İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Selen Uncular

İş İlişkisindeİşçinin Kişisel Verilerinin Korunması


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
344
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251344
Boyut
16x24
Baskı
283,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 83 puan kazanacaksınız)
   83

Av. Selen UNCULAR

 

Konu Başlıkları
- Kişisel Veri Kavramı ve İlgili Düzenlemeler
- İş İlişkisinde Kişisel Veriler ve İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
İşçiye Ait Kişisel Verileri Koruma Yolları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz 7
1. Baskıya Önsöz 9
Özet 11
Kısaltmalar 19
Giriş 25
BİRİNCİ BÖLÜM:
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE İLGİLİ DÜZENLEMELER
I. KİŞİSEL VERİNİN UNSURLARI 33
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ HUKUKİ DAYANAĞI 37
A. Ekonomik Hak Yaklaşımı 37
1. Mülkiyet Hakkı Görüşü 37
2. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü 40
B. İnsan Hakkı Yaklaşımı 41
Kişilik Hakkı Görüşü 41
C. Görüşümüz: Bir İnsan Hakkı Olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkı 45
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER 49
A. Uluslararası Düzenlemeler 49
1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Rehber İlkeleri 49
2. Avrupa Konseyi Düzenlemeleri 51
a. 108 Sayılı Sözleşme, Yenilenmiş 108 sayılı Sözleşme ve Tavsiye Kararları 51
b. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 58
3. Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri 63
4. Uluslararası Çalışma Örgütü Uygulama Kodları ve Tavsiye Kararı 65
5. Avrupa Birliği Düzenlemeleri 67
a. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 67
b. Avrupa Sosyal Haklar Sütunu 68
c. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü 69
d. Madde 29 Çalışma Grubu Görüşleri ve Çalışma Belgeleri 78
e. Uzaktan Çalışma Hakkında Çerçeve Anlaşma ve 2002/58/EC sayılı Yönerge 79
6. Asya–Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü Çerçeve Belgesi 81
7. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Ek Yasası 83
B. Ulusal Düzenlemeler 83
1. Anayasa 83
2. Türk Medeni Kanunu 88
3. Türk Borçlar Kanunu 88
4. Türk Ceza Kanunu 94
5. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı Kapsamındaki Düzenlemeler 95
6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 97
7. Diğer Düzenlemeler 103
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR BAŞLICA KAVRAMLAR 104
A. Kişisel Verilerin İşlenmesi (İşleme/İşleme Faaliyeti) 104
B. Veri Kayıt Sistemi 107
C. Veri Sorumlusu 109
D. Veri İşleyen 111
E. Üçüncü Taraf ve Alıcı 113
F. Özel Nitelikli Kişisel Veri (Hassas Veri) 114
İKİNCİ BÖLÜM:
İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL VERİLER VE
İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
I. İŞ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 119
A. İş İlişkisinin Özgün Niteliklerinin Kişisel Verilerin Korunmasına Etkisi 119
1. İşçinin İşverene Bağımlılığı 119
2. Genel İş Koşullarının Varlığı 121
3. İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları 125
4. İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü 128
5. İşverenin Koruma ve Gözetme Yükümlülüğü 130
B. İş İlişkisinde Kişisel Veri İşlemenin Temel İlkeleri ve Hukuka Uygunluk Nedenleri 131
1. Veri Koruma Hukukunun Temel İlkelerinin İş İlişkisine Yansımaları 132
2. İş İlişkisinde Kişisel Veri İşlemeye İlişkin Hukuka Uygunluk Nedenleri 141
a. Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk 141
aa. İşçinin Açık Rızası 141
bb. Kanunlarda Açıkça Öngörülme 148
cc. İşçinin veya Bir Başkasının Hayatının ya da Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olma 149
dd. Sözleşmesel İlişki ile Doğrudan İlgili Olması Kaydıyla İşlemenin Gerekli Olması 150
ee. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olma 151
ff. İşçi Tarafından Alenileştirilmiş Olma 152
gg. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olma 152
hh. İşçinin Temel Hak ve Özgürlüklerini İhlal Etmemek Kaydıyla İşverenin Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olma 153
b. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk 155
C. İş İlişkisinde Veri Koruma Hukukundan Kaynaklanan Haklar ve Yükümlülükler 160
1. KVKK Kapsamında İşçinin Hakları ve İşverenin Yükümlülükleri 160
a. İşçiyi Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü 161
b. İşçinin Kişisel Verilerine Erişim (Ulaşma) Hakkı 163
c. İşçinin Kişisel Verinin Düzeltilmesini, Silinmesini, Yok Edilmesini veya Anonim Hale Getirilmesini İsteme Hakkı 165
d. İşçinin İtiraz Hakkı 168
e. İşverenin Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri 172
f. İşverenin Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Zorunluluğu ve İlgili Yükümlülükleri 178
2. KVKK Kapsamındaki Haklara ve Yükümlülüklere İlişkin Ortak Hükümler 182
a. İşçinin İşverene Başvurması 182
b. İstisna Halleri 183
II. İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENDİĞİ UYGULAMALAR 186
A. İşe Alımda ve/veya İş Sözleşmesinin Devamında Gerçekleştirilen Uygulamalar 188
1. Soru Sorulması ve Sınırları 190
a. Kişisel Duruma İlişkin Sorular 192
b. Sağlık Durumuna, Engelliliğe ve Hamileliğe İlişkin Sorular 196
c. Eski Hükümlülüğe İlişkin Sorular 206
d. Dini veya Felsefi İnanca, Siyasi Görüşe, Parti ve Sendika Üyeliğine İlişkin Sorular 207
2. Üçüncü Kişilerden Bilgi Edinme 208
3. Test Uygulanması 211
a. Alkol ve Uyuşturucu Testleri 212
b. HIV/AIDS Testleri 219
c. Genetik Testler 224
d. Psikolojik Testler 226
4. İşçinin Üstünün ve Eşyalarının Aranması 230
5. İşçinin İzlenmesi ve Gözetlenmesi 233
a. İşçinin Elektronik ve Biyometrik Giriş Kontrol Sistemleri Vasıtasıyla İzlenmesi 240
b. İşçinin İşyeri Dışında Elektronik Yer Belirleme Sistemleri ile İzlenmesi 245
c. İşçinin İletişiminin İzlenmesi 249
aa. İşyerinde Bilgisayar, İnternet, E–posta ve Sosyal Medya Kullanımının İzlenmesi 255
bb. İşyerinde Telefon Kullanımının İzlenmesi 284
d. İşçinin Görüntü ve/veya Ses Kaydeden Cihazlar Vasıtasıyla Gözetlenmesi 291
B. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Gerçekleştirilen Uygulamalar 304
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN
KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ YOLLAR
I. TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA KORUMA 305
II. TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KORUMA 307
III. İŞ KANUNU KAPSAMINDA KORUMA 314
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KORUMA 317
V. TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA KORUMA 319
VI. ANAYASA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUMA 322
VII. HUKUKA AYKIRI DELİLLER KAPSAMINDA KORUMA 324
Sonuç 327
Kaynakça 331
Kavram Dizini 343

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
17,43   
87,15   
6
14,66   
87,98   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
16,60   
83,00   
6
13,83   
83,00   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
17,43   
87,15   
6
14,66   
87,98   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
16,60   
83,00   
6
13,83   
83,00   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
41,50   
83,00   
3
27,67   
83,00   
4
20,75   
83,00   
5
17,43   
87,15   
6
14,66   
87,98   
7
12,69   
88,81   
8
11,21   
89,64   
9
10,05   
90,47   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
83,00   
83,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat