Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Adem Albayrak

Sorularla Arabuluculuk Sınavına Hazırlık


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
286
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008507
Boyut
16x24
Baskı
178,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 78 puan kazanacaksınız)
   78

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 23
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ, ÇATIŞMA TEORİSİ, ARABULUCULUĞUN TEMEL İLKELERİ VE AŞAMALARI
1. SORU Alternatif Uyuşmazlık Yöntemleri Nasıl Tanımlanır? 25
2. SORU Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Örnekleri Nelerdir? 25
3. SORU Arabuluculuk Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Önce Mevzuatımızda Alternatif Uyuşmazlık Çözme Yöntemi Olarak Kabul Edebileceğimiz
Düzenlemeler Mevcut mudur? 26
4. SORU Neden Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerine İhtiyaç Duyulmuştur? 27
5. SORU Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Tarihi Gelişimi Nasıl Olmuştur ? 27
6. SORU Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Kabul Edilmesi Ülkemiz
Açısından Anayasaya Aykırımı dır ? 28
7. SORU Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Yargıya Alternatif midir? 29
8. SORU Çatışma Nedir? 29
9. SORU Çatışmanın Sebepleri Nelerdir? 29
10. SORU Çatışmanın Olumlu Kavram Olarak Görülmesi Mümkün müdür? 30
11. SORU Çatışmalar Kaç Sınıfa Ayrılır? 31
12. SORU Çatışmanın Çözümünde Neler Etkili Olur? 31
13. SORU Çatışma ve Uyuşmazlık Farklı Kavramlar mıdır? 32
14. SORU Çatışma ve Uyuşmazlık Arasındaki Farklar Nelerdir? 32
15. SORU Hukuk Bilimi Açısından Çatışma ve Uyuşmazlık Arasındaki Farklar
Nelerdir? 33
16. SORU Çatışma ve Uyuşmazlık Çözümü Açısından Pozisyon ve Menfaat Kavramı
Nasıl Açıklanır? 33
17. SORU Çatışma ve Uyuşmazlık Çözümü Açısından Tarafların Konumu Nasıl
Açıklanır ? 34
18. SORU Çatışma Durumunda Birey Davranışları Nasıl Olur? 35
19. SORU Çatışma Durumunda Birey Davranış Modelleri Nasıl Olur? 35
20. SORU Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Tepkiler Verirler? 36
21. SORU Çatışma Durumunda Bireylerin Tepkileri Nasıl Sınıflandırılır? 37
22. SORU Problem Çözümü Hangi Sonuçları Sağlar ? 39
23. SORU Problem Çözme Adımları Nelerdir? 39

24. SORU Çatışma Çözüm Yöntemleri Nelerdir? 40
25. SORU Türk Hukuk Sistemine Göre Arabuluculuk Nedir ? 41
26. SORU Arabuluculuğun Yargıya Göre Faydalı Ve Olumlu Yönleri Nelerdir? 41
27. SORU Arabuluculuk Kaç Türdür? 42
28. SORU Nitelikli Arabuluculuk Kaç Türdür? 43
29. SORU Arabuluculuk Kaç Tür Modelden Oluşur ? 43
30. SORU Ülkemizde Bu Modellerden Hangisi Kabul Edilmiştir? 44
31. SORU Arabuluculuk ile Tahkimin Farkı Nedir? 44
32. SORU Arabuluculukta Arabulucunun Fonksiyonu Nedir? Arabuluculuk Faaliyeti
Sırasında Arabulucu Nasıl Davranır? 45
33. SORU Arabulucu, Taraflardan Birinin Uyuşmazlığı Çözüm Noktasında Bir Öneri
Getirmesi Halinde Bu Öneriyi Karşı Tarafa İletmesi Mümkün müdür? 46
34. SORU 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun Kapsamı
Nedir? 46
35. SORU 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun
Kapsamında Düzenlenen Yabancılık Unsurundan Ne Anlaşılmalıdır? 48
36. SORU İdare Hukuku Ve Ceza Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk
Yapılabilir mi? 48
37. SORU Arabuluculuk Kanunun Anlamında “Kamu Düzeni “ Kavramı Nasıl
Yorumlanmalıdır? 48
38. SORU Arabuluculuğa Elverişli Olmayan, Bir Başka Deyişle 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun Kapsamında Olmayan Genel
Davalar ve İşlere Örnek Verilebilir mi? 59
39. SORU Arabuluculuğa Elverişli Olmayan, Bir Başka Deyişle 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun Kapsamında Olmayan Ticarî Uyuşmazlıklara Örnek Verilebilir mi? 59
40. SORU Arabuluculuğa Elverişli Olan, Bir Başka Deyişle 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun Kapsamında Olan Davalara
Örnek Verilebilir mi? 60
41. SORU 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Anlamında
İdare Kavramından Maksat Nedir? 62
42. SORU Yeşil Kitap Arabuluculuk Açısından Neyi İfade Eder? 62
43. SORU Arabuluculuğun Modern Anlamda Kabulü ve Yaygınlaşmasında Hangi
Toplantı Milat Kabul Edilmektedir? 63
44. SORU Arabuluculuğun İlkelerini Sayınız? 63
45. SORU Arabuluculuğun İlkelerinden Olan İradilik İlkesini Açıklayınız? 63
46. SORU Arabuluculuğun İlkelerinden Olan Eşitlik İlkesini Açıklayınız? 64
47. SORU Arabuluculuğun İlkelerinden Olan Gizlilik İlkesini Açıklayınız? 65
48. SORU Gizlilik İlkesinin İstisnaları Nelerdir? 67
49. SORU Gizlilik İlkesinin İhlali Halinde Müeyyidesi Ne Olacaktır? 68
50. SORU Arabuluculuğun İlkelerinden Olan Beyan ve Belgelerin Kullanılamaması
İlkesini Açıklayınız? 69

51. SORU Sicile Kayıt Olmuş Arabulucunun Hakları Nelerdir? 73
52. SORU Sicile Kayıt Olmuş Arabulucu Faaliyeti Sırasında Ücret ve Masraf İsteme
Hakkı Var mıdır? 74
53. SORU Arabulucu Ücreti Neye Göre Belirlenir.? 74
54. SORU Arabulucu Taraflarla Görüşüp İletişim Kurabilir mi? 76
55. SORU Arabulucunun Özen Yükümlülüğünün Anlamı Nedir? 77
56. SORU Arabulucunun Görevi ve Süreci Yönetimi Nasıl Olmalıdır? 77
57. SORU Arabulucunun Görevini Yerine Getirirken Taraflar Arasındaki İletişimi Nasıl Sağlar? 78
58. SORU Arabulucunun Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü Var mıdır? 79
59. SORU Arabulucunun Tarafsızlığı İlkesi Neyi İfade Eder? 79
60. SORU Arabulucunun Tarafsız Olmasının Süreç Açısından Riskleri Nelerdir? 81
61. SORU Arabuluculukta Sonucun Tarafların Kontrollerinde Olmasının Anlamı Nedir? 81
62. SORU Arabulucunun Taraflar Arasında Eşitliği Gözetme Yükümlülüğünün Sınırları Nelerdir? 82
63. SORU Arabuluculuk Sürecinde Taraflar Arasında Ciddi Güç Dengesizliği
Bulunması Halinde Arabulucu Nasıl Davranır? 83
64. SORU Arabulucu, Arabuluculuk Sürecinde Adil ve Hakkaniyete Uygun Sonuç
Alınmasını Temin Etmek Zorunda mıdır? 84
65. SORU Arabuluculuk Faaliyeti Sırasında Arabulucunun Suç Oluşturan Bir Eylemi Öğrenmesi Halinde Davranışı Nasıl Olmalıdır? 84
66. SORU Arabulucu, Arabuluculuk Yaptığı Bir Uyuşmazlıkta Sonradan Açılan Bir
Davada Avukatlık Yapabilir mi? 86
67. SORU Arabuluculukta Taraf Olan Kişinin Vekilinin, Mutlaka Avukat Olması
Gerekli midir? 86
68. SORU Arabuluculukta Reklam Yasağının Sınırları Nelerdir? 87
69. SORU Arabulucu, Sürecin Başında Tarafları Aydınlatmak Zorunda mıdır? 88
70. SORU Arabulucuların Aidat Ödeme Yükümlülüğü Var mıdır? 89
71. SORU Arabulucuya (İhtiyari) Başvuru Usulü Nasıldır? 89
72. SORU Hâkim Arabulucu Seçebilir mi? 91
73. SORU Arabuluculuk Sürecinde Adli Yardım Hükümleri Uygulanır mı? 91
74. SORU Arabulucuyu Kim Seçer? 92
75. SORU Arabulucu ile Taraflar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği Nedir? 92
76. SORU Arabulucu ile Taraflar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği Nedir? 92
77. SORU Arabulucu Kaç Kişiden Oluşur? Arabulucu Sayısı Tek Olmak Zorunda
mıdır? 93
78. SORU Eş Arabuluculuk Nedir? 93
79. SORU Eş Arabuluculuk Kaç Şekilde Yapılır? 93
80. SORU Arabuluculuk Faaliyeti Nasıl Başlayacaktır? 94
81. SORU Arabuluculuk Süreci Ne Zaman Başlayacaktır? 94
82. SORU Arabuluculuk Sürecinin Başlamasının Sürelere Etkisi Nasıldır? 94

83. SORU Arabuluculuğun Usulü Nasıl Belirlenecektir? 95
84. SORU Arabuluculuk Faaliyeti Nasıl Yürütülecektir.? 95
85. SORU Arabuluculuk Sürecinde Görüşmeler Taraflar Dışında Herkese Açık mıdır? 96
86. SORU Arabuluculuk Sürecinin Bir Kısmının Tarafların Seçtiği Arabulucu Dışında
Üçüncü Bir Kişi Tarafından Yürütülmesi Mümkün mü? 96
87. SORU Arabuluculuk Faaliyeti Nerede Gerçekleştirilecektir? 96
88. SORU Arabulucu Tarafından Yapılamayacak İşlemler Nelerdir? 97
89. SORU Arabuluculuk Sürecinin Yargılamaya Etkisi Nasıldır? 97
90. SORU Yargılama Sırasında Bir Kez Arabuluculuğa Gidilmiş ve Süreç Anlaşmazlık ile Sonuçlanmış ise, Taraflar Yeniden Arabuluculuğa Gitmek İsterlerse
Mahkeme 2. Kez Süre Vermek Zorunda mıdır? 98
91. SORU Arabuluculuk Müzakerelerine Kimler Katılabilir? 98
92. SORU Arabulucu Süreç İçerisinde Taraflara Çözüm Önerisinde Bulunabilir mi? 99
93. SORU Arabuluculuk Sürecinde İddia Ve Savunmanın Değiştirilmesi Ve
Genişletilmesi Yasağı Var mıdır? 100
94. SORU Arabuluculuk Sürecinde Taraflardan Birinin İdare Olması Halinde İdareyi
Kim ya da Kimler Temsil Eder? 100
95. SORU İdareyi Temsil Eden Komisyon Üyeleri Hakkında Sorumlulukları
Olduğundan Bahisle Tazminat Davası Açılabilir mi? 101
96. SORU Arabuluculuk Sürecinin Sona Erme Halleri Nelerdir? 101
97. SORU Arabuluculuk Süreci Sonunda Arabulucu Nasıl Bir Tutanak Tutacaktır? 102
98. SORU Arabulucunun Belge Saklama Yükümlülüğü Var mıdır? 103
99. SORU Arabuluculuk Süreci Sonunda Arabulucunun Düzenlediği Belgelerden Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Göndermesi Gereken
Belge Var mıdır? 103
100. SORU Arabuluculuk Süreci Anlaşma İle Sona Erdiğinde Nasıl Bir Anlaşma Belgesi Düzenlenir? 103
101. SORU Arabuluculuk Sürecinin Anlaşma İle Sonuçlanması Üzerine Düzenlenen
“Anlaşma Tutanağı” İcra Edilebilir mi? 104
102. SORU Dava İçi Arabuluculukta Süreç Anlaşma İle Sonuçlanmış İse, Mahkeme Ne
Gibi İşlem Yapar? 104
103. SORU İcra Edilebilirlik Şerhi Hangi Mahkemeden İstenir? Görevli ve Yetkili
Mahkeme Neresidir? 105
104. SORU Arabuluculuk Sürecinden Sonra Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Alınması Taleplerinde Arabulucu Tarafların Herhangi Birinin Vekili Olarak
Görev Alabilir mi? 105
105. SORU İcra Edilebilirlik Şerhi Talep Edildiğinde Mahkeme Nasıl Bir İnceleme
Yapar? 105
106. SORU İcra Edilebilirlik Şerhi Talep Etmek İçin Zaman Aşımı Ve Hak Düşürücü
Süre Var mıdır? 106
107. SORU İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi Talebi Mahkemece Hangi Kapsamda
İncelenir? 106
108. SORU İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi Talebi ile İlgili Verilecek Karara Karşı Bir
Kanun Yolu Var mıdır? 106

109. SORU İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Halinde Harç Nasıl Alınacaktır? 106
110. SORU Anlaşma Belgesi Başka Bir Resmi İşte Kullanılır İse Damga Vergisine Tabi
midir? 107
111. SORU Taraflar, Vekilleri ve Arabulucu Tarafından İmzalanan Belgenin Hukuki
Niteliği Nedir? 107
112. SORU Yargılama Sırasında Arabuluculukta Uyuşmazlık Anlaşma İle Sonuçlanmış Ve Mahkemece de Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmiş ve Bu Karar
Şekli Anlamda Kesinleşmiş İse, Yeniden Dava Açılması Mümkün mü dür? 107
113. SORU Arabuluculuk Faaliyeti Konusunda Anlaşmaya Varılması Halinde Bu
Konularda Yeniden Dava Açılabilir mi? 107
114. SORU Arabulucuların Kayıtlı Olduğu Bir Sicil Var mıdır? 108
115. SORU Arabuluculuk Siciline Kayıt Şartları Nelerdir? 108
116. SORU Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Özellikler Nelerdir? 109
117. SORU Arabulucunun Özelliklerinden Olan Empati Yapma Becerisi
Hangi Aşamalarla Gelişir? 113
118. SORU Arabulucunun Tarafları Empati Yapmaya Yönlendirilmesi Neden Önemlidir? 114
119. SORU Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Beceriler Nelerdir? 114
120. SORU Arabulucunun Temel Becerilerinden Olan Soru Sorma Becerisinde Sorular
Kaç Kategoriye Ayrılır? 116
121. SORU Kapalı uçlu soruların özellikleri nelerdir? 117
122. SORU Açık uçlu soruların özellikleri nelerdir? 118
123. SORU Arabulucunun Temel Becerilerinden Olan Yeniden Çerçeveleme
Becerisinin Amaçları Nelerdir? 118
124. SORU Arabulucunun Temel Becerilerinden Olan Özetleme Becerisinin Faydaları
Nelerdir? 119
125. SORU Arabuluculuk Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur? 119
126. SORU Hazırlık Aşamasının Amacı Nedir? Hazırlık Aşamasında Arabulucu Neler Yapmalıdır? 120
127. SORU Başlangıç Aşamasının Amacı Nedir? Başlangıç Aşamasında Arabulucu
Neler Yapmalıdır? 120
128. SORU İnceleme/Araştırma Aşamasının Amacı Nedir? İnceleme/Araştırma
Aşamasında Arabulucu Neler Yapmalıdır? 121
129. SORU Müzakere Aşamasının Amacı Nedir? Müzakere Aşamasında Arabulucu ve
Taraflar Neler Yapmalıdır? 122
130. SORU Sonuç Aşamasının Amacı Nedir? Sonuç Aşamasında Arabulucu Ve
Taraflar Neler Yapmalıdır? 122
131. SORU Arabuluculuk Süreci Kim Tarafından Ve Ne Şekilde Planlanır? Planlama
Nasıl Yapılır? 123
132. SORU Arabuluculuk Süreci Planlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 123
133. SORU Etkili Bir İletişimde Bulunması Gereken Değerler Nelerdir? Bu Değerlerden
Başka Nelere Dikkat Edilmelidir? 123
134. SORU Arabulucu Hazırlık Aşamasında Hangi Adımları İzleyerek İlerler? 124
135. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Hazırlık Aşaması Hangi Basamaklardan Oluşur? 124

135. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Hazırlık Aşamasında, Ön Basamakta Neler
Yapılır? Bu Aşamada Arabulucu Seçimi Nasıl Yapılır? 125
136. SORU Arabuluculuk Süreci Nasıl Başlatılır? 125
137. SORU Arabulucu Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? Arabulucu Listelerine Nasıl Ulaşılır? 126
138. SORU Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Kalan Bir Uyuşmazlıkla İlgili, Arabuluculuk Bürolarınca Atanan Arabulucu, Taraflarla İletişim
Konusundaki Zorlukları Nasıl Aşabilir? 127
139. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Hazırlık Aşamasında Kontrol Listesi Hazırlanırken
Nelere Dikkat Edilmelidir? 127
140. SORU Taraflarla İlk Temas Hangi Unsurları İçerir? 128
141. SORU Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanmasında Nelere Dikkat
Edilmelidir? 129
142. SORU Arabuluculuk Sürecinde Arabuluculuk Sözleşmesi Ne Zaman Yapılmalıdır? Sözleşmenin Geçerlilik Koşulu Var Mıdır? Sözleme Etkisini Hangi Alanda
Gösterir? 129
143. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Hazırlık Aşamasında Ön Görüşmede Nelere
Dikkat Edilmelidir? 130
144. SORU Sözlü İletişim Nedir? Sözlü İletişimi Etkileyen Faktörler Nelerdir? 130
145. SORU Sözsüz İletişim Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Sözlü ve Sözsüz İletimin Avantaj
ve Dezavantajları Nelerdir? 131
146. SORU Arabuluculuk Görüşmelerinde Sözsüz İletişimde İnsan Vücudunda En Etkili
Alan Hangisidir? Neden? 131
147. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Başlangıç Aşamasında Taraflar Karşılanırken
Nelere Dikkat Edilmelidir? 132
148. SORU Arabuluculuk Sürecinde Oturma Düzeni Nasıl Olmalı? Nelere Dikkat
Edilmelidir? 133
149. SORU Kamu Kurumlarının Taraf Olduğu Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında, Arabuluculuk Sürecinde İdarenin Temsili Ne Şekilde Olur? Komisyon
Üyelerine Karşı Dava Açılabilir mi? 134
150. SORU Arabuluculuk Sürecinde Açılış Konuşmasının Amacı Nedir? Sürece
Sağlayacağı Faydalar Nelerdir? 134
151. SORU Arabuluculuk Sürecinde, İnceleme Aşamasında Uyuşmazlıkla İlgili Bilgi
Toplamak İçin Kullanılan Yöntemler Nelerdir? 135
152. SORU Arabuluculuk Sürecinde, İnceleme Aşamasında Uyuşmazlıkla İlgili Taraf Menfaatlerini Ortaya Çıkarmak İçin Kullanılan Yöntemler Nelerdir? 136
153. SORU Arabuluculuk Sürecinde, İnceleme Aşamasında Uyuşmazlıkla İlgili Taraflardan Bilgi Edinmek Amacı İle Hangi Soru Tipi Tercih Edilmeli?
Neden? 137
153. SORU Arabuluculuk Sürecinde, İnceleme Aşamasında Uyuşmazlıkla İlgili
Gündemi Kim Belirler? Sürece Katkısı Nedir? 137
154. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Özel Oturum Nedir? Ne Zaman Yapılır? Nelere
Dikkat Edilmelidir? 138
155. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Yeniden Çerçevelemenin Amacı Nedir? 138

156. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Müzakere Aşamasında Neler Yapılır? 139
157. SORU Arabuluculukta Müzakereler İle Uyuşmazlık Çözümünde, Taraflarca
Kullanılabilecek Uyuşmazlık Çözüm Tarzları Nelerdir? 139
158. SORU Gerçeklik Testi Nedir? 141
159. SORU Arabulucu, Müzakere Aşaması Sürecinde Tarafların
İletişim Engellerini Ortadan Kaldırmak İçin Neler Yapabilir? 141
160. SORU Arabuluculuk Sürecinde, Taraflar Arasındaki
İletişimin Sürdürülmesinden Ne Amaçlanır? 142
161. SORU Arabuluculuk Sürecinde Son Tutanak Ne Zaman Ve Nasıl Düzenlenir? 142
162. SORU Son Tutanağa Neler Yazılır Ve Nelerin Yazılacağına Kim Karar Verir? 143
163. SORU Anlaşma Belgesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 143
164. SORU Arabulucu ile Avukatın Farkları Nelerdir? 144
165. SORU Arabulucu ile Hakemin Farkları Nelerdir? 144
166. SORU Arabulucu ile Hakimin Farkları Nelerdir? 145
167. SORU Arabulucu ile Uzlaşmacının Farkları Nelerdir? 145
168. SORU Arabuluculuk Açısından Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Neyi İfade Eder? 145
169. SORU Toplumsal Cinsiyet Kavramı Arabuluculuk Sürecinde Hangi Noktalarda
Belirleyici Olur ? 146
170. SORU Toplumsal Cinsiyet Kavramı Arabuluculuk Sürecinde Hangi Noktalarda
Belirleyici Olur? 147
171. SORU Toplumsal Cinsiyet Kavramı Arabuluculuk Sürecinde Hangi Noktalarda
Belirleyici Olur? 147
172. SORU Arabulucu, Sicile Kayıt Olmadan Faaliyet Yapabilir mi? 148
173. SORU Sicile Kayıtlı Bir Arabulucu Kaç Komisyon Listesinde Yer Alabilir? 148
174. SORU Arabuluculuk Sicilinden Silinme Halleri Nelerdir? 148
175. SORU Arabuluculuk Sicilinden Silinme Usulü Nasıldır? 149
176. SORU Arabulucunun Sicile Kayıttan Sonra Şartlarında Değişiklik Olması
Durumunda Ne Yapılır? 149
177. SORU Arabulucunun Sicilinde Hangi Bilgiler Yer Alır? 150
178. SORU Arabuluculuk Eğitimi Neyi İfade Eder? 150
179. SORU Arabuluculuk Eğitimini Vermeye Yetkili Kurumlar Nelerdir? 150
180. SORU Eğitim İzni Kaç Yıl Süre ile Verilir? 151
181. SORU Eğitim Kuruluşuna Verilen Süre Uzatılabilir mi? 151
182. SORU Eğitim Kuruluşlarına Verilen Eğitim İzni İptal Edilebilir mi? 151
183. SORU Eğitim Kuruluşlarının Eğitim Sürecinde Bilgi Verme Yükümlülüğü Ne
Anlama Gelir? 152
184. SORU Arabuluculuk Eğitimi Alanlara Nasıl Bir Belge Verilir? 152
185. SORU Arabuluculukta Yenileme Eğitimi Ne Demektir? 152
186. SORU Arabuluculuk Sınavının İlke Ve Kuralları Nelerdir? 153
187. SORU Arabulucular, Arabuluculuk Büroları ve Arabuluculuk Eğitim İzni Verilen
Kuruluşlar Denetime Tabi midir? 156

188. SORU Arabulucular, Arabuluculuk Büroları ve Arabuluculuk Eğitim İzni Verilen
Kuruluşların Denetiminin Kapsamı Nedir? 156
189. SORU Arabuluculuk Sisteminde Kurumsal Yapı Nasıl Teşekkül Ettirilmiştir? 156
190. SORU Arabuluculuk Büroları Nasıl Kurulmuştur? Görev ve Yetkileri Nelerdir? 156
191. SORU Arabuluculuk Daire Başkanlığının Kurumsal Yapısı Nasıl Teşekkül
Ettirilmiştir? 157
192. SORU Arabuluculuk Daire Başkanlığının Görevleri Nelerdir? 157
193. SORU Arabuluculuk Kurulu Kurumsal Yapısı Nasıl Teşekkül Ettirilmiştir? 158
194. SORU Arabuluculuk Kurulu Kaç Üyeden Oluşur? 159
195. SORU Arabuluculuk Kurulunun Çalışma İlke ve Esasları Nelerdir? 159
196. SORU Arabuluculuk Kurulunun Görevleri Nelerdir? 160
197. SORU Arabuluculuk Kanununda Ceza Hükmü var mıdır? 161
198. SORU 6325 Sayılı HUAK'nun 33.md.’de gizliliğin ihlali halinde arabulucunun cezai sorumluluğu düzenlendiğine göre arabulucunun görevini ihmal veya
suistimal etmesi halinde sorumluluğu olmayacak mıdır? 161
İKİNCİ BÖLÜM
DAVA ŞARTI ARABULUCULUK
1 Dava şartları nedir? Genel ve özel dava şartları hangileridir? 163
2 Ticari davalarda, dava şartı arabuluculuğa ilişkin bir düzenleme var mıdır? 165
3 Ticari davalarda dava şartı arabuluculuğu düzenleyen TTK’nın 5/A maddesi hangi
tarihten sonra açılan davalara uygulanır? 165
4 Ticari dava nedir? 166
5 Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklar ticari iş niteliğindeki uyuşmazlıklar mıdır? Ticari dava niteliğindeki uyuşmazlıklar mıdır? Ticari iş nedir?
Ticari işe bağlanan sonuçlar nelerdir? 167
6 Tüketici işlemleri aynı zamanda ticari dava olabilir mi? 168
7 Dava şartı arabuluculukla ilgili TTK’nın 5/A maddesi değerlendirilirken görevli
mahkeme mi yoksa uyuşmazlığın ticari dava olması niteliğimi dikkate alınmalıdır? 169
8 1.1.2019 tarihinden sonra ticari dava niteliğindeki bir uyuşmazlıkla ilgili olarak arabuluculuk bürolarına başvuru yapmadan doğrudan dava açılırsa görevli
mahkeme ne kararı verir? 170
9 1.1.2019 tarihinden sonra ticari dava niteliğindeki bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk bürolarına başvuru yapılmış, süreç başlatılmış ancak süreç anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve anlaşamama tutanağı dava dilekçesine eklenmeden dava açılmış
ise görevli mahkeme ne kararı verir? 170
10 Başvuru nereye ve nasıl yapılır? 171
11 Arabulucunun görevlendirmesi nasıl ve kim tarafından yapılır? 172
12 Görevlendirilmesi yapılan arabulucu taraflarla nasıl ve ne şekilde iletişime geçer?
Arabuluculuk süreci ne zaman başlar? Arabuluculuk sürecinin başlatılmasının
sürelere etkisi nedir? 172
13 Arabuluculuk bürolarının yetkisine itiraz mümkün mü? İtiraz nasıl yapılır? Nasıl ve
hangi birimce incelenip karar verilir? 174

14 Dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılan arabuluculuk süreci hangi hallerde sona erer? Bunlardan hangileri 6325 sayılı HUAK’nın 18/A, 2. fıkrasındaki maddesi
düzenlemesine göre dava şartını sağlar? 175
15 Dava açılmadan önce dava şartı arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklarla iğli ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararı alınmış ise uygulama ve dava açma süreleri,
arabuluculuk süreci için geçen süreler de durur mu? 176
16 Bir özel hukuk uyuşmazlığına ilişkin tahkim sözleşmesi varsa ya da özel kanunlarla tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğu getirilmiş ise, tahkime veya alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvuru
yapılabilmesi için arabulucuya başvuru zorunluluğu var mıdır? 177
17 Dava şartı kapsamındaki uyuşmazlıklarda, arabulucu uyuşmazlığı ne kadar sürede sonuçlandırılır? 177
18 Dava şartı olarak arabuluculukta, arabuluculuk ücreti ve giderler nasıl belirlenir?
Nasıl ödenir? 178
19 Dava şartı arabuluculuk kapsamında, arabuluculuk bürolarından gelen görevlendirmelerde, arabulucunun uyuşmazlığı nitelendirme yetki ve görevi var
mıdır? Varsa yapılacak işlem ne olmalıdır? 180
20 Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak, başvuru formu ile talep edildiği halde, anlaşamama tutanağında, dava yığılmasına konu olan bazı
alacak kalemleri yer almıyorsa, dava şartı değerlendirilmesi nasıl yapılır? 181
21 Arabuluculuk Kanun’unun 18/A-9 maddesine göre, arabulucunun yapılan başvuruyu üç hafta içinde sonuçlandırması gerekmektedir. Bu sürenin zorunlu hallerde arabulucu tarafında en fazla bir hafta uzatabilir. Bu düzenlemeye rağmen dava şartı
kapsamındaki bir uyuşmazlık sonlandırılamamış ise dava şartı sağlanmış mıdır? 183
22 Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki bir uyuşmazlıkla ilgili taraflar atamayı yapan arabuluculuk bürosunda kayıtlı hiçbir arabulucu üzerinde anlaşamamış ve süreç hiç başlatılamamış ise dava şartı değerlendirmesi nasıl yapılır? 184
23 a) HMK 124. maddesi uyarınca tarafta iradi değişiklik talebi kabul edildiğinde,
davaya katılan yeni taraf yönünden dava şartı yeniden mi değerlendirilmelidir? 186
b) Tüzel kişiliği olmayan bir adi ortaklık aleyhine arabuluculuk başvurusu yapılmış, ilgili adi ortaklığa ulaşılamadığı gerekçesi ile süreç sonlandırılmış, bu tutanak dava dilekçesine eklenerek dava açılmış ise, yargılamalar sırasında HMK 124. maddesine göre taraf değişikliği talebi kabul edilirse, davada dava şartı
arabuluculuk nasıl değerlendirilir? 186
24 Görevsizlik- yetkisizlik kararlarının kesinleşmesinden sonra yetkili- görevli mahkemeye gelen bir özel hukuk uyuşmazlığının dava şartı arabuluculuk
kapsamında kalıp kalmadığını yetkili- görevli mahkeme inceleyebilir mi? 187
25 İşçilik alacakları konusunda açılan bir davada, son tutanakta (anlaşamama tutanağında) anlaşma sağlanamayan tüm kalemler tek tek belirtilmeden hiçbir alacak
konusunda anlaşılamamıştır şeklinde genel bir ibare kullanılırsa nasıl işlem yapılır? 189
26 Dava şartı arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk kapsamındaki bir uyuşmazlıkta, mahkemece ve kanun yolu aşamasında süreç içeriğinin resen denetlenmesi
mümkün müdür? 191
27 Arabulucu, bir uyuşmazlığın dava şartı arabuluculuk kapsamında olmadığını düşünerek dosyayı kapatır ve açılan davada da mahkemece dava şartı kapsamında olduğu tespit
edilirse, davacı taraf aleyhine vekâlet ücretine ve yargılama giderlerine hükmedilir mi? 192

28 Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki bir uyuşmazlıkta, arabulucuya başvuru yapılmadan dava açılmış ve bu husus fark edilmeden davadan feragat edilmiş ise,
mahkemece ne kararı verilir? 193
29 Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklarda, dava şartı sağlanmamış olsa bile bu uyuşmazlıklarla birlikte talep edilen geçici korumaların değerlendirilmesi
gerekir mi? 194
30 Dava şartı arabuluculuk kapsamında olan bir uyuşmazlıkla ilgili açılan bir davada dava şartı arabuluculuk değerlendirmelerine esas olmak üzere taraflardan HMK 31.
maddesi gereğince açıklama istenebilir mi? 196
31 Dava şartı arabuluculuk kapsamında olan bir uyuşmazlıkla ilgili süreç devam ederken dava açılmış ve mahkemenin bir haftalık süre veren muhtırası sonrası dava
tarihinden sonraki tarihli anlaşamama tutanağı sunulmuş ise nasıl işlem yapılır? 197
32 Dava şartı arabuluculuk kapsamında olup, zorunlu dava arkadaşlığı bulunan hallerde, sadece dava arkadaşlarından birisi için arabuluculuk bürolarına başvuru yapılmış ve anlaşamama tutanağı düzenlenmiş ise, tüm dava arkadaşlarına karşı
dava açıldığında nasıl bir yol izlenmelidir? 198
33 Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanaklardaki maddi hatalar
düzeltilebilir mi? 199
34 Dava şartı arabuluculuk kapsamında olup, ihtara rağmen bir haftalık sürede anlaşamama tutanağı sunulmadığı için usulden reddedilen bir dava daha sonra
anlaşmama tutanağı dava dilekçesine eklenerek yeniden dava açılabilir mi? 200
35 Arabuluculuk sürecinin başlaması temerrüt oluşturur mu? 201
36 İhbar edilenler ve feri müdahiller arabuluculuk görüşmelerine katılabilir mi? Bu
konuda tasarruf yetkisi arabulucuda mıdır? Taraflarda mıdır? 202
37 Sırf arabuluculuk sürecinde dayanılmak amacı ile yapılan delil tespit talepleri nasıl değerlendirilir? 202
38 Dava şartı arabuluculuk kapsamında olan bir uyuşmazlıkla ilgili karşı dava açılması
halinde nasıl işlem yapılır? 203
39 Islah ve ek dava da, dava şartı arabuluculuk değerlendirmesi nasıl yapılır? 204
40 Tüketici işlemi niteliğinde olan ticari davalarla ilgili bir uyuşmazlık mal varlığına ilişkin olup, tüketici hakem heyeti görev sınırları içinde kalıyorsa, tüketici hakem heyeti
başvurularında, arabulucuya başvuru zorunluluğu var mıdır? 206
41 Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvurular, dava şartı arabuluculuk
kapsamın da mıdır? 207
42 Kooperatifler Kanun’undan kaynaklanan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk
kapsamında mıdır? 208
43 Sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk
kapsamında mıdır? 209
44 Davadan önce ihtiyari arabuluculuk kapsamında yürütülen arabuluculuk süreci sonunda düzenlenen anlaşamama son tutanağı dava şartı arabuluculuk
kapsamındaki bir uyuşmazlıkta dava şartını sağlar mı? 211
45 Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklar, hangi uyuşmazlıklardır? Bu
konudaki kanuni düzenlemeler nerelerde yapılmıştır? 212
46 Ticari niteliktedeki çekişmesiz yargı işleri, dava şartı arabuluculuk kapsamında
mıdır? 212

47 Bankacılık işlemlerinden kaynaklanan özel hukuk uyuşmazlıkları, TTK 5/A maddesi gereğince dava şartı kapsamında mıdır? 214
48 İİK’nın 68. maddesi gereğince icra mahkemelerinde açılan itirazın kaldırılması talepli uyuşmazlıklar, dava şartı arabuluculuk kapsamında mıdır? 215
49 Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarına itirazlar (ticari dava niteliğindeki
uyuşmazlıklarla ilgili), dava şartı arabuluculuk kapsamında mıdır? 216
50 Tasarruf iptal davaları dava şartı kapsamında mıdır? 217
51 Özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin yabancı hakem ve mahkeme kararlarının tanıma
ve tenfizine ilişkin uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamında mıdır? 219
52 Ticari dava niteliğinde olan menfi tespit davaları, dava şartı arabuluculuk
kapsamında mıdır? 222
53 İş uyuşmazlıklarında davadan önce arabulucuya başvuru yapılması dava şartı
mıdır? 225
54 İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğa ilişkin düzenleme ne zaman
yürürlüğe girmiştir? 226
55 İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk kapsamında başvuru için yetkili büro
neresidir? 226
56 İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk kapsamında arabuluculuk başvurusundan sonra arabuluculuk bürolarınca arabulucu görevlendirilmiş ise
başvuru ne kadarlık sürede sonlandırılır? 227
57 İş uyuşmazlıklarında, işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, asıl işveren- alt işveren ilişkisi varsa anlaşma için alt işveren veya asıl işveren katılımı ile süreç
yürütülebilir mi? 227
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARABULUCULUKTA SÜRE DÜZENLEMELERİ 229
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ARABULUCULUK İLE İLGİLİ MEVZUAT
1. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 235
2. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ 250
3. 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNUN 3. ve 38. MADDESİ 273
4. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5/A VE GEÇİCİ 12. MADDELERİ 276
5. TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI 277
6. 2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 283
KAYNAKÇA 287

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
39,00   
78,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
39,00   
78,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
39,00   
78,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
39,00   
78,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
78,00   
78,00   
2
   
   
Kapat