Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU :

legalkitabevi.com - SATICI'nın, MÜŞTERİ - ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıdaki maddelerde atıf yapılan yerlerdeki bilgilere ait ürünün satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Satıcının ve alıcının hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2 - legalkitabevi.com - SATICI BİLGİLERİ :

Ünvanı : Legal Kitabevi A. Ş. (Bundan sonra legalkitabevi.com olarak anılacaktır)

Adresi : Mühürdar Cad. No. 65 Legal Kitapevi – Kadıköy – İstanbul

 

MADDE 3 – MÜŞTERİ - ALICI BİLGİLERİ (FATURA BİLGİLERİ) :

Müşteri-Alıcının sitedeki ilgili alanlara girdiği bilgilere göre düzenlenmektedir.

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ :

Müşteri-Alıcının sepetindeki bilgilere göre düzenlenmektedir.

 

MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLERİ:

5.A – MÜŞTERİ - ALICI, yukarıda Madde 4’te belirtilen sözleşmenin konusu olan kitapların/ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet - elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

5.B - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ - ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde MÜŞTERİ - ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.C - Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ - ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden legalkitabevi.com sorumlu tutulamaz.

5.Ç – legalkitabevi.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen özelliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.D - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının legalkitabevi.com’a ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ - ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, legalkitabevi.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.E- Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ - ALICI'ya ait kredi kartının MÜŞTERİ - ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz şahıslarca haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini legalkitabevi.com’ne ödememesi durumunda, MÜŞTERİ - ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde legalkitabevi.com’ne gönderilmesi zorunludur. Bu gibi durumlarda taşıma-teslimat giderleri MÜŞTERİ - ALICI'ya aittir.

5.F- legalkitabevi.com mücbir sebepler veya taşınmayı-teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ - ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda MÜŞTERİ - ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ - ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit olarak ve defaten ödenir.

5.G- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için LEGAL KİTAP EVİ’ne gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri legalkitabevi.com tarafından karşılanacaktır.

5.H- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp legalkitabevi.com'a ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 6 – SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI:

MÜŞTERİ - ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde legalkitabevi.com’a faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış – kirletilmemiş – bozulmamış – yırtılmamış vb olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya MÜŞTERİ - ALICI'ya teslim edilen ürünün legalkitabevi.com'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli MÜŞTERİ - ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Ayrıca, özelliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve Hür türlü bu tarz ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

MADDE 7- MÜŞTERİ – ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. MÜŞTERİ- ALICILARA reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem vb her türlü uygulamaları için Legal Yayıncılık A:Ş. ve Legal Kitabevi A.Ş. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Eğer MÜŞTERİ - ALICI talep ederse, MÜŞTERİ - ALICI’nın www.legal.com.trwww.legalbank.net veya Legal Yayıncılık A.Ş. Legal Kitabevi A.Ş. hesabıyla ilişkili olarak e-posta adresine gönderilen e-posta içerisinde bulunan “kampanya ve duyuru e-postalarını almak istemiyorum” linkine tıklayarak duyuru, tanıtım, kampanya bildirimi hizmetinden ayrılabilir.

 

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin ifa edilmesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİ - ALICI'nın veya legalkitabevi.com’un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ - ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Kapat