Tıp Hukuku ve Güncel Sorunlar Selin Sert Sütçü

Teknolojik Gelişmeler IşığındaTıp Hukuku ve Güncel Sorunlar


Basım Tarihi
2018-06
Sayfa Sayısı
183
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750248535
Boyut
16x24
Baskı
155,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ

 

Konu Başlıkları
- Tasarım Bebek
- Hasta Hekim İlişkisinin TKHK Kapsamında Değerlendirilmesi
- Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu
- Klonlamaya Hukuksal Açıdan Bakış
- İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu
- Kadın Doğum Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu
Robotik Cerrahi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Preface 7
TASARIM BEBEK KAVRAMININ TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ 15
I. TASARIM BEBEK KAVRAMI 15
II. AVANTAJLARI 17
III. DEZAVANTAJLARI 19
A. Kök Hücreler Alındıktan Sonra, Bebeklerin Terk Edileceği Endişesi 19
B. İstenmeyen Embriyoların Yok Edilmesi 19
IV. MEVZUATTA DÜZENLENİŞİ 19
A. İngiltere 19
B. Almanya 20
C. ABD 21
D. Türkiye 21
V. KANAATİMİZ 22
Kaynakça 26
HASTA – HEKİM İLİŞKİSİNİN 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. Bengü ÖZ 27
I. HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ 28
A. Genel Olarak 28
B. Hasta ile Bağımsız Çalışan Hekim Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği 28
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ 32
A. TKHK’nın Kapsamının Belirlenmesi 32
B. Tüketici İşlemi Kavramı 33
C. Tüketici İşleminin Sözleşmenin Tarafları Bakımından Değerlendirmesi 35
1. Tüketici ve Hasta Kavramları 35
2. Sağlayıcı ve Hekim Kavramları 36
D. Değerlendirme: Hasta–Hekim İlişkisi Bir Tüketici İşlemi Midir? 37
III. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN TKHK UYARINCA “TÜKETİCİ İŞLEMİ” SAYILMASININ SONUÇLARI 40
A. Genel Olarak 40
B. Hekimlik Sözleşmesinin İfasından Doğan Sorumlulukta Tüketici olan Hastanın Hakları 40
1. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Seçimlik Hakların Kullanılması ve Tazminat Talebi 40
2. Hastanın Tüketici Sıfatıyla Başvuru ve Dava Hakkı 43
a. Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru Hakkı 43
b. Tüketici Mahkemesi’nde Dava Hakkı 47
SONUÇ 50
Kaynakça 52
HEMŞİRELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Büşra DİŞCİOĞLU 55
I. HEMŞİRE KAVRAMI 56
II. HEMŞİRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 59
III. HEMŞİRELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 62
A. Haksız Fiilden Doğan Tazminat Sorumluluğu 65
B. Sözleşmenin İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Sorumluluğu 69
C. Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Tazminat Sorumluluğu 74
D. Kamu Görevlisi Hemşirenin Tazminat Sorumluluğu 76
SONUÇ VE KANAAT 80
Kaynakça 85
KLONLAMAYA HUKUKSAL AÇIDAN BİR BAKIŞ
Selin Deniz KÜFECİLER 87
I. KLONLAMA NEDİR? 88
A. Klonlamanın Tarihsel Gelişimi 89
B. Klonlama Çeşitleri ve Etik Tartışmalar 90
1. Üreme Amaçlı Klonlama [Reprodüktif Klonlama] 90
a. Bireyin Tıpatıp İkizinin Yaratılması 90
b. Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Bireylerde Klonlama 91
2. Tedavi Amaçlı Klonlama 92
C. Hukuksal Açıdan Klonlama 93
1. Türk Hukukunda Klonlama 95
SONUÇ 98
Kaynakça 99
İLAÇ KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLARDAN İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, HEKİMİN VE ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU
Hilal Umay ÖZBEK 101
I. TANIMLAR 101
A. İlaç 102
B. İlaç Türleri 104
1. İlaç Endikasyonu 105
II. İLAÇ ÜRETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 106
A. İlaç Üreticisi 106
B. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 107
1. İlacın Hatalı Olması 109
2. İlacın Piyasaya Sürülmesi 110
3. İlaç Kullanımından Zarar Doğması 111
4. İlliyet Bağı 112
C. İspat 112
III. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 113
A. Sorumluluğun Nedenleri 113
B. Tazminatın Kapsamı 116
IV. ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU 117
A. Eczacının Üretici Olarak Sorumluluğu 117
B. Hazır İlaç Verilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk 117
1. Eczacının Kendi Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu 117
2. Eczacının Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluğu 119
SONUÇ 120
Kaynakça 122
KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Av. Burak Baturay BAĞCI 123
I. HEKİM 123
A. Hekim Kavramı ve Tanımı 123
B. Hekim Olmanın Şartları 124
C. Kadın Doğum Hekimi Olmanın Şartları 124
II. KADIN DOĞUM HEKİMLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜDAHALELER 126
A. Gebelik Takibi 126
B. Normal Doğum ve Sezaryen 127
C. Kürtaj 129
D. Sterilizasyon (Kısırlaştırma) 131
III. KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 132
A. Aydınlatma Yükümlülüğü 132
B. Hastaya Müdahalede Tıp Mesleğinin Gereklerine Ve Özen Yükümüne Uygun Davranılması 133
C. Tıbbi Kural ve İlkelere Uygunluk 133
D. Hastanın rızasının alınması 135
E. Sır Saklama Ve Kayda Geçirme Yükümlülüğü 140
SONUÇ 142
Kaynakça 143
ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALELERDE MEYDANA GELEN MALPRAKTİS SONUCU HUKUKİ SORUMLULUK
Av. Fatma OĞUZ 145
I. ROBOT KAVRAMI 145
II. CERRAHİ MÜDAHALE KAVRAMI 147
III. ROBOTLARIN CERRAHİ MÜDAHALELERDE KULLANIM ALANLARI 149
IV. ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALE ESNASINDA YA DA SONRASINDA MEYDANA GELEN ZARARIN KAYNAĞI 151
A. Komplikasyon 152
B. Malpraktis 153
V. HUKUKİ SORUMLULUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ 154
A. Hekimin Hukuki Sorumluluğu 156
1. Hekimin Akitten Doğan Sorumluluğu 158
2. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesinden Doğan Sorumluluğu 163
3. Hekimin Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğu 165
B. Özel Hastanelerin Sorumluluğu 167
C. Kamu Hastanelerinin Sorumluluğu 169
D. Üreticinin Sorumluluğu 171
E. Tazminatın Kapsamı 173
1. Tazminat Davasının Tarafları 173
a. Davacı 173
b. Davalı 174
2. Davanın Konusu 175
3. Zamanaşımı 176
VI. SONUÇ 178
Kaynakça 181

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
27,75   
55,50   
3
18,50   
55,50   
4
13,88   
55,50   
5
11,66   
58,28   
6
9,81   
58,83   
7
8,48   
59,39   
8
7,49   
59,94   
9
6,72   
60,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,50   
55,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat