Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Taha Polat Geçmez

Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
167
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259111
Boyut
16x24
Baskı
151,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 51 puan kazanacaksınız)
   51

Konu Başlıkları
- Uyuşmazlık Kavramı ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına İlişkin Genel Bilgiler
- Bireysel İş Hukukunda Arabuluculuğun Zorunlu Olarak Öngörülmesi
Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuğun Uygulaması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 11
GİRİŞ 13
BİRİNCİ BÖLÜM
UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1.1. UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE UYUŞMAZLIKLARIN HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÇÖZÜMÜ 17
1.2. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE TÜRLERİ 20
1.2.1. Bireysel ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Ayrımı 21
1.2.1.1. Bireysel İş Uyuşmazlığı 22
1.2.1.2. Toplu İş Uyuşmazlığı 23
1.2.2. Hak ve Menfaat Uyuşmazlığı 24
1.3. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ALTERNATİF YÖNTEMLERLE ÇÖZÜMLENMESİ 27
1.4. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 29
1.4.1. Genel Olarak 29
1.4.2. Müzakere 34
1.4.3. Tarafsız Ön Değerlendirme 35
1.4.4. Vakıaların Saptanması Yöntemi 36
1.4.5. Kısa Duruşma Yöntemi 37
1.4.6. Arabuluculuk ve Uzlaşma 38
1.4.7. Sulh 41
1.4.8. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Olumlu Yönleri 44
1.4.8.1. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Daha Az Masraflı Olması 44
1.4.8.2. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Daha Kısa Sürmesi 45
1.4.8.3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Taraflara Daha Çok Katılma İmkânı Sağlaması 46
1.4.8.4. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Uzman Kişilerce İnceleme Yapılmasını Sağlaması 46
1.4.8.5. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Esnek ve Ilımlı Çözümler Sağlaması 47
1.4.8.6. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Gönüllülüğe Dayanması 48
1.4.8.7. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Gizlilik Sağlaması 48
1.5. ARABULUCULUK KAVRAMI VE GELİŞİMİ 49
1.5.1. Kavram ve Tanım 49
1.5.2. Arabuluculuğun Tarihi Gelişimi 52
1.5.3. Arabuluculuğa İlişkin Türk Hukukundaki Düzenlemeler 56
1.6. ARABULUCUNUN GÖREVİ, NİTELİKLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 57
1.6.1. Arabulucunun Görevi 57
1.6.2. Arabulucunun Nitelikleri 58
1.6.3. Arabulucunun Yükümlülükleri 61
1.6.3.1. Hüküm Vermekten Çekinme Yükümlülüğü 61
1.6.3.2. Tarafsız Kalma ve Davranma Yükümlülüğü 62
1.6.3.3. Eşit Davranma Yükümlülüğü 63
1.6.3.4. Aydınlatma ve Görevi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 63
1.6.3.5. Sır Saklama ve Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü 64
1.6.3.6. Reklam Yasağı 66
1.6.3.7. Belge Saklama ve Aidat Ödeme Yükümlülüğü 68
İKİNCİ BÖLÜM
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUĞUN
ZORUNLU OLARAK ÖNGÖRÜLMESİ
2.1. BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK 71
2.1.1. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda Görev ve Arabuluculuk ile İlgili Düzenlemeler 72
2.1.2. Bireysel İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Dava Şartı Olarak Öngörülmesi 74
2.1.2.1. Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğüne Aykırı Olup Olmadığı Sorunu 79
2.1.2.2. Mecburi Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 87
2.1.2.3. İhtiyari Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Değerlendirilmesi 92
2.1.2.4. Karşı Dava Halinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 92
2.1.2.5. Sözleşme Öncesi Sorumluluk Durumunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 93
2.1.2.6. Sendikanın Dava Açması Durumunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 95
2.2. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDA YER ALAN UYUŞMAZLIKLAR 97
2.2.1. İşçilik Alacaklarına Yönelik Davalar 97
2.2.2. Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davaları 100
2.2.3. İşverenin İşçi Aleyhine Açtığı Davalar 106
2.2.4. İş Hukukunun Emredici Hükümleri Karşısında HUAK m. 18/5 109
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA
ZORUNLU ARABULUCULUĞUN UYGULAMASI
3.1. İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASININ TARAFLARI 119
3.1.1. İşyeri Devri Durumunda Zorunlu Arabuluculuk 120
3.1.2. Asıl İşveren– Alt İşveren İlişkisinde Zorunlu Arabuluculuk 123
3.1.3. Geçici İş İlişkisinde Zorunlu Arabuluculuk 125
3.1.4. İş Sözleşmesinin Devri Durumunda Zorunlu Arabuluculuk 126
3.2. ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE ETKİLERİ 128
3.2.1. Başvuru Yapılacak Yetkili Arabuluculuk Bürosunun Tespiti 128
3.2.2. Arabulucunun Seçimi 130
3.2.3. Yetki İtirazı 131
3.2.4. Tarafların İlk Toplantıya Davet Edilmesi ve İlk Toplantının Önemi 132
3.2.4.1. İlk Toplantıya Geçerli Mazeret Olmaksızın Katılmama 132
3.2.4.2. Uygulanacak Yaptırımın Niteliği ve Amacı 133
3.2.4.3. Yaptırımın Uygulanma Şartları 135
3.3. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER 136
3.4. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ 138
3.5. TARAFLARIN ARABULUCUDA ANLAŞMASI 139
3.5.1. Sonuç Tutanağı/Anlaşma Belgesi 140
3.5.2. İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 143
3.5.3. İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesi Sırasında Yapılacak Denetimin Sınırları 144
SONUÇ 147
Kaynakça 153
Kavram Dizini 165

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
   
   
Kapat