜM VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 816
HÜKÜM 816
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI 817
HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE SEÇENEK YAPTIRIMLAR 818
AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN KARARIN KALDIRILMASI 819
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 819

TÜRK CEZA HUKUKUNDA TAZMİNAT YAPTIRIMI VE UZLAŞMA. 831
TÜRK CEZA KANUNU’NDA TAZMİNAT YAPTIRIMI VE ŞİKAYETTEN
VAZGEÇMENİN ETKİSİ 831
TÜRK CEZA KANUNU’NDA TAZMİNAT YAPTIRIMI 831
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNATA ETKİSİ 832
HAPİS CEZASININ TAZMİNAT KARŞILIĞI ERTELENMESİ 832
CEZA YARGILAMASINDA UZLAŞMA 834
UZLAŞMA 834
Uzlaşmanın Uzlaştırmacı Tarafından Yapılması 835
Uzlaşmanın Mahkeme Tarafından Yapılması 837
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ
ZARAR İÇİN UZLAŞMA 838
UZLAŞMANIN DİĞER FAİLLERE VE MÜTESELSİL SORUMLULARA ETKİSİ 839
MANEVİ TAZMİNATIN UZLAŞMA İLE ÖDENMESİ 842
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI VE İŞ YARGILAMA USULÜ
İŞ YARGILAMASINDA İLKELER VE İŞ MAHKEMELERİ 843
İŞ YARGILAMASINDA İLKELER 843
İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ VE AMAÇSAL YORUM 843
İŞ HUKUKUNDA DÜZENLEME (KANUN) BOŞLUKLARININ DOLDURULMASI 847
Genel Hükümlerin Uygulanması 847
Medeni Hukuk İlke ve Kurallarını İş Hukukuna Uyarlama zorunluluğu 849
İŞ MAHKEMELERİ 851
İŞ MAHKEMELERİNİN YAPISI 851
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NUN ÖZELLİKLERİ 852
İş Mahkemelerinin Niteliği 853
aa. Özel Mahkeme Niteliği 853
ab. İş Mahkemeleri Hukuk Mahkemesidir 854
İş Mahkemelerinde Yargılama Yönteminin Özellikleri 854
ba. Basitlik ve Kolaylık 854
baa. Basit Yargılama 854
bab. Arabuluculuğun Zorunlu Oluşu 855
bac. Dava açılmadan önce SGK’ya Başvuru Zorunluluğu 855
bb. Seri ve Çabuk Yargılama 856
bc. Kısa Karar – Gerekçeli Karar 856
bd. Kuralların Niteliği ve Feragat Yasağı 857

be. İstinaf Yoluna Başvurma Süresi 857
bf. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 858
BASİT YARGILAMA USULÜ’NE GENEL BAKIŞ 858
GENEL BİLGİ 858
BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA VE İŞLER 859
DAVA AÇILMASI VE DAVAYA KARŞILIK VERİLMESİ 860
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 861
BASİT YARGILAMADA İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ 861
ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT 861
HÜKÜM 862
UYGULANACAK HÜKÜMLER 863
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 863
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN ZARARLARDA AÇILABİLECEK
DAVA TÜRLERİ 874
BELİRSİZ ALACAK DAVALARI 874
MADDİ TAZMİNATLARDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI 874
Belirsiz Alacak Davasının Önemi ve İşlevi 874
Belirsiz Alacak Davasının Özellikleri ve Açılabileceği Durumlar 876
Belirsiz Alacak Davasının Açılması ve Dava Değerinin Artırılması Aşaması 878
Belirsiz Alacak Davasında Islahta Sırasında Zamanaşımı Def’i İleri
Sürülemez 879
d. Belirsiz Alacaktan Söz Edilmeksizin Kısmi Taleplerde Bulunulması
Halinde Dava Nasıl Değerlendirilir? 882
MANEVİ TAZMİNATLARDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI 882
Belirsiz Alacak Davasında Manevi Tazminatın İşlevi 882
Manevi Tazminat Miktarı ve Belirlemede Ölçü 883
Manevi Tazminatın İstenme Zamanı 884
Sonradan Ortaya Çıkan Durumlarda Manevi Tazminat 884
TESPİT DAVALARI 885
MADDİ TAZMİNATLARDA TESPİT DAVASI 885
Tespit Davasının Önemi ve İşlevi 885
Tespit Davasının özellikleri ve Açılabileceği Durumlar 886
Tespit Davasının Açılması 887
MANEVİ TAZMİNATLARDA TESPİT DAVASI 888
KISMİ DAVALAR 889
MADDİ TAZMİNATLARDA KISMÎ DAVA 889
Kısmi Davanın Önemi ve İşlevi 889
kısmi Davanın Özellikleri 890

Kısmi Davanın Açılması 891
MANEVİ TAZMİNATLARDA KISMİ DAVA 892
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 893
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREV VE YETKİ 899
GÖREV 899
Genel Görevli Mahkeme 899
Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev 899
Şahıs Varlığına ilişkin Davalarda Görev 900
Ölüm ve vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararlar 900
İş Mahkemeleri Kanunu’na Göre Görev 901
Davanın Tarafları açısından Görevin Belirlenmesi 904
İş Akdine Göre Görevin Belirlenmesi 904
İş Kanunu’na veya İş Mahkemesine Gönderme Yapan Kanunlara Göre Görevin Belirlenmesi 906
Karayolları Trafik Kanunu‘na Göre Görev 907
İş Bölümü 914
İş Dağılımı 915
İş Bölümü İtirazı 916
Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 917
YETKİ 918
GENEL YETKİLİ MAHKEME 918
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE YETKİ 919
TRAFİK - İŞ KAZALARI BAKIMINDAN KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NA
GÖRE YETKİ 920
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİ 921
DAVALININ BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE YETKİ 922
TÜZEL KİŞİLERLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ 923
YERLEŞİM YERLERİ İLE İLGİLİ DİĞER MADDELER 925
YETKİ SÖZLEŞMESİ. 925
Genel Bilgi 925
Yetki Sözleşmesinin Şartları 926
ba. Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda Yetki Sözleşmesi
Yapılamaz 926
bb. Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır 926
bc. Uyuşmazlık ve Mahkeme Belirli Olmalıdır 926
YETKİ İTİRAZI 927
İlk İtirazlardan Olması ve İleri Sürülme Zamanı 927
Yetki İtirazının Nasıl Yapılacağı 927

Yetki İtirazının İncelenmesi ve Mahkemenin Kararı 928
Yetkinin Kesin Olduğu Davalarda, Mahkemenin Kendiliğinden Karar Vermesi 930
Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 930
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 931
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DAVALARDA UYGULANACAK
YAZILI YARGILAMA USULÜ VE DAVANIN AŞAMALARI 940
DAVA ŞARTLARI 940
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA BELİRTİLEN ŞARTLAR 940
Mahkemeye İlişkin Dava Şartları 940
Taraflara İlişkin Dava Şartları 941
Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 941
Özel Kanunlardaki Özel Dava Şartları 942
TRAFİK İŞ KAZALARINDA DAVA AÇMADAN ÖNCE SİGORTAYA
BAŞVURULMASI ÖN ŞARTI 942
DAVA ŞARTLARINA İLİŞKİN MADDE GEREKÇESİNDEKİ AÇIKLAMALAR 943
DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ 946
Dava Ehliyeti 948
Taraf Ehliyeti 948
Hukuki Yarar 948
DAVANIN AÇILMASI 949
DAVA ÖNCESİ HAZIRLIKLAR 949
DAVANIN AÇILMA ZAMANI 949
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ AVANSI ÖDENMESİ 950
DAVA DİLEKÇESİ İLE BİRLİKTE VERİLECEK BELGELER 951
DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ 952
DAVANIN GERİ ALINMASI 952
TARAFTA İRADİ DEĞİŞİKLİK 953
DAVA KONUSUNUN DEVRİ 953
DİLEKÇELER AŞAMASI 954
DAVA DİLEKÇESİ VE UNSURLARI 954
Mahkemenin Adı 954
Tarafların Adı, Soyadı ve Adresleri 955
Davacının T.C. Kimlik Numarası 955
Kanuni Temsilcilerin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri 955
Davanın Konusu ve Değeri 956
Davanın Dayanağı Olan Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri. 956
İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği 957

Dayanılan Hukuki Sebepler 958
ı. Belgelerin Dilekçeye Eklenmesi ve Başka Yerlerden Getirtilecek
Belgelerin Açıklanması Zorunluluğu 959
Talep Sonucu 959
İmza 960
CEVAP DİLEKÇESİ VE UNSURLARI 960
Cevap Dilekçesinin Verilmesi ve Süresi 961
Süresinde veya Hiç Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu 962
Cevap dilekçesinin içeriği 962
ca. Unsurları 962
cb. Usule İlişkin İtirazlar 963
cc. Esasa İlişkin İtirazlar 964
Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması 965
Karşı Dava Açılması 965
ea. Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları 966
eb. Karşı Davanın Açılması ve Süresi 967
ec. Asıl Davanın Sona Ermesi 968
CEVABA CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ 968
Cevaba Cevap Dilekçesi 968
aa. Cevaba Cevap Dilekçesinin Verilmesi 968
ab. Cevaba Cevap Dilekçesinin Verilmemesinin veya Geç
Verilmesinin Sonuçları 969
ac. Cevaba Cevap Dilekçesinde Neler Olmalıdır 969
Davalının İkinci Cevap Dilekçesi 970
ba. İkinci Cevap Dilekçesinin Verilme Süresi 970
bb. İkinci Cevap Dilekçesinin İçeriği 970
ÖN İNCELEME AŞAMASI 971
ÖN İNCELEMENİN ANLAM VE AMACI 971
ÖN İNCELEMENİN ZAMANI VE KAPSAMI 973
ÖN İNCELEME EVRELERİ 973
Duruşmasız Ön İnceleme 973
Duruşmalı Ön İncelemeye Tarafların Çağrılması 974
DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR HAKKINDA KARAR VERİLMESİ 975
ÖN İNCELEME DURUŞMASI 976
Dava Şartlarının İncelenmesi. 977
İlk İtirazların İncelenmesi 977
Uyuşmazlık Konularının Tespit Edilmesi ve Tutanağa Geçirilmesi 977
Tarafların Sulhe Teşvik Edilmesi 978

Eksik Belgelerin Tamamlatılması 978
İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 979
Dilekçeler Aşamasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve
Değiştirilmesi Yasağı 981
Ön İnceleme Aşamasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 981
Tahkikat Aşamasında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve
Değiştirilmesi Yasağı 982
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağının İstisnaları 982
da. Karşı Tarafın Açık Muvafakatinde İddia ve Savunmanın
Genişletilmesi ve Değiştirilmesi 982
db. Islah Yoluylta İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi 983
dc. Dava Konusunun Devrinde İddia ve Savunmanın Genişletilmesi
ve Değiştirilmesi 983
dca. Davalı Tarafından Dava Konusunun Devrinde İddia ve
Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi 984
dcb. Davacı Tarafından Dava Konusunun Devrinde İddia ve
Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi 985
ÖN İNCELEME TAMAMLANDIKTAN SONRA SÜRELER HAKKINDA KARAR VERİLMESİ 986
Zamanaşımı 986
Hak Düşürücü Süreler 987
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 988
TAHKİKAT AŞAMASI VE BU AŞAMADAKİ ÖZEL DURUMLAR 1005
TAHKİKAT AŞAMASI İŞLEMLERİ 1005
SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA YAPILMASI 1006
Dosyanın İşlemden Kaldırılması 1006
Dosyanın işlemden Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar 1006
Davanın Yenilenmesi 1007
Davanın Açılmamış Sayılması 1007
ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN 1008
Ön Sorun 1008
Bekletici Sorun 1009
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 1010
Davaların Birleştirilmesi 1010
aa. Davaların Birleştirilmesi Şartları 1010
ab. Davaların Birleştirilmesi Usulü 1011
Davaların Ayrılması 1012

ba. Davaların Ayrılması Şartları 1012
bb. Davaların Ayrılması Usulü 1012
İSTİCVAP 1013
ISLAH 1015
Islahın Tanımı 1015
Islahın Zamanı ve Şekli 1015
Islahın Çeşitleri 1016
ca. Davanın Tamamen Islahı 1016
cb. Davanın Kısmen Islahı 1016
Islahın Etkisi 1017
Kötüniyetli Islah 1018
Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunması 1018
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 1019
İSPAT YÜKÜ VE DELİLLER 1020
İSPAT YÜKÜ 1021
KARİNELER 1023
Fiili Karineler 1023
Kanuni Karineler 1023
KARŞI İSPAT 1024
İSPATLANMASI GEREKMEYEN DURUMLAR 1025
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ 1028
DELİL LİSTELERİ 1031
TANIK GÖSTERİLMESİ VE DİNLENMESİ 1032
Avukatların Tanığa Doğrudan Soru Yöneltebilmeleri 1040
Tarafların Tanığa Doğrudan Soru Yöneltebilmeleri 1041
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 1041
Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Durumlar 1041
Bilirkişi Seçimi 1043
Bilirkişinin Görev Süresi 1044
Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü 1045
Bilirkişinin Yetkileri 1045
Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor 1045
Bilirkişi Raporunun Verilmesi 1046
Bilirkişi Raporuna İtiraz 1046
ı. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 1047
UZMAN GÖRÜŞÜ 1047
Uzman Görüşünün Yararları 1048
Hangi Konularda Uzman Görüşü Alınabilir 1049

Uzmandan Hukuki Görüş Alınabilir mi? 1049
Uzman Görüşünün Mahkemece Değerlendirilmesi 1049
KARAR VE HÜKÜM 1050
KARAR KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 1050
KARARIN İÇERİĞİ VE BİLDİRİLMESİ 1052
HÜKMÜN ETKİLERİ 1053
HÜKMÜN AÇIKLANMASI 1054
DAVANIN HÜKÜM VERİLMEDEN SONA ERMESİ 1055
İLAMLARDA ZAMANAŞIMI 1061
KANUN YOLLARI OLARAK İSTİNAF, TEMYİZ, KANUN YARARINA TEMYİZ VE YARGILAMANIN YENİLENMESİ 1061
KANUN YOLU 1061
İSTİNAF 1063
İstinaf Kavramı, Hukuki Niteliği Ve Türleri 1063
aa. İstinaf Kavramı 1063
ab. İstinaf Teşkilatı ve Hukuki Nitelik 1063
ac. Geniş Anlamda İstinaf - Dar Anlamda İstinaf 1064
İstinaf İle Temyiz Arasındaki Temel Farklar 1065
Zaman Rakımından Uygulama Nedeniyle İstinaf mı, Temyiz mi Olacaktır? 1065
Yetkili İstinaf Mahkemesi ve İstinaf Mahkemelerinin Bulunduğu Bölge
ve Yargı Çevreleri 1067
İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 1069
ea. İlk Derece Mahkemesi Kararı Olması 1069
eb. Nihaî Karar Olması 1069
ec. Kesin Karar Olmaması 1070
İstinafa Başvuru Süresi ve İş Mahkemelerinde Süre 1071
İstinaf Dilekçesi, Cevap Dilekçesi ve Katılma yolu ile İstinaf 1072
İstinaf Hakkından Feragat 1073
ı. İstinaf Başvurusunun Hükmün İcrasına Etkisi 1073
Ön İnceleme ve Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar 1073
İstinafta İnceleme (Tahkikat) Ve İstinabe 1075
İstinaf İncelemesinde Yapılamayacak İşler 1076
ka. Karşı Dava Açma Yasağı 1076
kb. Müdahale Talebinde Bulunma Yasağı 1076
kc. Islah Talebinde Bulunma Yasağı 1077
kd. Birleştirme Talebinde Bulunma Yasağı 1077
ke. Yetki Sözleşmesi Yapma Yasağı 1078

kf. Yeni Delil Gösterme île İddia ve Savunmada Bulunma Yasağı 1079
İstinaf Mahkemesi Kararı 1080
TEMYİZ 1081
Temyiz Kavramı 1081
Temyizde Uygulanacak Hükümler 1083
Temyiz Hakkı ve Hukuki Yararın Bulunması 1083
Temyiz edilebilen Kararlar 1085
Temyiz Edilemeyen Kararlar 1085
ea. Nihai Bir Karar Olması 1085
eb. Temyize Engel Bir Durumun Olmaması 1086
ec. İş Mahkemelerinden Verilen Kararlarda Durum 1087
eca. İş Mahkemelerinde Kesinlik ve Temyiz Edilebilirlik Sınırı 1087
ecb. İş Mahkemelerinde Temyiz Süresi 1088
ecc. İş Mahkemelerinde Katılma Yoluyla Temyiz Süresi 1088
Temyiz Dilekçesi ve Nereye Verileceği 1089
Temyiz Süresi ve İncelemesi. 1090
Yargıtay’ın Onama kararları 1092
Yargıtay’ın Bozma Sebepleri 1092
ı. Yargıtay Kararlarının Tebliği 1093
Bozmaya Uyma veya Direnme 1093
KANUN YARARINA TEMYİZ 1094
YARGILAMANIN YENİLENMESİ 1095
Yargılamanın Yenilenmesi Kavramı 1095
Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 1096
Yargılamanın Yenilenmesini İsteme Süresi 1098
Yeniden yargılama veya hükmün iptali 1098
Yeniden yargılamanın İcranın Durdurulmasına Etkisi 1098
DİĞER KANUN YOLLARI 1099
Karar Düzeltme 1099
Kararın Tavzihi 1100
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 1101
DOKUZUNCU BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI, FAİZ VE İBRA
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 1117
GENEL ANLAMDA ZAMANAŞIMI 1117

ZAMANAŞIMI KAVRAMI, AMACI VE ÖNEMİ. 1118
Zamanaşımı Kavramı 1118
Zamanaşımının Amacı 1119
Zamanaşımının Önemi 1121
ZAMANAŞIMININ ŞARTLARI 1122
Borcun Zamanaşımına Uğramaya Elverişli Olması 1122
Borcun Muaccel Olması 1123
Kanuni Sürenin Geçmesi 1124
ca. Olağan (Genel) Zamanaşımı Süresi 1124
cb. Olağandışı (İstisnai) Zamanaşımı Süresi 1124
ZAMANAŞIMININ TÜRLERİ 1125
Kazandırıcı zamanaşımı - Kaybettirici zamanaşımı 1125
Sözleşme zamanaşımı - Haksız Fiil zamanaşımı 1126
Hukuk zamanaşımı - Ceza zamanaşımı 1127
ZAMANAŞIMINDA GENEL İLKELER 1127
Zamanaşımı Sürelerinin hesaplanması 1127
Zamanaşımı Sürelerinin Kesinliği 1127
Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi 1128
ca. Zamanaşımının Durması 1128
cb. Zamanaşımının Kesilmesi 1129
Davanın Reddedilmesinde Ek süre 1129
Zamanaşımından Vazgeçme (Feragat) 1130
Zamanaşımının İleri sürülmesi (Resen İncelenememe) 1130
Af Kanunlarının Zamanaşımına Etkisi 1130
Daimî Def’i Hakkı 1131
ı. Rücu Davalarında Zamanaşımı 1131
ıa. Rücu Hakkı ve Koşulları 1131
ıb. Rücu Hakkının Kapsamı 1132
ıc. Rücu Edilebilecek Miktar 1133
ıd. Rücu Hakkının Kaybı 1133
ıe. Rücu Davasında Zamanaşımı Süresi 1134
ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 1134
Hak Düşürücü Süre Kavramı 1135
Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Arasındaki Farklar 1135
HAKSIZ FİİLDE GENEL ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1136
BORÇLAR HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1136
İş Kazası ve Meslek Hastalığında Zamanaşımı 1136
aa. Sözleşme Zamanaşımı 1136

ab. Sözleşme Zamanaşımının Başlama Anı 1139
Diğer Haksız Fiillerde Zamanaşımı Süreleri 1140
ba. İki Yıllık Zamanaşımı Süresi (Olağan-Subjektif-Nispi Zamanaşımı Süresi) 1142
bb. On Yıllık Zamanaşımı Süresi (Mutlak-Objektif Zamanaşımı Süresi) 1143
bc. Ceza Zamanaşımı Süresi ve Uygulama Şartları 1144
bca. Zarar Veren Fiil, Cezayı Gerektiren Bir Fiil Olmalıdır 1144
bcb. Ceza Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalıdır 1145
bcc. Ceza Davası Zamanaşımının Uygulanabileceği Diğer
Durumlar 1146
YARGILAMA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1147
Genel Bilgi 1147
6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’na Göre 1148
TRAFİK HUKUKUNDA (TRAFİK İŞ KAZALARINDA) ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1149
Karayolları Trafik Kanununda Zamanaşımı Süreleri 1149
aa. İki Yıllık Zamanaşımı Süresi (Olağan-Subjektif-Nispi Zamanaşımı Süresi) 1149
ab. On Yıllık Zamanaşımı Süresi (Mutlak-Objektif Zamanaşımı Süresi) 1150
ac. Ceza Zamanaşımı Süresi (Olağanüstü-Uzamış Zamanaşımı Süresi) 1151
Karayolu Taşıma Kanununa Göre Zamanaşımı Süresi 1152
HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMININ BAŞLAMA ZAMANI 1153
FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİH KAVRAMI 1154
ZARARIN GERÇEKLEŞMESİ KOŞULU 1156
TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN (FAİLİN) ÖĞRENİLMESİ 1160
ZARARIN ÖĞRENİLMESİ 1162
BEDENSEL ZARARIN ARTMASI (GELİŞEN DURUMLAR) 1165
BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ (zararın para ile ölçülebilir değerinin öğrenilmesi) 1166
ZARARIN BELİRLENMESİ VE ZAMANAŞIMI AÇISINDAN HMK 107. MADDESİ YORUMUMUZ 1169
ÖRNEK DAVA ÜZERİNDEN YARGITAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ 1170
ZARARIN ÖĞRENİLMESİ İÇİN ZARARIN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA 16.03.2016 TARİHLİ YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU KARARI 1174
İDAREYE KARŞI HAKSIZ FİİL NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 1181
SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1183
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1183
2918 sayılı KTK’nda Zamanaşımı 1183
Sigortacıya Uygulanacak Zamanaşımı Süreleri 1184

Rücu Davalarında Zamanaşımı Süresi 1184
İşleten ve Sürücü Yakınlarının Trafik Sigortasından Yaralanmalarında Zamanaşımı Süreleri 1185
İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA ZAMANAŞIMI 1185
TAŞIMA SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1186
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı 1186
Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri 1186
Taşıma Sigortasında Zamanaşımını kesen nedenler 1187
Taşıma Sigortasında Rücu davalarında Zamanaşımı süresi 1187
ZORUNLU KOLTUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1187
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Zamanaşımı 1187
Zorunlu Koltuk Sigortasında Zamanaşımı Süreleri 1187
Zorunlu Koltuk Sigortasında Zamanaşımını Kesen Nedenler 1188
Zorunlu Koltuk Sigortasında Rücu Davalarında Zamanaşımı Süresi 1188
GÜVENCE HESABINDA ZAMANAŞIMI 1188
TÜPGAZ SORUMLULUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1189
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 1189
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNATLARDA FAİZ 1205
GENEL ANLAMDA FAİZ 1205
FAİZ KAVRAMI 1205
FAİZİN NİTELİĞİ 1206
FAİZ BORCUNUN KAYNAKLARI 1207
FAİZ TÜRLERİ 1208
Kanuni (Yasal) Faiz. 1208
aa. Genel Bilgi 1208
ab. Türk Borçlar Kanunu’nda Yasal Faiz 1211
Temerrüt (Gecikme) Faizi 1212
Ticari Faiz 1213
HAKSIZ FİİLLERDE (TRAFİK KAZALARINDA) FAİZ 1214
HAKSIZ FİİLLERDE FAİZ TÜRÜ VE BAŞLANGICI 1214
Haksız Fiillerde Faiz Türü 1214
Haksız Fiillerde Faiz Başlangıcı 1215
DAVADA FAİZ İSTEĞİ VE BAŞLANGICI 1216
Dava Açılırken Faiz İsteği 1216
Faizin Başlangıcının Belirtilmesi 1217
ba. Davanın Kısmen Islahında Faiz Başlangıcı 1217

bb. Ek Davada Faiz Başlangıcı 1218
bc. Sigortacının Sorumluluğunda Faiz Başlangıcı 1218
Faizin Türünün Belirtilmesi 1219
FAİZİN AYRI BİR DAVA İLE İSTENMESİ 1219
Ayrı Bir Dava ile Faiz İsteme Nedeni ve Şartları 1219
Faiz Davasının Açılışında Yöntem 1220
Faiz Davasında Ayrıca Faiz Talebi 1221
FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 1221
Faiz ve Zamanaşımı 1221
Faiz Davalarında Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması 1222
FAİZİN ANA PARAYI GEÇİP GEÇEMEYECEĞİ 1223
BİLEŞİK FAİZ 1223
Ticarî Olmayan İşlerde Bileşik Faiz 1224
Ticarî İşlerde Bileşik Faiz 1224
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 1224
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İBRA 1230
İBRA VE İBRA SÖZLEŞMESİ (İBRANAME) KAVRAMI 1230
İBRANAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 1232
İBRANIN UNSURLARI 1232
HMK YÖNÜNDEN İBRA’DA ESASA İLİŞKİN UNSURLAR 1232
İbranın Konusunu Oluşturan Alacağın Kuşkulu Olmaması, Doğmuş ve
Belirgin Bulunması 1232
Tarafların İrade Beyanlarının Uygun Olması ve Alacaklının Borçluyu
Borçtan Kurtarma İradesine Sahip Olması 1233
Taraflar Arasında İbra Sözleşmesinin Varlığı 1233
İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN İBRANIN UNSURLARI (6098 sayılı TBK m. 420) 1234
Taraflar Arasında İş İlişkisinden Doğan Bir Alacak Bulunmalıdır 1234
İbranamenin Düzenlenirken Alacak Doğmuş ve Çekişmesiz Olmalıdır 1235
İbra Sözleşmesi Düzenlenmesi Konusunda İrade Birliği veTarafların Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır 1235
İş Hukukunda İbra Sözleşmesi Yazılı Şekilde Düzenlenmelidir. 1236
İş Sözleşmesinin Sona Erdikten ve En Az Bir Aylık Süre Geçtikten Sonra
İbra Sözleşmesi Düzenlenebilir. 1237
Alacağın Türü ve Miktarının İbranamede Açıkça Belirtilmesi Gerekir 1238
Ödemenin Eksiksiz Olarak ve Banka Yoluyla Yapılması Gerekir 1239
İBRANIN ÇEŞİTLERİ 1239
İVAZLI İBRA - İVAZSIZ İBRA 1239
İvazlı ibra 1239

İvazsız ibra 1240
TAM İBRA - KISMİ İBRA 1240
İBRANIN SONUÇLARI 1240
İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA İBRANAME 1241
818 SAYILI BORÇLAR KANUNU DÖNEMİ 1241
İş İlişkisi Sürerken Yapılan İbra Sözleşmesi Geçersizdir 1241
İbranamede Tanzim Tarihi Bulunmalıdır 1242
İşçi, İbranamede İrade Fesadı İddiasında ise Bunu İspatlamalıdır 1242
Tartışmalı ve Henüz Doğmamış Alacaklar İçin İbra Sözleşmesi
Düzenlenemez 1244
İbranamede Alacağın Türü ve Miktarı Belirtilmelidir 1244
İbranameye İhtirazı Kayıt Konulması İbra İradesinin Olmadığını
Gösterir 1244
İbranamenin Bölünebilir Etkisi Vardır 1245
İbranamenin İleri Sürülme Zamanı 1246
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÖNEMİ 1247
İbraname Fesihten Bir Ay Sonra Düzenlenmelidir 1247
İşveren Ödemeleri Banka Yoluyla Yapmalıdır 1248
İbraname Yazılı Şekilde Yapılmalıdır 1248
İbraname Miktar İçermelidir 1248
İbrada İş Kazası ve Meslek Hastalığına Özgü Durumlar 1248
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin İbraname İlke Kararı 1250
Geçerli İbraname Örneği 1252
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 1254

ONUNCU BÖLÜM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU (ÖDETTİRME) HAKKI VE DAVALARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN RÜCU HAKKININ AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİ
VE RÜCU HAKKININ ŞARTLARI 1265
RÜCU HAKKININ AMACI 1266
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 1266
RÜCU HAKKINI HALEFÎYET İLKESİNE DAYANDIRAN GÖRÜŞ 1266
RÜCU HAKKINI DOĞRUDAN DOĞRUYA KANUNA DAYANDIRAN GÖRÜŞ 1268
YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ 1269
GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1271
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN RÜCU HAKKININ GERÇEKLEŞME ŞARTLARI 1272
ZARARA UĞRAYANIN SİGORTALI VEYA HAK SAHİBİ OLMASI 1272
İŞ KAZASININ VE MESLEK HASTALIĞININ MEVCUDİYETİ 1274
UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMASI 1276

İŞVERENİN KASITLI HAREKETİ 1277
İŞVERENİN SİGORTALILARIN SAĞLIĞINI KORUMA VE İŞ GÜVENLİĞİ
MEVZUATINA AYKIRI BİR HAREKETİ 1278
SİGORTALIYA GEREKLİ YARDIMLARIN YAPILMASI 1279
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 1279
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN RÜCU HAKKI 1289
KURUMUN İŞVERENE RÜCU HAKKI 1289
İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN
SORUMLULUĞU 1289
İşverenin Doğrudan Sorumluluğu 1289
İşverenin Dolaylı Sorumluluğu 1290
KURUMUN RÜCU HAKKINI YÖNELTEBİLECEĞİ KİŞİLER 1290
Sigortalının işvereni 1290
Üçüncü Kişilerin İşvereni 1291
Sigorta Şirketi 1291
Sorumlu Bulunan Kişiler Arasında Teselsül Durumu 1292
İŞVERENE RÜCU HAKKININ KOŞULLARI 1292
RÜCU DAVASI 1293
KURUMUN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE RÜCU HAKKI 1294
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU 1294
İŞÇİNİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI 1294
HASTALIK SİGORTASI VE DİĞER HALLERDEN DOĞAN RÜCU HAKKI 1295
HASTALIK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU HAKKI 1295
KURUMUN İŞVERENE RÜCU HAKKI 1296
KURUMUN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE RÜCU HAKKI 1297
RÜCU DAVASI 1297
DİĞER HALLERDEN DOĞAN RÜCU HAKKI 1298
SİGORTALININ BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE 1298
İŞ KAZASINA UĞRAYAN SİGORTALIYA İLK SAĞLIK YARDIMLARININ
YAPILMAMASI HALİNDE 1300
İŞ KAZASININ VAKTİNDE BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE 1301
MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE 1302
SGK’NIN RÜCÛ DAVASINDA BAZI ÖZELLİKLER 1304
GÖREVLİ MAHKEME 1304
YETKİLİ MAHKEME 1304
ZAMANAŞIMI 1305
RÜCU HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1306
YARGILAMA HUKUKU AÇISINDAN 1306
İŞVEREN AÇISINDAN 1306

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU AÇISINDAN 1307
SİGORTALININ ORTAK KUSURU 1307
SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNİN SİGORTA YARDIMLARI İLE
KARŞILANMAYAN ZARARLARININ TAZMİNİ 1307
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 1308
ONBİRİNCİ BÖLÜM
İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TAZMİNATI HESAPLAMA TABLOLARI VE ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
TABLOLAR 1322
ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 1333
MALULİYETTE MADDİ TAZMİNAT HESABI 1333
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 1340
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT 1342
SSK’NIN İŞ KAZASI NEDENİYLE MALULİYETTE RÜCUU 1345
BAĞ-KUR ÖLÜMLÜ KAZADA RÜCUEN TAZMİNAT 1347
İŞGÜCÜ KAYBI NEDENİ İLE TAZMİNAT HESABI 1350
İŞ GÜCÜ KAYBI NEDENİ İLE TAZMİNAT HESABI 1352
DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI HESABI 1355
GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK VE MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT 1358
MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT 1360
İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 1363
ERKEK ÇOCUK ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 1367
KIZ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 1371
EŞİN ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 1376
BAĞ-KUR SİGORTALISININ ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA 1382
SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCUU’NDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 1387
ÇALIŞMAYAN KİŞİNİN ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 1392
66 YAŞINDA ÖLEN DESTEĞİN TAZMİNAT HESABI 1397
TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDE TAZMİNAT 1400
ÖĞRENCİNİN MALULİYETİNDE TAZMİNAT 1406
%100 MALULİYET HALİNDE TAZMİNAT HESABI 1410
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN YARALANMASINDA TAZMİNAT 1413
EV HANIMININ MALULİYETİNDE TAZMİNAT HESABI 1418
KAYNAKLAR 1423

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
147,50   
295,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
295,00   
295,00   
2
   
   
Kapat