Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu Uğur Aşkın
Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu
Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu

Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu


Basım Tarihi
2018-06
Sayfa Sayısı
250
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004981
Boyut
16x24
Baskı
152,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 52 puan kazanacaksınız)
   52

Arş. Gör. Uğur AŞKIN

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞV
ÖNSÖZVII
İÇİNDEKİLER.IX
KISALTMALAR.XV
GİRİŞ.1
BİRİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLU VE İSTİNAF HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR,
İSTİNAFIN TARİHİ GELİŞİMİ, İSTİNAFA İLİŞKİN LEH VE
ALEYHTEKİ GÖRÜŞLER, İSTİNAFA HÂKİM OLAN İLKELER
§ 1. KANUN YOLU HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR.5
I. GENEL BİLGİLER5
II. TERİM ve TANIM.6
III. AMAÇ ve GÖREV.9
IV. KANUN YOLU ÇEŞİTLERİ11
A. Genel Bilgiler11
B. Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolu Ayrımı.12
C. Asıl Derece ve Hukuki Derece Kanun Yolu Ayrımı13
D. Dar ve Geniş Kanun Yolu Ayrımı14
V. KANUN YOLU DAVASININ AÇILMASI14
A. Talep Üzerine Kanun Yolu Davasının Açılması.14
B. Kendiliğinden Kanun Yolu Davasının Açılması.15
VI. KANUN YOLU DAVASININ AÇILMASININ SONUÇLARI16
A. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma16
B. Aleyhe Değiştirme Yasağı.17
§ 2. İSTİNAF HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR23
İçindekiler
I. GENEL BİLGİLER23
II. TERİM VE TANIM24
III. HUKUKİ NİTELİK28
IV. AMAÇ29
V. ÇEŞİTLERİ30
A. Klasik Anlamda İstinaf30
B. Dar Anlamda İstinaf.31
VI. DİĞER OLAĞAN KANUN YOLLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI.33
A. Genel Bilgiler33
B. İtiraz Kanun Yolu İle Karşılaştırılması.33
C. Temyiz Kanun Yolu İle Karşılaştırılması35
§ 3. İSTİNAFIN TARİHÇESİ.39
I. GENEL BİLGİLER39
II. YUNAN HUKUKU’NDA40
III. ROMA HUKUKU’NDA41
IV. TÜRK HUKUKU’NDA44
§ 4. İSTİNAFIN LEH VE ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER53
I. İSTİNAFIN LEHİNDE OLAN GÖRÜŞLER53
II. İSTİNAFIN ALEYHİNDE OLAN GÖRÜŞLER58
III. DEĞERLENDİRME64
§ 5. İSTİNAFA HÂKİM OLAN İLKELER.67
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ67
II. YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ69
III. ADİL YARGILANMA İLKESİ.71
IV. SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKESİ
İçindekiler
IX. HALKA AÇIKLIK İLKESİ (ALENİLİK)87
X. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ (IN DUBİO PRO REO).88
XI. İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI İLKESİ90
İKİNCİ BÖLÜM
İSTİNAF KANUN YOLU
§ 6. İSTİNAFA BAŞVURU ŞARTLARI.95
I. İSTİNAF BAŞVURUSUNA ELVERİŞLİ HÜKÜM.95
A. Hüküm95
B. İstinaf Yolunun Açık Olduğu Hükümler96
C. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Hükümler.99
1. Ulaşılabilir Olmayan Hükümler99
2. Belirli Sürenin veya Meblağın Altında Kalan Hükümler.100
3. Durma Kararları103
4. Adli Yargı Mercileri Arasındaki Görevsizlik ve Yetkisizlik
Kararları.104
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları.104
6. Kanunda Yasa Yolu Özel Olarak Gösterilmiş Hükümler.105
7. İstinaf Edilemeyen Hükümler ve Hak Arama Özgürlüğü
İlişkisi.105
II. HUKUKİ YARARIN İHLAL EDİLMESİ107
III. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU HAKKI.111
A. Genel Bilgiler111
B. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar112
1. Cumhuriyet Savcısı.112
2. Sanık.115
a. Tutuksuz Sanığın Başvuru Hakkı115
b. Tutuklu Sanığın Başvuru Hakkı117
3. Katılan118
a. İlk Derece Muhakemesinde Katılan Sıfatını Almış
Olanlar.118
III
İçindekiler
b. Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar
Görmüş Olanlar.122
c. Katılma İsteği Karara Bağlanmamış veya Reddedilmiş
Olanlar.123
4. Avukat125
5. Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi128
6. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak
Sahibi Olan Kişiler130
7. Diğer Kişiler132
V. İstem.133
A. İstemin Arandığı Haller133
B. İstemin Aranmadığı Haller (Re’sen İstinaf)134
C. İstinaf İsteminde Başvuru Nedenlerinin Gösterilmesi.136
VI. BAŞVURUNUN ŞARTA BAĞLI TUTULMAMASI138
VII. SÜRE.139
A. Genel Bilgiler139
B. Sürelerin Hesaplanması.141
C. Avukatla Temsil Halinde Sürelerin Belirlenmesi143
D. Sürelerin Kaçırılması Halinde Yararlanılabilecek Hukuki
İmkânlar.145
1. İstinafta Eski Hale İade.145
2. Katılma Yoluyla İstinaf147
VIII. BAŞVURUNUN ŞEKLE UYGUN OLARAK YAPILMASI148
IX. İSTİNAF BAŞVURUSUNDA YANILMA.151
X. İSTİNAF BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇİLMESİ VE BAŞVURUNUN
GERİ ALINMASI.158
§ 7. İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİLERİ165
I. AKTARMA ETKİSİ.165
II. YAYILMA ETKİSİ.166
III. DURDURMA ETKİSİ.168
§ 8. İSTİNAF BAŞVURUSUNA İLİŞKİN YAPILACAK İ
İçindekiler
I. HÜKMÜ VEREN MAHKEMENİN İSTİNAF ŞARTLARINI
İNCELEMESİ171
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI’NCA YAPILACAK İŞLEMLER.173
III. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER.176
A. Dosya Üzerinde Ön inceleme.176
1. Yetki.178
2. Başvuru Şartları179
B. Esastan İnceleme ve Kovuşturma182
1. Genel Olarak182
2. Dosya Üzerinden Esasa İlişkin İnceleme Sonucunda
Verilebilecek Kararlar184
a. İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Kararı.184
b. İlk Derece Mahkemesi Hükmünün Düzeltilerek
Esastan Red Kararı186
c. İlk Derece Mahkemesi Hükmünün Bozulması
Kararı.190
d. Davanın Yeniden Görülmesi Kararı.193
C. Duruşma Hazırlığı ve Duruşma Evresi195
1. Duruşma Hazırlığı.195
2. Duruşma Evresi199
a. Duruşmalara İlişkin Kurallarda Genel Hükümlerin
Uygulanması199
b. Duruşmada Genel Hükümlerin Uygulanmasının
İstisnaları.202
aa. İnceleme Raporunun Anlatılması.202
bb. İlk Derece Mahkemesinin Gerekçeli
Hükmünün Anlatılması.203
cc. Delillerin Toplanması204
D. Duruşma Sonunda Verilebilecek Kararlar206
1. Beraat Kararı207
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar.208
V
İçindekiler
3. Mahkûmiyet Kararı209
4. Güvenlik Tedbiri Kararı210
5. Davanın Reddi Kararı211
6. Davanın Durması ve Düşmesi Kararı211
7. Görevsizlik Kararı.213
8. Davanın Esastan Reddi Kararı213
E. Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Direnme Yasağı214
F. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Arasındaki İçtihat
Uyuşmazlıklarının Giderilmesi216
G. Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları217
1. Genel Bilgiler217
2. İtiraz.218
3. Temyiz220
4. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
İtirazı223
5. Kanun Yararına Bozma.224
6. Yargılamanın Yenilenmesi226
7. Bireysel Başvuru.228
H. Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının İnfazı230
SONUÇ.233
KAYNAKÇA239

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
26,00   
52,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
52,00   
52,00   
2
   
   
Kapat