İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması Taylan Özgür Kiraz

İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması


Basım Tarihi
2013-02
Sayfa Sayısı
393
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051460888
Baskı
458,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 58 puan kazanacaksınız)
   58

İCRA MAHKEMESİNDE İTİRAZIN KALDIRILMASIYrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZBİRİNCİ BÖLÜM

İTİRAZIN KALDIRILMASI KURUMU

1--TARİHİ GELİŞİM-7

2--GENEL BİLGİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ-27

I--GENEL BİLGİ-27

1--TÜRK HUKUKU-27

2--İSVİÇRE HUKUKU-31

II--HUKUKİ NİTELİĞİ-37

1--KENDİNE ÖZGÜ BİR YOL OLDUĞU GÖRÜŞÜ-37

2--SEVİĞ’İN GÖRÜŞÜ-38

3--ÖZCENGİZ’İN GÖRÜŞÜ-38

4--FAVRE’IN GÖRÜŞÜ-38

5--USULİ İNŞAİ DAVA GÖRÜŞÜ-39

6--UMAR’IN GÖRÜŞÜ-39

7--YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ-40

8--GÖRÜŞÜMÜZ-40

3--İTİRAZIN KALDIRILMASININ ŞARTLARI-45

I--GEÇERLİ BİR İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMIŞ OLMALIDIR-45

1--GENEL OLARAK-45

2--TEMİNAT ALACAKLARI BAKIMINDAN-48

3--TAKİBİ GEÇERSİZ KILACAK BİR SEBEBİN ORTAYA ÇIKMASI-49

4--SÖZLEŞMEDEN VE HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA-50

a)-Sözleşmeden Doğan Tazminat Alacaklarında-50

b)-Haksız Fiilden Doğan Tazminat Alacaklarında-54

5--ALTIN VE GÜMÜŞ PARA ALACAKLARI-56

II--İLAMSIZ TAKİP KONUSU YAPILAN BORÇ MADDİ HUKUK BAKIMINDAN GEÇERLİ OLMALI VE MİKTARI BELİRLİ OLMALIDIR-60

1--BORÇ MADDİ HUKUK BAKIMINDAN GEÇERLİ OLMALIDIR-60

2--MİKTARI BELLİ OLMALIDIR-61

III--BORÇLU SÜRESİ İÇİNDE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMİŞ OLMALIDIR-65

IV--ALACAKLI İTİRAZIN İPTALİ İÇİN MAHKEMEDE DAVA AÇMAMIŞ OLMALIDIR-72

V--ALACAKLI İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 68/I’DE ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLERİ HAİZ BİR BELGEYE SAHİP BULUNMALIDIR-74

VI--ALACAKLI ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURMALIDIR-74

4--İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI KURUMU İLE BENZER VE FARKLI YÖNLERİYLE BAZI KURUMLARIN BİRLİKTE ELE ALINMASI-75

I--İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI KURUMU-75

1--İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI TALEBİNİN ŞARTLARI-76

2--ALACAĞIN İLAMSIZ İCRA PROSEDÜRÜ İÇİNDE ELDE EDİLMESİNDE TARAF İRADELERİNİN OYNAYACAĞI ROL-84

3--İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI KARARININ HÜKÜMLERİ-88

a)-Geçici Haciz Talebinde Bulunabilme-89

b)-Satış Talebinde Bulunamama-90

c)-Borçtan Kurtulma Davası Açabilme-90

d)-İtirazın Geçici Kaldırılması Kararının Temyizi-94

II--İTİRAZIN İPTALİ DAVASI, -95

1--BAŞVURULACAK MERCİ-96

2--BAŞVURULAN MERCİİN SONRADAN DEĞİŞTİRİLMESİ-97

3--SÜRE-98

4--BELGELER-99

5--İTİRAZ SEBEPLERİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ-99

6--YETKİ İTİRAZI-100

7--KESİN HÜKÜM-104

8--DELİLLER-105

9--YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ-106

10--YARGILAMA USULÜ-107

11--KANUN YOLLARI-108

12--MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN İCRASI-109

III--TAHSİL (ALACAK/EDA) DAVASI-112

1--SÜRE-112

2--BORÇLUNUN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ETMEMESİ HALİ-113

3--İCRA İNKAR TAZMİNATI-114

4--BAŞVURULACAK TAKİP YOLU-114

İKİNCİ BÖLÜMİTİRAZIN KALDIRILMASINI SAĞLAMAYAELVERİŞLİ BELGELER

5--ALACAKLININ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİ İSPAT ETMESİ-117

I--GENEL BİLGİ-117

II--ALACAKLININ İBRAZ ETMESİ GEREKEN BELGELER-119

1--İMZASI İKRAR EDİLMİŞ ADİ BELGE (SENET)-120

2--İMZASI NOTERLİKÇE ONAYLI BELGELER-145

3--RESMİ DAİRELERİN VEYA YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİ DAHİLİNDE VE USULÜNE GÖRE VERDİKLERİ MAKBUZ VEYA BELGELER-149

a)-İcra ve İflas Kanunu’nda Öngörülen Belgeler-150

aa)-Borç Ödemeden Aciz Belgesi-150

bb)-Kesin Rehin Açığı Belgesi-153

cc)-Kredi Kurumları İle İlgili Belgeler-154

1)-Genel Tatbikatı-154

2)-Kredi Kartı ve Konut Finansman Kredisi Gibi Tüketici Kredilerinde Tatbikatı-169

a)-Asıl Borçlu Bakımından-169

b)-Kefil Bakımından-171

3)-Ticari Kredilerde Tatbikatı-171

b)-Bazı Özel Kanunlarda Öngörülen Belgeler-172

aa)-Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Düzenlenen Belgeler-172

bb)-Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Aidatlar ve Masraf İştirak Paylarının Ödenmesine İlişkin Kararları (5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md. 24/XVI)-174

cc)-Türkiye Bankalar Birliğinin ve Türkiye Katılım Bankalar Birliğinin Masraf İştirak Paylarının Ödenmesine İlişkin Kararları (5411 sayılı Bank. K. md. 81/11)-175

dd)-Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Gereğince Teknik Cihazlardan Elde Edilen Kopyalar ve Belgeler (5464 sayılı Bank. Krd. K. md. 32/son)-176

ee)-Kesinleşmiş İşletme Projesi veya Kat Malikleri Kurulunun İşletme Giderleri İle İlgili Kararları (634 sayılı KMK md. 37/son)-178

c)-Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Belgeler-190

4--BORÇLUNUN RESMİ DAİRELER VEYA MEMURLAR HUZURUNDA BORÇ İKRARINDA BULUNMASI-215

5--İHTİYAR HEYETİ TARAFINDAN ONAYLI BELGELER-222

6--BORÇLUNUN İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNE KARŞI KOYMASI-229

I--GENEL BİLGİ-229

II--BORÇLUNUN İBRAZ ETMESİ GEREKEN BELGELER-231

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMİTİRAZIN KALDIRILMASI PROSEDÜRÜVE SONUÇLARI

7--İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ-237

I--GÖREVLİ VE YETKİLİ MERCİ-237

II--İTİRAZIN KALDIRILMASI DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ-250

III--BAŞVURU SÜRESİ-253

1--SÜREYE İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME-253

2--SÜRENİN NİTELİĞİ-258

IV--TARAFLARI-265

1--ALACAĞIN TEMLİKİ-272

2--ALACAKLININ ÖLÜMÜ-276

3--BORÇLUNUN ÖLÜMÜ-277

8--YARGILAMA USULÜ-283

I--GENEL OLARAK-283

II--İTİRAZLARIN İNCELENMESİ-293

III--BEKLETİCİ MESELE YAPILACAK DURUMLAR VE SAHTELİK İDDİASI-309

1--2004 sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU İLE 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU DAHİLİNDE-309

2--2004 sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU İLE 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU DAHİLİNDE-312

9--İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİN KARARA BAĞLANMASI VE SONUÇLARI-317

I--İTİRAZIN KALDIRILMASI KARARI-318

II--İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ KARARI-326

III--İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI GÖRÜLMEKTE İKEN ORTAYA ÇIKABİLECEK BAZI ÖZEL DURUMLAR-332

1--ALACAKLININ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNDEN VAZGEÇMESİ-332

2--BORÇLUNUN İTİRAZINDAN VAZGEÇMESİ-333

3--BORÇLUNUN İFLASINA KARAR VERİLMESİ-335

4--İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ETKİSİ-337

5--KONKORDATO MÜHLETİNİN ETKİSİ-338

10--İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİNE İLİŞKİN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI GİDİLEBİLECEK BAŞVURU YOLLARI-341

I--KANUN YOLLARI-341

1--GENEL OLARAK-341

2--İSTİNAF-342

3--TEMYİZ-343

4--KARAR DÜZELTME-349

5--YARGILAMANIN YENİLENMESİ-352

6--KANUN YARARINA TEMYİZ-353

II--HÜKÜMLERİN TAVZİHİ VE TASHİHİ-356

1--HÜKÜMLERİN TAVZİHİ-356

2--HÜKÜMLERİN TASHİHİ-357

EKLER (ADALET İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR)-359

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ-369

KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ-385
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
11,60   
58,00   
6
9,67   
58,00   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
11,60   
58,00   
6
9,67   
58,00   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
3
19,33   
58,00   
4
14,50   
58,00   
5
12,18   
60,90   
6
10,25   
61,48   
7
8,87   
62,06   
8
7,83   
62,64   
9
7,02   
63,22   
Kapat