Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/3 Nisan 202

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/3 Nisan 2020Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 3


Basım Tarihi
2020-05
Sayfa Sayısı
1408
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
2458820220067
Boyut
16x24
Baskı
1165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 165 puan kazanacaksınız)
   165
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Hak Taleplerinin Değişen Yüzleri, Arş. Gör. Şeyma SAĞDIÇ
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 45 Kapsamında Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Sözleşmeden Dönme ve Dönmeye Bağlanan Tazminat Yaptırımı, Arş. Gör. Simge SARAÇOĞLU
- Tehlikeli Terör Mahkumlarının İnfaz Sonrasında Rehabilitasyon Merkezlerinde Önleyici Amaçlı Tutulması, Öğr. Gör. Dr. Gülen SOYASLAN
- Kadına Yönelik Erkek Şiddetinin Önlenmesi Bağlamında Stalking (Israrlı Takip) ve Cezasızlık Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi M. Buket SOYGÜT
- Roma'dan Günümüze ‘Hukukçu Olmak' Üzerine, Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ
- Adalet Meslek Yüksekokullarının İnfaz ve Koruma Personeli Yetiştirmedeki Rolü, Öğr. Gör. Güven SÜSLÜ
- İşçinin Pay Sahipliğinin Esneklik Açısından Değerlendirilmesi: İngiltere Örneği, Av. Dr. Barış ŞAHİN
- Barış Hakkının İhlali Olarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Yönelik Orantısız Müdahale ve Şiddet, Arş. Gör. Pınar YAŞAR ŞATIROĞLU
- Alman Hukukunda Gizli Doğum Uygulaması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN
- Agah Beyoğlu Karakterinin Aristoteles'in Nikomakhos'a Etik Kitabı Açısından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Emre ŞİMŞEK
- Uluslararası Çalışma Örgütü 190 Sayılı Sözleşmesi Işığında Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikesi Olarak "İşyerinde Fiziksel Şiddet" Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
- İdari Yargı Kararları Çerçevesinde İdarece Yapılan Mülakatlarda Hukuka Aykırılıkların İspatı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra TAHTALI
- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Model Anlaşmaları ve Türkiye–Almanya Anlaşması'nda Ticari Kazanç ve Gayrimaddi Haklara İlişkin Belirlemeler, Arş. Gör. Selda TANER
- Evlenme ve Vatandaşlık, Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR
- Vekâletnamesinin Aslı ya da Onaylı Örneğini İbraz Edemeyen Vekilin Noterlik Dairesinde Bulunan Nüshadan Örnek Alıp Alamayacağı ve Nüshanın Bulunduğu Noterlikte Müvekkili Adına Hukukî İşlem Yapıp Yapamayacağı, Prof. Dr. Süha TANRIVER Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi (TCK md.262), Dr. Öğr. Üyesi Özgür TAŞDEMİR
- 7146 Sayılı Kanun ve 7179 Sayılı Askeralma Kanunu Kapsamındaki Bedelli Askerlik Uygulaması Bağlamında Kıdem Tazminatına Hak Kazanılıp Kazanılmamasına İlişkin Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TAŞDEMİR
- 7188 Sayılı Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu'na Getirilen "Basit Yargılama Usulü" Hakkında Tespit ve Değerlendirmeler, Dr. Şaban Cankat TAŞKIN
- "Kişisel Veri" Kavramının Ticaret Şirketleri Bakımından Düşündürdükleri, Arş. Gör. Dr. Ufuk TEKİN
- Takip Hukukuna Özgü Bazı Davaların Dava Şartı Arabuluculuğa Tâbi Olup Olmadığı Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN
- Zorunluluk Halinde Sınırın Aşılması Meselesi, Dr. Öğr. Üyesi M. Emre TULAY (LL.M. Bochum)
- Bulut Bilişimde Fikri Mülkiyetin Korunması, Arş. Gör. Dr. Aybike TUNÇ
- Mülkiyet Hakkına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizini Reddeden Kararların, AİHS EK.1. Protokol, Madde 1 Kapsamında Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL
- Albert Venn Dicey'nin Hukuk Devleti Anlayışının Işığı Altında Türk Anayasa Mahkemesi'nin Kararları, Prof. Dr. Mehmet TURHAN
- Ücret Garanti Fonu, Arş. Gör. M. Gökhan TÜRE
- Ekonomik Şiddet ve Kadının Ekonomik Şiddete Karşı Korunması, Elif TÜTÜNCÜ
- Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri ve İdari Yaptırımlar Üzerine Bazı Gözlemler, Arş. Gör. Duygu TÜZÜN
- Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Türk Hukukunda Toplu Eylem Hakkı: Kapsam ve Sınırlarına İlişkin Bir İnceleme, Arş. Gör. Ali UÇAR – Arş. Gör. Dr. Ahmet EKİNCİ
- Anonim Şirket Payları Üzerinde Geri Alım (Vefa) Hakkı –11. HD'nin 09.03.2016 Tarih ve E. 2015–3775, K. 2016–2651 Sayılı Kararı Üzerine– Arş. Gör. Sercan UÇAR
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yer Alan Hakların ve Yükümlülüklerin İş İlişkisindeki Yansımaları, Av. Selen UNCULAR (LL.M.)
- Hâkim Parti Sistemi ve Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı, Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN
- Sarhoşluk Kabahati, Arş. Gör. Sezin VURAL
- Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Arş. Gör. Can YALÇIN
- İşverenin İşçinin İletişimini Denetlemesi ve Bu Faaliyetlerin Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Melike YAMAN
- İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Av. Büşra YAŞAR
- Manevî Tazminat Alacağının Devredilmesi Konusuna İlişkin Bir Değerlendirme, Doç. Dr. H. Tolunay OZANEMRE YAYLA
- Karl Marx'da Ahlâk, Adalet ve Özgürlük, Arş. Gör. Dr. Yavuz YAYLA
- TTK m. 420 Uyarınca Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi, Ece Selin YETKİN
- Şeref ve Haysiyete Yönelik Saldırılar Karşısında Kişilik Hakkının Korunması, Av. Ozan Ali YILDIZ
- Yargıtay Kararları Işığında İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle Feshi, Av. Gizem YILMAZ
- Anonim Şirketlerde Azınlığın Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ve Gündeme Madde Eklenmesi Talebi, Arş. Gör. Hümeyra YILMAZ
- Dayanışma Aidatı Miktarının Sendika Özgürlüğü ve Sendika Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. İmge Hazal YILMAZ
- Yargıtay Kararları Işığında İşyerinde Yaşanan Duygusal (Romantik) İlişkilerin İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkına Etkisi, Doç. Dr. Yusuf YİĞİT
- Türk Ceza Kanunu'nda İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu, Öğr. Gör. Simge Nil YURTSEVEN
- İdari Yargılama Usulü Kanunu Kapsamında Üst Makama Başvuru Şartları, İlker ZEYREK
- HAKEMSİZ MAKALELER
- AB Divanı ve Ulusal Anayasa Mahkemeleri Arasında İşbirliği ve Gerilim İlişkisi, Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA
- Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a Göre Bileşik Faiz Yasağı (TKHK m. 4–7), Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
- Dünden Bugüne Türk Medeni Kanununda Kadın, Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU
- Türk Sendikalar Hukukuna Göre Sendikanın Üyeliğe Kabul Etmeme Özgürlüğü, Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
- Edebiyat ve Hukuk, Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
- Tasarrufun İptali Davalarında "Ticari İşletmenin Devri" (İİK 280–III), "İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı" (İİK 278, 279, 280) ve "Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması" (İİK 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Av. Talih UYAR
- ÇEVİRİLER
- Uluslararası Enerji Sektöründe Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri: Genel Bir Değerlendirme, Timothy MARTIN – Çeviren: Hüseyin AMİKLİOĞLU
- Liberaller Romantiklere Karşı: Gelişmekte Olan Kurumsal Uluslararası Ceza Hukukunun Zorlukları, Prof. Carsten STAHN – Çeviren: Av. Oğuzhan ÖZTÜRK
Vital, Sophia ve Şti. – Robotların Hukuki Kişiliğinin Arayışında, Ugo PAGALLO – Çeviren: Arş. Gör. Ceren SOYDAN
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
   
   
Kapat