Lojistik İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Vefa Toroslu

Lojistik İşletmelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
686
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050513790
Boyut
16x24
Baskı
1400,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 400 puan kazanacaksınız)
   400

M. Vefa TOROSLU ( Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi )

 

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ  7

 

ÖNSÖZ . 9

 

İÇİNDEKİLER .11

 

ŞEKİLLER LİSTESİ37

 

KISALTMALAR 39

 

Birinci Bölüm

 

LOJİSTİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

1.1. LOJİSTİK KAVRAMININ TANIMI 41

 

1.2. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE TEMEL İŞ SÜREÇLERİ 43

 

1.3. LOJİSTİĞİN PRENSİPLERİ.45

 

1.4. LOJİSTİK FAALİYETLER.46

 

1.4.1. Talep Tahmini.47

 

1.4.2. Üretim Planlaması.48

 

1.4.3. Satın Alma (Tedarik) 48

 

1.4.4. Nakliye (Taşıma) 48

 

1.4.5. Sigortalama .49

 

1.4.6. Stok Yönetimi .49

 

1.4.7. Depolama 49

 

1.4.8. Elleçleme 50

 

1.4.9. Ambalajlama (Paketleme).50

 

1.4.10. Gümrükleme .50

 

1.4.11. Sipariş Yönetimi .51

 

1.4.12. Müşteri Hizmeti 51

 

1.4.13. Yer Seçimi 51

 

İkinci Bölüm

 

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

2.1. TAŞIMACILIK KAVRAMI53

 

2.2. TAŞIMA SİSTEMİNİN TEMEL UNSURLARI.58

 

12 İçindekiler

 

2.2.1. Taşıma Yolu .59

 

2.2.2. Taşıma Aracı 59

 

2.2.3. Taşınan .59

 

2.2.4. Yük .59

 

2.2.5. Taşıyan .61

 

2.2.6. Taşıma Sözleşmesi .61

 

2.3. TAŞIMA MODLARI 61

 

2.3.1. Karayolu Taşımacılığı 62

 

2.3.1.1. Genel Bilgi 62

 

2.3.1.2. Karayolu Taşımacılığı Çeşitleri.64

 

2.3.1.2.1. Yükün Niteliğine Göre Taşımacılık.64

 

2.3.1.2.2. Araç Kapasitesine Göre Taşımacılık64

 

2.3.1.2.3. Teslim Yerlerine Göre Taşımacılık65

 

2.3.1.3. Karayolu Taşımacılığının Avantaj ve Dezavantajları65

 

2.3.1.4. Karayolu Eşya Taşımacılığında Fiyatlandırma66

 

2.3.1.5. Karayolu Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar .68

 

2.3.1.5.1. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi

 

 (UNECE)68

 

2.3.1.5.2. Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği (IRU)69

 

2.3.1.5.3. Uluslararası Taşıma Organizatörleri Dernekleri

 

 Federasyonu (FIATA) .71

 

2.3.1.5.4. Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (ECMT).72

 

2.3.1.5.5. Güneydoğu Avrupa Ortak Girişimi (SECI) .74

 

2.3.1.5.6. Uluslararası Karayolu-Demiryolu Kombine Taşımacılığı

 

 Birliği (UIRR)74

 

2.3.1.6. Karayolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal Kuruluşlar 75

 

2.3.1.6.1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı .75

 

2.3.1.6.2. Gümrükler Genel Müdürlüğü 75

 

2.3.1.6.3. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler

 

 Derneği (UTİKAD) .76

 

2.3.1.6.4. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) .77

 

2.3.1.7. Karayolu Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler.77

 

2.3.1.7.1. CMR Konvansiyonu .77

 

2.3.1.7.2. TIR Konvansiyonu78

 

2.3.1.7.3. ADR Konvansiyonu79

 

2.3.1.7.4. ATP Konvansiyonu.80

 

2.3.1.7.5. AETR Konvansiyonu81

 

2.3.1.8. Karayolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal Mevzuat .82

 

2.3.1.8.1. Karayolları Trafik Kanunu.82

 

2.3.1.8.2. Karayolu Taşıma Kanunu 82

 

İçindekiler 13

 

2.3.1.8.3. Karayolları Trafik Yönetmeliği. 82

 

2.3.1.8.4. Karayolu Taşıma Yönetmeliği  83

 

2.3.1.8.5. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik

 

 Eğitimi Yönetmeliği.83

 

2.3.1.8.6. Karayolu İle Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir,

 

 Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine

 

 Ait Yönetmelik.84

 

2.3.1.8.7. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında

 

 Yönetmelik.84

 

2.3.1.8.8. Türk Ticaret Kanunu 85

 

2.3.2. Denizyolu Taşımacılığı.85

 

2.3.2.1. Genel Bilgi.85

 

2.3.2.2. Denizyolu Taşımacılığı Çeşitleri .87

 

2.3.2.2.1. Taşımacılık Modeli Açısından .87

 

2.3.2.2.2. Taşınan Yük Açısından 88

 

2.3.2.2.3. Gemi Türü Açısından.89

 

2.3.2.2.4. Gemilerin Suda Dolaşım Şekli Açısından90

 

2.3.2.3. Denizyolu Taşımacılığının Avantaj ve Dezavantajları 91

 

2.3.2.4. Denizyolu Taşımacılığında Faaliyet Gösteren İşletmeler 92

 

2.3.2.4.1. Armatör İşletmeleri 93

 

2.3.2.4.2. Gemi Acenteleri .93

 

2.3.2.4.3. Yük Brokerleri (Navlun Komisyoncuları) .93

 

2.3.2.4.4. Gemi Alım-Satım Komisyoncuları 94

 

2.3.2.4.5. Forwarderler.94

 

2.3.2.4.6. Bunker İşletmeleri94

 

2.3.2.4.7. Konferans İşletmeleri .94

 

2.3.2.5. Denizyolu Taşımacılığında Navlun Fiyatlandırma 95

 

2.3.2.6. Denizyolu Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar95

 

2.3.2.6.1. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) .95

 

2.3.2.6.2. Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)96

 

2.3.2.6.3. Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) .96

 

2.3.2.6.4. Uluslararası Denizcilik Federasyonu (ISF) 97

 

2.3.2.6.5. Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO).97

 

2.3.2.6.6. Baltık Borsası.97

 

2.3.2.7. Denizyolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal Kuruluşlar.98

 

2.3.2.7.1. Denizcilik Genel Müdürlüğü98

 

2.3.2.7.2. Deniz Ticaret Odası98

 

2.3.2.7.3. Türk Loydu 99

 

2.3.2.7.4. Türk Armatörler Birliği99

 

2.3.2.7.5. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği100

 

14 İçindekiler

 

2.3.2.8. Denizyolu Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler .101

 

2.2.3.8.1. Brüksel Sözleşmesi (1924) 101

 

2.3.2.8.2. Visby Protokolü (1968) .101

 

2.3.2.8.3. Hamburg Sözleşmesi (1978)101

 

2.3.2.8.4. Rotterdam Antlaşması (2009)101

 

2.3.2.9. Denizyolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal Mevzuat102

 

2.3.2.9.1. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun 102

 

2.3.2.9.2. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı

 

 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına

 

 Dair Kanun.102

 

2.3.2.9.3. Gemi Acenteleri Yönetmeliği 102

 

2.3.2.9.4. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine

 

 Dair Yönetmelik 102

 

2.3.2.9.5. Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırı Tüzüğü .103

 

2.3.2.9.6. Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği.103

 

2.3.2.9.7. Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna

 

 Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik.103

 

2.3.2.9.8. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife

 

 ve Talimat Tebliği104

 

2.3.2.9.9. Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz

 

 Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve

 

 Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve

 

 Esaslarına İlişkin Tebliğ 104

 

2.3.2.9.10. Türk Ticaret Kanunu104

 

2.3.3. Havayolu Taşımacılığı104

 

2.3.3.1. Genel Bilgi 104

 

2.3.3.2. Havayolu Taşımacılığı Çeşitleri 106

 

2.3.3.2.1. Yükün Özelliğine Göre Kargolar.106

 

2.3.3.2.2. Uçağa Yükleme Şekline Göre Kargolar.106

 

2.3.3.3. Havayolu Taşımacılığının Avantaj ve Dezavantajları .107

 

2.3.3.4. Havayolu Kargo Taşımacılığında Fiyatlandırma.108

 

2.3.3.5. Havayolu Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar.109

 

2.3.3.5.1. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)109

 

2.3.3.5.2. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) .111

 

2.3.3.5.3. Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC)112

 

2.3.3.5.4. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü

 

 (EUROCONTROL).113

 

2.3.3.5.5. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA).113

 

2.3.3.5.6. Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA)114

 

2.3.3.5.7. Uluslararası Hava Kargo Birliği (TIACA).114

 

2.3.3.5.8. Avrupa Bölgeleri Havayolu Birliği (ERA) 115

 

İçindekiler 15

 

2.3.3.6. Havayolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal Kuruluşlar115

 

2.3.3.6.1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 115

 

2.3.3.6.2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi  116

 

2.3.3.7. Havayolu Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler.117

 

2.3.3.7.1. Chicago Konvansiyonu 117

 

2.3.3.7.2. Paris Konvansiyonu .119

 

2.3.3.7.3. Madrid Konvansiyonu120

 

2.3.3.7.4. Havana Konvansiyonu .120

 

2.3.3.7.5. Varşova Konvansiyonu 120

 

2.3.3.7.6. Roma Konvansiyonu121

 

2.3.3.8. Havayolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal Mevzuat .121

 

2.3.3.8.1. Türk Sivil Havacılık Kanunu .121

 

2.3.3.8.2. Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)

 

.121

 

2.3.3.8.3. Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B) .121

 

2.3.3.8.4. Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği .122

 

2.3.3.8.5. Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik (SHY-

 

 DEVLET).122

 

2.3.3.8.6. Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği (SHY-CA) .122

 

2.3.3.8.7. Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Bakım Sistemi

 

 Yönetmeliği (SHY-M) .123

 

2.3.3.8.8. Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik

 

 Tedbirleri Kapsamında Yönetmelik .123

 

2.3.3.8.9. Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa

 

 Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği

 

 (SHY-21)123

 

2.3.3.8.10. Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında

 

 Yönetmelik.124

 

2.3.4. Demiryolu Taşımacılığı 124

 

2.3.4.1. Genel Bilgi.124

 

2.3.4.2. Demiryolu Taşımacılığı Çeşitleri.127

 

2.3.4.2.1. Blok Tren Taşımacılığı . 127

 

2.3.4.2.2. Özel Vagon Taşımacılığı. 128

 

2.3.4.2.3. Kombine Demiryolu Taşımacılığı. 128

 

2.3.4.2.4. Ro-La Taşımacılığı 128

 

2.3.4.3. Demiryolu Taşımacılığının Avantaj ve Dezavantajları129

 

2.3.4.4. Demiryolu Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar .130

 

2.3.4.4.1. Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetler Arası

 

 Örgütü (OTIF)130

 

2.3.4.4.2. Avrupa Birliği Demiryolları Ajansı (ERA). 130

 

2.3.4.4.3. Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) 130

 

16 İçindekiler

 

2.3.4.4.4. Avrupa Demir Yolu ve Altyapı Kuruluşları Birliği (CER)

 

.131

 

2.3.4.4.5. Demiryolu Arasındaki İşbirliği Organizasyonu (OSJD)

 

.131

 

2.3.4.4.6. Uluslararası Demiryolu Taşıma Komitesi (CIT)131

 

2.3.4.5. Demiryolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal Kuruluşlar132

 

2.3.4.5.1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 132

 

2.3.4.5.2. TCDD Taşımacılık AŞ.133

 

2.3.4.6. Demiryolu Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Sözleşmeler.134

 

2.3.4.6.1. Uluslararası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Sözleşme

 

 (COTIF).134

 

2.3.4.6.2. Uluslararası Demir Yolu Eşya Taşıma Sözleşmesine

 

 İlişkin Yeknesak Kurallar (CIM).134

 

2.3.4.6.3. Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası

 

 Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler (RID).134

 

2.3.4.7. Demiryolu Taşımacılığı ile İlgili Ulusal Mevzuat.135

 

2.3.4.7.1. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi

 

 Hakkında Kanun 135

 

2.3.4.7.2. Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği 135

 

2.3.4.7.3. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında

 

 Yönetmelik 135

 

2.3.4.7.4. Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği .136

 

2.3.5. Boru Hattı Taşımacılığı 136

 

2.3.5.1. Genel Bilgi 136

 

2.3.5.2. Boru Hattı Taşımacılığı Çeşitleri.137

 

2.3.5.3. Boru Hattı Taşımacılığının Avantaj ve Dezavantajları138

 

2.3.6. Nehir Yolu Taşımacılığı .139

 

2.3.7. Taşıma Modlarının Karşılaştırılması 140

 

2.4. KOMBİNE TAŞIMACILIK142

 

2.4.1. Genel Bilgi142

 

2.4.2. Kombine Taşımacılık ile İlgili Tanımlar 143

 

2.4.2.1. Tek Modlu Taşımacılık (Unimodal Transport) .143

 

2.4.2.2. Modlar Arası Taşımacılık (Intermodal Transport) 143

 

2.4.2.3. Çok Modlu Taşımacılık (Multimodal Transport) 146

 

2.4.2.4. Kombine Taşımacılık (Combined Transport)147

 

2.4.3. Kombine Taşımacılığının Avantaj ve Dezavantajları.148

 

2.4.4. Kombine Taşımacılık Süreci 149

 

2.4.5. Kombine Taşımacılıkta Ulaştırma Biçimleri 149

 

2.4.6. Kombine Taşımacılıkta Karayolu-Demiryolu Entegrasyonlu

 

 Sevkiyatlar151

 

2.4.6.1. Çekici ile Birlikte Taşıma151

 

İçindekiler 17

 

2.4.6.2. Çekici Olmadan Taşıma.152

 

2.5. KONTEYNER TAŞIMACILIĞI .152

 

2.5.1. Konteyner Tanımı .152

 

2.5.2. Konteynerin Yararları .154

 

2.5.3. Konteynerin Sınıflandırılması.155

 

2.5.3.1. Standart Konteyner 155

 

2.5.3.2. Isı Kontrollü (Reefer) Konteyner.156

 

2.5.3.3. Tank Konteyner .157

 

2.5.3.4. Özel Konteyner157

 

2.5.4. Konteyner Taşımacılığının Bileşenleri .158

 

2.5.4.1. Konteyner Gemileri .158

 

2.5.4.2. Konteyner Terminalleri159

 

2.5.5. Konteyner Tanımlama Sistemi160

 

2.6. RO-RO TAŞIMACILIĞI.161

 

2.6.1. Ro-Ro Tanımı .161

 

2.6.2. Ro-Ro Taşımacılığının Faydaları162

 

2.6.3. Ro-Ro Gemisinin Tanımı163

 

2.6.4. Ro-Ro Gemilerinin Araç Kapasitesi .164

 

2.6.5. Ro-Ro Gemilerinin Yapısal Özellikleri 164

 

2.6.6. Ro-Ro Gemilerine Araç Yükleme.165

 

2.7. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI .166

 

2.7.1. Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı 167

 

2.7.2. Denizyolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı.168

 

2.7.3. Havayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı169

 

2.7.4. Demiryolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı 169

 

2.8. PROJE TAŞIMACILIĞI170

 

2.9. TAŞIMA MODU TERCİH KRİTERLERİ171

 

2.9.1. Maliyet ve Fiyatlandırma Faktörü.171

 

2.9.2. Taşıma Süresi172

 

2.9.3. Risk veya Güven Faktörü172

 

2.9.4. Malın Özelliği .173

 

2.9.5. Tonaj, Miktar, Boyut Faktörü .173

 

2.9.6. İzlenebilirlik173

 

2.9.7. Yasal Mevzuat ve Düzenlemeler 174

 

2.9.8. Coğrafi Konum Faktörü 174

 

2.10. TAŞIMACILIKTA YÜK KONSOLİDASYONU-DEKONSOLİDASYONU

 

 174

 

2.10.1. Yük Konsolidasyonu.174

 

2.10.2. Yük Dekonsolidasyonu .175

 

2.11. TAŞIMACILIKTA KULLANILAN TAŞIMA ARAÇLARI 175

 

18 İçindekiler

 

2.11.1. Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Araçlar175

 

2.11.1.1. Brandalı Araçlar 176

 

2.11.1.1.1. Mega Treyler .176

 

2.11.1.1.2. Optima Treyler.176

 

2.11.1.1.3. Jumbo Treyler176

 

2.11.1.2. Kamyonlar.177

 

2.11.1.3. Özel Amaçlar İçin Üretilmiş Araçlar.177

 

2.11.1.3.1. Isı Kontrollü (Frigorifik) Araçlar.177

 

2.11.1.3.2. Ağır Yük Taşıma Araçları .178

 

2.11.1.3.3. Otomobil Taşıma Araçları .179

 

2.11.1.3.4. Tanker180

 

2.11.2. Denizyolu Taşımacılığında Kullanılan Araçlar 180

 

2.11.2.1. Kuru Yük Gemileri 181

 

2.11.2.2. Dökme Yük Gemileri.181

 

2.11.2.3. Konteyner Gemileri181

 

2.11.2.4. Çok Amaçlı Gemiler 181

 

2.11.2.5. Ro-Ro (Roll-On/Roll-Off) Gemileri 182

 

2.11.2.6. Frigorifik Gemiler182

 

2.11.2.7. Ağır Yük Gemileri .183

 

2.11.2.8. Canlı Hayvan Gemileri 183

 

2.11.2.8. Tankerler183

 

2.11.2.10. Karma (Kombine) Gemiler 184

 

2.11.3. Havayolu Taşımacılığında Kullanılan Araçlar .185

 

2.11.4. Demiryolu Taşımacılığında Kullanılan Araçlar186

 

2.11.5. Nehir Yolu Taşımacılığında Kullanılan Araçlar.189

 

Üçüncü Bölüm

 

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

 

3.1. KURUMLAR VERGİSİ191

 

3.1.1. Kurumlar Vergisi Hakkında Genel Bilgi 191

 

3.1.1.1. Kurumlar Vergisinin Konusu 191

 

3.1.1.2. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri.192

 

3.1.1.3. Kurumlar Vergisinin Matrahı 193

 

3.1.1.4. Kurumlar Vergisinin Beyan ve Ödemesi.193

 

3.1.1.5. Kurumlar Vergisinin Oranı194

 

3.1.1.6. Kurumlar Vergisinde Tam ve Dar Mükellefiyet195

 

3.1.2. Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesi.195

 

3.1.2.1. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Vergileme Esasları 195

 

İçindekiler 19

 

3.1.2.2. Dar Mükellef Yabancı Ulaştırma Kurumu Kavramı197

 

3.1.2.3. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Hasılatın Tespiti.197

 

3.1.2.3.1. Kara Taşımacılığında Hasılatın Tespiti197

 

3.1.2.3.2. Deniz ve Hava Taşımacılığında Hasılatın Tespiti 199

 

3.1.2.3.3. Komisyon Gelirleri.199

 

3.1.2.4. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti.199

 

3.1.2.5. Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları ve Vergi Oranları .200

 

3.1.2.6. Yabancı Ulaştırma İşlerinde Tevkifat Uygulaması201

 

3.1.2.7. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Hasılat Defteri Tutma

 

 Zorunluluğu.202

 

3.1.2.8. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Beyanname Verilmesi203

 

3.1.2.9. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Geçici Vergi Uygulaması 203

 

3.1.3. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinde ve

 

 Devrinde Kurumlar Vergisi İstisnası 204

 

3.1.3.1. İstisnanın Kapsamı.204

 

3.1.3.2. İstisna Kazanç Tutarının Tespiti 205

 

3.1.3.3. Müşterek Genel Giderlerin Dağıtımı .205

 

3.1.3.4. İhtiyaç Fazlası Malzemenin Satılması Halinde İstisna

 

 Uygulaması.206

 

3.1.4. Time-Charter İşletmeciliğinde Kurumlar Vergisi İstisnası .206

 

3.1.5. Uluslararası Taşımacılıkta Götürü Gider Uygulaması 207

 

3.1.5.1. Uygulamanın Kapsamı 207

 

3.1.5.2. Götürü Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Azami Tutar 208

 

3.1.5.3. Götürü Gider Uygulamasında Yurt Dışı Taşımacılık Hasılatı .208

 

3.1.5.4. Götürü Gider Uygulamasında Fiili Harcama Yapma Zorunluluğu

 

 .210

 

3.1.5.5. Uluslararası Taşımacılıkta Götürü Gider Uygulamasının

 

 Muhasebeleştirilmesi.214

 

3.2. KATMA DEĞER VERGİSİ216

 

3.2.1. Katma Değer Vergisi Hakkında Genel Bilgi.216

 

3.2.1.1. Katma Değer Vergisinin Konusu.216

 

3.2.1.2. Katma Değer Vergisinin Mükellefi .217

 

3.2.1.3. Katma Değer Vergisinin Sorumlusu217

 

3.2.1.4. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay.218

 

3.2.1.5. Katma Değer Vergisinin Matrahı.218

 

3.2.1.6. Katma Değer Vergisinin Beyan ve Ödemesi .219

 

3.2.1.7. Katma Değer Vergisinin Oranı 219

 

3.2.1.8. Katma Değer Vergisinde İstisnalar219

 

3.2.2. Uluslararası Taşımacılık İstisnası .220

 

3.2.2.1. Genel Açıklama .220

 

3.2.2.2. Organizatörler veya Alt Yüklenicilerde İstisna222

 

20 İçindekiler

 

3.2.2.3. Özmal veya Kiralık Taşıtlarla Yapılan Taşımacılıkta İstisna 224

 

3.2.2.4. Ro-Ro Taşımacılığında İstisna 224

 

3.2.2.5. Serbest Bölgelerde Taşımacılık İstisnası .225

 

3.2.2.6. Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımalarında İstisna226

 

3.2.2.7. Demuraj Bedellerinde İstisna 227

 

3.2.2.8. Uluslararası Taşımacılıkta Yurtiçinden Sağlanan Masraflarda

 

 İstisna 227

 

3.2.2.9. Uluslararası Taşımacılık Bedelinin Döviz Olarak Belirlenmesi

 

227

 

3.2.2.10. Uluslararası Taşımacılıkla İlgili Belge Düzenleme Hizmetinde

 

 İstisna 228

 

3.2.2.11. Brokerlik Hizmetlerinde İstisna.228

 

3.2.2.12. İki Yabancı Ülke Arasında Yapılan Taşımacılık Hizmetinde

 

 İstisna 229

 

3.2.3. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Sağlanan Motorin Teslimlerinde KDV

 

 İstisnası.229

 

3.2.4. Deniz-Hava-Demiryolu Taşıma Araçlarında KDV İstisnası 230

 

3.2.4.1. Araçların Tesliminde İstisna231

 

3.2.4.2. Araçların Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna .231

 

3.2.5. Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında

 

 Yapılan Hizmetlerde KDV İstisnası .232

 

3.2.6. Gözetim Hizmetlerde KDV İstisnası 236

 

3.2.7. Lojistik İşletmelerinde KDV Tevkifatı Uygulaması.237

 

3.2.7.1. Genel Açıklama .237

 

3.2.7.2. Demuraj Bedelleri .240

 

3.2.7.3. Yükleme ve İstifleme Bedelleri.241

 

3.2.7.4. Nakliye Ambarlarının Durumu241

 

3.2.7.5. Nakliye Bedelinin Yansıtılması.241

 

3.2.7.6. KDV Tevkifatının Faturada Gösterilmesi ve Muhasebe Kaydı

 

 242

 

3.2.8. Nakil Vasıtaların Satışı.243

 

3.2.9. Time-Charter İşletmeciliğinde KDV İstisnası 243

 

3.2.10. Taşımacılık İstisnası Uygulamasında İç Parkurun Durumu245

 

3.2.11. Uluslararası Taşıma İşleri Organizasyonu (Forwarding)

 

 Faaliyetlerinde KDV.246

 

3.2.12. Taşımacılık İstisnasının Beyan Dönemi .246

 

3.2.13. İstisnanın KDV Beyannamesinde Gösterilmesi247

 

3.2.14. Uluslararası Taşımacılıkta KDV İadesi 247

 

3.2.14.1. KDV İadesinin Kapsamı247

 

3.2.14.2. KDV İadesi İçin Gerekli Belgeler .248

 

3.2.14.3. KDV İstisnasının Belgelendirilmesi 248

 

İçindekiler 21

 

3.2.14.4. Mahsuben İade.251

 

3.2.14.5. Nakden İade .251

 

3.2.14.6. Yüklenilen KDV Tutarının Hesaplanması.251

 

3.2.14.7. İade Edilebilecek Azami Tutar 253

 

3.2.15. Uluslararası Taşımacılıkta KDV ile İlgili Özelgeler.253

 

3.3. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ255

 

3.3.1. Özel Tüketim Vergisi Hakkında Genel Bilgi255

 

3.3.1.1. Özel Tüketim Vergisinin Konusu 256

 

3.3.1.2. Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kavramlar.256

 

3.3.1.3. Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi.257

 

3.3.1.4. Özel Tüketim Vergisinin Oranı veya Tutarı 257

 

3.3.2. Petrol Ürünlerinde ÖTV Uygulaması .257

 

3.3.3. ÖTV İstisnaları258

 

3.3.3.1. İhracat İstisnası 258

 

3.3.3.2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna 258

 

3.3.4. Sıfır ÖTV Uygulamaları .259

 

3.3.4.1. Deniz Araçlarına Akaryakıt Teslimleri259

 

3.3.4.2. Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimleri 259

 

3.4. MOTORLU TAŞITLARIN VERGİ BOYUTU.260

 

3.4.1. Motorlu Taşıtlar ile İlgili Tanımlar.260

 

3.4.1.1. Karayolları Trafik Kanunu’nda Yapılan Tanımlar 260

 

3.4.1.2. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Tanımlar.261

 

3.4.2. Binek Araç-Ticari Araç Ayırımı .262

 

3.4.3. Vergisel Açıdan Binek Araç-Ticari Araç Ayrımı .264

 

3.4.3.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Açısından264

 

3.4.3.2. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından.264

 

3.4.3.3. Özel Tüketim Vergisi Kanunu Açısından 268

 

3.4.3.4. Vergi Usul Kanunu Açısından .269

 

3.4.4. Zayi Olan Taşıt Araçları .269

 

3.4.5. Araç Tamir-Bakım Giderleri.270

 

3.4.6. Akaryakıt Giderleri .270

 

3.4.7. Trafik Sigortası ve Kasko Giderleri 270

 

3.5. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ.271

 

3.5.1. Genel Açıklama 271

 

3.5.2. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Konusu .271

 

3.5.3. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mükellefi271

 

3.5.4. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi

 

 271

 

3.5.5. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ölçü ve Oranları.272

 

3.5.6. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Tahakkuku ve Ödemesi272

 

22 İçindekiler

 

3.5.7. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilmeme Durumu.273

 

3.5.8. Çalınan Araçlarda MTV Uygulaması .273

 

3.6. DİĞER VERGİLER 273

 

Dördüncü Bölüm

 

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN BELGELER

 

4.1. BELGE KAVRAMI 275

 

4.2. GENEL NİTELİKLİ RESMİ BELGELER .276

 

4.2.1. Fatura276

 

4.2.1.1. Faturanın Tanımı .276

 

4.2.1.2. Faturada Bulunması Gereken Bilgiler .277

 

4.2.1.3. Fatura Düzenleme Kuralları 277

 

4.2.1.4. Fatura Kullanmak Zorunda Olanlar.278

 

4.2.1.5. Elektronik Faturalar.279

 

4.2.1.5.1. e-Fatura 279

 

4.2.1.5.2. e-Arşiv Fatura 280

 

4.2.2. İrsaliyeli Fatura.282

 

4.2.3. Gider Pusulası.283

 

4.2.3.1. Gider Pusulasının Tanımı 283

 

4.2.3.2. Gider Pusulasının Özellikleri.284

 

4.2.3.3. Gider Pusulasının Düzenlenme Zamanı 285

 

4.2.3.4. Gider Pusulasında Bulunması Gereken Bilgiler 285

 

4.2.3.5. Gider Pusulası Yerine Geçen Belgeler 286

 

4.2.3.6. Gider Pusulasında Vergi Tevkifatı 286

 

4.2.3.7. Satılan Malın İade Edilmesi Durumunda Gider Pusulası 287

 

4.2.4. Sevk İrsaliyesi.287

 

4.2.4.1. Sevk İrsaliyesinin Tanımı287

 

4.2.4.2. Sevk İrsaliyesinde Bulunması Gereken Bilgiler288

 

4.2.4.3. Şubeler Arasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi .288

 

4.2.4.4. Elektronik İrsaliye .289

 

4.2.4.5. e-İrsaliye Açısından Lojistik İşletmelerinin Durumu 289

 

4.2.5. Ücret Bordrosu .291

 

4.2.6. Vergi Levhası .292

 

4.2.6.1. Vergi Levhası Almak Zorunda Olanlar .292

 

4.2.6.2. Vergi Levhasında Bulunacak Bilgiler .293

 

4.2.6.3. Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması 293

 

4.2.6.4. Vergi Levhasının Bulundurulacağı Yerler.294

 

İçindekiler 23

 

4.2.6.5. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmemek

 

 .294

 

4.2.7. Taşıma İrsaliyesi .294

 

4.2.8. Ambar Tesellüm Fişi.296

 

4.2.9. Mizan 298

 

4.2.10. Muhabere Evrakı.299

 

4.2.11. Gider Listesi299

 

4.2.12. Diğer Belgeler.299

 

4.3. LOJİSTİK İŞLETMELERİNE ÖZGÜ BELGELER .300

 

4.3.1. Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler.300

 

4.3.1.1. Taşıt Aracı ile İlgili Belgeler .300

 

4.3.1.1.1. Uluslararası Taşıt Belgesi (IRC) 300

 

4.3.1.1.2. Karayolu Taşıtı Onay Belgesi 300

 

4.3.1.1.3. Yeşil Kart Sertifikası301

 

4.3.1.1.4. L1 Belgesi 301

 

4.3.1.1.5. L2 Belgesi 302

 

4.3.1.1.6. Geçiş Belgesi (Dozvola) 302

 

4.3.1.1.7. Taşıt Kira Sözleşmesi.303

 

4.3.1.1.8. Şoför Vekaletnamesi 303

 

4.3.1.1.9. Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD)303

 

4.3.1.1.10. UBAK Belgesi .304

 

4.3.1.1.11. Yol Değerlilik Testi Belgesi.305

 

4.3.1.2. Taşınan Yük ile İlgili Belgeler.305

 

4.3.1.2.1. Karayolu Taşıma Belgesi CMR .305

 

4.3.1.2.2. Tır Karnesi .307

 

4.3.1.2.3. Nakliyeci Makbuzu 308

 

4.3.1.2.4. FIATA Tesellüm Belgeleri.308

 

4.3.1.2.4.1. FIATA FCR Nakliyeci Alındı Makbuzu309

 

4.3.1.2.4.2. FIATA FCT Nakliyeci Taşıma Makbuzu 309

 

4.3.1.2.4.3. FIATA FBL Devredilebilir Kombine Taşıma

 

 Konişmentosu.309

 

4.3.1.2.4.4. FIATA FWR Depo Makbuzu.310

 

4.3.1.2.4.5. FIATA FWB Devredilemez Multimodal Taşıma

 

 İrsaliyesi.310

 

4.3.1.2.4.6. FIATA SDT Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına

 

 İlişkin Gönderici Beyanı 310

 

4.3.1.2.4.7. FIATA SIC Göndericinin Multimodal Ağırlık

 

 Sertifikası .311

 

4.3.1.2.4.8. FIATA FFI Sevkiyat Talimatları311

 

4.3.1.2.5. Paket Postası Makbuzu 311

 

4.3.1.2.6. ADR Belgesi 311

 

24 İçindekiler

 

4.3.1.2.7. Taşıma Senedi312

 

4.3.1.3. Sürücü ile İlgili Belgeler .313

 

4.3.1.3.1. Uluslararası Sürücü Belgesi (IDP).313

 

4.3.1.3.2. Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC Belgesi) .313

 

4.3.1.3.3. Psikoteknik Belgesi314

 

4.3.2. Denizyolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler.314

 

4.3.2.1. Gemi ile İlgili Belgeler314

 

4.3.2.1.1. Denize Elverişlilik Belgesi 314

 

4.3.2.1.2. Yola Elverişlilik Belgesi 315

 

4.3.2.1.3. Liman Çıkış Belgesi.315

 

4.3.2.1.4. Gemi Tasdiknamesi .316

 

4.3.2.1.5. Yükleme Sınırı Belgesi316

 

4.3.2.1.6. Tonilato Belgesi.316

 

4.3.2.1.7. Gemi Ölçüm Belgesi316

 

4.3.2.2. Taşınan Yük ile İlgili Belgeler 317

 

4.3.2.2.1. Konişmento (Bill of Lading)317

 

4.3.2.2.2. Navlun Sözleşmesi (Freight Contract).319

 

4.3.2.2.2.1. Kırkambar Navlun Sözleşmesi 319

 

4.3.2.2.2.2. Charter Party Navlun Sözleşmesi 319

 

4.3.2.2.3. Rıhtım Makbuzu (Varrant de Dock) 320

 

4.3.2.2.4. İkinci Kaptan Makbuzu (Mate’s Receipt)320

 

4.3.2.2.5. Dok Makbuzu (Dock Receipt).320

 

4.3.2.2.6. Manifesto .320

 

4.3.2.2.7. Gemi Ölçüm Raporu321

 

4.3.2.2.8. Yükleme Ordinosu (Mate's Receipt)321

 

4.3.2.2.9. Yük Manifestosu321

 

4.3.2.2.10. Yükleme Planı .322

 

4.3.2.3. Gemi Adamları ile İlgili Belgeler322

 

4.3.2.3.1. Yeterlilik Belgeleri 322

 

4.3.2.3.2. Gemi Adamları Eğitim Belgeleri .322

 

4.3.2.3.3. Aşı Kağıtları.323

 

4.3.3. Havayolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler323

 

4.3.3.1. Uçak ile İlgili Belgeler 323

 

4.3.3.1.1. Uçuşa Elverişlilik Sertifikası .323

 

4.3.3.1.2. Havayolu İşletme Ruhsatı 323

 

4.3.3.1.3. Hava Aracı Tescil Sertifikası .323

 

4.3.3.1.4. Load and Trim Sheet323

 

4.3.3.1.5. Yükleme Planı .323

 

4.3.3.2. Taşınan Yük ile İlgili Belgeler 324

 

4.3.3.2.1. Havayolu Konişmentosu324

 

İçindekiler 25

 

4.3.3.2.2. Ara Konşimento (HAWB)  324

 

4.3.3.2.3. Kargo Manifestosu  325

 

4.3.3.2.4. Kargo Transfer Manifestosu 325

 

4.3.3.2.5. Kargo Masraflarını Düzeltme Bildirgesi. 325

 

4.3.3.2.6. Kargo Muhasebe Bildirisi . 325

 

4.3.3.2.7. Teslim Edilmedi Bildirisi 325

 

4.3.3.2.8. Kargo Hasar Raporu 326

 

4.3.3.2.9. Yük Taşıma Sözleşmesi-Hava Yük Senedi. 326

 

4.3.3.2.10. İç Hat Hava Yük Senedi 326

 

4.3.4. Demiryolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler 327

 

4.3.4.1. Taşınan Yük ile İlgili Belgeler.327

 

4.3.4.1.1. Hamule Senedi (Railway Bill)  327

 

4.3.4.1.2. Nakliye Kontratosu . 329

 

4.3.4.1.3. Remiz Bülteni . 329

 

4.3.5. Taşıma Belgelerinde Bulunması Gereken Bilgiler329

 

Beşinci Bölüm

 

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN DEFTERLER

 

5.1. DEFTER KAVRAMI 333

 

5.2. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN TİCARİ DEFTERLER .334

 

5.2.1. Yevmiye Defteri334

 

5.2.2. Defter-i Kebir (Büyük Defter) 336

 

5.2.3. Envanter Defteri336

 

5.2.4. Pay Defteri 337

 

5.2.5. Yönetim Kurulu Karar Defteri 337

 

5.2.6. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 337

 

5.3. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN DİĞER RESMİ

 

 DEFTERLER.338

 

5.3.1. Damga Resmi Defteri .338

 

5.3.2. Sabit Kıymet ve Amortisman Defteri .338

 

5.3.3. Ambar Defteri .338

 

5.3.4. Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri.339

 

5.3.5. Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri .340

 

5.4. LOJİSTİK İŞLETMELERİNE ÖZGÜ DEFTERLER .341

 

5.4.1. Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Defterler341

 

5.4.1.1. Seyir Defteri.341

 

5.4.1.2. Denetleme Defteri341

 

5.4.2. Denizyolu Taşımacılığında Kullanılan Defterler 341

 

26 İçindekiler

 

5.4.2.1. Gemi Jurnali Defteri341

 

5.4.2.2. Gemi Hareket Kayıt Jurnali Defteri.342

 

5.4.2.3. Yakıt Alım Defteri.342

 

5.4.3. Havayolu Taşımacılığında Kullanılan Defterler.343

 

5.4.3.1. Pilot Seyir Defteri343

 

5.4.3.2. Hava Aracı Kayıt Defterleri 343

 

5.4.3.3. Kategori Temel Bakım Deneyimi Kayıt Defteri343

 

5.4.4. Demiryolu Taşımacılığında Kullanılan Defterler .343

 

5.4.4.1. Arıza Kayıt Defteri343

 

5.4.4.2. Tesellüm Defteri343

 

Altıncı Bölüm

 

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE SİSTEMİ

 

6.1. GENEL AÇIKLAMA345

 

6.2. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ.347

 

6.3. MUHASEBE BÖLÜMÜNÜN AMAÇLARI 349

 

6.4. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MALİYET SİSTEMİ 350

 

6.5. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE KAYIT DÜZENİ .352

 

6.6. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE TEKDÜZEN HESAP PLANI.354

 

6.6.1. Genel Açıklama 354

 

6.6.2. Hesap Sınıfları 356

 

6.6.3. Tekdüzen Hesap Çerçevesi.357

 

6.6.4. Gider Çeşitleri.362

 

6.6.5. Lojistik İşletmelerinde Gider Yerleri363

 

6.7. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI 365

 

6.8. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YABANCI PARA İŞLEMLERİN

 

 MUHASEBELEŞTRİRİLMESİ377

 

Yedinci Bölüm

 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI MUHASEBESİ

 

7.1. GENEL AÇIKLAMA385

 

7.2. KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA MALİYETLER386

 

7.2.1. Maliyet Türleri386

 

7.2.1.1. Direkt Maliyetler .387

 

7.2.1.1.1. Yakıt Maliyeti387

 

7.2.1.1.2. Personel Maliyeti .388

 

İçindekiler 27

 

7.2.1.1.3. Otoyol-Köprü ve Geçiş Ücretleri .389

 

7.2.1.1.4. Ro-Ro Gemisi ve Feribot Ücretleri 389

 

7.2.1.1.5. TIR Karnesi Giderleri 389

 

7.2.1.1.6. Araç Parkı Ücretleri .390

 

7.2.1.1.7. Yol Vergileri 390

 

7.2.1.2. Endirekt Maliyetler390

 

7.2.1.2.1. Motor Yağı Maliyeti 390

 

7.2.1.2.2. Lastik Maliyeti .391

 

7.2.1.2.3. Bakım-Onarım Maliyeti .391

 

7.2.1.2.4. Amortisman Maliyeti .392

 

7.2.1.2.5. Yeşil Kart Sigorta Giderleri .392

 

7.2.1.2.6. Kasko ve Trafik Sigortası Giderleri .392

 

7.2.1.2.7. CMR Sigortası Giderleri 393

 

7.2.1.2.8. Motorlu Taşıtlar Vergisi.393

 

7.2.1.2.9. Araç Fenni Muayene Giderleri.394

 

7.2.2. Maliyetleri Etkileyen Faktörler.394

 

7.3. MUHASEBE UYGULAMALARI 395

 

7.3.1. Yetki Belgesi Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi .395

 

7.3.2. Taşıma Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi399

 

7.3.3. Taşıt Alımlarının Muhasebeleştirilmesi401

 

7.3.4. Depo Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi .402

 

7.3.5. Yakıt Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 403

 

7.3.6. Yedek Parça Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi.408

 

7.3.7. Araç Lastiklerinin Muhasebeleştirilmesi 408

 

7.3.8. Sigorta Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi410

 

7.3.9. Takograf Cihazı ile İlgili Muhasebe Kayıtları 411

 

7.3.10. İstiap Hattı Cihazı ile İlgili Muhasebe Kayıtları .412

 

7.3.11. Hızlı Geçiş Sistemi ile İlgili Muhasebe Kayıtları .414

 

7.3.12. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödenmesi .416

 

7.3.13. Endirekt Maliyetlerin Sefer Maliyetine Yüklenmesi 417

 

7.3.13.1. Sefer Gün Sayısı Anahtarı .417

 

7.3.13.2. Hasılat Anahtarı .417

 

Sekizinci Bölüm

 

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI MUHASEBESİ

 

8.1. GENEL AÇIKLAMA 419

 

8.2. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA MALİYETLER .420

 

8.2.1. Maliyet Türleri420

 

28 İçindekiler

 

8.2.1.1. Direkt Maliyetler .420

 

8.2.1.1.1. Bunker Giderleri 420

 

8.2.1.1.2. Mürettebat Giderleri 421

 

8.2.1.1.3. Tedarik Malzemesi Giderleri .423

 

8.2.1.1.4. Liman Giderleri .424

 

8.2.1.1.5. Yükleme ve Boşaltma Giderleri.425

 

8.2.1.1.6. Boğaz-Kanal Geçiş Ücretleri .426

 

8.2.1.1.7. Acente Komisyon Giderleri .427

 

8.2.1.1.8. Gemi İşletim Maliyeti427

 

8.2.1.2. Endirekt Maliyetler427

 

8.2.1.2.1. Amortisman Giderleri 428

 

8.2.1.2.2. Sörvey ve Klaslama Giderleri429

 

8.2.1.2.3. Bakım-Onarım Giderleri429

 

8.2.1.2.4. Sigorta Giderleri 430

 

8.2.2. Maliyetleri Etkileyen Faktörler.431

 

8.2.2.1. Taşınacak Yüklerin Fiziksel Özellikleri 431

 

8.2.2.2. Yapılacak Seferin Türü431

 

8.2.2.3. Geminin Tipi .432

 

8.2.2.4. Geminin Bayrağı .432

 

8.2.2.5. Kullanılmayan Taşıma Kapasitesi .432

 

8.2.2.6. Geminin Yaşı.432

 

8.2.2.7. Geminin Boyu .433

 

8.2.2.8. Sefer Bölgesi ve Sayısı433

 

8.2.2.9. Mesafe ve Sefer Süresi 434

 

8.2.3. Birim Sefer Maliyetinin Hesaplanması.434

 

8.3. MUHASEBE UYGULAMALARI435

 

8.3.1. Navlun Bedelinin Muhasebeleştirilmesi.435

 

8.3.2. Demuraj ve Dispeç Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi437

 

8.3.3. Acente Komisyonunun Muhasebeleştirilmesi 439

 

8.3.4. Adres Komisyonunun Muhasebeleştirilmesi 441

 

8.3.5. Kaptan Avanslarının Muhasebeleştirilmesi 442

 

8.3.6. Bunker Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi .444

 

8.3.7. Yükleme-Boşaltma Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi445

 

8.3.8. Liman Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 446

 

8.3.9. Stokların Muhasebeleştirilmesi.446

 

8.3.10. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kayıt Harcının Muhasebeleştirilmesi

 

 447

 

8.3.11. Endirekt Maliyetlerin Sefer Maliyetine Yüklenmesi 449

 

8.3.11.1. Amortisman Giderlerinin Sefer Maliyetine Yüklenmesi .449

 

İçindekiler 29

 

8.3.11.2. Sörvey ve Klaslama Giderlerinin Sefer Maliyetine Yüklenmesi

 

 .450

 

8.3.11.3. Bakım-Onarım Giderlerinin Sefer Maliyetine Yüklenmesi .451

 

8.3.11.4. Sigorta Giderlerinin Sefer Maliyetine Yüklenmesi452

 

8.3.12. Gemilerin Boşa Geçen Zaman Maliyetleri453

 

8.3.13. Gemi Kiralaması .454

 

8.3.13.1. Genel Açıklama .454

 

8.3.13.2. Gemi Kiralama Çeşitleri 455

 

8.3.13.2.1. Sefer Sözleşmesi (Voyage Charter) .455

 

8.3.13.2.2. Zaman Sözleşmesi (Time Charter).455

 

8.3.13.2.3. Çıplak Gemi Sözleşmesi (Bare Boat Charter)456

 

8.3.13.3. Gemi Kiralamanın Vergi Boyutu.456

 

8.3.13.4. Gemi Kiralamanın Muhasebeleştirilmesi.458

 

Dokuzuncu Bölüm

 

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI MUHASEBESİ

 

9.1. GENEL AÇIKLAMA 463

 

9.2. HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA MALİYETLER463

 

9.2.1. Maliyet Türleri. 464

 

9.2.1.1. Direkt Maliyetler .464

 

9.2.1.1.1. Uçuş Operasyonu Maliyetleri.464

 

9.2.1.1.2. Yer Operasyonu Maliyetleri.465

 

9.2.1.2. Endirekt Maliyetler466

 

9.2.1.2.1. Bakım-Onarım Maliyetleri.466

 

9.2.1.2.2. Amortisman Giderleri 467

 

9.2.1.2.3. Uçak Sigorta Giderleri .467

 

9.2.1.2.4. Sistem İşletim Maliyetleri 467

 

9.2.2. Maliyetleri Etkileyen Faktörler.468

 

9.2.2.1. Akaryakıt Fiyatları.468

 

9.2.2.2. Uçağın Yaşı .468

 

9.2.2.3. Yapılacak Seferin Türü469

 

9.2.2.4. Kullanılmayan Taşıma Kapasitesi .469

 

9.2.2.5. Diğer Faktörler.469

 

9.2.3. Havayolu Taşımacılığında Sefer Maliyetlerinin Hesaplanması 470

 

9.3. MUHASEBE UYGULAMALARI 474

 

9.3.1. Kargo Bedellerinin Muhasebeleştirilmesi.474

 

9.3.2. Yakıt Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi.474

 

30 İçindekiler

 

Onuncu Bölüm

 

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI MUHASEBESİ

 

10.1. GENEL AÇIKLAMA477

 

10.2. DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA MALİYETLER 478

 

10.2.1. Maliyet Türleri478

 

10.2.1.1. Direkt Maliyetler .479

 

10.2.1.1.1. Tren Personeli Ücretleri.479

 

10.2.1.1.2. Çeken Araçlar veya Lokomotif Malzeme Giderleri.479

 

10.2.1.1.3. Çekilen Araçlar Malzeme Giderleri.480

 

10.2.1.1.4. Yükleme ve Boşaltma Giderleri.480

 

10.2.1.1.5. Taşıtma Giderleri .480

 

10.2.1.1.6. Isıtma, Aydınlatma, Soğutma, Temizlik ve Dezenfekte

 

 Giderleri.480

 

10.2.1.2. Endirekt Maliyetler480

 

10.2.1.2.1. Endirekt İşçilik Giderleri .480

 

10.2.1.2.2. Bakım-Onarım Maliyetleri.481

 

10.2.1.2.3. Amortisman Giderleri 481

 

10.2.2. Maliyetleri Etkileyen Faktörler.481

 

10.3. MUHASEBE UYGULAMALARI483

 

10.3.1. Navlun Bedelinin Muhasebeleştirilmesi.483

 

10.3.2. Taşıma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi485

 

Onbirinci Bölüm

 

FORWARDING İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

 

11.1. FORWARDING’İN TANIMI .487

 

11.2. FREIGHT FORWARDER İŞLETMELER .488

 

11.3. FREIGHT FORWARDER’IN HİZMET TÜRLERİ .491

 

11.4. FREIGHT FORWARDER’IN HUKUKİ BOYUTU.493

 

11.5. MUHASEBE UYGULAMALARI494

 

11.5.1. Yetki Belgesi Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi .494

 

11.5.2. Komisyon Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi .495

 

11.5.3. Taşımacılık Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 496

 

İçindekiler 31

 

Onikinci Bölüm

 

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN

 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

12.1. GENEL AÇIKLAMA 499

 

12.2. ÜCRETİN TANIMI.499

 

12.3. ÜCRETİN UNSURLARI.500

 

12.3.1. Asıl Ücret500

 

12.3.2. Fazla Çalışma Ücreti.501

 

12.3.3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 503

 

12.3.4. Hafta Tatili Ücreti.503

 

12.3.5. Genel Tatil Ücreti .503

 

12.3.6. Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti .503

 

12.3.7 Prim-İkramiye vb. Ek Ödemeler504

 

12.4. ÜCRETİN ÖDENMESİ.504

 

12.5. ÜCRET BORDROSU505

 

12.5.1. Ücret Bordrosunun Tanımı .505

 

12.5.2. Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler 505

 

12.6. ÜCRET HESAP PUSULASI.508

 

12.7. ÜCRETİN ÖDENME ŞEKLİ 510

 

12.8. BRÜT ÜCRETTEN YAPILAN KESİNTİLER.512

 

12.8.1. Sigorta Primi .513

 

12.8.2. Gelir Vergisi513

 

12.8.3. Damga Vergisi 515

 

12.8.4. İşsizlik Sigortası Primi515

 

12.8.5. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 515

 

12.8.6. Bireysel Emeklilik Fon Kesintisi 516

 

12.9. NET ÜCRETİN HESAPLANMASI516

 

12.10. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA SÜRELERİ.518

 

12.10.1. Günlük Çalışma Süresi518

 

12.10.2. Ara Dinlenmesi .518

 

12.10.3. Günlük Dinlenme518

 

12.10.4. Hafta Tatili519

 

12.10.5. Fazla Çalışma519

 

12.10.6. Çalışma Tablo ve Çizelgeleri519

 

12.11. DENİZ İŞ KANUNU UYGULAMASI .519

 

12.11.1. Genel Açıklama 519

 

12.11.2. Hak ve Yükümlülükler520

 

12.11.2.1. Gemi Adamının Hak ve Yükümlülükleri.520

 

32 İçindekiler

 

12.11.2.2. İşverenin Hak ve Yükümlülükleri .521

 

12.11.3. Hizmet Sözleşmesi .521

 

12.11.4. Deniz İş Hukukunda Çalışma Süreleri523

 

12.11.4.1. İş Süresi .523

 

12.11.4.2. Fazla Çalışma 523

 

12.11.5 Deniz İş Hukukunda Ücret 524

 

12.11.5.1. Gemi Çalışanının Ücreti 524

 

12.11.5.2. Ücret Ödeme Defteri .524

 

12.11.6. Hafta Tatili Ücreti.524

 

12.11.7. Genel Tatil Ücreti .525

 

12.11.8. Ücret Kesintisi 525

 

12.11.9. Zarar Karşılığı Kesinti 525

 

12.11.10. Ücretin Banka Aracılığı ile Ödenmesi526

 

12.11.11. Gemi Adamının İkameti ve İaşesi 527

 

12.12. GEMİDE ÇALIŞAN PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLERDE VERGİ

 

 İSTİSNASI 528

 

12.13. PİLOT VE UÇUŞ PERSONELİNE ÖDENEN ÜCRETLERDE VERGİ

 

 İSTİSNASI 528

 

12.14. İŞÇİLİK MALİYETLERİNİN MUHASEBE KAYDI528

 

12.15. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE SEYAHAT GİDERLERİ VE HARCIRAH

 

 UYGULAMASI 532

 

12.15.1. Seyahat Giderlerinin Niteliği533

 

12.15.2. Seyahat Giderlerinin Vergi Boyutu 533

 

12.15.2.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından533

 

12.15.2.1. Damga Vergisi Açısından535

 

12.15.2.3. SGK Primi Açısından 535

 

12.15.3. Seyahat Giderlerini Ödeme Yöntemleri535

 

12.15.3.1. Gerçek Gider Yöntemi 536

 

12.15.3.1.1. Yurtiçi Seyahatlerde Gerçek Gider Yöntemi .536

 

12.15.3.1.2. Yurtdışı Seyahatlerde Gerçek Gider Yöntemi .536

 

12.15.3.2. Harcırah Gündeliği Yöntemi .536

 

12.15.3.2.1. Yurtiçi Seyahatlerde Harcırah Gündeliği Yöntemi537

 

12.15.3.2.2. Yurtdışı Seyahatlerde Harcırah Gündeliği Yöntemi 538

 

12.15.3.2.3. KKTC Harcırah Tutarları.541

 

12.15.4. Yasal Ölçüleri Aşan Seyahat Giderleri .542

 

12.15.5. Seyahat Avanslarının Muhasebeleştirilmesi .542

 

12.15.6. Karayolu Taşımacılığında Tır Şoförlerinin Görev Yolluklarının

 

 Niteliği544

 

İçindekiler 33

 

Onüçüncü Bölüm

 

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MADDİ DURAN VARLIKLARIN

 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

13.1. GENEL AÇIKLAMA 551

 

13.2. KULLANILAN HESAPLAR 553

 

13.2.1. 250 Arazi ve Arsalar .553

 

13.2.2. 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri .554

 

13.2.3. 252 Binalar555

 

13.2.4. 253 Tesis, Makina ve Cihazlar556

 

13.2.5. 254 Taşıtlar .557

 

13.2.6. 255 Demirbaşlar558

 

13.2.7. 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar.559

 

13.2.8. 257 Birikmiş Amortismanlar(-) 559

 

13.2.9. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar.559

 

13.2.10. 259 Verilen Avanslar 560

 

13.3. MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATIN ALINMASI560

 

13.4. MADDİ DURAN VARLIKLARIN ENVANTERİ .561

 

13.5. MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 562

 

13.6. MADDİ DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ FAİZ VE KUR FARKI.564

 

13.7. MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN .568

 

13.7.1. Amortismanın Tanımı.568

 

13.7.2. Amortisman Ayırmak İçin Gerekli Koşullar.569

 

13.7.2.1. İktisadi Kıymetin İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılması 569

 

13.7.2.2. İktisadi Kıymetin Yıpranmaya, Aşınmaya veya Kıymetten

 

 Düşmeye Maruz Bulunması 569

 

13.7.2.3. İktisadi Kıymetin Envantere Dahil Olması570

 

13.7.2.4. İktisadi Kıymetin Değerinin Belli Bir Tutarı Aşması 570

 

13.7.3. Amortisman Oranı 571

 

13.7.4. Amortisman Yöntemleri .574

 

13.7.4.1. Normal Amortisman Yöntemi .574

 

13.7.4.2. Azalan Bakiyeler Yöntemi.575

 

13.7.4.3. Kıst Amortisman Yöntemi.576

 

13.7.4.4. Olağanüstü Amortisman Yöntemi .577

 

13.7.4.5. Gün Esasına Göre Amortisman Yöntemi.577

 

13.7.5. Amortisman Süresinin Daha Uzun Belirlenebilmesi 578

 

13.7.6. Faiz ve Kur Farklarının Amortismanı .579

 

13.7.7. Maliyete Eklenen Giderlerin Amortismanı .579

 

13.7.8. Amortismanın İlgili Olduğu Yılda Ayrılmaması 579

 

13.7.9. Amortisman Yöntemlerinin Değiştirilmesi.579

 

34 İçindekiler

 

13.7.10. Amortismanların Muhasebeleştirilmesi 579

 

13.8. MADDİ DURAN VARLIKLARIN SİGORTA TAZMİNATI .580

 

13.9. MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATIŞI .581

 

13.10. MADDİ DURAN VARLIKLARDA YENİLEME FONU582

 

13.11. ÖZEL MALİYET BEDELİ .585

 

13.11.1. Özel Maliyet Bedelinin Tanımı 585

 

13.11.2. Özel Maliyet Bedelinin Koşulları.586

 

13.11.3. Özel Maliyet Bedelinin Değerlemesi587

 

13.11.4. Özel Maliyet Bedeli ile İlgili Özellikli Durumlar.588

 

13.11.5. Özel Maliyet ile İlgili İktisadi Kıymetin Kiralayana Devri 588

 

13.11.5.1. Katma Değer Vergisi Açısından588

 

13.11.5.2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından589

 

13.11.5.2.1. Kiralayanın Gerçek Kişi Olması Durumu589

 

13.11.5.2.2. Kiralayanın İktisadi İşletme Olması Durumunda.590

 

13.12. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN VARLIKLARIN

 

 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLMESİ .592

 

13.12.1. Finansal Kiralamanın Tanımı .592

 

13.12.2. Kiralama Bedelinin Kayıtlara Alınması593

 

13.12.3. Amortisman Uygulaması 593

 

13.12.4. Finansal Kiralama İşleminde Faiz ve Kur Farkı .593

 

13.12.5. Finansal Kiralama İşleminde KDV.594

 

13.12.6. Finansal Kiralama ile İlgili Hesaplar 594

 

13.12.7. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi595

 

13.13. YENİDEN DEĞERLEME 604

 

13.13.1. Yeniden Değerleme Kavramı .604

 

13.13.2. Yeniden Değerleme ile İlgili Yasal Düzenleme .605

 

13.13.3. Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler606

 

13.13.4. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek İktisadi Kıymetler .606

 

13.13.5. Değerlemeye Tabi Tutulamayacak İktisadi Kıymetler .606

 

13.13.6. Yeniden Değerlemeye Esas Değer .607

 

13.13.7. Yeniden Değerleme Oranı 607

 

13.13.8. Yeniden Değerleme Yapabilme Zamanı.608

 

13.13.9. Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme .609

 

13.13.10. Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin Durumu.609

 

13.13.11. Yeniden Değerleme Uygulaması 609

 

13.13.12. Yeniden Değerlemenin Envanter Defterine Kaydedilmesi.610

 

13.13.13. Enflasyon Düzeltmesi Açısından Yeniden Değerleme .611

 

13.13.14. Özel Fon Hesabındaki Tutarların Başka Bir Hesaba Aktarılması

 

 veya İşletmeden Çekilmesi .611

 

İçindekiler 35

 

13.13.15. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulan Sabit Kıymetlerin Elden

 

 Çıkarılması611

 

13.13.16. Yeniden Değerlemenin Muhasebeleştirilmesi.612

 

BELGE ÖRNEKLERİ .615

 

Ek 1- Uluslararası Taşıt Belgesi (IRC) .615

 

Ek 2- Karayolu Taşıtı Onay Belgesi .616

 

Ek 3- Yeşil Kart Sertifikası.617

 

Ek 4- Karayolu Taşıma Yetki Belgesi 618

 

Ek 5- Geçiş Belgesi (Dozvola)619

 

Ek 6- Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD).620

 

Ek 7- UBAK/CEMT Belgesi 621

 

Ek 8- CMR Karayolu Taşıma Belgesi 622

 

Ek 9- Karayolu Tır Karnesi.623

 

Ek 10- FIATA FCR 624

 

Ek 11- FIATA FCT.625

 

Ek 12- FIATA FWR .626

 

Ek 13- FIATA FBL.627

 

Ek 14- FIATA FWB .628

 

Ek 15- FIATA SDT 629

 

Ek 16- FIATAT SIC .630

 

Ek 17- FIATA FFI 631

 

Ek 18- ADR Belgesi .632

 

Ek 19- Uluslararası Sürücü Belgesi (IDP) 633

 

Ek 20- Karayolu SCR Belgesi 634

 

Ek 21- Psikoteknik Belgesi.634

 

Ek 22- Denize Elverişlilik Belgesi635

 

Ek 23- Yola Elverişlilik Belgesi .636

 

Ek 24- Gemi Tastiknamesi637

 

Ek 25- Gemi Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi 638

 

Ek 26- Gemi Jurnali Defteri639

 

Ek 27- Deniz Konişmentosu .640

 

Ek 28- Uçuşa Elverişlilik Sertifikası.641

 

Ek 29- Havayolu İşletme Ruhsatı .642

 

Ek 30- Hava Aracı Tescil Sertifikası 643

 

Ek 31- Load And Trim Sheet644

 

Ek 32- Havayolu Konişmentosu .645

 

Ek 33- Havayolu Yük Senesi 646

 

Ek 34- CIM Taşıma Belgesi (Hamule Senedi)647

 

TAŞIMACILIK TERİMLERİ.649

 

KAYNAKÇA.669

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
400,00   
400,00   
2
200,00   
400,00   
3
133,33   
400,00   
4
100,00   
400,00   
5
80,00   
400,00   
6
66,67   
400,00   
Kapat