Türk Hukukunda Teminat Senetleri Zehra İlgün Mağden Çamlı

Türk Hukukunda Teminat Senetleri


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
203
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009719
Boyut
16x24
Baskı
150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 50 puan kazanacaksınız)
   50

Konu Başlıkları
- Teminat Senetlerine İlişkin Genel Bilgiler
- Teminat Senetlerinin Oluşturulması, Teminat Senetleri Açısından Soyutluk İlkesi, Bedelsizlik ve Def'iler
İcra, Medeni Yargılama, İş ve Tüketici Hukukunda Teminat Senetleri

 

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 17
GİRİŞ 19
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMİNAT SENETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. TEMİNAT TERİMİ 21
A. Ayni Teminatlar 22
B. Şahsi Teminatlar 22
C. Kambiyo Senedi Düzenlenmesi Yoluyla Yaratılan Teminatlar 24
II. "TEMİNAT SENEDİ"NE İLİŞKİN TERİM SORUNU 27
A. "Teminat Senedi"nin Öğretideki Anlamı 27
B. "Teminat Senedi"nin Yargıtay Uygulamasındaki Anlamı 29
C. Bizim Görüşümüz ve Tercihimiz 32
III. SENET VE TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAK ARASINDAKİ İLİŞKİ 33
IV. TEMİNAT SENETLERİNİN UNSURLARI 37
A. Henüz Doğmamış Bir Temel Alacak 37
B. İnançlı İşleme İlişkin Unsurlar 38
1. Genel Olarak İnançlı İşlemler ve Teminat Senedi 38
2. Kazandırıcı İşlem (Teminat Konusu Riskin Gerçekleşme
Olasılığına Karşı Bir Kambiyo Senedi Düzenlenmesi) 40
3. İnanç Anlaşması 40
V. TEMİNAT SENEDİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İNANÇLI İŞLEMDE
TARAFLARIN BORÇLARI 41
A. İnananın (Keşideci Borçlunun) Borçları 41

B. İnanılanın (Lehtar Alacaklının) Borçları 42
VI. TEMİNAT SENETLERİNİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ 43
A. Keşidecinin Borcunun Paradan Başka Bir Edim Olduğu Durumlarda Düzenlenen Senetler 47
B. Teminat Amacıyla Verildiği Özel Olarak Kararlaştırılmak Koşuluyla, Keşidecinin Borcunun Para Edimi Olduğu Durumlarda Düzenlenen Senetler. 49
C. Keşidecinin Temel Edimini Yerine Getirirken Veya Sözleşme Konusundan Faydalanırken Lehtara Vereceği Olası Zararların
Tazmininin Teminatı Olarak Düzenlenen Senetler 51
D. Doğmamış Cezai Şart Borcu Karşılığında Düzenlenen Senetler 53
VII. TEMİNAT SENETLERİNİN BENZER HUKUKİ İŞLEMLERDEN FARKI 54
A. Rehin Cirosundan Farkı 54
B. Gizli Rehin Cirosundan Farkı 57
C. İnançlı Temlik Cirosundan Farkı 59
D. Teminat (Garanti) Cirosundan Farkı 60
İKİNCİ BÖLÜM
TEMİNAT SENETLERİNİN OLUŞTURULMASI, TEMİNAT SENETLERİ AÇISINDAN SOYUTLUK İLKESİ, BEDELSİZLİK VE DEF’İLER
I. TEMİNAT SENETLERİNİN OLUŞTURULMA ŞEKLİ 63
A. Senede Teminat Kaydı Konulmak Suretiyle Oluşturulan Teminat Senetleri 63
1. Genel Olarak İsteğe Bağlı Kayıtlar 63
2. Kambiyo Senetlerinde Teminat Kaydı 65
a. Kaydın Yalnız Senette Bulunması. 66
b. Senetteki Kayıtla Birlikte Sözleşmede Teminat Senedine Atıf Yapılması 74
B. Senede Teminat Kaydı Konulmadan Oluşturulan Teminat Senetleri 75
1. Teminat Senediyle Bağlantısı İspatlanan Yazılı Bir Sözleşmenin Bulunması Durumunda 75
2. Teminat Senediyle Bağlantısı İspatlanan Yazılı Bir Sözleşmenin Bulunmaması Durumunda 81

II. TEMİNAT SENETLERİ AÇISINDAN SOYUTLUK İLKESİ 84
A. İspat Soyutluğu (Biçimsel Soyutluk) 84
B. Maddi Soyutluk 85
III. TEMİNAT SENETLERİ AÇISINDAN BEDELSİZLİK 87
A. Bedelsizlik Terimi 87
B. Bedelsiz Senetlerin Sınıflandırması 88
1. Tarafların Bedelsizlik Konusunda Anlaşmamış Olduğu Senetler 89
a. Baştan İtibaren Bedelsiz Olan Senetler 89
b. Sonradan Bedelsiz Kalan Senetler 90
c. Geçici Süre ile Bedelsiz Kalan Senetler 90
2. Tarafların Bedelsizlik Konusunda Anlaşmış Olduğu Senetler 92
a. Borçlu Yararına Düzenlenenler 92
b. Alacaklı Yararına Düzenlenenler 92
C. Teminat Senetlerinin Bedelsiz Kaldığı Durumlar 93
1. Teminat Konusu Riskin Gerçekleşmediği Durumlar 93
2. Teminat Konusu Riskin Gerçekleştiği Ancak Teminat Altına Alınan Borcun Sona Erdiği Durumlar 94
IV. TEMİNAT SENETLERİ AÇISINDAN DEF’İLER 95
A. Genel Olarak Kambiyo Senetlerinde Def’iler 95
1. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 97
2. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler 98
3. Şahsi Def’iler 102
B. Teminat Senetlerinde Def’iler 105
1. Genel Olarak 105
2. Teminat Senetlerinde Teminata İlişkin Def’iler 106
a. Teminat Amacıyla Düzenlenme İddiasının Def’i
Sınıflandırması İçindeki Yeri 106
b. Teminat Kaydının Def’i Sınıflandırması İçindeki Yeri 110
aa. Mücerret Teminat Kaydı Bakımından 110
bb. Asıl Borç İlişkisine Atıf Yapan Teminat Kaydı ve Şartlı
Teminat Kaydı Bakımından 114

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İCRA, MEDENİ YARGILAMA, İŞ VE TÜKETİCİ HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ
I. TEMİNAT SENETLERİNİN İCRA TAKİBİNE KONU OLMASI 117
A. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunun Genel Özellikleri 117
B. Teminat Amacıyla Düzenlenen Senetler Özelinde Keşideci Borçlunun
İcra Takibine Karşı Savunma Yolları 122
1. Keşideci Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti 122
2. Keşideci Borçlunun Borca İtirazı 124
a. Genel Olarak 124
b. Senedin Teminat Senedi Olduğunun; Ancak Senet Nedeniyle
Kısmen veya Tamamen Borçlu Bulunulmadığının İspatı. 126
c. Üçüncü Kişinin Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Ettiğinin İspatı 137
II. TEMİNAT SENETLERİNİN MENFİ TESPİT DAVASINA KONU OLMASI 139
A. Kambiyo Senetlerinin Bedelsizliğine Dayalı Menfi Tespit Davalarının
Genel Özellikleri 139
1. Genel Olarak 139
2. Hukuki Yarar Koşulu 140
3. Davacı ve Davalı 142
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 142
5. İspat Yükü 145
6. Dayanılabilecek Deliller 146
7. Dava Sonunda Verilen Hükmün Sonuçları. 147
B. Teminat Senetlerinin Bedelsizliğine Dayalı Menfi Tespit Davalarında
İspat 149
1. Senedin Teminat Senedi Olduğunun veya Borcun Sona Erdiğinin İspatı 149
a. İspat Yükü ve Senetteki Mücerret Teminat Kaydının İspat
Yüküne Etkisi 149
b. Dayanılabilecek Deliller 155
2. Teminat Konusu Riskin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin ve
Oluşan Zarar Miktarının İspatı 162

a. İspat Yükü 162
b. Dayanılabilecek Deliller 167
3. Üçüncü Kişinin Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Ettiğinin İspatı 168
III. TEMİNAT SENETLERİNE İLİŞKİN CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
HUKUK YARGILAMASINA ETKİSİ 169
IV. İŞ HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ 171
V. TÜKETİCİ HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ 180
SONUÇ 187
KAYNAKÇA 195

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
   
   
Kapat