Türk İş Hukukunda Muvazaalı İşyeri Devri Zeynep Anıl Atay

Türk İş Hukukunda Muvazaalı İşyeri Devri


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
160
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750262289
Boyut
16x24
Baskı
157,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 57 puan kazanacaksınız)
   57

Konu Başlıkları
- İşyeri ve İşletme Kavramları
- İşyerinin Devri
- İşyerinin Diğer Üçlü İş İlişkileriyle Karşılaştırılması
- İşyeri Devrine Benzer Nitelikteki İşlemler
- Muvazaalı İşyeri Devri
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması
- Organik Bağ
- Muvazaalı İşyeri Devrinde İşçilik Alacaklarının Durumu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞYERİ KAVRAMI VE KAPSAMI
1.1. İŞYERİ VE İŞLETME KAVRAMLARININ HUKUKSAL YAPISI VE NİTELİĞİ 17
1.1.1. Türk İş Hukukunda İşyeri Kavramı ve Tanımsal Yapısı 17
1.1.2. Türk İş Hukukunda İşletme Kavramı ve Tanımsal Yapısı 19
1.1.3. Türk Ticaret Hukuku’nda İşletme Kavramı ve Tanımsal Yapısı 21
1.1.4. Türk İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Ayrımı 24
1.1.4.1. İşyeri Kavramının Unsurları 26
1.1.4.1.1. Maddi Unsurlar 26
1.1.4.1.2. Maddi Olmayan Unsurlar 27
1.1.4.1.2.1. Ticaret Unvanı 27
1.1.4.1.2.2. Ticari Sır (Know–How) 28
1.1.4.1.2.3. İşgücü 30
1.1.4.1.2.4. Teknik Amaç 31
1.1.4.1.2.5. İş Organizasyonu 31
1.1.5. İşyerinin kapsamı 33
1.1.5.1. İşin Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri) 33
1.1.5.2. İşyerine Bağlı Yerler 34
1.1.5.1.1. Eklentiler 35
1.1.5.1.2. Araçlar 36
1.2. İŞYERİNİN KURULMASI VE FAALİYETE GEÇMESİ 37
1.2.1. İşyerinin Bildirilmesi ve İş Mevzuatı Uygulamasının Başlangıcı 38
1.3. İŞYERİNİN KAPATILMASI 39
İKİNCİ BÖLÜM
İŞYERİ DEVRİ
2.1. İŞ HUKUKU BAĞLAMINDA İŞYERİNİN DEVRİ KAVRAMI 43
2.1.1. İşyeri Devrinin Hukuksal Anlamı ve Yapısı 43
2.1.2. İşyeri Devrinin Şartları 48
2.1.2.1. Ekonomik Birliğin Devri 48
2.1.2.2. İşletmenin veya İşyerinin Türü 50
2.1.2.3. Maddi Unsurların Devri 50
2.1.2.4. Maddi Olmayan Unsurların Devri 51
2.1.2.4.1. İşgücünün Devri 52
2.1.2.4.2. Müşteri Çevresinin Devri 54
2.1.2.5. İşyerinde Yürütülen Faaliyetin Benzerliği 55
2.1.2.6. İş Faaliyetine Ara Verilme Süresi 56
2.1.2.7. İşyerinin Hukuki Bir İşleme Dayalı Olarak Devri 58
2.1.2.8. İşveren Sıfatında Değişiklik Meydana Gelmesi 60
2.1.3. İşyerinin Devir Şekilleri 60
2.1.3.1. İşyerinin Tamamının Devri (Külli Devir) 60
2.1.3.2. İşyerinin Bir Bölümünün Devri (Kısmi Devir) 61
2.2. İŞYERİ DEVRİNİN DİĞER ÜÇLÜ İŞ İLİŞKİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 63
2.2.1. İşyeri veya Bir Bölümünün Devri ile Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi 63
2.2.1.1. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisinin Unsurları 63
2.2.1.2. İşyeri Devri ile Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi Karşılaştırması 65
2.2.2. İşyeri Devri ile Geçici İş İlişkisi 68
2.2.2.1. Geçici İş İlişkisi ve Unsurları 68
2.2.2.2. İşyeri Devri ile Geçici İş İlişkisi Karşılaştırması 70
2.2.3. İşyeri Devri ile İş Sözleşmesinin Devrinin Karşılaştırılması 72
2.2.3.1. İş Sözleşmesinin Devri Kavramı ve Unsurları 72
2.2.3.2. İşyeri Devri ile İş Sözleşmesi Devrinin Karşılaştırılması 74
2.3. İŞYERİ DEVRİ VE İŞYERİ DEVRİNE BENZER NİTELİKTE İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİNE YOL AÇAN NEDENLER 74
2.3.1. Özel Hukuktan Kaynaklanan Nedenler 75
2.3.1.1. İşverenin Ölümü 75
2.3.1.2. İşyerinin Satılması Yoluyla Devir 76
2.3.1.3. İşyerinin Kiralanması Yoluyla Devir 77
2.3.1.4. İşyerinin İntifa Hakkının Tesisi Yoluyla Devri 78
2.3.1.5. Ticari İşletmelerin, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi 78
2.3.2. Kamu Hukukundan Kaynaklanan Nedenler 82
2.3.2.1. İşyerinin Özelleştirilmesi 82
2.3.2.2. İşyerinin Devletleştirilmesi 83
2.3.2.3. İşyerinin İmtiyaz Sözleşmesi Yoluyla Devri 84
2.3.2.4. İşyerinin Cebri İcra ve İflas Yoluyla El Değiştirmesi 84
2.4. İŞYERİ DEVRİNİN HUKUKİ SONUÇLARI VE ETKİLERİ 85
2.4.1. İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi 86
2.4.2. İşyeri Devrinin Tarafların Fesih Hakkına Etkisi 88
2.4.3. İşyeri Devrinin İşçilik Hak ve Alacaklarına Etkisi 89
2.3.4. İşyeri Devrinin İşveren ve İşçinin Borç ve Yükümlülüklerine Etkisi 92
2.3.5. İşyeri Devrinin İşe İadeye Etkisi 94
2.3.6. İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu 96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ
3.1. MUVAZAA KAVRAMI VE UNSURLARI 101
3.1.1. Görünürdeki İşlem 102
3.1.2. Muvazaa Anlaşması 102
3.1.3. Üçüncü Kişileri Aldatma Kastı 103
3.1.4. Gizli İşlem 103
3.2. MUVAZAANIN TÜRLERİ 104
3.2.1. Mutlak Muvazaa (Adi Muvazaa) 104
3.2.2. Nispi Muvazaa (Nitelikli Muvazaa) 105
3.3. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 107
3.4. MUVAZAANIN BENZER İŞLEMLERDEN FARKI 109
3.4.1. İnançlı İşlem ve Muvazaa Kavramı Arasındaki Benzerlikler ve Farklar 109
3.4.2. Nam–ı Müstear ve Muvazaa ile Benzerlikleri ve Farkları 111
3.4.3. Kanuna Karşı Hile ve Muvazaa ile Benzerlikleri ve Farkları 112
3.5. MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ 114
3.5.1. Muvazaalı İşyeri Devrinin Hukuki Niteliği 116
3.5.2. Muvazaalı İşyeri Devrinin İddia ve İspatı 119
3.5.3. Muvazaalı İşyeri Devrinin Tespitine İlişkin Kriterler 121
3.5.3.1. Hayatın Olağan Akışı Kriteri 121
3.5.3.2. Devreden ve Devralan İşveren Arasındaki Yakınlık İlişkisi 122
3.5.3.3. Devirden Sonra İşyerinde Devreden İşverene Ait Bilgi ve Belge Bulunması 123
3.5.3.4. Devir Sonrası Ticari İlişkiye Devreden İşverenle Devam Edilmesi 124
3.5.3.5. Devralan İşverenin Maddi Gücünün Yeterli Olmaması 125
3.5.3.6. Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması 126
3.5.3.6.1. Tüzel Kişilik Perdesinin Düz Aralanması 127
3.5.3.6.2. Tüzel Kişilik Perdesinin Ters Aralanması 128
3.5.3.6.3. Tüzel Kişilik Perdesinin Çapraz Aralanması 129
3.5.3.7. Organik Bağ 130
3.6. MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARININ DURUMU 133
3.6.1. Muvazaalı İşyeri Devrinin Tasarrufun İptali Davasına Konu Olması 134
3.6.2. Muvazaalı İşyeri Devrinin Muvazaa Davasına Konu Olması 138
3.6.3. Muvazaalı İşyeri Devrinin İstihkak Davalarına Konu Olması 141
3.6.4. Muvazaalı İşyeri Devrinin Ticareti Terk Suçuna Konu Olması (İİK. m. 44–337/A) 144
SONUÇ 147
Kaynaklar 151

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
28,50   
57,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
57,00   
57,00   
2
   
   
Kapat