%1
Türk Ceza Kanunu

Açıklamalı – CGK Kararları ileTürk Ceza KanunuEl Kitabı


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
1052
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128239
Boyut
16x24
Baskı
1450,00 TL 445,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 445 puan kazanacaksınız)
   445

Mert Asker YÜKSEKTEPE  ( Cumhuriyet Savcısı )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER  7

TÜRK CEZA KANUNU 37

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Tanımlar

Madde 1- Ceza Kanununun Amacı. 37

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  37

Madde 2- Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi. 38

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  39

Madde 3- Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 41

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  42

Madde 4- Kanunun Bağlayıcılığı 43

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  43

Madde 5- Özel Kanunlarla İlişki  45

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  45

Madde 6- Tanımlar 46

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  48

Türk Ceza Kanunu

8

İKİNCİ BÖLÜM

Kanunun Uygulama Alanı

Madde 7- Zaman Bakımından Uygulama. 59

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  59

Madde 8- Yer Bakımından Uygulama  63

Madde 9- Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi . 63

Madde 10- Görev Suçları 64

Madde 11- Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  64

Madde 12- Yabancı Tarafından İşlenen Suç . 64

Madde 13- Diğer Suçlar 65

Madde 14- Seçimlik Cezalarda Soruşturma . 66

Madde 15- Soruşturma Koşulu Olan Cezanın

Hesaplanması. 66

Madde 16- Cezadan Mahsup  67

Madde 17- Hak Yoksunlukları 67

Madde 18- Geri Verme 67

Madde 19- Yabancı Kanunun Göz Önünde

Bulundurulması . 67

İKİNCİ KISIM

Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Madde 20- Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği . 68

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  68

Madde 21- Kast. 68

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  69

Türk Ceza Kanunu

9

Madde 22- Taksir 71

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  71

Madde 23- Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 79

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  80

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Madde 24- Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  82

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  83

Madde 25- Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  93

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  93

Madde 26- Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası . 100

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  100

Madde 27- Sınırın Aşılması  102

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  102

Madde 28- Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit . 103

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  104

Madde 29- Haksız Tahrik 105

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  105

Madde 30- Hata  108

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  108

Madde 31- Yaş Küçüklüğü . 123

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  124

Madde 32- Akıl Hastalığı . 136

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  136

Madde 33- Sağır ve Dilsizlik  141

Türk Ceza Kanunu

10

Madde 34- Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu

Madde Etkisinde Olma  141

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suça Teşebbüs

Madde 35- Suça Teşebbüs  142

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  142

Madde 36- Gönüllü Vazgeçme 145

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  145

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Suça İştirak

Madde 37- Faillik 148

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  149

Madde 38- Azmettirme. 152

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  152

Madde 39- Yardım Etme. 153

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  154

Madde 40- Bağlılık Kuralı 154

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  155

Madde 41- İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü

Vazgeçme. 167

BEŞİNCİ BÖLÜM

Suçların İçtimaı

Madde 42- Bileşik Suç 168

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  168

Madde 43- Zincirleme Suç . 173

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  173

Türk Ceza Kanunu

11

Madde 44- Fikri İçtima . 184

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  184

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Madde 45- Cezalar 187

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  187

Madde 46- Hapis Cezaları  188

Madde 47- Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 189

Madde 48- Müebbet Hapis Cezası 189

Madde 49- Süreli Hapis Cezası  189

Madde 50- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek

Yaptırımlar. 189

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  191

Madde 51- Hapis Cezasının Ertelenmesi 194

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  196

Madde 52- Adlî Para Cezası . 199

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  200

İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Tedbirleri

Madde 53- Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun

Bırakılma . 202

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  204

Madde 54- Eşya Müsaderesi. 207

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  208

Türk Ceza Kanunu

12

Madde 55- Kazanç Müsaderesi. 212

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  212

Madde 56- Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 215

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  215

Madde 57- Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 223

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  225

Madde 58- Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 228

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  229

Madde 59- Sınır Dışı Edilme  232

Madde 60- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  233

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Madde 61- Cezanın Belirlenmesi 233

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  235

Madde 62- Takdiri İndirim Nedenleri. 244

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  244

Madde 63- Mahsup . 245

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  246

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Madde 64- Sanığın veya Hükümlünün Ölümü . 256

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  256

Madde 65- Af 258

Madde 66- Dava Zamanaşımı. 258

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  259

Türk Ceza Kanunu

13

Madde 67- Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya

Kesilmesi . 263

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  263

Madde 68- Ceza Zamanaşımı . 265

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  266

Madde 69- Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları 267

Madde 70- Müsaderede Zamanaşımı 267

Madde 71- Ceza Zamanaşımının Kesilmesi . 267

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  267

Madde 72- Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  269

Madde 73- Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete

Bağlı Suçlar . 269

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  270

Madde 74- Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi. 277

Madde 75- Önödeme  277

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Madde 76- Soykırım. 280

Madde 77- İnsanlığa Karşı Suçlar. 281

Madde 78- Örgüt. 282

Türk Ceza Kanunu

14

İKİNCİ BÖLÜM

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Madde 79- Göçmen Kaçakçılığı. 282

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  283

Madde 80- İnsan Ticareti  287

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  288

İKİNCİ KISIM

Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Hayata Karşı Suçlar

Madde 81- Kasten Öldürme 289

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  289

Madde 82- Nitelikli Haller 290

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  291

Madde 83- Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla

İşlenmesi 298

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  299

Madde 84- İntihara Yönlendirme 307

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  308

Madde 85- Taksirle Öldürme  312

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  312

İKİNCİ BÖLÜM

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Madde 86- Kasten Yaralama. 324

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  325

Türk Ceza Kanunu

15

Madde 87- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  329

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  330

Madde 88- Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla

İşlenmesi 336

Madde 89- Taksirle Yaralama . 336

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  337

Madde 90- İnsan Üzerinde Deney  341

Yargıtay 12.Ceza Dairesi İlamı 343

Madde 91- Organ veya Doku Ticareti. 344

Madde 92- Zorunluluk Hali  344

Madde 93- Etkin Pişmanlık  345

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşkence ve Eziyet

Madde 94- İşkence 345

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  346

Madde 95- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence. 351

Madde 96- Eziyet 352

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  352

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün

İhlâli

Madde 97- Terk. 353

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  354

Madde 98- Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün

Yerine Getirilmemesi. 357

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  357

Türk Ceza Kanunu

16

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Madde 99- Çocuk Düşürtme. 362

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  363

Madde 100- Çocuk Düşürme 364

Madde 101- Kısırlaştırma . 365

ALTINCI BÖLÜM

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Madde 102- Cinsel Saldırı  365

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  366

Madde 103- Çocukların Cinsel İstismarı  381

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  383

Madde 104- Reşit Olmayanla Cinsel İlişki. 393

Madde 105- Cinsel Taciz  394

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  394

YEDİNCİ BÖLÜM

Hürriyete Karşı Suçlar

Madde 106- Tehdit 400

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  400

Madde 107- Şantaj 406

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  406

Madde 108- Cebir. 408

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  408

Madde 109- Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma . 409

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  410

Türk Ceza Kanunu

17

Madde 110- Etkin Pişmanlık. 425

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  425

Madde 111- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

Uygulanması 440

Madde 112- Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi 440

Madde 113- Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının

Engellenmesi 440

Madde 114- Siyasi Hakların Kullanılmasının

Engellenmesi . 441

Madde 115- İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin

Kullanılmasını Engelleme . 441

Madde 116- Konut Dokunulmazlığının İhlali. 442

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  442

Madde 117- İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali  452

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  453

Madde 118- Sendikal Hakların Kullanılmasının

Engellenmesi . 457

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  457

Madde 119- Ortak Hüküm 464

Madde 120- Haksız Arama . 465

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  465

Madde 121- Dilekçe Hakkının Kullanılmasının

Engellenmesi . 480

Madde 122- Nefret ve Ayırımcılık 480

Madde 123- Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma. 480

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  480

Madde 123/A- Israrlı Takip  483

Türk Ceza Kanunu

18

Madde 124- Haberleşmenin Engellenmesi . 484

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  484

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şerefe Karşı Suçlar

Madde 125- Hakaret . 490

Ceza Genel Kurulu İlamı. 491

Madde 126- Mağdurun Belirlenmesi 499

Madde 127- İsnadın İspatı  499

Madde 128- İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  499

Ceza Genel Kurulu İlamı. 499

Madde 129- Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı

Hakaret. 501

Ceza Genel Kurulu İlamı. 501

Madde 130- Kişinin Hatırasına Hakaret . 502

Madde 131- Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 503

DOKUZUNCU BÖLÜM

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Madde 132- Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  503

Ceza Genel Kurulu İlamı. 504

Madde 133- Kişiler Arasındaki Konuşmaların

Dinlenmesi ve Kayda Alınması . 511

Madde 134- Özel Hayatın Gizliliğini İhlal . 512

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  512

Madde 135- Kişisel Verilerin Kaydedilmesi. 515

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  516

Türk Ceza Kanunu

19

Madde 136- Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya

Ele Geçirme . 518

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  518

Madde 137- Nitelikli Haller 520

Madde 138- Verileri Yok Etmeme  521

Madde 139- Şikayet 521

Madde 140- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

Uygulanması 521

ONUNCU BÖLÜM

Malvarlığına Karşı Suçlar

Madde 141- Hırsızlık 521

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  522

Madde 142- Nitelikli Hırsızlık 526

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  528

Madde 143- Suçun Gece Vakti İşlenmesi . 542

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  542

Madde 144- Daha Az Cezayı Gerektiren Haller. 544

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  544

Madde 145- Malın Değerinin Az Olması 547

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  547

Madde 146- Kullanma Hırsızlığı  549

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  549

Madde 147- Zorunluluk Hâli  551

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  552

Madde 148- Yağma. 552

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  553

Türk Ceza Kanunu

20

Madde 149- Nitelikli Yağma. 558

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  559

Madde 150- Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl . 562

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  562

Madde 151- Mala Zarar Verme. 565

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  565

Madde 152- Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri . 567

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  568

Madde 153- İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar

Verme. 571

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  572

Madde 154- Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  572

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  573

Madde 155- Güveni Kötüye Kullanma. 585

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  585

Madde 156- Bedelsiz Senedi Kullanma 589

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  589

Madde 157- Dolandırıcılık 593

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  593

Madde 158- Nitelikli Dolandırıcılık . 601

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  603

Madde 159- Daha Az Cezayı Gerektiren Hal . 623

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  623

Madde 160- Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş

Eşya Üzerinde Tasarruf 623

Madde 161- Hileli İflâs. 624

Türk Ceza Kanunu

21

Madde 162- Taksirli İflas 624

Madde 163- Karşılıksız Yararlanma . 624

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  625

Madde 164- Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış

Bilgi . 627

Madde 165- Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul

Edilmesi. 628

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  628

Madde 166- Bilgi Vermeme 629

Madde 167- Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada

İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep. 629

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  629

Madde 168- Etkin Pişmanlık  630

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  631

Madde 169- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

Uygulanması 633

ÜÇÜNCÜ KISIM

Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Madde 170- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye

Sokulması  633

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  634

Madde 171- Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye

Sokulması  638

Madde 172- Radyasyon Yayma  638

Türk Ceza Kanunu

22

Madde 173- Atom Enerjisi İle Patlamaya Sebebiyet

Verme. 639

Madde 174- Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak

Bulundurulması veya El Değiştirmesi . 639

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  640

Madde 175- Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve

Gözetim Yükümlülüğünün İhlali . 640

Madde 176- İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet

Kurallarına Uymama . 640

Madde 177- Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde

Serbest Bırakılması . 641

Madde 178- İşaret ve Engel Koymama  641

Madde 179- Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma . 641

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  642

Madde 180- Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye

Sokma  652

İKİNCİ BÖLÜM

Çevreye Karşı Suçlar

Madde 181- Çevrenin Kasten Kirletilmesi . 652

Madde 182- Çevrenin Taksirle Kirletilmesi 653

Madde 183- Gürültüye Neden Olma. 653

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  653

Madde 184- İmar Kirliliğine Neden Olma 655

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  656

Türk Ceza Kanunu

23

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Madde 185- Zehirli Madde Katma . 660

Madde 186- Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya

İlaçların Ticareti. 661

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  661

Madde 187- Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye

Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma. 662

Madde 188- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve

Ticareti. 662

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  664

Madde 189- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

Uygulanması 670

Madde 190- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde

Kullanılmasını Kolaylaştırma 670

Madde 191- Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı

Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak

ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak. 671

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  673

Madde 192- Etkin Pişmanlık  676

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  677

Madde 193- Zehirli Madde İmal ve Ticareti. 681

Madde 194- Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini . 681

Madde 195- Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere

Aykırı Davranma 682

Madde 196- Usulsüz Ölü Gömülmesi. 682

Türk Ceza Kanunu

24

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Madde 197- Parada Sahtecilik  682

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  682

Madde 198- Paraya Eşit Sayılan Değerler 688

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  688

Madde 199- Kıymetli Damgada Sahtecilik. 688

Madde 200- Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya

Yarayan Araçlar . 689

Madde 201- Etkin Pişmanlık  689

Madde 202- Mühürde Sahtecilik  689

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  690

Madde 203- Mühür Bozma. 691

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  691

Madde 204- Resmi Belgede Sahtecilik. 692

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  693

Madde 205- Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya

Gizlemek 701

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  701

Madde 206- Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan

Beyan . 702

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  703

Madde 207- Özel Belgede Sahtecilik . 706

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  706

Madde 208- Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya

Gizlemek 707

Türk Ceza Kanunu

25

Madde 209- Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması 708

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  708

Madde 210- Resmi Belge Hükmünde Belgeler  714

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  715

Madde 211- Daha Az Cezayı Gerektiren Hal . 716

Madde 212- İçtima 716

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  716

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Barışına Karşı Suçlar

Madde 213- Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak

Amacıyla Tehdit. 717

Madde 214- Suç İşlemeye Tahrik . 717

Madde 215- Suçu ve Suçluyu Övme  717

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  718

Madde 216- Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya

Aşağılama  724

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  725

Madde 217- Kanunlara Uymamaya Tahrik. 728

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  728

Madde 217/A- Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma  729

Madde 218- Ortak Hüküm 729

Madde 219- Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye

Kullanma . 730

Madde 220- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 730

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  731

Madde 221- Etkin Pişmanlık  741

Türk Ceza Kanunu

26

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  741

Madde 222- Şapka ve Türk Harfleri . 749

ALTINCI BÖLÜM

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Madde 223- Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya

Alıkonulması . 749

Madde 224- Kıt'a Sahanlığında veya Münhasır

Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali 750

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Madde 225- Hayasızca Hareketler 750

Madde 226- Müstehcenlik  750

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  752

Madde 227- Fuhuş 763

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  764

Madde 228- Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan

Sağlama . 767

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  768

Madde 229- Dilencilik 772

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  772

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Aile Düzenine Karşı Suçlar

Madde 230- Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel

Tören 773

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  774

Madde 231- Çocuğun Soybağını Değiştirme 775

Türk Ceza Kanunu

27

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  775

Madde 232- Kötü Muamele 782

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  782

Madde 233- Aile Hukukundan Kaynaklanan

Yükümlülüğün İhlali 784

Madde 234- Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması. 784

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  785

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

Madde 235- İhaleye Fesat Karıştırma. 786

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  788

Madde 236- Edimin İfasına Fesat Karıştırma. 795

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  795

Madde 237- Fiyatları Etkileme . 797

Madde 238- Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna

Neden Olma. 798

Madde 239- Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri

Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması  798

Madde 240- Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma 799

Madde 241- Tefecilik 799

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  799

Madde 242- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

Uygulanması 804

ONUNCU BÖLÜM

Bilişim Alanında Suçlar

Madde 243- Bilişim Sistemine Girme  804

Türk Ceza Kanunu

28

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  804

Madde 244- Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok

Etme veya Değiştirme 805

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  805

Madde 245- Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye

Kullanılması. 809

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  810

Madde 245/A- Yasak Cihaz veya Programlar. 815

Madde 246- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

Uygulanması 816

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Madde 247- Zimmet . 816

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  816

Madde 248- Etkin Pişmanlık  838

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  838

Madde 249- Daha Az Cezayı Gerektiren Hal . 840

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  841

Madde 250- İrtikap . 841

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  842

Madde 251- Denetim Görevinin İhmali 845

Madde 252- Rüşvet. 845

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  848

Türk Ceza Kanunu

29

Madde 253- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri

Uygulanması 851

Madde 254- Etkin Pişmanlık  851

Madde 255- Nüfuz Ticareti. 852

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  853

Madde 256- Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın

Aşılması. 854

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  854

Madde 257- Görevi Kötüye Kullanma . 863

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  863

Madde 258- Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması 885

Madde 259- Kamu Görevlisinin Ticareti  885

Madde 260- Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması 885

Madde 261- Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz

Tasarruf 885

Madde 262- Kamu Görevinin Usulsüz Olarak

Üstlenilmesi. 886

Madde 263- Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu. 886

Madde 264- Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz

Kullanma . 886

Madde 265- Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  886

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  887

Madde 266- Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri

Suçta Kullanma 895

İKİNCİ BÖLÜM

Adliyeye Karşı Suçlar

Madde 267- İftira  895

Türk Ceza Kanunu

30

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  896

Madde 268- Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik

Bilgilerinin Kullanılması  899

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  899

Madde 269- Etkin Pişmanlık  901

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  902

Madde 270- Suç Üstlenme 903

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  904

Madde 271- Suç Uydurma 905

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  906

Madde 272- Yalan Tanıklık. 914

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  915

Madde 273- Şahsi Cezasızlık veya Cezanın

Azaltılmasını Gerektiren Sebepler. 916

Madde 274- Etkin Pişmanlık  917

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  917

Madde 275- Yalan Yere Yemin . 920

Madde 276- Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya

Tercümanlık . 921

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  921

Madde 277- Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya

Tanığı Etkilemeye Teşebbüs 922

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  923

Madde 278- Suçu Bildirmeme 938

Madde 279- Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 939

Madde 280- Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu

Bildirmemesi . 939

Türk Ceza Kanunu

31

Madde 281- Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya

Değiştirme . 939

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  940

Madde 282- Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı

Değerlerini Aklama 940

Madde 283- Suçluyu Kayırma 941

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  941

Madde 284- Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini

Bildirmeme  945

Madde 285- Gizliliğin İhlali . 945

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  946

Madde 286- Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması . 951

Madde 287- Genital Muayene  952

Madde 288- Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 952

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  952

Madde 289- Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma . 953

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  953

Madde 290- Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması

ve Bozulması . 955

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  955

Madde 291- Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya

Tutukevine Girme  960

Madde 292- Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 960

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  960

Madde 293- Etkin Pişmanlık  964

Madde 294- Kaçmaya İmkan Sağlama . 964

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  965

Türk Ceza Kanunu

32

Madde 295- Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  966

Madde 296- Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması  966

Madde 297- İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak

Eşya Sokmak . 967

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  968

Madde 298- Hak Kullanımını ve Beslenmeyi

Engelleme  972

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının

Saygınlığına Karşı Suçlar

Madde 299- Cumhurbaşkanına Hakaret . 973

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  973

Madde 300- Devletin Egemenlik Alametlerini

Aşağılama  979

Madde 301- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti

Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama  979

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  979

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Madde 302- Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü

Bozmak 983

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  983

Madde 303- Düşmanla İşbirliği Yapmak  990

Madde 304- Devlete Karşı Savaşa Tahrik. 991

Madde 305- Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette

Bulunmak İçin Yarar Sağlama . 991

Madde 306- Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama. 992

Türk Ceza Kanunu

33

Madde 307- Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî

Hareketleri Yararına Anlaşma 993

Madde 308- Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım 994

BEŞİNCİ BÖLÜM

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Madde 309- Anayasayı İhlal. 995

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  995

Madde 310- Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı  1024

Madde 311- Yasama Organına Karşı Suç . 1024

Madde 312- Hükûmete Karşı Suç. 1024

Madde 313- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı

Silâhlı İsyan . 1025

Madde 314- Silâhlı Örgüt . 1025

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  1025

Madde 315- Silâh Sağlama . 1040

Madde 316- Suç İçin Anlaşma 1040

Yargıtay Ceza Genel Kurulu İlamı  1041

ALTINCI BÖLÜM

Milli Savunmaya Karşı Suçlar

Madde 317- Askerî Komutanlıkların Gasbı 1041

Madde 318- Halkı Askerlikten Soğutma. 1042

Madde 319- Askerleri İtaatsizliğe Teşvik . 1042

Madde 320- Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma 1042

Madde 321- Savaş Zamanında Emirlere Uymama . 1043

Madde 322- Savaş Zamanında Yükümlülükler  1043

Madde 323- Savaşta Yalan Haber Yayma . 1044

Türk Ceza Kanunu

34

Madde 324- Seferberlikle İlgili Görevin İhmali . 1044

Madde 325- Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler

Kabulü . 1045

YEDİNCİ BÖLÜM

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Madde 326- Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler 1045

Madde 327- Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri

Temin Etme 1045

Madde 328- Siyasal veya Askerî Casusluk. 1046

Madde 329- Devletin Güvenliğine ve Siyasal

Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama 1046

Madde 330- Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama. 1047

Madde 331- Uluslararası Casusluk . 1047

Madde 332- Askerî Yasak Bölgelere Girme . 1047

Madde 333- Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet

Hizmetlerinde Sadakatsizlik  1047

Madde 334- Yasaklanan Bilgileri Temin  1048

Madde 335- Yasaklanan Bilgilerin Casusluk

Maksadıyla Temini  1048

Madde 336- Yasaklanan Bilgileri Açıklama . 1049

Madde 337- Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî

Casusluk Maksadıyla Açıklama. 1049

Madde 338- Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin

İşlenmesi 1050

Madde 339- Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde

Bulundurma . 1050

Madde 340- Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç . 1050

Türk Ceza Kanunu

35

Madde 341- Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret. 1051

Madde 342- Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç . 1051

Madde 343- Karşılıklılık Koşulu  1051

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 – (Ek: 11/4/2013-6459/14 md.). 1051

Madde 344- Yürürlük . 1052

Madde 345- Yürütme 1052

5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER 1052

1- 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun Geçici 1

inci Maddesi: . 1052

GEÇİCİ MADDE 1 –  1052

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
445,50   
445,50   
2
222,75   
445,50   
3
148,50   
445,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
445,50   
445,50   
2
222,75   
445,50   
3
148,50   
445,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
445,50   
445,50   
2
222,75   
445,50   
3
148,50   
445,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
445,50   
445,50   
2
222,75   
445,50   
3
148,50   
445,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
445,50   
445,50   
2
222,75   
445,50   
3
148,50   
445,50   
Kapat