TTK'ya Göre Anonim Şirketlerin Tasfiyesi Selçuk Altıntaş

TTK'ya Göre Anonim Şirketlerin Tasfiyesi


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
143
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272431
Boyut
16x24
Baskı
159,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Konu Başlıkları
- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerin Tasfiyesinin Hukuki Niteliği Ve Tasfiye Süreci
- Anonim Şirketlerde Ek Tasfiye
- Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme
- Türk Ticaret Kanunu Geçici 7. Maddeye Göre Tasfiye
Tasfiye Memurları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Özet 7
Kısaltmalar 15
1. Bölüm
GİRİŞ
GİRİŞ 17
2. Bölüm
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE
ANONİM ŞİRKETLERİN TASFİYESİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ VE TASFİYE SÜRECİ
2.1. TASFİYE KAVRAMI, AMAÇ VE KAPSAMI 19
2.1.1. Tasfiye Kavramı 19
2.1.2. Tasfiyenin Amacı 20
2.1.3. Tasfiyenin Kapsamı 21
2.2. TASFİYENİN ANONİM ŞİRKETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 23
2.2.1. Tasfiyenin Anonim Şirket Tüzel Kişilik ve Ehliyetine Etkisi 23
2.2.2. Tasfiyenin Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Sermaye Getirme Yükümlülüğüne Etkisi 24
2.2.3. Tasfiyenin Sermayenin Korunması İlkesi Üzerindeki Etkisi 25
2.2.4. Tasfiyenin Anonim Şirketin Hukuki İlişkilerine Etkisi 26
2.2.5. Tasfiyenin Anonim Şirket Ticaret Unvanına Etkisi 27
2.2.6. Tasfiyenin Anonim Şirket Organlarının Görev ve Yetkilerine Etkisi 27
2.2.6.1 Tasfiyenin Genel Kurul Görev, Yetki ve Nisaplarına Etkisi 28
2.2.6.2 Tasfiyenin Yönetim Kurulu Görev ve Yetkilerine Etkisi 29
2.2.7. Tasfiyenin Anonim Şirket Pay Sahiplerine Etkisi 32
2.3. TASFİYE İŞLEMLERİ 34
2.3.1. Genel Olarak Tasfiye İşlemleri ve Kapsamı 34
2.3.2. İlk Envanter ve Bilançonun Hazırlanması 34
2.3.2.1. Genel Olarak Bilançonun Hazırlanması 34
2.3.2.2. İlk Envanter ve Bilançonun Niteliği ve Amacı 35
2.3.2.3. Tasfiye Bilançosunda Değerleme 36
2.3.2.4. İlk Envanter ve Bilançonun Onaylanması 37
2.3.3. Anonim Şirketin Mal, Belge ve Defterlerine El Konulması 39
2.3.4. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması 39
2.3.4.1. Alacaklılara Çağrı Yapılması 40
2.3.4.2. Çağrının İçeriği 41
2.3.4.3. Bildirilecek Alacakların Kapsamı 41
2.3.4.4. Çağrının Zamanı 42
2.3.4.5. Şirket Borçlarının Malvarlığından Fazla Olması 43
2.3.4.6. Alacaklıların Korunmasına Yönelik Tedbirler 44
2.3.4.7. Dağıtım Esnasında ve Dağıtımdan Sonra Bildirilen Alacakların Durumu 49
2.3.5. Cari İşlemlerin Tamamlanması ve Yeni İşlemlerin Yapılması 51
2.3.6. Alacakların ve Ödenmemiş Pay Bedellerinin Tahsil Edilmesi 52
2.3.6.1. Alacakların Talep ve Tahsil Edilmesi 53
2.3.6.2. Ödenmemiş Pay Bedellerinin Talep Edilmesi 53
2.3.7. Aktiflerin Paraya Çevrilmesi 56
2.3.7.1. Aktiflerin Paraya Çevrilme Şekilleri 56
2.3.7.2. Aktiflerin Satış Usulü 59
2.3.7.3. Tasfiye Sonucunda Elde Edilen Paraların Bankaya Yatırılması 60
2.3.8. Yılsonu Finansal Tabloların Düzenlenmesi 60
2.3.9. Tasfiye Sonucu Dağıtım 61
2.3.9.1. Tasfiye Payı Hakkı 61
2.3.9.2. Tasfiye Payının Hesaplanması 65
2.3.9.3. Dağıtım Şartları 67
2.3.9.4. Dağıtım Şekli 71
2.3.9.5. Hak Sahiplerinin Davet Edilmesi 71
2.3.9.6. Haksız Olarak Alınan Tasfiye Paylarının İadesi 73
2.3.9.7. Zamanaşımı 74
2.3.10. Defter ve Belgelerin Saklanması ve Pay Sahiplerinin İnceleme Hakkı 74
2.3.10.1. Defter ve Belgelerin Saklanmasında Amaç ve Kapsam 74
2.3.10.2. Defter ve Belgelerin Saklama Yeri ve Süresi 74
2.3.10.3. Defter ve Belgelerin Saklanma Şekli 75
2.3.10.4. Pay Sahiplerinin Defter ve Belgeleri İnceleme Hakkı 76
2.3.11. Anonim Şirketin Ticaret Sicilinden Silinmesi 76
2.3.11.1. Tasfiyenin Sona Ermesi 76
2.3.11.2. Ticaret Unvanının Sicilden Silinmesi 77
2.3.11.3. Ticaret Sicilinden Silinmenin Hukuki Niteliği 78
3. Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE
EK TASFİYE
3.1. ANONİM ŞİRKETLERDE EK TASFİYE 81
3.1.1. Ek Tasfiye İçin Başvuru Şartları 82
3.1.1.1. Tasfiyenin Tamamlanmış Olması 82
3.1.1.2. Korunmaya Değer Bir Menfaatin Bulunması 82
3.1.1.3. Ek Tasfiye Yapılması Zorunluluğunun Ortaya Çıkması 83
3.1.2. Ek Tasfiye İçin Başvuru Hakkına Sahip Olmak 88
3.1.2.1. Anonim Şirket Pay Sahipleri 88
3.1.2.2. Anonim Şirket Alacaklıları 88
3.1.2.3. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memurları 89
3.1.3. Ek tasfiye Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 89
3.1.3.1. Ek Tasfiyede Görevli ve Yetkili Mahkeme 89
3.1.3.2. Ek Tasfiyede Davanın Tarafları 90
3.1.4. Ek Tasfiye Memurlarının Atanması ve Görevden Alınması 90
3.1.5. Anonim Şirket ve Ek Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescili 91
3.1.6. Ek Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi 92
3.1.7. Ek Tasfiyenin Anonim Şirket ve Organları Üzerindeki Etkileri 92
3.1.8. Ek Tasfiyenin Hüküm ve Sonuçları 93
4. Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE
TASFİYEDEN DÖNME
4.1. GENEL OLARAK FESİH KARARININ GERİ ALINMASI VE TASFİYEDEN DÖNME 95
4.2. TASFİYEDEN DÖNME ZAMANI 96
4.3. YETKİLİ ORGAN VE KARAR YETERSAYILARI 97
4.4. ÖRTÜLÜ TASFİYEDEN DÖNME HALİ 98
4.5. TASFİYEDEN DÖNME KARARININ TESCİLİ 99
4.6. TASFİYEDEN DÖNMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 100
5. Bölüm
TÜRK TİCARET KANUNU
GEÇİCİ 7. MADDEYE GÖRE TASFİYE
5.1. TTK GEÇİCİ 7. MADDEYE GÖRE TASFİYE USULÜ 101
5.1.1. TTK Geçici 7. Maddenin Uygulama Alanına Giren Anonim Şirketler 101
5.1.2. TTK Geçici 7. Maddeden Yararlanabilecek Anonim Şirketlerin Tespiti 102
5.1.3. Tasfiye Süreci 102
5.1.3.1. İhtar ve İlan Yapılması 102
5.1.3.2. Tasfiye Memurlarının Bildirilmesi 103
5.1.3.3. Alacaklılara Çağrı Yapılması 104
5.1.3.4. Bilanço Düzenlenmesi ve Borca Batıklığın Tespiti 104
5.1.3.5. Tasfiye İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 105
5.1.3.6. Tasfiye Sonucu Şirket Unvanının Ticaret Sicilinden Silinmesi 105
5.1.3.7. Tasfiye Yapılmadan Şirketin Ticaret Sicilinden Silindiği Haller 106
5.1.4. TTK Geçici 7. Maddeye Göre Ek Tasfiye 107
6. Bölüm
TASFİYE MEMURLARI
6.1. GENEL OLARAK TASFİYE MEMURLARI 109
6.2. TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU 111
6.2.1. Tasfiye Memurlarının Kanundan Kaynaklanan Sorumlulukları 112
6.2.1.1. Tasfiye Memurlarının Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Sorumluluğu 112
6.2.1.2. Tasfiye Memurlarının Borçlar Kanunundan Kaynaklanan Sorumluluğu 115
6.2.1.3. Tasfiye Memurlarının Vergi ve Kamu Alacakları ile İlgili Kanunlardan Sorumluluğu 116
6.2.1.4. Tasfiye Memurlarının İcra ve İflas Kanunundan Kaynaklanan Sorumlulukları 117
6.2.2. Tasfiye Memurlarının Haksız Fiil Kaynaklanan Sorumluluğu 117
6.2.2.1. Kusur Sorumluluğunun Varlığı 117
6.2.2.2. Kusurlu İşlem ve Eylemden Doğan Zararın Varlığı 119
6.2.3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 120
6.2.4. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğunun Sona Ermesi 120
6.2.4.1 Tasfiye Memurlarının İbra Edilmesi 120
6.2.4.2. Zamanaşımı 122
6.2.4.3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğunun Sigortalanması 122
SONUÇ 125
Kaynakça 129
Kavramlar Dizini 133
Özgeçmiş 144

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
   
   
Kapat