Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/2 Nisan 202

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/2 Nisan 2020Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 2


Basım Tarihi
2020-05
Sayfa Sayısı
1328
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
2458820220050
Boyut
16x24
Baskı
1165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 165 puan kazanacaksınız)
   165
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Bir Konkordato Nedeni Olarak Borca Batıklığın Tespiti ve Borca Batıklık Halinin Konkordato Sürecindeki Etkileri, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK – Dr. Ufuk ÖZDEMİR – Ali Rıza ÖZALP
- Sigortalılığın Zorunluluğu İlkesi ve Bu İlkeye Aykırı Olan Hükümlerin Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Senem ERMUMCU
- "Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Sendromu"nun Meşru Savunma Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Fulya EROĞLU – Av. Alev ÖZEROĞLU (LL.M.)
- İşverenin 6331 Sayılı Kanun Uyarınca Stajyerin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülükleri, Dr. Öğr. Üyesi İpek KOCAGİL ERSOY
- Haczedilmiş Miras Hissesinin Satışında İcra Dairesi, İcra Mahkemesi ve Kayyımın Görev ve Yetkileri, Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN
- Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Faillik Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM – Doç. Dr. Uğur ERSOY
- Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında "Duygusal Emek" Arş. Gör. Rasime EŞELİOĞLU
- Türk Ceza Kanunu Madde 286'da Düzenlenen Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu, Arş. Gör. Selen EVİRGEN
- İdare Hukukunda Kurul Üyelerinin Çekimser Oy Kullanması, Dr. Çınar Can EVREN
- İş Hukukunda Hafta Tatili, Uzm. Arş. Gör. Buket GÜNAY
- Cesare Beccaria'nın Reformist Eseri: Suçlar ve Cezalar Üzerine, Çağrı GÜNDOĞDU
- Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Mahalli İdareler, Doç. Dr. F. Ebru GÜNDÜZ
- AB'nin ‘Dijital Tek Pazar Hedefi' Çerçevesinde Coğrafi Engellemeler (Geoblocking) ile Mücadelesi –2017–1128 Sayılı Sınır Ötesi Taşınabilirlik Tüzüğü ve 2018–302 Sayılı Haksız Coğrafi Engellemeler Tüzüğü'ne Genel Bakış– Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN
- İflâsın Müflisin Nafaka Borçlarına Etkisi, Dr. Hakan HASIRCI
- Modernitenin Hukukuna Metropolis Filmi Bağlamında Paralaks Bir Bakış, Dr. Öğr. Gör. H. Serdar HOŞ
- BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi, OECD Vergi Model Anlaşması ile Bağlantısı ve Türkiye'nin İkili Vergi Anlaşmalarına Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin IŞIK
- Önleme ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesinin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Özgürlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Av. Kadri İNCE
- Devredilebilir Elektronik Kayıtlar Hakkında UNCITRAL Model Kanunu, Arş. Gör. Zeynep İSTEMİ
- İşyerinde Psikolojik Tacizin Eşit Davranma İlkesi Bağlamında İncelenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU
- Beraat Sebebi Olarak Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması, Arş. Gör. Tansu SAYAR KANYIŞ
- İlaç Patentlerinde İkinci Tıbbi Kullanım, Arş. Gör. Ülkü AY KAPLAN
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçinin Kişiliğini Koruyucu Mekanizmalar, Arş. Gör. Emre KARABACAK
- Hediyeler ve İntikal Vergisi, Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ
- Popper ve Kuhn'un Görüşleri Bağlamında, Modern Bilgi Teorilerinin Eleştirisi ve Bu Eleştirilerin Geniş Anlamda Ceza Hukuku Alanındaki Yansımaları, Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA
- İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk, Doç. Dr. Esra KATIMAN – Arş. Gör. Ezgi ARSLAN
- Uyuşmazlık Çözümünde Bir Araç Olarak Kadın: Kullanma – Takas – Tüketme, Baver KAYA – Dr. Öğr. Üyesi Şule ŞAHİN CEYLAN
- Bölünmüş Annelik ve Ana Yönünden Soybağının Reddi, Doç. Dr. A. Dilşad KESKİN
- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Önemli Zarar Kriteri ve 15 Numaralı Protokolle Yapılan Değişiklik, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ
- Beyaz Filler, Kürtaj, Matem ve Huzur, Arş. Gör. Muhammet KOÇAKGÖL
- Dürüstlük Kuralı Perspektifinden Avukatlık Mesleği, Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA
- Anne Yönünden Soybağı Tespit Edilemeyen Çocuğun Baba Yönünden Soybağının Kurulması Sorunu, Dr. Ayşen ÇİLENTİ KONURALP
- Avukatın Yargılamadaki Rolü Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Dürüstlük Kuralı ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğüne İlişkin 29'uncu Maddesinin Avukatlar Açısından Uygulanabilirliği, Arş. Gör. Dr. Orhan Emre KONURALP
- Mahmut Esat Bozkurt'un Anayasacılık PerspektifiArş. Gör. Müberra KORKMAZ
- Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin 7 Şubat 2019 Tarihli "Swemac" Kararı ve Bu Kararın Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi–Marka Hukukunda Önceki Tarihli Hakların Etkisine İlişkin Bir İnceleme– Arş. Gör. Nihal KOŞER
- Casusluk Faaliyetleri ve Uluslararası Casusluk Suçu (TCK m. 331), Dr. Öğr. Üyesi Enes KÖKEN – Dr. İbrahim GÜL
- Taraflarca Getirilme İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Mahkemenin Re'sen Tanık Deliline Başvurup Başvuramayacağı Meselesi –Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2015–3171 E., 2018–1143 K. ve 30.05.2018 tarihli Kararı Üzerine Düşünceler–Arş. Gör. Dr. Anıl KÖROĞLU
- 5651 Sayılı Kanun Aracılığıyla İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması, Arş. Gör. Eylül Can KÖSE
- 1961'den 1982 Anayasası'na Sendikal Haklar: Caydırıcılık ve Anayasal Önem Kriterleri Ekseninde Bir Değerlendirme, Arş. Gör. Işıl KURNAZ
- Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası, General,Av. Suheyl Rebi KURT
- 81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Uluslararası Çalışma Sözleşmesi ve Türkiye'de İş Denetimi, Arş. Gör. Merve KUTLU
- İcra Takibinde Borçlunun Temerrüde Düşme Anının Belirlenmesi, Arş. Gör. Alper Tunga KÜÇÜK
- Alman Hukuku'nda Aile Arabuluculuğu, Dr. Öğr. Üyesi İsmet MAZLUM
- La Médiation en Droit Turc de la Concurrence Mediation in Turkish Competition Law, Prof. Dr. Serkan ODAMAN – Me Zeynep TUNCER
- Sözleşmenin Devrinin Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Cemal OĞUZ
- Non Bis In Idem İlkesi Çerçevesinde 27.03.2019 Tarihli Türk Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN
- Menfaat Prensibi ve Zenginleşme Yasağı İlkesi Çerçevesinde Grup Mal Sigortalarına Dair Kanuni Esasların Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Belin KÖROĞLU ÖLMEZ
- Tefecilik Suçu ve Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi, Arş. Gör. Neslihan ÖZ
- İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi, Av. Aytül ÖZKAN
- Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunda Arabuluculuğun Özellikleri ve Karşılaştırılması, Arş. Gör. Zeynep Aslı ÖZKAN
- Boşanmada Birlikte Velâyet ve Birlikte Velâyetin Uygulanmasına İlişkin Modeller, Prof. Dr. Bilge ÖZTAN – Prof. Dr. Fırat ÖZTAN
- Kolluğun Gözaltı Yetkisi, Arş. Gör. Şerif Ahmet ÖZTÜRK
Çekişmesiz Yargıda Dosyanın İşlemden Kaldırılma Sebepleri ve Kaldırılma Usulü, Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
   
   
Kapat