Ekonomik Yaptırımların Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Kaynaklanan

Ekonomik Yaptırımların Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümüne Etkisi


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
323
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258092530
Boyut
16x24
Baskı
1144,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 144 puan kazanacaksınız)
   144

Dr. Öğr. Üyesi Talat Kaya

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR CETVELİ13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK YAPTIRIMLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I EKONOMİK YAPTIRIM KAVRAMI 21
A Genel21
B Ekonomik Zorlama Araçlarını Tanımlamak Üzere Kullanılan Kavramlar24
1 Önlem (Measure)24
2 Ambargo (Embargo)26
3 Barış İçinde Abluka (Pacific Blockade) 27
4 Boykot (Boycott) 27
5 Misilleme (Retortion)29
6 Karşı-Önlem (Counter-measures)30
C Uygulanan Uluslararası Hukuk Bakımından Ekonomik Yaptırımlar31
II EKONOMİK YAPTIRIMLARIN TARİHSEL GEÇMİŞİ 34
A Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dönem 34
B Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası Dönem Uygulamaları36
C İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Dönem Uygulamaları 37
D Yakın Dönem Ekonomik Yaptırım Uygulamaları ve Türkiye 39
III EKONOMİK YAPTIRIM TÜRLERİ 47
A İçeriği Bakımından Ekonomik Yaptırımlar47
B Kapsam Bakımından Ekonomik Yaptırımlar 48
C Kaynağı Bakımından Ekonomik Yaptırımlar 50
D Yöneldiği Kişiler Bakımından Ekonomik Yaptırımlar 53
IV EKONOMİK YAPTIRIMLARIN HEDEFİ VE ETKİLERİ57
V EKONOMİK YAPTIRIMLARIN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK
ENGELLEME KARARLARI(BLOCKING STATUES)59
10 İçindekiler
İKİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK YAPTIRIMLAR VE
ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER
I GENEL67
II ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER VE HUKUKİ REJİMİ68
III MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN EKONOMİK YAPTIRIM
KARARLARININ VASIFLANDIRILMASI 79
A Genel79
B Ekonomik Yaptırım Kararlarının Doğrudan Uygulanan Kural Vasfı 81
C Üçüncü Ülke Hukukuna Ait Ekonomik Yaptırım Kararlarının
Vasıflandırılması88
1 Üçüncü Ülke Hukukuna Ait Ekonomik Yaptırım Kararlarının
Maddi Vakıa Olarak Vasıflandırılması88
2 Üçüncü Ülke Hukukuna Ait Ekonomik Yaptırım Kararlarının
Hukuk Kuralı Olarak Vasıflandırılması95
3 Değerlendirme 100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİK YAPTIRIMLARA KONU UYUŞMAZLIKLARIN
MAHKEME YOLU İLE ÇÖZÜMÜ
I GENEL 105
II ÇOK TARAFLI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN MAHKEMELER TARAFINDAN
ELE ALINIŞI 105
III TEK TARAFLI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN MAHKEMELER TARAFINDAN
ELE ALINIŞI 111
A Ekonomik Yaptırımların Mahkemenin Hukukuna (Lex Fori) Ait
Olması 111
1 Mahkemenin Hukukuna Ait Ekonomik Yaptırımların Uluslararası
Ticari Sözleşmelere Doğrudan Uygulanması 111
2 Tarafların Yetki Anlaşması ile Mahkemenin Hukukuna Ait
Ekonomik Yaptırımların Uygulanmasından Kaçınıp
Kaçınamayacağı Meselesi 117
a Karşılaştırmalı Hukukta Doğrudan Uygulanan Kuralların
Yetki Anlaşmalarına Etkisi 122
b Türk Hukukunda Doğrudan Uygulanan Kuralların Yetki
Anlaşmalarına Etkisi 132
i Yetki Anlaşması ile Türk Mahkemelerinin Yetkili
Kılınması 132
ii Yetki Anlaşması ile Yabancı Mahkemelerin Yetkili
Kılınması 134
İçindekiler 11
B Ekonomik Yaptırım Kararının Sözleşmenin Esasına Uygulanacak
Hukuka (Lex Conractus) Ait Olması141
C Ekonomik Yaptırım Kararının Üçüncü Ülke Hukukuna Ait Olması153
D Sözleşmeye Anasyonel Hukuk Kurallarının Uygulanması ve
Ekonomik Yaptırım Kararları 169
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİK YAPTIRIMLARA KONU UYUŞMAZLIKLARIN
TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ
I TAHKİM KAVRAMI VE EKONOMİK YAPTIRIMLARA KONU
UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLU İLE ÇÖZÜLMESİ DURUMUNDA
DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR175
II EKONOMİK YAPTIRIMLARA KONU SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN
UYUŞMAZLIKLARINTAHKİME ELVERİŞLİLİĞİ183
A Tahkime Elverişlilik Kavramı 183
B Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Tahkime Elverişlilik Arasındaki
İlişki 186
C Ekonomik Yaptırımlar ve Tahkime Elverişlilik Arasındaki İlişki195
D Uyuşmazlığın Tahkime Elverişli Olup Olmadığına Karar Verme
Yetkisi 202
1 Hakem Kararı Öncesinde Tahkime Elverişlilik Meselesi203
2 Hakem Kararı Sonrasında Tahkime Elverişlilik Meselesi207
III HAKEMLERİN EKONOMİK YAPTIRIM KARARLARINI UYGULAMA YETKİSİ
VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ208
IV ÇOK TARAFLI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN TAHKİMDE ELE ALINIŞI213
V TEK TARAFLI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN TAHKİMDE ELE ALINIŞI 215
A Ekonomik Yaptırımların Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuka
(Lex Contractus) Ait Olması215
1 Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Taraflarca Seçilmesi Halinde
Ekonomik Yaptırımların Uyuşmazlığa Uygulanması 217
a Tarafların Uygulanacak Hukuka Ait Ekonomik Yaptırımların
Sözleşmeye Uygulanmasını Açık Olarak Kararlaştırması 217
b Tarafların Uygulanacak Hukuka Ait Ekonomik Yaptırımların
Sözleşmeye Uygulanması Konusunda Sessiz Kalmaları 218
c Tarafların Uygulanacak Hukuka Ait Ekonomik Yaptırımların
Sözleşmeye Uygulanmamasını Kararlaştırmaları 223
2 Uygulanacak Hukukun Hakemler Tarafından Belirlenmesi
Halinde Ekonomik Yaptırımların Sözleşmeye Uygulanması 225
B Ekonomik Yaptırımların Sözleşmenin Esasına Uygulanacak Hukuk
(Lex Contractus) Dışındaki Bir Hukuka Ait Olması 227
1 Genel227
12 İçindekiler
2 Ekonomik Yaptırımların Tahkim ve Tenfiz Yerleri Dışındaki
Yabancı Bir Hukuka Ait Olması 228
3 Ekonomik Yaptırımların Tahkim Yeri veya Muhtemel Tenfiz
Devleti Hukukuna Ait Olması 238
C Sözleşmeye Anasyonel Hukuk Kurallarının Uygulanması ve
Ekonomik Yaptırımlar 241
BEŞİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK YAPTIRIMLARIN
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ İLE
HAKEM KARARLARININ İPTALİ VE TENFİZİ
ÜZERİNDE ETKİLERİ
I GENEL 243
II EKONOMİK YAPTIRIMLARIN YABANCI MAHKEME KARARLARININ
TANINMASI VE TENFİZİ ÜZERİNDE ETKİLERİ 245
A Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Genel
Açıklamalar 245
B Yetki Açısından Ekonomik Yaptırımların Yabancı Mahkeme
Kararlarının Tenfizine Etkisi 248
C Kamu Düzeni Açısından Ekonomik Yaptırımların Yabancı Mahkeme
Kararlarının Tenfizine Etkisi 253
III EKONOMİK YAPTIRIMLARIN HAKEM KARARLARININ İPTALİ VE TENFİZİ
ÜZERİNDE ETKİLERİ 259
A Hakem Kararlarının İptali ve Tenfizine İlişkin Genel Açıklamalar 259
B Tahkime Elverişililik Açısından Ekonomik Yaptırımların Yabancı
Hakem Kararlarının Tenfizine Etkisi 264
C Kamu Düzeni Açısından Ekonomik Yaptırımlarının Yabancı Hakem
Kararlarının Tenfizine Etkisi 266
1 Genel 266
2 Kamu Düzeni Bağlamında Tenfiz Engeli Olarak Ekonomik
Yaptırım Kararları 269
SONUÇ 283
KAYNAKÇA 291

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
72,00   
144,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
144,00   
144,00   
2
   
   
Kapat